Kategóriák
Heti hírlevél elmélkedései

Szent István Király

2017 A sziklára épült ház nem dől össze, bármilyen vihar is legyen.Életünk viharzó tengerén számos téma kerül felszínre. Nézhetjük az európai nagy kérdéseket, figyelhetjük nemzetünk sorsát, vagy Egyházunk aggasztó kérdéseit. Ebben a helyzetben szeretnénk ma megállni, ünnepelni, Istenre tekinteni, szent István útmutatását kérni.Az ünnep azt jelenti számunkra, hogy igyekszünk felülemelkedni a napi gondokon, felemelni szívünket […]

Kategóriák
Heti hírlevél elmélkedései

Magyarok Nagyasszonya

2017 Hálaadás a számtalan jótéteményértMagyarok Nagyasszonyának ünnepén a Szentmise könyörgése alapján azokra a jótéteményekre figyelhetünk fel, amelyeket a Szűzanya közbenjárására kaptunk. Nemzetünk életének viharaiban mindig voltak, akik kiálltak az értékek, a keresztény hit mellett. Sorolhatjuk szentjeinket, mellettük szentéletű magyarjainkat. Talán legnehezebb a jelen korban felfedezni a példaképeket, meglátni azokat, akik mutatják a jó utat.Ugyanakkor egyéni […]

Kategóriák
Heti hírlevél elmélkedései

Mária Istenanyasága

2023 Új esztendőben, új szívekkelA mai nap számos szép gondolatot tár elénk.Egyrészt karácsony nyolcadát tartjuk. Egész héten Jézus születését ünnepeltük. Talán nemcsak a liturgiában, hanem számos találkozásban, együttlétben is. Ezekben a napokban több idő juthatott egymásra. Remélhetőleg Istenre is tudtunk kicsit jobban figyelni, akár egyedüllétben, akár családban vagy közösségi összejöveteleken.A nyolcadik nap a zsidóságban a […]

Kategóriák
Heti hírlevél elmélkedései

Keresztelő szent János születése

2018 Mi lesz ebből a gyermekből?Keresztelő szent János születését ünnepeljük. Mind a négy evangélista beszél működéséről, szerepéről. Lukács születése történetét is elmondja. Szülei késői gyermeke, akinek születését csodás események kísérik. Gábor angyal jelenése, Mária látogatása, Zakariás némasága, a névadás.Én hogyan reagálok a jelekre?Jelek ti, világ jelei,ki tud titeket érteni,egy ágacskát megfejteni?Elvetjük a magot a földbe:ki […]

Kategóriák
A évben Heti hírlevél elmélkedései

Évközi 33. vasárnap A év

2017 Felhasználni mindazt, amit kaptam.Jól ismerjük a talentumokról szóló példabeszédet. Jézus arra tanít, hogy használjuk azt, amit kaptunk. Mindebben szentjeink adnak példát nekünk.Szent Erzsébet királylányként érkezik Wartburg várába. A legegyszerűbb az lenne, ha mindenben beleáll a környezete által támasztott életformába. Ő mégis vállalja, hogy a szegényeknek segítője lesz.Brenner János, akinek vértanúságát nemrég ismerte el a […]

Kategóriák
A évben Heti hírlevél elmélkedései

Évközi 32. vasárnap A év

2017 Várakozás az érkező vőlegényreA példabeszéd első látásra tétlen várakozásként mutatja be az Érkezőre való várakozást. Ténykedés csak akkor kezdődik – ijedt futkosás a városba – amikor megérkezik a vőlegény. A tartalék olaj megléte viszont az sugallja, hogy mégis kell valamit tenni, hogy készen álljunk, hogy ne érjen meglepetés, amikor fogadni kell a várva várt […]

Kategóriák
A évben Heti hírlevél elmélkedései

Évközi 31. vasárnap A év

2017 A tekintély felelősségeAz ember ősi tapasztalata a mintakövetés. Gyermek a szüleit, hívő a papját, diák a tanárát, a fiatal felnőtt az idősebbet. Gyakran ez alig észrevehető. Egy hangsúly, egy gesztus, szófordulatok jelenítik meg a másik személy hatását életünkben. De ide kapcsolható, amikor a fiatal szülei munkáját választja. Ami a fiatal oldaláról mintakövetés, az idősebb […]

Kategóriák
A évben Heti hírlevél elmélkedései

Évközi 30. vasárnap A év

2020 Adjátok meg …Jézust számos alkalommal próbálják tőrbe csalni. Természetesen a próbálkozás sikertelen, Ugyanakkor minden alkalommal kapunk valamilyen tanítást is.„Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, Istennek pedig, ami Istené!” – halljuk ma a jézusi tanítást. Megadni a császárnak, azt jelenti, hogy benne élünk a világban. Hitünk nem elszigetel bennünket, sokkal inkább sóvá és kovásszá […]

Kategóriák
A évben Heti hírlevél elmélkedései

Évközi 28. vasárnap A év

2020 Minden készen áll, jöjjetek a menyegzőre!Az elmúlt vasárnapokon a szőlőskertről szóló példabeszédekben szemléltük Isten Országát. Ma egy másik – szintén gyakori – kép tárul elénk a lakomával. Már az ószövetségben, ahogy Izaiás leírja, a bőséges lakoma az Istennel való együttlét helyzete. Jézus is alkalmazza ezt a példázatot.Természetes, hogy nekünk is szól a meghívás: minden […]

Kategóriák
A évben Heti hírlevél elmélkedései

Évközi 23. vasárnap A év

2020 Őrnek állítottalak!Keresztény életünk két dimenziója az Istennel és a másik emberrel való kapcsolatunk. A mai járványos helyzet próbára teszi emberi kapcsolatainkat, ezzel együtt az Istenhez való viszonyunkat is. Ma talán inkább Káin ’őrzője vagyok-e testvéremnek’ felkiáltása áll közelebb hozzánk, és a próféta által adott feladat ’őrnek állítottalak’ cseng idegenül számunkra. A toleranciát hangoztató vélemény […]