Kategóriák
Versek

Károlyi Ami: Három Mária ének

Károlyi Amy: Három Mária énekI.Kisasszony született… Mikor a bimbók aludni mentek,kinyitotta szemét egy gyermek. Széles térdén ringatta Anna,kicsi- Mária édesanyja. Fiút akart. És mostan bánta,hogy ölében, csak lány a lánya. De amint nézte, amint fogta,mellét egy kis kéz szorította. S mint eső után a nap szárít:felszárította szempilláit. S mint kaptár zsongott a reménységtáruló szívén. S […]

Kategóriák
Versek

Reményik Sándor: Ma gyóntatóm az erdő

Reményik Sándor – Ma gyóntatóm az erdő Ma gyóntatóm az erdő. Este van,Sötét lombok közt csillag, reszkető,Mint mély templomba tévedt gyertyaláng.Körül az avar: oltárépítőÉs szentélytartó oszlopok: a fák.Az erdőszélről jöttem: bűn honából,Sütött a vétek izzón, mint a nap,Jöttem a bánat szelíd ösvényén,Kezemben reszketett a levett kalap,E mély homályba, e szent fák tövébeTeszem le szívemből ma […]

Kategóriák
Versek

Nagy László: Tűz

Nagy László: TűzTűzte gyönyörű,dobogó, csillag-erejűte fűtsd be a mozdonyt halálra,hajszold, hogy fekete magányane legyen néki teher,tűzte gyönyörű,ihlet, mindenség-gyökerű,virágozz a vérző madárban,égesd, hogy a sorsot kimondja,nem hamuvá izzó csontja,virrasztó igéje kell,tűzte gyönyörű,jegeken győztes-örömű,ne tűrd, hogy vénhedjünk sorralélekben szakállasodva,hűlve latoló józanságban,ahol áru és árulás van,öltöztess tündér-pirosba,röptess az örök tilosba,jéghegyek fölé piros bálba,ifjúság királya,tűz! A húsvéti időszakban sokszor […]

Kategóriák
Hétköznapi evangéliumok és gondolatok

Mária Magdolna

Evangélium:A hét első napján, (Húsvétvasárnap) kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment Jézus sírjához. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Amint ott sírdogált, betekintett a sziklasírba, és ahol Jézus holtteste feküdt, két, fehér ruhába öltözött angyalt látott. Ott ültek, az egyik a fejnél, a másik a lábnál. Így szóltak hozzá: “Asszony, […]

Kategóriák
Hétköznapi evangéliumok és gondolatok

Évközi 13. hét, péntek

   Evangélium:    Abban az időben: Amint Jézus továbbhaladt, látott egy Máté nevű embert a vámnál ülni. Így szólt hozzá: “Kövess engem!” Az felállt és követte őt. Később, amikor Jézus Máté házában vendégeskedett, eljött sok vámos és bűnös, és helyet foglaltak az asztalnál Jézussal és tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok és megkérdezték tanítványait: “Miért […]

Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések Szent Ágoston püspök írásaiból

Szent Ágoston püspök Szent Péter és Pál apostolok ünnepén

Szent Ágoston püspök beszédeiből (Sermo 295, 1-2. 4. 7-8: PL 38, 1348-1352) Ezek a vértanúk látták is azt, amit hirdettek Ezt a napot Péter és Pál apostol vértanúsága tette nekünk szent nappá. Nem valami alig ismert vértanúkról szólunk, hiszen minden földre elhat szózatuk, a földkerekség végéig eljut igéjük (Zsolt 18, 5). Ezek a vértanúk látták […]

Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések

Paul Roth mentsd meg a karácsonyt

Paul Roth: Mentsd meg a karácsonyt Óh Jézusom, mentsd meg a karácsonyt.Nekünk már nincs hozzá erőnk.Mi vásárolunk és rohanunk,kis csomagokat készítünk,karácsonyfákat díszítünk,és énekeljük: ,,csendes éj” De a titok,Isten Fiának titka,hogy emberré lett értünk,gyakran csak szirupos érzelgés, dekoráció. Jézusom, a mi bűnünk is,hogy ezt az ünnepet elborítják a reklámhegyek.Mi tudjuk,Kinek jár karácsony üdvözlet és kötelező ajándék,mindenki […]

Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések

Karácsonyi szeretethimnusz

Karácsonyi szeretethimnusz (Az 1Kor 13 karácsonyi változata) Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő harangocskákkal díszítem fel, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszlettervező. Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök kilószámra, ízletes ételeket főzök, és az evéshez csodálatosan megterített asztalt készítek elő, de a családom felé nincs bennem […]

Kategóriák
Heti hírlevél elmélkedései

Szent István Király

2017 A sziklára épült ház nem dől össze, bármilyen vihar is legyen.Életünk viharzó tengerén számos téma kerül felszínre. Nézhetjük az európai nagy kérdéseket, figyelhetjük nemzetünk sorsát, vagy Egyházunk aggasztó kérdéseit. Ebben a helyzetben szeretnénk ma megállni, ünnepelni, Istenre tekinteni, szent István útmutatását kérni.Az ünnep azt jelenti számunkra, hogy igyekszünk felülemelkedni a napi gondokon, felemelni szívünket […]

Kategóriák
Heti hírlevél elmélkedései

Magyarok Nagyasszonya

2017 Hálaadás a számtalan jótéteményértMagyarok Nagyasszonyának ünnepén a Szentmise könyörgése alapján azokra a jótéteményekre figyelhetünk fel, amelyeket a Szűzanya közbenjárására kaptunk. Nemzetünk életének viharaiban mindig voltak, akik kiálltak az értékek, a keresztény hit mellett. Sorolhatjuk szentjeinket, mellettük szentéletű magyarjainkat. Talán legnehezebb a jelen korban felfedezni a példaképeket, meglátni azokat, akik mutatják a jó utat.Ugyanakkor egyéni […]