Kategóriák
Pápai üzenetek, beszédek

Szent VI. Pál pápa: Szűz Mária az egyház anyja

Szent VI. Pál pápának a II. Vatikáni Zsinat harmadik ülésszaka lezárásakor mondott beszédéből (21 novembris 1964: AAS 56 [1964], 1015-1016) Mária, az Egyház Anyja Megfontolva azokat a szoros kötelékeket, amelyek Máriát és az Egyházat egybefűzik, kijelentjük a Boldogságos Szűz Mária dicsőségére és a mi vigasztalásunkra, hogy a Boldogságos Szűz Mária az Egyház Anyja, vagyis az […]

Kategóriák
Pápai üzenetek, beszédek

Ferenc pápa üzenete a tömegtájékoztatási világnapra 2024

Ferenc pápa üzenete a tömegtájékoztatás 58. világnapjára Mesterséges intelligencia és a szív bölcsessége: a teljesen emberi kommunikációért+ Kedves Testvéreim! Az úgynevezett „mesterséges intelligencia” rendszereinek fejlődése, melyről a béke világnapjára írt legutóbbi üzenetemben is szóltam, gyökeresen megváltoztatja a tájékoztatást és a kommunikációt is, rajtuk keresztül pedig a társadalmi együttélés alapjait. Ez a változás nemcsak a szakembereket […]

Kategóriák
Pápai üzenetek, beszédek

Missziós világnap 2023

A Mária Rádióban elhangzott pár gondolat Ferenc pápa üzenete a missziós világnapra FERENC PÁPA ÜZENETEA MISSZIÓK 97. VILÁGNAPJÁRA 2023. október 22. Lángol a szív, útra kél a láb (vö. Lk 24,13–35) Kedves Testvérek! Az idei missziós világnapra Lukács evangéliumának az emmauszi tanítványokról szóló szakaszából (vö. Lk 24,13–35) kiindulva választottam témát: „Lángol a szív, útra kél a láb.” […]

Kategóriák
Pápai üzenetek, beszédek

Ferenc pápa üzenete a tömegtájékoztatási világnapra 2023

FERENC PÁPA ÜZENETE A TÖMEGTÁJÉKOZTATÁS 57. VILÁGNAPJÁRA MÁJUS 14. Szívvel szóljunk„Igazság szerint és szeretetben” (Ef 4,15) Kedves Testvérek!Miután a korábbi években az „elmegy, lát” és a „meghallgat” igékről mint a jó kommunikáció előfeltételeit kifejező szavakról elmélkedtem, ezzel, a tömegtájékoztatás 57. világnapjára szánt üzenetemmel a „szívvel szólás” témára szeretnék összpontosítani. A szív indít bennünket arra, hogy […]

Kategóriák
Pápai üzenetek, beszédek

Ferenc pápa nagyböjti üzenete 2023

FERENC PÁPA ÜZENETE2023 NAGYBÖJTJÉRE Nagyböjti önmegtagadás, szinodális út Kedves Testvéreim! Máté, Márk és Lukács evangélisták egybehangzóan számolnak be Jézus színeváltozásának eseményéről. Ebben a jelenetben az Úr tanítványai értetlenkedésére válaszol. Nem sokkal korábban ugyanis a Mester és Simon Péter között valódi vitára került sor: Péter Krisztusnak, Isten Fiának vallotta meg Jézust, de aztán a szenvedésről és […]

Kategóriák
Pápai üzenetek, beszédek

Ferenc pápa üzenete a betegek világnapjára 2023

A SZENTATYA, FERENC PÁPA ÜZENETE A BETEGEK 31. VILÁGNAPJÁRA 2023. FEBRUÁR 11. „Viselj rá gondot!” Az együttérzés mint a gyógyítás szinodális gyakorlata A betegség emberi tapasztalatunk részét képezi. De embertelenné válhat, ha elszigetelten és elhagyatottan kell megélni, ha nem kíséri gondoskodás és együttérzés. Egy közös gyaloglás során megszokott dolog, hogy valaki nem érzi jól magát, […]

Kategóriák
Pápai üzenetek, beszédek

Ferenc pápa üzenete a béke világnapjára 2023

A SZENTATYA, FERENC PÁPA ÜZENETE A BÉKE 56. VILÁGNAPJÁRA 2023. JANUÁR 1. Senki sem menekülhet meg önmagában!Újrakezdés a koronavírus-járvány után, hogy közösen keressük a béke útjait „Ami az időt és az órát illeti, testvérek, arról nem szükséges írnom.Magatok is pontosan tudjátok, hogy az Úr napja úgy érkezik el, mint éjjel a tolvaj”(Szent Pál első levele […]

Kategóriák
Pápai üzenetek, beszédek

Ferenc pápa nagyböjti üzenete 2022

FERENC PÁPA ÜZENETE 2022 NAGYBÖJTJÉRE „Ne fáradjunk bele tenni a jót,mert ha kitartunk, annak idején aratni is fogunk.Amíg tehát időnk van, tegyünk jót mindenkivel!”(Gal 6,9–10a) Kedves Testvéreim!A nagyböjt a személyes és közösségi megújulás kedvező időszak, mely elvezet bennünket a meghalt és feltámadt Jézus Krisztus húsvéti misztériumához. Idei nagyböjti utunkon jól tesszük, ha felidézzük Szent Pálnak […]

Kategóriák
Pápai üzenetek, beszédek

Ferenc pápa üzenete a béke világnapjára 2022

A SZENTATYA, FERENC PÁPA ÜZENETE A BÉKE 55. VILÁGNAPJÁRA 2022. JANUÁR 1. Párbeszéd a generációk, az oktatás és a munka között: a tartós béke építésének eszközei 1. „Milyen szép a hegyeken annak a lába, aki jó hírt hoz” (Iz 52,7). Izajás próféta szavai vigasztalást fejeznek ki; a száműzetésben élő, az erőszakba és az elnyomásba belefáradt, […]

Kategóriák
Pápai üzenetek, beszédek

Ferenc pápa üzenete a hivatások világnapjára 2021

FERENC PÁPA ÜZENETE A HIVATÁSOK 58. VILÁGNAPJÁRA (2021. április 25.) Szent József: a hivatás álma Kedves Testvérek! Az elmúlt év december 8-án, annak alkalmából, hogy százötven évvel ezelőtt nyilvánították Szent Józsefet az egyetemes Egyház védőszentjévé, egy különleges, neki szentelt év kezdődött el (vö. az Apostoli Penitenciária 2020. december 8-i határozata). Részemről a Patris corde apostoli […]