Kategóriák
A évben Heti hírlevél elmélkedései

Évközi 30. vasárnap, A év

2023

A szeretet az életünk alapja
Máté evangéliumában alattomos szándékkal kérdezik Jézust a főparancsról. Erre halljuk a jól ismert választ Jézustól, amely az Isten és az ember szeretetét tárja elénk. A szeretet alapvetően döntés, az értelem tevékenysége.
Mit jelent Istent szeretni?
Döntök mellette, vagyis keresem akaratát, megismerem őt. Igyekszem követni tanítását. Ugyanakkor tudatosítom magamban, hogy Ő előbb szeretett engem.
Mit jelent az embert szeretni?
Fontos a számomra, jót akarok neki, döntök mellette. Túllépek a fájdalmamon, a megbántottságomon, mert fontosabb nekem az ő személye, mint a kettőnk kapcsolatában lévő zökkenő.
Hogyan van kapcsolatban egymással a kettő? Alap az Isten szeretete. E nélkül nem tudom igazán szeretni a másik embert. Ugyanakkor az embertárs szeretete konkrétabb tud lenni. Ebben fedezhetem fel Isten irántam való szeretetét.
Az is fontos, hogy nem egyformán szeretek mindenkit. Sokféle módon fejezhetem ki megbecsülésemet. Ezeket persze tanulni kell.
Keressük bátran napról napra, hogyan tudjuk megélni a kettős szeretet parancsát!

2020

Legfőbb parancs a szeretet
A kettős szeretet parancsa ismerős mindannyiunk számára. Érdemes a 3 szinoptikus evangéliumot összehasonlítani! Máté említi a kérdés mögötti alattomos szándékot. Márk erről nem szól, csak a kérdést teszi fel. Lukácsnál a kiinduló kérdés más. Mit tegyek, hogy eljussak az örök életre? Jézus a törvényre kérdez rá, amire az írástudó mondja el a kettős szeretet parancsát. Majd Lukács az irgalmas szamaritánus történetét kapcsolja a párbeszédhez.
Parancsba adni a szeretetet csak akkor lehet, ha tudjuk, hogy hangsúlyosabb benne az értelem tevékenysége, mint az érzelem. Jót szeretnék tenni a másiknak.
Isten és emberszeretet szorosan összekapcsolódik. A kettő kölcsönhatásban van egymással. Ugyanis az Isten iránti szeretet felfelé emeli tekintetemet, amely által meglátom a másik embert is. Akkor már nem önmagamat keresem, hanem a mellettem élő javát. És persze ezáltal magam is megtapasztalom a szeretetet.
Természetesen a szeretetnek vannak szintjei. Másképp szeretem a családtagjaimat, másként a munkatársamat vagy a szomszédaimat. De van egy másik különbség is, amelyet a görög és a latin nyelv tud kifejezni. A testi, a baráti és az önfeláldozó szeretet.
Láthatjuk, hogy a szeretet, ha komolyan vesszük, nem is olyan egyszerű, egysíkú dolog. Mivel belénk van oltva a szeretve lenni alapigénye, könnyű eltévedni, hogy csak magammal törődjek, amely persze olyan, mint a lyukas zsákba töltött víz. Pillanatnyi örömet ad, de hosszútávon a hiányt fogom megélni.
Ha Isten életünk alapja, akkor a belőle áradó szeretet mindig be tud tölteni. Ha ezt megosztom másokkal, engem is egyre jobban be fog tölteni a szeretet.

2017

Szeresd az Istent, szeresd embertársadat!
Izrael népének életét számtalan törvény szabályozta. Szerették volna egészen pontosan követni Istent, ezért aprólékosan előírták, mit hogyan kell tenni. Jogos tehát a kérdés, hogy a sok parancs között melyik a legfontosabb. Jézus két helyet kapcsol egymás mellé. Mindkettő szerepel a tórában, bár nem egymás mellett.
Szent János levelében olvassuk a kettős szeretet kapcsolatának alapvető jellegét. Hogyan szeretheted Istent, akit nem látsz, ha nem szereteted embertársadat, akit látsz?
Mit jelent Istent szeretni? Gyakori, rendszeres kapcsolatot kíván. Szeretném Őt egyre jobban megismerni, már amennyire megismerhető. Úgy akarok tenni, ahogyan neki tetszésére van. Próbálom felfedezni életemben működését.
Mit jelent az embert szeretni? Gyakori, rendszeres kapcsolat, egyre mélyebb megismerés. Nem pusztán egy érzelem, hanem az értelem tevékenysége is.
Érdekes, hogy Jézus összekapcsolja a másik ember szeretetét önmagam szeretetével. Meg kell találjam a helyes önszeretet módját. Nem is mindig könnyű!
A szeretet életünk alapvető kísérője. Szeretetből fogantunk, szeretettel vártak szüleink, szeretettel gondoskodtak rólunk. Ebben felfedezhetjük Isten szeretetét. Ha elegendő szeretetet kaptunk, túlcsordul belőlünk.
Kérjük meg bátran a szerető Istent, árassza ránk bőséges kegyelmét!

2014

Szeresd az Istent, szeresd embertársadat!
A szeretet fontos az ember számára, hiszen egyik alap igényünk, hogy szeressenek. „Szeretném, ha szeretnének,…” sóhajt fel a költő.
Mit is jelent a szeretet? A szeretet nem langyos általánosság – fogalmazza meg Vasadi Péter. A szeretet elsősorban döntés. Döntés a másik ember mellett, döntés Isten mellett.
Ennek az az alapja, hogy megismerem a másikat. De ahhoz, hogy megismerjem, erőfeszítésre van szükség. Arra, hogy teljes figyelmemmel a másik felé forduljak, mintegy lemondva önmagamról. Ha látom, hogy valaki érdeklődéssel fordul felém, és számomra is valamennyire fontos, akkor beengedem életembe, egyre többet mutatok meg magamból, és ő is egyre többet mutat meg magából. Így alakul ki a szeretet, így válhat megalapozottá a másik melletti döntés.
Persze ennek a szeretet kapcsolatnak többféle szintje van, más a családban, más a baráti kapcsolatban vagy a munkatársi kapcsolatban. De az alapja ugyanaz, megismerni és mellette dönteni.
Isten iránti szeretetünk is hasonlóképpen alakul ki. Ezért tévút, hogy majd ha nagy lesz, eldönti, mit akar a gyermek. Mert hogyan döntsön amellett, akit nem ismer. Ezért kell pici kortól segíteni – példámmal és szavaimmal – a felnövekvő gyermeket, hogy megismerje Istent.
Isten és az embertárs szeretete szoros kapcsolatban van egymással. „Hogyan szeretheted Istent, akit nem látsz, ha nem szereted embertársadat, akit látsz?” – teszi fel a kérdés szent János apostol. Vagyis az Isten iránti szeretetemet leginkább a másik ember felé forduló szeretettel mutathatom meg.
Keresztény életünk legfőbb parancsa a kettős szeretet parancsa. Ha a szeretetre épül életünk, könnyű lesz minden más parancs megtartása, hiszen akit szeretek, annak kedvéért teszem meg. Akkor nem csupán kötelező a vasárnapi mise, nem csak egy nyűg a napi imádság, hanem válasz az Isten szeretetére. Ha megtapasztalom Isten szeretetét, akkor könnyebb lesz a másik ember felé szeretettel fordulni. És ha a másik ember felé szeretettel fordulok, ebben megtapasztalom Isten szeretetét is.

2011

Kettős szeretet parancsa
Szeretni az Istent.
Isten a szeretet. Isten és a szeretet felcserélhető fogalmak. Isten elsőként szeretett minket. Úgy szeretett, hogy egyszülött Fiát adta értünk. Az ember válasza erre a szeretetre a hit. Szeretetével összekapcsolt hitét ajánlja fel Istennek. A hittől áthatott szeretet teremti meg a hívő közösséget, alkotja Krisztus testét.
Szeretni az embertársat.
Az embertárs szeretetének alapja a helyes önszeretet. Az önszeretet azt jelenti, hogy elfogadom magamat olyannak, amilyen vagyok. Ebben benne van, hogy igyekszem kihozni magamból, amit lehet, de elfogadom korlátaimat is. Önmagam elfogadása és az embertárs szeretete pedig azon alapul, hogy Isten teremtett, jónak, megismételhetetlennek és értékesnek . Isten nem teremt selejtet!
Mit mondhatunk a szeretetről?
A szeretet a másik felé fordul, a másik javát akarja. Ebben az a nehéz, hogy alapigényünk, hogy szeretve legyünk. Ezt az alapigényt úgy fordíthatjuk a másik felé, hogy ha a másik alapigényét szeretném betölteni, és ez kölcsönös, akkor az én alapigényem is teljesülni fog.
A szeretet döntés. Elsősorban az értelem munkája. Éppen ezért tetteimben mutatkozik meg. Az előbbiek miatt erőfeszítéssel jár, de megéri megtenni.
A szeretet kaland, amely során kifosztva és kiüresítve keresztre kényszerül, aki szeret, mert mindent odaad a szeretett személynek. Mégis, épp a szeretet által újra és újra megtelik, mert Isten feltölti a kiüresedett embert szeretetével.
Ha vállalom a szeretet kalandját, megtapasztalom, hogy csak így van értelme az életnek, csak így lesz teljessé életem. Aki szeret, sohasem marad egyedül. Aki szeret, az napról napra Istennel találkozik.

2008

Szeresd az Istent, szeresd embertársadat!

A szeretet fontos az ember számára, hiszen egyik alap igényünk, hogy szeressenek. „Szeretném, ha szeretnének,…” sóhajt fel a költő.
Mit is jelent a szeretet? A szeretet nem langyos általánosság – fogalmazza meg Vasadi Péter. A szeretet elsősorban döntés. Döntés a másik ember mellett, döntés Isten mellett.

Ennek az az alapja, hogy megismerem a másikat. De ahhoz, hogy megismerjem, erőfeszítésre van szükség. Arra, hogy teljes figyelmemmel a másik felé forduljak, mintegy lemondva önmagamról. Ha látom, hogy valaki érdeklődéssel fordul felém, és számomra is valamennyire fontos, akkor beengedem életembe, egyre többet mutatok meg magamból, és ő is egyre többet mutat meg magából. Így alakul ki a szeretet, így válhat megalapozottá a másik melletti döntés.

Persze ennek a szeretet kapcsolatnak többféle szintje van, más a családban, más a baráti kapcsolatban vagy a munkatársi, lakótársi kapcsolatban. De az alapja ugyanaz, megismerni és mellette dönteni.

Isten iránti szeretetünk is hasonlóképpen alakul ki. Ezért tévút, hogy majd ha nagy lesz, eldönti, mit akar a gyermek. Mert hogyan döntsön amellett, akit nem ismer. Ezért kell pici kortól segíteni – példámmal és szavaimmal – a felnövekvő gyermeket, hogy megismerje Istent.

Isten és az embertárs szeretete szoros kapcsolatban van egymással. „Hogyan szeretheted Istent, akit nem látsz, ha nem szereted embertársadat, akit látsz?” – teszi fel a kérdés szent János apostol. Vagyis az Isten iránti szeretetemet leginkább a másik ember felé forduló szeretettel mutathatom meg.

Keresztény életünk legfőbb parancsa a kettős szeretet parancsa. Ha a szeretetre épül életünk, könnyű lesz minden más parancs megtartása, hiszen akit szeretek, annak kedvéért teszem meg. Akkor nem csupán kötelező a vasárnapi mise, nem csak egy nyűg a napi imádság, hanem válasz az Isten szeretetére. Ha megtapasztalom Isten szeretetét, akkor könnyebb lesz a másik ember felé szeretettel fordulni. És ha a másik ember felé szeretettel fordulok, ebben megtapasztalom Isten szeretetét is.

2005

Szeresd az Istent, szeresd embertársadat!
Mit jelent a ma embere számára a szeretet? Sokak úgy gondolják, hogy őt szeressék, de ő maga érte nem akar sokat tenni. A ma embere a szeretet helyett a toleranciát használja. És milyen sokszor úgy, hogy velem szemben legyen toleráns, de én nem vagyok az.
Ha a szeretetből kihagyjuk Isten szeretetét, akkor önzéssé válik a szeretet, akkor csak a magam igényét fogom látni.
Életem alapja az Isten iránti szeretet. Ebből a szeretetből következik a felebarát szeretete. Amit szeretnél, hogy veled tegyenek az emberek, azt tedd te is a másik embernek.
A szeretet döntés. Döntök az Isten mellett, döntök a másik ember mellett, döntök a házastársam mellett. A döntés mindig tudatos, az értelem tette. Ez a tett lehet a pillanatnyi érzelmeim ellenére is. Így válik a szeretet igazi kapoccsá, így lesz a szeretet igazi alapja életünknek.
Ha Istent iránti szeretetem megerősödik, akkor tudok áldozatot vállalni a másik emberért. Aki szeretetből vállalt áldozatot, akár egész életének feláldozását, arra tudok igazán felnézni.

Szerző: Ákos atya

1962-ben születtem, 1992-ben szenteltek pappá Esztergomban.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük