Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések Nagy Szent Leó pápa írásaiból

Nagy Szent Leó pápa – Kiengesztelődésünk szent titka

Nagy Szent Leó pápa leveleiből (Epist. 28 ad Flavianum, 3-4: PL 54, 763-767) Kiengesztelődésünk szent titka Magára vette az alantasságot a Fölséges, gyöngeséget az Erő, halandóságot a Halhatatlan. A sérthetetlen isteni természet azért egyesült a szenvedésre képes emberi természettel, hogy lerója bűnös állapotunk adósságát, és hogy ami a mi gyógyításunknak is megfelelő volt, ugyanaz az […]

Kategóriák
Hétköznapi evangéliumok és gondolatok

Január 4.

EvangéliumAbban az időben (Keresztelő) János ott állt két tanítványával, és mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt: „Nézzétek, az Isten Báránya!” Két tanítványa hallotta, hogy (János) ezt mondta, és követni kezdte Jézust. Amikor Jézus megfordult, s látta, hogy követik, megkérdezte: „Mit kívántok?” Azok ezt felelték: „Rabbi – ami annyit jelent, hogy Mester – hol laksz?” […]

Kategóriák
B évben Heti hírlevél elmélkedései

Advent 1. vasárnapja B év

2023 Virrasszatok, legyetek éberek!Lehet, többen azt várnák, különösen az idei rövid adventben, hogy az ünnep titkához kapcsolódó szentírási szakaszokat hallhatunk. Persze megszoktuk már, hogy a készületünk kezdetén tekintetünket felfelé irányítja a liturgia. Az élet titka áll előttünk. Mert életünk az üdvösség felé tart. És míg karácsony ünnepének dátuma ismert, addig életünk beteljesedésének, földi befejezésének időpontja […]

Kategóriák
A évben Heti hírlevél elmélkedései

Krisztus Király vasárnapja A év

2023 A másik emberrel az üdvösség útjánHárom szempontot láttunk az egyházi év végéhez közeledve, amely az üdvösség útján vezet bennünket. A készenlét és a talentumaink használta állt előttünk az elmúlt két vasárnap.A mai evangélium a másik emberrel való kapcsolatot hangsúlyozza ki. Apró szempontok, amelyek a hétköznapok egyszerűségében megvalósíthatók. Ugyanakkor azt is felfedezhetjük, hogy éppen ezek […]

Kategóriák
Versek

Balassi Bálint: Adj már csendességet…

Balassi Bálint: Adj már csendességet… 1 Adj már csendességet, lelki békességet, mennybéli Úr!Bujdosó elmémet ódd bútól szívemet, kit sok kín fúr! 2 Sok ideje immár, hogy lelkem szomjan vár mentségére,Őrizd, ne hadd, ébreszd, haragod ne gerjeszd vesztségére! 3 Nem kicsiny munkával, fiad halálával váltottál meg,Kinek érdeméért most is szükségemet teljesíts meg! 4 Irgalmad nagysága, nem […]

Kategóriák
A évben Heti hírlevél elmélkedései

Évközi 30. vasárnap, A év

2023 A szeretet az életünk alapjaMáté evangéliumában alattomos szándékkal kérdezik Jézust a főparancsról. Erre halljuk a jól ismert választ Jézustól, amely az Isten és az ember szeretetét tárja elénk. A szeretet alapvetően döntés, az értelem tevékenysége.Mit jelent Istent szeretni?Döntök mellette, vagyis keresem akaratát, megismerem őt. Igyekszem követni tanítását. Ugyanakkor tudatosítom magamban, hogy Ő előbb szeretett […]

Kategóriák
Versek

Reményik Sándor: Istenarc

Reményik Sándor – Istenarc Egy istenarc van eltemetve bennem,Tán lét-előtti létem emlék-képe!Fölibe ezer réteg tornyosul,De érzem ezer rétegen alul,Csak nem tudom, mikép került a mélybe. Egy istenarc van eltemetve bennem,Néha magamban látom, néha másban,Néha állok, mint fosztott ág, szegényenHa rossz órámban eltűnik egészenAlter-egóm az örök vándorlásban. Egy istenarc van eltemetve bennem,A rárakódott világ-szenny alatt.A rámrakódott […]

Kategóriák
Pápai üzenetek, beszédek

Missziós világnap 2023

A Mária Rádióban elhangzott pár gondolat Ferenc pápa üzenete a missziós világnapra FERENC PÁPA ÜZENETEA MISSZIÓK 97. VILÁGNAPJÁRA 2023. október 22. Lángol a szív, útra kél a láb (vö. Lk 24,13–35) Kedves Testvérek! Az idei missziós világnapra Lukács evangéliumának az emmauszi tanítványokról szóló szakaszából (vö. Lk 24,13–35) kiindulva választottam témát: „Lángol a szív, útra kél a láb.” […]

Kategóriák
A évben Heti hírlevél elmélkedései

Évközi 29. vasárnap, A év

2023 Egy Istenarc van eltemetve bennemA mai vasárnap missziós vasárnap. Ferenc pápa üzenetében az emmauszi tanítványokat állítja elénk, akik lángoló szívvel és gyors léptekkel sietnek vissza Jeruzsálembe, miután felismerték Jézust a kenyértörésben. A Jézussal való találkozás újra és újra lángra lobbantja szívünket.Ma gyermekeink, akik szépen készültek a találkozásra, először veszik magukhoz Krisztus testét. Imádkozzunk értük, […]

Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések

Prohászka Ottokár püspök: Meg vagy-e Úrnőnk velünk elégedve?

Prohászka Ottokár püspök beszédeiből (Összegyűjtött munkái, XII. 120-122) Meg vagy-e velünk, Úrnőnk, elégedve? Amikor Velence a tenger királynője lett, fényes ünnepet tartott, aranyos hajón kivonult a dózse, s aranygyűrűt dobott a tengerbe; eljegyezte Velencének a tengert. Eljegyezte, hogy hű legyen, s ne kegyetlen, hogy hullámai gyöngyöket görgessenek, s el ne söpörjék palotáit, hogy a tenger […]