Kategóriák
Hétköznapi evangéliumok és gondolatok

Évközi 34. hét, péntek

Evangélium:Abban az időben Jézus a következő hasonlatot mondta tanítványainak: “Nézzétek a fügefát és a többi fákat! Amikor látjátok, hogy már hajtanak, tudjátok, hogy közel van a nyár. Ugyanígy ti is, amikor látjátok, hogy mindez bekövetkezik, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa. Bizony, mondom nektek: Nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindez meg […]

Kategóriák
Hétköznapi evangéliumok és gondolatok

Évközi 33. hét, péntek

Evangélium:Amikor Jézus Jeruzsálemben tartózkodott, bement a templomba, és kiűzte onnan a kereskedőket. Ezt mondta nekik: “Írva van: Az én házam az imádság háza. Ti pedig rablóbarlanggá tettétek.” Ott tanított azután mindennap a templomban. A főpapok, az írástudók és a nép vezetői az életére törtek. De nem tudták eldönteni, hogy mit tegyenek vele, mert az egész […]

Kategóriák
Hétköznapi evangéliumok és gondolatok

Évközi 32. hét, péntek

Evangélium:Jézus így beszélt tanítványaihoz második eljöveteléről: “Mint ahogy Noé korában történt, úgy lesz az Emberfia napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek addig a napig, amíg Noé be nem szállt a bárkába. Akkor jött a vízözön, és elpusztította valamennyit. Ugyanígy történt Lót napjaiban is. Ettek és ittak, adtak és vettek, ültettek és építettek. De amelyik […]

Kategóriák
Hétköznapi evangéliumok és gondolatok

Évközi 31. hét, péntek

Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: “Egy gazdag ember előtt bevádolták intézőjét, hogy eltékozolja ura vagyonát. Erre ő magához hívatta és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj számot gazdálkodásodról, mert nem maradhatsz tovább intézőm. Az intéző így gondolkodott magában: Mitévő legyek, ha uram elveszi tőlem az intézőséget? Kapálni nem tudok, koldulni […]

Kategóriák
Hétköznapi evangéliumok és gondolatok

Évközi 30. hét, péntek

Evangélium:Az egyik szombaton Jézus betért egy vezető farizeus házába, hogy nála étkezzék. Az ott tartózkodók figyelték őt. Akkor eléje állt egy vízkóros ember. Jézus megkérdezte a törvénytudókat és farizeusokat: “Szabad-e szombaton gyógyítani? De azok nem válaszoltak. Erre ő megérintette a beteget, meggyógyította és elbocsátotta. Azután a jelenlevőkhöz fordult: “Ha valamelyiktek szamara vagy ökre szombaton kútba […]

Kategóriák
Hétköznapi evangéliumok és gondolatok

Évközi 29. hét, péntek

Evangélium:Abban az időben Jézus így szólt a sokasághoz: Ha látjátok, hogy nyugaton felhő támad, mindjárt mondjátok: “Eső jön!”, és úgy is történik. Ha déli szél fúj, azt mondjátok: “Hőség lesz!”, és megjön az is. Képmutatók! Az ég és föld jeleiből tudtok következtetni; a mai idők jeleit miért nem ismeritek fel? Miért nem ítélitek meg magatok, […]

Kategóriák
Hétköznapi evangéliumok és gondolatok

Évközi 28. hét, péntek

Evangélium:Egyszer olyan nagy tömeg gyűlt Jézus köré, hogy csaknem agyontaposták egymást. Így beszélt akkor tanítványaihoz: “Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól! Nincs olyan rejtett dolog, amely napfényre ne kerülne; sem olyan titok, amely ki ne tudódnék. Amit szűk körben bizalmasan mondtatok, nyilvánosan elbeszélik, és amit zárt ajtók mögött fülbe súgtatok, szájról szájra adják. Mint […]

Kategóriák
Hétköznapi evangéliumok és gondolatok

Évközi 27. hét, péntek

Lk 11,15-26 Egy alkalommal Jézus egy néma emberből űzött ki ördögöt. Amint az ördög kiment, a néma megszólalt. A nép elcsodálkozott rajta. Egyesek azonban azt mondták: “Belzebubnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket.” Mások próbára akarták tenni, és égi jelet követeitek tőle. Jézus belelátott gondolataikba, és így szólt hozzájuk: “Minden önmagában meghasonlott ország […]

Kategóriák
Hétköznapi evangéliumok és gondolatok

Évközi 26. hét, péntek

Evangélium:    Jézus egy alkalommal így szólt tanítványai előtt: „Jaj, neked, Korozain! Jaj, neked, Betszaida! Ha a pogány Tiruszban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, már rég szőrzsákban és hamuban tartottak volna bűnbánatot. Ezért Tirusznak és Szidonnak tűrhetőbb sorsa lesz az ítéleten, mint nektek. És te Kafarnaum? Vajon az égig emelkedel? […]

Kategóriák
Hétköznapi evangéliumok és gondolatok

Évközi 25. hét, péntek

Evangélium:Amikor egyszer Jézus egyedül imádkozott, és csak tanítványai voltak vele, megkérdezte tőlük: “Kinek tartanak engem az emberek?” Ők így válaszoltak: “Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások szerint viszont a régi próféták közül támadt fel valaki.” Ő tovább kérdezte: “Hát ti kinek tartotok engem?” Péter válaszolt: “Az Isten Fölkentjének.” Jézus rájuk parancsolt, hogy ezt […]