Kategóriák
Mária Rádiós hittanóra

Imádság éve – katekézisek a Mária Rádióban

A 2025-ös szentévre való felkészülésként az imádság évét hirdette meg a Szentszék. Ehhez a honlapjukon különféle témákat adtak meg, amelyhez füzetek is készülnek olasz nyelven. https://www.iubilaeum2025.va/de/giubileo-2025/verso-il-giubileo/2024-anno-della-preghiera/scopri-quaderni-del-concilio.html

A téma ötleteket felhasználva a nagyböjt folyamán a Mária Rádió hitünk és életünk műsorában 5 alkalommal beszéltem az imádságról.

A témák: Az imádság kihívásai, a zsoltárok – az ószövetség felfedezésre váró imakönyve, az imádkozó Jézus, kapcsolatom Istennel – a személyes imádság, együtt állunk Isten elé – közösségi imádság

Az egyes témákhoz – amelyekről a vasárnapi szentmise prédikációi is szóltak, a plébániai hírlevélbe elmélkedések készültek. Ezeket is beteszem erre az oldalra.
Az imádság kihívásai

A 2000. év jubileumi ünnepségei sokunknak élnek az emlékezetében. Egyházunk 25 évente jubileumi évet ünnepel. Erre készülve a szentszék az imádság évét hirdette meg.

Nagyböjt ideje alkalmas arra, hogy átgondoljuk imádságos életünket. Ehhez lesznek szempontok most a nagyböjti vasárnapokon.

Mindannyiunk életében jelen van az imádság. Ugyanakkor tapasztaljuk, hogy nem is olyan egyszerű, számos kihívással találkozunk. Ilyen, hogy mikor és mit imádkozzunk. Sok szép leírt imádságunk van, ugyanakkor saját szavainkkal is megfogalmazhatjuk azt, amivel Isten elé állunk. És nagy kihívás az elcsendesedés, amikor már nem én beszélek. Varga László püspök atya szokta emlegetni a semmit tevést az Úr előtt.

Nagy kérdés, hogyan találok időt az imára. Teljes időt, nem pedig a maradék időket, amikor sorban állok, amikor várok valamire vagy valakire.

Fontos kérdés lehet imádságunk „hatékonysága”. Megfogalmazom, időt szánok rá, összejövünk vagy összekapcsolódunk, és mégsem. Nem úgy történik, ahogy kértem. De Isten hallja és felhasználja imánkat. Hogy pontosan hogyan, az misztérium.

Nagyböjt első vasárnapja a kísértés vasárnapja. Az imával kapcsolatban is van számos kísértésünk. Mennyi mindent tehetnék helyette… Úgysem teljesül, minek is mondjam … Feladataimat beszélem meg Vele, a csendről elfeledkezem. A tevékenység eretneksége fenyeget, ahogy Ferenc pápa fogalmaz egy helyen.

Bátran szánjunk időt Istenre! Ő válaszol, megerősít, segít.

Katekézis a Mária Rádióban

A zsoltárok – az ószövetség felfedezésre váró imakönyve  

Szentmiséink elején, a misekönyvben megadott kezdőéneket az utóbbi időben tudatosan mondom el a bevezető gondolatokban. Az olvasmányközi ének is általában valamelyik zsoltárt idézi. A zsolozsmát imádkozó hívő pedig napról napra hallja, imádkozza a zsoltárokat. Mégis a zsoltárok könyve legtöbbünk számára felfedezésre vár.

A szentírás 150 zsoltárt tartalmaz. Ezek különféle csoportokba sorolhatók. Ami közös bennünk, hogy Istenhez emelik a lelket. Megragadó, hogy a legmélyebb panaszt elmondó zsoltárban is ott van az Isten dicsőítése.

Mit kezdjünk a zsoltárokkal? Érdemes olvasni egyet – egyet! Jó, ha néhány sor belőlük bekerül a mindennapi imádságomba. Ugyanakkor tanulhatok belőlük imádkozni. Amikor megfogalmazom imámat, jó, ha beleszővöm Isten dicsőítését. Még akkor is, ha a legmélyebb bánatomat sírom el Neki.

Fedezzük fel bátran a zsoltárok világát! Lehet, vannak olyanok, amelyeket ritkán hallunk, vagy éppen keménységükkel megriasztanak. Ne ragadjunk le ez utóbbiaknál! Keressük meg azt, mi szívünkhöz közel áll! Lehet, sok részletet már ismerünk is, csak rá kell csodálkozni, hogy a zsoltárokból van.

Katekézis a Mária Rádióban

Az imádkozó Jézus

Idei nagyböjtünkben az imádság témáját járjuk körül. Szembesültünk az imádság kihívásaival, nehézségeivel, majd felfedeztük a zsoltárok világát. Természetesen Jézust is gyakran látjuk, amint imádkozik. Különösen Lukács evangéliuma mutatja be imádkozó emberként az Üdvözítőt.

Rögtön az első gyógyító nap után Jézus hajnalban kel, és egy magányos helyen imádkozik. (Mk 1 ,35)

A nagyobb események előtt újra és újra láthatjuk, hogy Jézus – akár  egész éjszakán keresztül – imádsággal készül fel. (pl. Lk 6, 12) A szenvedése előtt, a Getszemáni kertben, ismét a Mennyei Atyához fordul. Lukács evangéliumában a színeváltozás eseménye is imádságban történik a hegyen. (Lk 9, 28.)

Fontos ismernünk Jézus főpapi imáját a János evangéliumból. (Jn 17) Az utolsó vacsorát lezáró ima ez, a búcsúzó Jézus végrendeletének is tekinthetjük.

A tanítványok kérik Jézust, taníts minket imádkozni. Ezt leginkább példájával, valamint a Miatyánk megtanításával teszi meg.

Nagyböjtben mi is tanuljunk Jézustól imádkozni!

Katekézis a Mária Rádióban

Kapcsolatban Istennel

A jubileumra készülve, az imádság évét hirdette meg Ferenc pápa. Szemléltük az imádság kihívásait, felfedeztük a zsoltárok könyvét, majd az imádkozó Jézusra tekintettünk. Őt küldte számunkra Isten, a szeretett Fiút, hogy visszavezessen az Atyához minket.

A jubileumi év honlapja által felkínált témák egyike: imádkozni szentekkel és bűnösökkel. Ez téma az egyéni imádságba vezet el.   

Találkozni szeretnék Istennel az imádságomban. Ebben segítenek a szentek. Ők nem tökéletes emberek, megélték az emberlét küzdelmeit, és egyre közelebb kerültek Istenhez. Számos, ilyen módon Istenhez kapcsolódó hívőnek maradt fenn imádsága. Ezeket bátran használhatjuk, hogy lelkünket felemeljük. Bizonyára vannak kedvenc szentjeink, olyan mondatok, gondolatok, megfogalmazások, amelyek segítenek megnyílni az Atya felé.

Ugyanakkor sok olyan embert is ismerhetünk, akik (még) nem teljesedtek ki az életszentség útján. Küzdelmeik, bűnbánatuk, példájuk segítenek minket az örök élet útján.

Egy feszültséggel találjuk szemben magunkat. Jézus arra hív, hogy szobánk, lelkünk rejtekében találkozzunk vele. Ugyanakkor ez a találkozás hatással van ránk, életünkre, így láthatóvá válik. A találkozás élményét pedig szeretnénk elmondani, hogy másokat is elvezessünk saját szívük rejtekébe, hogy ott találkozhassanak az Üdvözítővel.

Fedezzük fel bátran imádságaink mélységét, szépségét, erejét! Váljunk ez által sugárzó emberekké!

Katekézis a Mária Rádióban

Együtt állunk Isten elé

Az imádság évében, idei nagyböjtünkben szembesültünk az imádság kihívásaival, felfedeztük a zsoltárokat, az ószövetség gyöngyszemeit. Találkoztunk az imádkozó Jézussal, és megerősödtünk személyes imánkban.

Ugyanakkor, mert nem jó az embernek egyedül lennie, azt is megláthatjuk, hogy Isten elé is együtt állhatunk. Mindez nincs ellentmondásban a hegyi beszéd tanításával, hogy a szobád magányában imádkozzál, mert ott a magamutogató ima ellen szól Jézus. Együtt odaállni Isten elé egyrészt találkozás Istennel, másrészt kapcsolat egymással is.

Elsőként nézhetjük a házaspárok imáját. Fontos, hogy a testi és a szellemi együttlét mellett meglegyen a lelki együttlét is. Közös imádságuk erősíti szeretet kapcsolatukat. Ebből az együttlétből indul ki a család közös imája, amely erősíti a család egységét, és segít a gyermekeknek megtanulni az ima fontosságát.

Közös imáink legerősebb és leggyakoribb formája a liturgia. Ezek: a szentmise és a zsolozsma. Előbbit jobban ismerjük, hétről hétre bekapcsolódunk. Utóbbit manapság egyre többen fedezik fel.

Számos más közös imádságra is van lehetőség. Szentségimádás, litániák, rózsafüzér…

A közös imának nagy ereje van. Összekapcsolja a résztvevőket, egymásra hangolja, megerősíti a szeretetet, az elfogadást. Ebből az is fakadhat, hogy fizikailag távol, mégis tudunk együtt, közösen imádkozni.

Felfedezve a nagyböjtben az imádság sokrétűségét, keressük gyakran az alkalmakat! Istennel való kapcsolatunk hatással lesz egész életünkre, környezetünkre, társadalmunkra!

Katekézis a Mária Rádióban

Szerző: Ákos atya

1962-ben születtem, 1992-ben szenteltek pappá Esztergomban.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük