Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések

Szent Bernát apát – Mindenszentek ünnepén

Szent Bernát apát beszédeiből (Sermo 2: Opera omnia, Edit. Cisterc. 5 [1968], 364-368) Siessünk a testvéreinkhez, akik várnak ránk! Mit használ a szenteknek a mi tiszteletünk, mit érnek el azzal, ha mi dicsérjük őket, és jelent-e számukra valamit ez a mai ünneplésünk? Ugyan mit számít azoknak a földi dicsőítés, akiket Fiának biztos ígérete szerint már […]

Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések Szent Ágoston püspök írásaiból

Szent Ágoston püspök – Íme, én üdvözítem népemet

Szent Ágoston püspöknek Szent János evangéliumáról szóló fejtegetéseiből (Tract. 26, 4-6: CCL 36, 261-263) Íme, én üdvözítem népemet Senki sem jöhet hozzám, ha az Atya nem vonzza (Jn 6, 44). Ne gondold, hogy az Atya akaratod ellenére vonz, hiszen szeretetével vonzza lelkedet. Ne féljünk azoktól az emberektől, akik nagyon is távol vannak az isteni dolgok […]

Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések

Himnusz Kalazanci szent Józsefhez

Himnusz Kalazanci Szent Józsefhez Szentje és atyja Kegyes Iskoláknak,Nagyra törekvő, nemes ifjúságnakHitre, tudásra, szép életre, jóraPéldaadója! Zsenge korodtól halottad a Hangot:Szent hivatásét, mely szívedben zsongott.S mentél utána egy életen végig,Róma szívéig. Hittel utána Isten hívásánakMentél szívéig szegény ifjúságnak.Szent nyomaidban vívja nemes harcátIfjú magyarság. Híven a széphez, az igazhoz, jóhozÁllhatatosan az Isteni SzóhozMenni előre, hogy az […]

Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések Szent Ágoston püspök írásaiból

Szent Ágoston püspök: Minden imádságot magába foglal az Úr imádsága

Szent Ágoston püspöknek Próbához írt leveléből (Ep. 130, 12, 22 – 13, 24: CSEL 44, 65-68) Minden imádságot magába foglal az Úr imádsága Ha valaki például így imádkozik: Dicsőülj meg minden nemzetben, miként bennünk megdicsőültél (vö. Jn 12, 28), és bizonyítsd be, hogy prófétáid szava igaz (Sir 36, 15), mi mást imádkozik, mint ezt: Szenteltessék […]

Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések Szent Ágoston püspök írásaiból

Szent Ágoston püspök: az Úr imádsága

Szent Ágoston püspöknek Próbához írt leveléből (Ep. 130, 11, 21 – 12, 22: CSEL 44, 63-64) Az Úr imádsága Nekünk, embereknek van szükségünk a szavakra, amelyek figyelmeztetnek és ráébresztenek bennünket, hogy mit kérjünk. Ne higgyük, hogy az Úrnak kell tudtul adnunk valamit, vagy hogy rábírhatjuk elhatározása megváltoztatására. Amikor tehát azt mondjuk: Szenteltessék meg a te […]

Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések Szent Ciprián püspök

Szent Ciprián püspök: Életet adott, imádkozni is megtanított

Szent Ciprián püspök és vértanúnak „Az Úr imádsága” című értekezéséből (Cap. 1-3: CSEL 3, 267-268) Életet adott, imádkozni is megtanított Szeretett testvéreim, az evangéliumi parancsok nem mások, mint isteni útmutatások, az építendő remény alapjai, a megerősítendő hit égboltozata, a melengetésre vágyó szív táplálékai, zarándoklatunk irányítására szolgáló kormány, az elnyerendő üdvösség oltalma, melyek, míg a hívők […]

Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések Szent Ciprián püspök

Szent Ciprián püspök: Éltető kenyér – bűnök bocsánata

Szent Ciprián püspök és vértanúnak „Az Úr imádsága” című értekezéséből (Nn. 18. 22: CSEL 3, 280-281. 283-284) Az éltető kenyér után a bűnök bocsánatát is kérjük Tovább mondjuk kéréseinket, és így folytatjuk imádságunkat: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma (Mt 6, 11). Vehetjük ezt a kérést mind lelki, mind pedig szó szerinti értelemben, mert ez […]

Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések Szent Ciprián püspök

Szent Ciprián püspök: Szenteltessék meg a te neved

Szent Ciprián püspök és vértanúnak „Az Úr imádsága” című értekezéséből (Nn. 11-12: CSEL 3, 274-275) Szenteltessék meg a te neved! Milyen nagylelkű az Úr! Milyen gazdag az ő kegyes jósága irántunk! Hiszen ő akarta: úgy imádkozzunk hozzá, hogy az Ég Urát Atyánknak szólítsuk, és amint Krisztus az Isten Fia, úgy minket Isten gyermekeinek hívjanak. Melyikünk […]

Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések Szent Ciprián püspök

Szent Ciprián püspök: Jöjjön el a te országod

Szent Ciprián püspök és vértanúnak „Az Úr imádsága” című értekezéséből (Nn. 13-15: CSEL 3, 275-278) Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod Így folytatjuk imádságunkat: Jöjjön el a te országod (Mt 6, 10). Azt kérjük, hogy bennünk jelenjék meg az Isten országa, amint előbb is úgy kértük, hogy bennünk szenteltessék meg az […]

Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések Szent Ciprián püspök

Szent Ciprián püspök: Közös, mindenkit átfogó a mi imádságunk

Szent Ciprián püspök és vértanúnak „Az Úr imádsága” című értekezéséből (Nn. 8-9: CSEL 3, 271-272) Közös és mindenkit átfogó a mi imádságunk A békesség Tanítója és az egység Mestere semmiképpen sem akarta, hogy elszigetelődött, másoktól elkülönülő legyen az imádságunk. Nem akarta, hogy amikor imádkozunk, csak önmagunkért imádkozzunk. Nem azt mondjuk: Atyám, aki a mennyekben vagy, […]