Kategóriák
B évben Heti hírlevél elmélkedései

Évközi 10. vasárnap B év

2024 Hol vagy?Gyerekek kedves játéka a bújócska. Meg kell keresni a másikat. Milyen jó, amikor sikerül.Persze, amikor játékból bújuk el valaki, addig ez egy kedves szórakozás. De hányszor van, amikor valami komoly ok miatt szeretnék elrejtőzni valaki elől. Nem nézek a szemébe, kerülöm a találkozást. Mert valami nyomja a lelkemet. A bűnbeesés következményeként Ádám és […]

Kategóriák
Pápai üzenetek, beszédek

Szent VI. Pál pápa: Szűz Mária az egyház anyja

Szent VI. Pál pápának a II. Vatikáni Zsinat harmadik ülésszaka lezárásakor mondott beszédéből (21 novembris 1964: AAS 56 [1964], 1015-1016) Mária, az Egyház Anyja Megfontolva azokat a szoros kötelékeket, amelyek Máriát és az Egyházat egybefűzik, kijelentjük a Boldogságos Szűz Mária dicsőségére és a mi vigasztalásunkra, hogy a Boldogságos Szűz Mária az Egyház Anyja, vagyis az […]

Kategóriák
Heti hírlevél elmélkedései

Csíksomlyói búcsú szentbeszéde 2024.05.18. Felföldi László pécsi megyéspüspök

A 2024-es csíksomlyói búcsú szónak felföldi László pécsi megyéspüspök. Szentbeszédének hanganyaga a Mária Rádió közvetítéséből.

Kategóriák
Pápai üzenetek, beszédek

Ferenc pápa üzenete a tömegtájékoztatási világnapra 2024

Ferenc pápa üzenete a tömegtájékoztatás 58. világnapjára Mesterséges intelligencia és a szív bölcsessége: a teljesen emberi kommunikációért+ Kedves Testvéreim! Az úgynevezett „mesterséges intelligencia” rendszereinek fejlődése, melyről a béke világnapjára írt legutóbbi üzenetemben is szóltam, gyökeresen megváltoztatja a tájékoztatást és a kommunikációt is, rajtuk keresztül pedig a társadalmi együttélés alapjait. Ez a változás nemcsak a szakembereket […]

Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések

Prohászka Ottokár püspök Szent Adalbertről

Prohászka Ottokár püspök beszédeiből (Összegyűjtött munkái, XIII. 2. 5. 7. 11) Az isteni gondviselés a magyarokhoz vezette Íme, Adalbert dicsérete: Az ember tönkrement benne, s az Isten működött benne: hajlamai, szenvedélyei, nemessége, gazdagsága, pompája, hírneve, méltósága, érseki uralma tönkrement benne, s miután tönkrement Adalbertben minden emberi, megnyilatkozott benne az Isten ereje: ő nem emberi, ő […]

Kategóriák
Mária Rádiós hittanóra

Imádság éve – katekézisek a Mária Rádióban

A 2025-ös szentévre való felkészülésként az imádság évét hirdette meg a Szentszék. Ehhez a honlapjukon különféle témákat adtak meg, amelyhez füzetek is készülnek olasz nyelven. https://www.iubilaeum2025.va/de/giubileo-2025/verso-il-giubileo/2024-anno-della-preghiera/scopri-quaderni-del-concilio.html A téma ötleteket felhasználva a nagyböjt folyamán a Mária Rádió hitünk és életünk műsorában 5 alkalommal beszéltem az imádságról. A témák: Az imádság kihívásai, a zsoltárok – az ószövetség […]

Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések Nagy Szent Leó pápa írásaiból

Nagy Szent Leó pápa – Kiengesztelődésünk szent titka

Nagy Szent Leó pápa leveleiből (Epist. 28 ad Flavianum, 3-4: PL 54, 763-767) Kiengesztelődésünk szent titka Magára vette az alantasságot a Fölséges, gyöngeséget az Erő, halandóságot a Halhatatlan. A sérthetetlen isteni természet azért egyesült a szenvedésre képes emberi természettel, hogy lerója bűnös állapotunk adósságát, és hogy ami a mi gyógyításunknak is megfelelő volt, ugyanaz az […]

Kategóriák
Hétköznapi evangéliumok és gondolatok

Január 4.

EvangéliumAbban az időben (Keresztelő) János ott állt két tanítványával, és mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt: „Nézzétek, az Isten Báránya!” Két tanítványa hallotta, hogy (János) ezt mondta, és követni kezdte Jézust. Amikor Jézus megfordult, s látta, hogy követik, megkérdezte: „Mit kívántok?” Azok ezt felelték: „Rabbi – ami annyit jelent, hogy Mester – hol laksz?” […]

Kategóriák
B évben Heti hírlevél elmélkedései

Advent 1. vasárnapja B év

2023 Virrasszatok, legyetek éberek!Lehet, többen azt várnák, különösen az idei rövid adventben, hogy az ünnep titkához kapcsolódó szentírási szakaszokat hallhatunk. Persze megszoktuk már, hogy a készületünk kezdetén tekintetünket felfelé irányítja a liturgia. Az élet titka áll előttünk. Mert életünk az üdvösség felé tart. És míg karácsony ünnepének dátuma ismert, addig életünk beteljesedésének, földi befejezésének időpontja […]

Kategóriák
A évben Heti hírlevél elmélkedései

Krisztus Király vasárnapja A év

2023 A másik emberrel az üdvösség útjánHárom szempontot láttunk az egyházi év végéhez közeledve, amely az üdvösség útján vezet bennünket. A készenlét és a talentumaink használta állt előttünk az elmúlt két vasárnap.A mai evangélium a másik emberrel való kapcsolatot hangsúlyozza ki. Apró szempontok, amelyek a hétköznapok egyszerűségében megvalósíthatók. Ugyanakkor azt is felfedezhetjük, hogy éppen ezek […]