Kategóriák
B évben Heti hírlevél elmélkedései

Évközi 10. vasárnap B év

2024 Hol vagy?Gyerekek kedves játéka a bújócska. Meg kell keresni a másikat. Milyen jó, amikor sikerül.Persze, amikor játékból bújuk el valaki, addig ez egy kedves szórakozás. De hányszor van, amikor valami komoly ok miatt szeretnék elrejtőzni valaki elől. Nem nézek a szemébe, kerülöm a találkozást. Mert valami nyomja a lelkemet. A bűnbeesés következményeként Ádám és […]

Kategóriák
Heti hírlevél elmélkedései

Csíksomlyói búcsú szentbeszéde 2024.05.18. Felföldi László pécsi megyéspüspök

A 2024-es csíksomlyói búcsú szónak felföldi László pécsi megyéspüspök. Szentbeszédének hanganyaga a Mária Rádió közvetítéséből.

Kategóriák
B évben Heti hírlevél elmélkedései

Advent 1. vasárnapja B év

2023 Virrasszatok, legyetek éberek!Lehet, többen azt várnák, különösen az idei rövid adventben, hogy az ünnep titkához kapcsolódó szentírási szakaszokat hallhatunk. Persze megszoktuk már, hogy a készületünk kezdetén tekintetünket felfelé irányítja a liturgia. Az élet titka áll előttünk. Mert életünk az üdvösség felé tart. És míg karácsony ünnepének dátuma ismert, addig életünk beteljesedésének, földi befejezésének időpontja […]

Kategóriák
A évben Heti hírlevél elmélkedései

Krisztus Király vasárnapja A év

2023 A másik emberrel az üdvösség útjánHárom szempontot láttunk az egyházi év végéhez közeledve, amely az üdvösség útján vezet bennünket. A készenlét és a talentumaink használta állt előttünk az elmúlt két vasárnap.A mai evangélium a másik emberrel való kapcsolatot hangsúlyozza ki. Apró szempontok, amelyek a hétköznapok egyszerűségében megvalósíthatók. Ugyanakkor azt is felfedezhetjük, hogy éppen ezek […]

Kategóriák
A évben Heti hírlevél elmélkedései

Évközi 30. vasárnap, A év

2023 A szeretet az életünk alapjaMáté evangéliumában alattomos szándékkal kérdezik Jézust a főparancsról. Erre halljuk a jól ismert választ Jézustól, amely az Isten és az ember szeretetét tárja elénk. A szeretet alapvetően döntés, az értelem tevékenysége.Mit jelent Istent szeretni?Döntök mellette, vagyis keresem akaratát, megismerem őt. Igyekszem követni tanítását. Ugyanakkor tudatosítom magamban, hogy Ő előbb szeretett […]

Kategóriák
A évben Heti hírlevél elmélkedései

Évközi 29. vasárnap, A év

2023 Egy Istenarc van eltemetve bennemA mai vasárnap missziós vasárnap. Ferenc pápa üzenetében az emmauszi tanítványokat állítja elénk, akik lángoló szívvel és gyors léptekkel sietnek vissza Jeruzsálembe, miután felismerték Jézust a kenyértörésben. A Jézussal való találkozás újra és újra lángra lobbantja szívünket.Ma gyermekeink, akik szépen készültek a találkozásra, először veszik magukhoz Krisztus testét. Imádkozzunk értük, […]

Kategóriák
Heti hírlevél elmélkedései

Magyarok Nagyasszonya

2023 Boldogasszony Anyánk, régi nagy pátrónánkSzent István király életéből, hitéből fakadó gesztusként, felajánlotta nemzetét a Szűzanyának. Azóta, mintegy ezer éve, számos helyzetben tapasztalhattuk meg az Ő közbenjárását.Leginkább a nehéz helyzetekben derül ez ki, de a segítő támogatása folyamatos. Ahogy Jézus életében ott volt a háttérben, úgy nemzetünk életében is jelen van.Persze nem csak országunk életére […]

Kategóriák
Heti hírlevél elmélkedései

Jézus színeváltozása

2023 Megmutatni valamit bensőmbőlAz ünnepek rendjében megkülönböztetünk főünnepet, ünnepet és emléknapot. A főünnepek között a második helyen szerepelnek az adventi, nagyböjti és húsvéti idő vasárnapjai. Ezért az ezekre eső főünnepek más napra kerülnek át. Az ünnepek között első helyen szerepelnek Urunk ünnepei, utána az évközi vasárnapok. Ezért a mai napon Urunk színeváltozását ünnepeljük. (Szent István […]

Kategóriák
A évben Heti hírlevél elmélkedései

Évközi 11. vasárnap A év

2023 Kimerültek és levertek voltakSzámos alkalommal éltem át egy jó program végén, legyen az a Nagymarosi Találkozó vagy egy Házas Hétvégés program vagy más találkozó, hogy fizikailag elfáradtam, mégis jókedvűen, feltöltődve érkeztem haza. De olyan is volt, hogy alig volt mit tennem, de estére teljesen elfáradtam. Különbség van a fizikai fáradtság és a szellemi-lelki fáradtság […]

Kategóriák
Heti hírlevél elmélkedései

Szent István Király

2023 Kősziklára építsünk országot és életetSzent István király ünnepén a sziklára épített ház képét tárja elénk az evangélium. A példázat felveti a kérdést, hogy mi életemnek az alapja. Szeretnénk arra törekedni, hogy Isten Igéje, amelyet napról napra olvashatunk, minden szentmisében hallgatunk, gyökeret verjen lelkünkben, szárba szökkenjen, és alakítsa életünket.Mi segít ebben? A napi elcsendesülés, imádság, […]