Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések

Prohászka Ottokár püspök Szent Adalbertről

Prohászka Ottokár püspök beszédeiből (Összegyűjtött munkái, XIII. 2. 5. 7. 11) Az isteni gondviselés a magyarokhoz vezette Íme, Adalbert dicsérete: Az ember tönkrement benne, s az Isten működött benne: hajlamai, szenvedélyei, nemessége, gazdagsága, pompája, hírneve, méltósága, érseki uralma tönkrement benne, s miután tönkrement Adalbertben minden emberi, megnyilatkozott benne az Isten ereje: ő nem emberi, ő […]

Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések Nagy Szent Leó pápa írásaiból

Nagy Szent Leó pápa – Kiengesztelődésünk szent titka

Nagy Szent Leó pápa leveleiből (Epist. 28 ad Flavianum, 3-4: PL 54, 763-767) Kiengesztelődésünk szent titka Magára vette az alantasságot a Fölséges, gyöngeséget az Erő, halandóságot a Halhatatlan. A sérthetetlen isteni természet azért egyesült a szenvedésre képes emberi természettel, hogy lerója bűnös állapotunk adósságát, és hogy ami a mi gyógyításunknak is megfelelő volt, ugyanaz az […]

Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések

Prohászka Ottokár püspök: Meg vagy-e Úrnőnk velünk elégedve?

Prohászka Ottokár püspök beszédeiből (Összegyűjtött munkái, XII. 120-122) Meg vagy-e velünk, Úrnőnk, elégedve? Amikor Velence a tenger királynője lett, fényes ünnepet tartott, aranyos hajón kivonult a dózse, s aranygyűrűt dobott a tengerbe; eljegyezte Velencének a tengert. Eljegyezte, hogy hű legyen, s ne kegyetlen, hogy hullámai gyöngyöket görgessenek, s el ne söpörjék palotáit, hogy a tenger […]

Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések

Szent Jeromos Izaiás próféta könyvéről

Szent Jeromos áldozópapnak Izajás próféta könyvéhez írt magyarázatainak előszavából (Nn. 1. 2: CCL 73, 1-3) Aki nem ismeri a Szentírást, az Krisztust sem ismeri Teljesítem kötelességemet Krisztus parancsainak engedelmeskedve, ahogyan ő mondja: Vizsgáljátok az írásokat (Jn 5, 39), és: Keressetek, és találtok (Mt 7, 7), nehogy azt kelljen hallanom, amit a zsidóknak mondott: Tévedtek, mert […]

Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések Szent Ágoston püspök írásaiból

Szent Ágoston püspök Szent Lőrinc vértanú ünnepén

Szent Ágoston püspök beszédeiből (Sermo 304, 1-4: PL 38, 1395-1397) Krisztus szent vérét nyújtotta a híveknek A mai napon a római Anyaszentegyház Szent Lőrincnek diadalünnepét tárja elénk, amelyen lábbal tiporta ezt a zajos világot, és visszautasította a hízelgését is. Így kétszeresen győzte le az őt támadó gonosz lelket. Szent Lőrinc az Egyházban, amint többször is […]

Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések

Prohászka Ottokár püspök Szent László királyról

Prohászka Ottokár püspök beszédeiből (Összegyűjtött munkái, XII. 112-114) A nemzet akkor válik kereszténnyé, amikor eszményeit keresztelik meg A magyar kereszténység eszménye Szent László. Benne virágzott ki jellemző típussá a magyar kereszténység; benne forrt össze a keresztény szentség a nemzeti szellemmel. Addig a kereszténység idegen földbe ültetett fa volt: öntözte azt István könnyeivel, a hithirdetők keresztvízzel, […]

Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések

Gyökössy Endre: A boldogmondások margójára

A Boldogmondások margójára Boldogok, akik tudják, miért élnek, mert akkor azt is megtudják, hogyan éljenek.Boldogok, akik összhangban vannak önmagukkal, mert nem kell szüntelen azt tenniük, amit mindenki tesz. Boldogok, akik csodálkoznak ott is, ahol mások közömbösek, mert örömös lesz az életük. Boldogok, akik tudják, hogy másoknak is lehet igaza, mert békesség lesz körülöttük.Boldogok, akik nevetni […]

Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések Szent Ágoston püspök írásaiból

Szent Ágoston püspök Szent Péter és Pál apostolok ünnepén

Szent Ágoston püspök beszédeiből (Sermo 295, 1-2. 4. 7-8: PL 38, 1348-1352) Ezek a vértanúk látták is azt, amit hirdettek Ezt a napot Péter és Pál apostol vértanúsága tette nekünk szent nappá. Nem valami alig ismert vértanúkról szólunk, hiszen minden földre elhat szózatuk, a földkerekség végéig eljut igéjük (Zsolt 18, 5). Ezek a vértanúk látták […]

Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések

Paul Roth mentsd meg a karácsonyt

Paul Roth: Mentsd meg a karácsonyt Óh Jézusom, mentsd meg a karácsonyt.Nekünk már nincs hozzá erőnk.Mi vásárolunk és rohanunk,kis csomagokat készítünk,karácsonyfákat díszítünk,és énekeljük: ,,csendes éj” De a titok,Isten Fiának titka,hogy emberré lett értünk,gyakran csak szirupos érzelgés, dekoráció. Jézusom, a mi bűnünk is,hogy ezt az ünnepet elborítják a reklámhegyek.Mi tudjuk,Kinek jár karácsony üdvözlet és kötelező ajándék,mindenki […]

Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések

Karácsonyi szeretethimnusz

Karácsonyi szeretethimnusz (Az 1Kor 13 karácsonyi változata) Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő harangocskákkal díszítem fel, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszlettervező. Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök kilószámra, ízletes ételeket főzök, és az evéshez csodálatosan megterített asztalt készítek elő, de a családom felé nincs bennem […]