Kategóriák
Pápai üzenetek, beszédek

Ferenc pápa üzenete a béke világnapjára 2023

A SZENTATYA, FERENC PÁPA ÜZENETE A BÉKE 56. VILÁGNAPJÁRA 2023. JANUÁR 1. Senki sem menekülhet meg önmagában!Újrakezdés a koronavírus-járvány után, hogy közösen keressük a béke útjait „Ami az időt és az órát illeti, testvérek, arról nem szükséges írnom.Magatok is pontosan tudjátok, hogy az Úr napja úgy érkezik el, mint éjjel a tolvaj”(Szent Pál első levele […]

Kategóriák
Pápai üzenetek, beszédek

Ferenc pápa nagyböjti üzenete 2022

FERENC PÁPA ÜZENETE 2022 NAGYBÖJTJÉRE „Ne fáradjunk bele tenni a jót,mert ha kitartunk, annak idején aratni is fogunk.Amíg tehát időnk van, tegyünk jót mindenkivel!”(Gal 6,9–10a) Kedves Testvéreim!A nagyböjt a személyes és közösségi megújulás kedvező időszak, mely elvezet bennünket a meghalt és feltámadt Jézus Krisztus húsvéti misztériumához. Idei nagyböjti utunkon jól tesszük, ha felidézzük Szent Pálnak […]

Kategóriák
Pápai üzenetek, beszédek

Ferenc pápa üzenete a béke világnapjára 2022

A SZENTATYA, FERENC PÁPA ÜZENETE A BÉKE 55. VILÁGNAPJÁRA 2022. JANUÁR 1. Párbeszéd a generációk, az oktatás és a munka között: a tartós béke építésének eszközei 1. „Milyen szép a hegyeken annak a lába, aki jó hírt hoz” (Iz 52,7). Izajás próféta szavai vigasztalást fejeznek ki; a száműzetésben élő, az erőszakba és az elnyomásba belefáradt, […]

Kategóriák
Pápai üzenetek, beszédek

Ferenc pápa üzenete a hivatások világnapjára 2021

FERENC PÁPA ÜZENETE A HIVATÁSOK 58. VILÁGNAPJÁRA (2021. április 25.) Szent József: a hivatás álma Kedves Testvérek! Az elmúlt év december 8-án, annak alkalmából, hogy százötven évvel ezelőtt nyilvánították Szent Józsefet az egyetemes Egyház védőszentjévé, egy különleges, neki szentelt év kezdődött el (vö. az Apostoli Penitenciária 2020. december 8-i határozata). Részemről a Patris corde apostoli […]

Kategóriák
Pápai üzenetek, beszédek

Ferenc pápa nagyböjti üzenete 2021

FERENC PÁPA ÜZENETE 2021 NAGYBÖJTJÉRE „Íme, felmegyünk Jeruzsálembe…” (Mt 20,18)Nagyböjt: a hit, a remény és a szeretet megújításának ideje Kedves Testvérek! Amikor Jézus előre közli tanítványaival szenvedését, halálát és feltámadását, mely az Atya akaratának teljesítéseként fog megvalósulni, akkor küldetésének legmélyebb titkát tárja fel előttük, és meghívja őket, hogy ők is vegyenek részt ebben a küldetésben […]

Kategóriák
Pápai üzenetek, beszédek

Ferenc pápa üzenete a betegek világnapjára 2021

Ferenc pápa üzenete a 29. Betegek világnapjára 2021. február 11. „Egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok.” (Mt 23,8) A bizalmi viszony a betegekkel való törődés alapja Kedves testvérek, a betegek 29. Világnapjának 2021. február 11-i ünneplése, a Lourdes-i Szűzanya liturgikus emléknapja jó alkalom arra, hogy különös figyelmet fordítsunk a betegekre és azokra, […]

Kategóriák
Pápai üzenetek, beszédek

VI. Pál pápa a szent Családról

VI. Pál pápa szentbeszédeiből(1964. január 5-én Názáretben tartott buzdítás) Názáret példája A názáreti ház iskola, tudniillik az evangélium iskolája, amelyben elkezdjük megismerni Krisztus életét.Mert ezen a helyen tanuljuk meg először is azt, hogyan szemléljük, hallgassuk, elmélkedjük át és ismerjük meg behatóan, hogy milyen mély és rejtett erő van Isten Fiának ebben a legegyszerűbb és legalázatosabb […]

Kategóriák
Pápai üzenetek, beszédek

Ferenc pápa üzenete a béke világnapra 2021

A SZENTATYA, FERENC PÁPA ÜZENETE A BÉKE 54. VILÁGNAPJÁRA 2021. JANUÁR 1. A gondoskodás kultúrája – mint a béke útja 1. Béke kívánság Az új év hajnalán szívből szeretném köszönteni az állam- és kormányfőket, a nemzetközi szervezetek vezetőit, a különböző vallások szellemi vezetőit és híveit, valamint minden jóakaratú embert. A legjobbakat kívánom mindenkinek, hogy ez […]