Kategóriák
Versek

Kosztolányi Dezső: Akarsz-e játszani?

   Kosztolányi Dezső: AKARSZ-E JÁTSZANI?  A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni,akarsz-e mindig, mindig játszani,akarsz-e együtt a sötétbe menni,gyerekszívvel fontosnak látszani,nagy komolyan az asztalfőre ülni,borból-vízből mértékkel tölteni,gyöngyöt dobálni, semminek örülni,sóhajtva rossz ruhákat ölteni?Akarsz-e játszani mindent, mi élet,havas telet és hosszú-hosszú őszt,lehet-e némán téát inni véledrubin-téát és sárga páragőzt?Akarsz-e teljes, tiszta szívvel élni,hallgatni hosszan, néha-néha félni,hogy a körúton […]

Kategóriák
Versek

Babits Mihály: Engesztelő ajándék

BABITS MIHÁLY: ENGESZTELŐ AJÁNDÉK Cukrot, virágot, gyöngyöt szerettem volna hozni néked:nincs gyöngyöm, cukrom, virágom.Görnyedve hozom ahelyett s teszem a kezedbe, nézzed,keserü életemet, egyetlen terhes gazdagságom. Ez ami megmaradt még, e meztelen is gazdag élet,s ezt sem adom, csak visszaadom már:mert jól tudom, ki vagy? s hogy benned és általad élek,kenyerem és levegőm! s rég nem […]

Kategóriák
Hétköznapi evangéliumok és gondolatok

Január 7.

EvangéliumAmikor Jézus meghallotta, hogy (Keresztelő) Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába. Elhagyta Názáretet, és a tengerparti Kafarnaumban telepedett le, Zabulon és Neftali vidékén, hogy beteljesedjék, amit Izajás próféta mondott: „Zabulon földje és Neftali földje, a tenger útja, a Jordán vidéke,a pogányok Galileája: A sötétben lakó nép nagy fényt lát, és fény virrad a halál honában s […]

Kategóriák
Mária Rádiós hittanóra

Hittanóra a Mária Rádióban

A 2022.01.17-én a Mária Rádióban elhangzott hittanóra hanganyaga. Különösen is fontos lehet Felföldi László püspök atya vízkereszti beszéde, amely a hanganyag elején, a beköszönés után kezdődik.

Kategóriák
Heti hírlevél elmélkedései

Vízkereszt

2019 Láttuk csillagát napkeletenVízkereszt ünnepének gyökere, az Egyiptomban megerősödött ünneplés, amelyben Jézus megkeresztelkedésre emlékeztek. Egyes tévtanítók azt vallották, ekkor lett Jézus istenivé. Hamarosan azok körében, akik vallották Krisztus valóságos Istenségét és valóságos emberségét, az ünnep Jézus Istenségének megnyilvánulása lett. (Epifania Domini) Három szentírási esemény kapcsolódott, a bölcsek látogatása, a keresztség és az első csoda. Keleten […]

Kategóriák
Heti hírlevél elmélkedései

Karácsony 2. vasárnapja

2022 Új esztendőben, új szívekkel Január 1-je, karácsony nyolcada. Számos gondolat tárul ma elénk. Izrael életében a nyolcadik nap a körülmetélés, a névadás napja. Erről szól az evangélium. Mind a zsidó, mind a keresztény hagyományunkban számos helyen volt jelen a 8 napon át való ünneplés. Manapság a liturgiában csak a húsvétnak és a karácsonynak maradt […]

Kategóriák
Pápai üzenetek, beszédek

Ferenc pápa üzenete a béke világnapjára 2022

A SZENTATYA, FERENC PÁPA ÜZENETE A BÉKE 55. VILÁGNAPJÁRA 2022. JANUÁR 1. Párbeszéd a generációk, az oktatás és a munka között: a tartós béke építésének eszközei 1. „Milyen szép a hegyeken annak a lába, aki jó hírt hoz” (Iz 52,7). Izajás próféta szavai vigasztalást fejeznek ki; a száműzetésben élő, az erőszakba és az elnyomásba belefáradt, […]

Kategóriák
C évben Heti hírlevél elmélkedései

Évközi 7. vasárnap C év

2019 Mindennapi kapcsolatainkBenne élünk a világban. Tesszük a dolgunkat a hétköznapokban. Talán még a fülünkben cseng, hogy hinni a templomban kell, Az idősebbek még emlékeznek a visszaszorított egyházra. Nehogy megtudják a munkahelyemen, hogy templomba járok, mert még baj lesz belőle.Ma egy másik veszély fenyeget, a kényelmesség. Az a fontos, hogy nekem jó legyen. A másikkal […]

Kategóriák
C évben Heti hírlevél elmélkedései

Évközi 6. vasárnap C év

2019 Bizalom IstenbenJeremiás próféta szavaival egybecseng az 1. zsoltár imádsága. Az Istenben bízó ember lesz igazán boldog.Mi erősíti ezt a bizalmat? Egyrészt, hogy volt, aki megmutatatta. Jó példával járt előttem. Másrészt saját tapasztalatom is segít, ha nyitott vagyok Istenre, a Szentlélek működésére. Milyen sokszor láthatjuk meg, egy-egy nehéz helyzetben, hogy a hit hiánya, a bizalom […]

Kategóriák
C évben Heti hírlevél elmélkedései

Évközi 5. vasárnap C év

2019 A Te szavadra mégis …Izaiás próféta meghívását olvastuk az olvasmányban. Látta az Urat, találkozott vele. A találkozás meghívás és küldetés. A próféta – az Isten szavára – vállalkozik a küldetésre. Én is láthatom az Urat minden szentmisében. Hallom szavát, megtisztít a bűnbánatban. Felém is felhangzik a kérdés: Kit küldjek el, ki megy el nekünk? […]