Kategóriák
A évben Heti hírlevél elmélkedései

Évközi 22. vasárnap A év

2020 Mindennapi kereszthordozásunk.Jó esetben – ha nem csak a pillanatnak élünk – van egy elképzelésünk egy munkahelyről, egy kapcsolatról. Merre, hogyan haladunk. Kialakulnak ragaszkodások, megszokott formulák, amelyek megtartó erővel is bírnak. Ugyanakkor egy idő után változnak a dolgok. Magam is alakulok. Emberek távolodnak el életemből. Mindez az elkényelmesedést, a beleszürkülést tudja megakadályozni. A gyerekek felnőnek, […]

Kategóriák
A évben Heti hírlevél elmélkedései

Évközi 21. vasárnap A év

2020 Te vagy a Krisztus!Péter hitvallása áll előttünk a mai evangéliumban. Hétről hétre elmondjuk a hitvallást a szentmisében. De mit is jelent számunkra ez a megvallás?Kimondott szavuk hatással van életünkre. Nemcsak gondolunk rá és magunkban suttogjuk, hanem hangosan is kimondjuk. A kimondott szónak súlya van!A Krisztusba vetett hit odaadott életet jelent, amelyhez hozzátartozik a keresztjében […]

Kategóriák
A évben Heti hírlevél elmélkedései

Évközi 20. vasárnap A év

2020 Amikor úgy tűnik, Isten hallgatA ma emberét sokszor megkísérti, hogy azonnali eredményt vár.. Visszajelzést a kérdésére, elismerést a munkájára. Ehhez kapcsolódik még az eredményesség, az azonnali haszon csábítása.A természet világától elszakadó ember egyre nehezebben tud várni. Egy kapcsolat megérését, egy munka elkészültét, a termőre forduló fát. Kiveszőben van a hosszú távú gondolkodás.A kánaáni asszony […]

Kategóriák
A évben Heti hírlevél elmélkedései

Évközi 19. vasárnap A év

2020 Ments meg, Uram!Mindannyian békés életre vágyunk. Szomorú megtapasztalni, hogy ez teljességében nem valósul meg. Különböző emberek vagyunk, másként látunk, reagálunk. Más dolgokat hoztunk otthonról. De férfiként vagy nőként is másként reagálunk.Ha azt gondolná valaki ezek alapján, hogy egyedül jobb, kiderül, hogy számos belső bizonytalanság, vihar is része életünknek. Ugyanis a másik ember, minden különbözősége […]

Kategóriák
A évben Heti hírlevél elmélkedései

Évközi 18. vasárnap A év

2020 Ti adjatok nekik enni!A kenyérszaporítás csodája erős tapasztalata volt a tanítványoknak. Mind a négy evangélium beszámol róla, van, amelyikben kétszer is szerepel, kicsit más számokkal. Sőt egy alkalommal Jézus vissza is utal erre a csodára.Aki kenyeret ad, gondoskodik a rábízottakról. Isten gondviselő, népének megadja a szükségeset. A családapának is hasonlóan feladata ez.Megosztani azt, amim […]

Kategóriák
A évben Heti hírlevél elmélkedései

Évközi 17. vasárnap A év

2020 Isten országa olyan… az Istent szeretőknek minden a javára válik.Isten Országáról Jézus hasonlatokban szól. A mai két példázat egy-egy embert mutat be, akik a megtalált kincsért mindent hajlandók odaadni. Ez olyan kincs a számunkra, amiért érdemes a legnagyobb áldozatot is meghozni.Azért fontos kicsit a mélyére nézni a képnek. A földbe rejtett kincset a szántó-vető, […]

Kategóriák
A évben Heti hírlevél elmélkedései

Évközi 16. vasárnap A év

2020 Isten Országa növekedjen!Jézus folytatja az Isten Országáról szóló példabeszédeket. A mag jó. A teremtés, Isten műve jó. (Látta Isten hogy nagyon jó, amit alkotott.) Mégis tapasztaljuk, hogy jelen van a rossz a világban, életünkben.Ahogy a magvető példabeszédében felfedezhettük kapcsolatainkat, úgy a mai példázatban is észrevehetjük, önmagunkat. Szépen indul egy kapcsolat, egy barátság. Majd egy […]

Kategóriák
A évben Heti hírlevél elmélkedései

Évközi 15. vasárnap A év

2020 Kiment a magvető vetniA mag – a példabeszéd jézusi értelmezésében – Isten igéje. Ugyanakkor láthatjuk benne emberi kapcsolatainkat is.Mit jelent az útfél? A teljes elzárkózást. Még csak meg sem érint a másik, az Isten.A köves talaj a külső nehézségeket jelenti. Mit fog szólni a másik, nem akarok kitűnni a tömegből …A tövisek a saját […]

Kategóriák
A évben Heti hírlevél elmélkedései

Évközi 14. vasárnap A év

2020 Dicsőítelek, Atyám!Jézus tanít minket imádkozni. Nem csak akkor, amikor tanítványai kérésére a Mi Atyánk-ot adja nekik. Életét át- és átszövi az Atyával való kapcsolat.Istennel való személyes kapcsolatunk egyik formája a dicsőítés. Kimondjuk, hogy Ő alkotta a világot, hogy neki köszönjük mindazt, amink van, ami velünk történt. Vasárnaponként, amikor a dicsőséget imádkozzuk, ezt tesszük.Vannak helyzetek, […]

Kategóriák
A évben Heti hírlevél elmélkedései

Évközi 13. vasárnap A év

2020 Jézusé az első hely életembenGyerekkorom egyik film jelenete jut eszembe. (Se címét, se idejét nem tudom, nem is fontos.) Az úttörő csoportban a tanár felelősségre vonja az egyik fiúcskát, aki szerelmes volt egy lányba, hogy jobban szereted őt, mint a többieket a csoportban? A számon kért gyerek megszégyenülten hallgatott. Erre mondta valaki, hogy azt […]