Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések Szent Ágoston püspök írásaiból

Szent Ágoston püspök Szent Péter és Pál apostolok ünnepén

Szent Ágoston püspök beszédeiből (Sermo 295, 1-2. 4. 7-8: PL 38, 1348-1352) Ezek a vértanúk látták is azt, amit hirdettek Ezt a napot Péter és Pál apostol vértanúsága tette nekünk szent nappá. Nem valami alig ismert vértanúkról szólunk, hiszen minden földre elhat szózatuk, a földkerekség végéig eljut igéjük (Zsolt 18, 5). Ezek a vértanúk látták […]

Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések

Paul Roth mentsd meg a karácsonyt

Paul Roth: Mentsd meg a karácsonyt Óh Jézusom, mentsd meg a karácsonyt.Nekünk már nincs hozzá erőnk.Mi vásárolunk és rohanunk,kis csomagokat készítünk,karácsonyfákat díszítünk,és énekeljük: ,,csendes éj” De a titok,Isten Fiának titka,hogy emberré lett értünk,gyakran csak szirupos érzelgés, dekoráció. Jézusom, a mi bűnünk is,hogy ezt az ünnepet elborítják a reklámhegyek.Mi tudjuk,Kinek jár karácsony üdvözlet és kötelező ajándék,mindenki […]

Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések

Karácsonyi szeretethimnusz

Karácsonyi szeretethimnusz (Az 1Kor 13 karácsonyi változata) Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő harangocskákkal díszítem fel, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszlettervező. Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök kilószámra, ízletes ételeket főzök, és az evéshez csodálatosan megterített asztalt készítek elő, de a családom felé nincs bennem […]

Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések Nagy Szent Leó pápa írásaiból

Nagy Szent Leó pápa beszédeiből – színeváltozás

Nagy Szent Leó pápa beszédeiből (Sermo 51, 3-4. 8: PL 54, 310-311. 313) A törvényt Mózes közvetítette, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által lett Az Úr feltárja dicsőségét a választott tanúk előtt: testét, mely éppen olyan test, mint a miénk, oly tündöklő fényességbe öltözteti, hogy arca ragyog, mint a nap, ruházata pedig […]

Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések

Szent Ireneusz püspök, vértanú: Isten barátsága

Szent Iréneusz püspök és vértanú „Az eretnekségek ellen” című értekezéséből (Lib. 4, 13, 4 – 14, 1: SCh 100, 534-540) Isten barátsága Isten Igéje, a mi Urunk, aki először szolgákat vonzott Istenhez, azután azonban felszabadította őket, azokat, akik neki voltak alávetve, mint maga mondotta tanítványainak: Nem nevezlek többé szolgának benneteket, mert a szolga nem tudja, […]

Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések Nagy Szent Leó pápa írásaiból

Nagy Szent Leó pápa – Megváltásunk titka

Nagy Szent Leó pápa leveleiből (Ep. 31, 2-3: PL 54, 791-793) Megváltásunk titka Semmit sem használ nekünk, ha csak azt mondjuk, hogy Urunk, a Boldogságos Szűz Mária Fia igazi és tökéletes ember, és ugyanakkor nem hisszük, hogy ő az az ember, akit az evangéliumok meghirdetnek. Máténál ugyanis ezt olvassuk: Jézus Krisztus nemzetségtáblája, aki Ábrahám fiának, […]

Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések Nagy Szent Leó pápa írásaiból

Nagy Szent Leó pápa – Ismerd fel méltóságodat!

Nagy Szent Leó pápa beszédeiből (Sermo in Nativitate Domini 7, 2. 6: PL 54, 217-218. 220-221) Ismerd fel méltóságodat! Amikor a mi Urunk, Jézus Krisztus, a valóságos ember – aki sohasem szűnt meg igaz Isten lenni – megszületett, saját személyében új teremtményt indított el útjára; test szerint való születése által lelki születést szerzett az emberiségnek. […]

Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések Nagy Szent Leó pápa írásaiból

Nagy Szent Leó pápa beszédeiből – húsvét

Nagy Szent Leó pápa beszédeiből (Sermo 12 de Passione, 3, 6-7: PL 54. 355-357) Az Egyházban élő Krisztus Szeretteim! A legkisebb kétség sincs abban, hogy Isten Fia az emberi természetet felvéve olyan szoros kapcsolatba lépett vele, hogy a Krisztus nemcsak abban az egy emberben van, aki az egész teremtés elsőszülöttje, hanem ott van minden szentjében […]

Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések Nagy Szent Leó pápa írásaiból

Nagy Szent Leó pápa nagyböjti beszédeiből 4.

Nagy Szent Leó pápa beszédeiből(Sermo 8 de passione Domini, 6-8: PL 54, 340-342) Krisztus keresztje minden áldás forrása, minden kegyelem kieszközlője Értelmünket az Igazság Lelke világosítja meg, fogjuk fel tehát tiszta és felszabadult szívvel a keresztnek eget és földet beragyogó dicsőségét. A szellem éleslátásával pedig ragadjuk meg az alábbi szavak jelentését: Közeli szenvedéséről az Úr […]

Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések Nagy Szent Leó pápa írásaiból

Nagy Szent Leó pápa nagyböjti beszédeiből 3.

Nagy Szent Leó pápa beszédeiből(Sermo 15, De passione Domini, 3-4: PL 54, 366-367) Gondolatok az Úr szenvedéséről Aki igazán tiszteli az Úr szenvedését, az érző szívvel úgy tekintsen a megfeszített Jézusra, mint aki tudja: ez a test éppen olyan test, mint az övé.Földből vétetett egész lényünk rendüljön meg halálra kínzott Megváltóján; repedjenek meg a hitetlen […]