Kategóriák
Versek

Radnóti Miklós: Gyökér

Radnóti Miklós: Gyökér A gyökérben erő surran,esőt iszik,földdel élés az álma hófehér. Föld alól a föld fölé tör,kúszik s ravasz a gyökérkarja akár a kötél. Gyökér karján féreg alszikgyökér lábán féreg ül,a világ megférgesül. De a gyökér tovább él lent,nem érdekli a világ,csak a lombbal teli ág. Azt csodálja,táplálgatja,küld néki jó ízeket,édes,égi ízeket. Gyökér vagyok […]

Kategóriák
Versek

Áprily Lajos: Vándor

Áprily Lajos: Vándor A nyugtalan patak lelkét szeretted,suhogó völgyek útjait követted. Gyönyörködtél gátnál, zuhatagoknál,de mindig új szépség után kutattál. Mi lenne, hogyha egyszer nem sietnéls megállnál egy tónál: Genezáretnél?    Szent Bertalan ünnepével megkezdődött az ősz. Vége a nyárnak, sokan befejezték szabadságukat, már csak szép emlék a megérdemelt pihenés.Van bennünk egy állandó nyugtalanság, amit nagyon […]

Kategóriák
Versek

Sík Sándor: Himnusz Kalazanci szent Józsefhez

Sík Sándor: Himnusz Kalazanci Szent Józsefhez Szentje és atyja Kegyes Iskoláknak,Nagyra törekvő nemes ifjúságnakHitre, tudásra, szép életre, jóraPéldaadója! Zsenge korodtól hallottad a Hangot:A hivatásét, mely szívedben zsongottS mentél utána egy életen végig,Róma szívéig. Hittel utána Isten hívásánakMentél szívéig szegény ifjúságnak.Szent nyomaidban vívja nemes harcátIfjú magyarság. Híven a széphez, az igazhoz, jóhozÁllhatatosan az Isteni SzóhozMenni előre, […]

Kategóriák
Versek

Petőfi Sándor: A Tisza

Petőfi Sándor: A Tisza Nyári napnak alkonyúlatánálMegállék a kanyargó TiszánálOtt, hol a kis Túr siet beléje,Mint a gyermek anyja kebelére. A folyó oly símán, oly szelídenBallagott le parttalan medrében,Nem akarta, hogy a nap sugáraMegbotoljék habjai fodrába’. Síma tükrén a piros sugárok,(Mint megannyi tündér) táncot jártak,Szinte hallott lépteik csengése,Mint parányi sarkantyúk pengése. Ahol álltam, sárga föveny-szőnyegVolt […]

Kategóriák
Versek

Somogyvári Gyula: Vándorének

Somogyváry Gyula VÁNDORÉNEK Csak dúdolok, mert hangszerem nincs,dalom a fűszál éneke:„Szép Szűz-virág, Ó Boldogasszony,a szívem csordultig tele!A gond lenyomja gyönge vállam,s keserget szüntelen-panasz,de mi fölszáll e dúdolásbans Feléd eseng – most mégsem az! Én annyit kértem pártfogásods mindig éreztem szent kezed –hát nem terhellek újra, látod,hiszen a baj oly rengeteg!Ó, millióknak könnye csurranés mind Rád […]

Kategóriák
Versek

Sík Sándor: Az acélember

Sík Sándor: Az acélember(Ének a sürgönypóznáról) Áll, egyenesen, egymagánAz acélember a hegy homlokán. Széttárva karcsú, hosszú karjai,A kábelek kígyóit tartani. Nem görnyedez és nem erőlködik:Áll és feszül és hordja terheit. De hűvös feje túl a drótokonHosszan elnéz a nyúlós utakon. Lát, embereket és országokat,Bolond és keserű látásokat: Az éhes ember néma ráncait,Dokkok penészes árusáncait,Országhatárok inga-táncait, […]

Kategóriák
Versek

Benei Zsuzsa: Hogyan vártalak

Benei Zsuzsa: Hogyan vártalak? Azt kérdezed tőlem,hogyan vártalak? Mint az éjszakárafölvirrad a nap,mint a délutánrajő az alkonyat,mint ha szellő jelzia förgeteget –ezer pici jelbőltudtam jöttödet. Mint tavaszi reggela nap sugarát,fagyos téli estejégcsap csillagát,mint az alma ízét,tejet, kenyeret –pedig nem is láttalak még,úgy ismertelek. Mint a fény az árnyat,záport a virág,mint patak a medrét,madarat az ág,mint […]

Kategóriák
Versek

Mécs László: Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld

Mécs László: Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld Május. Rózsálló reggel. Remény, ígéret, harmat.A szélbe fütyörészem a hajnalos vigalmat.Kószálni jött ma kedvem: apostolok lovárakapok s vaktában érek egy messzi kis tanyára. A kakas még az ólban pitymallatot rikongat,az égbe fúrt pacsirta fittyet hány éji gondnak,dalától messze rebben bimbóról bánat, szender.A ház előtti kertben […]

Kategóriák
Versek

Sík Sándor : Légy csendességben

Sík Sándor: Légy csendességben! Légy csendességben: Isten hogyha hív,Halkan szólít, mint pásztorhangu síp.Kelj fel, és indulj engedelmesen,Kutyuska-vígan, bárány-csendesen. Ha futni verne vesszős szenvedély,Ne gondolj vele: menj és mendegélj.Ha futva hágy el bárki, meg se nézd:Csak el ne vétsed a csilingelést. Ne nézz se jobbfelé, se balfelé:Csak az egyenes út az Istené.Hátad mögött ha mennydörög, se […]

Kategóriák
Versek

Áprily Lajos: Esőcseppek

Áprily Lajos: Esőcseppek Vártunk, tavaszi langyos permeteg.Várt a cseresznyebimbó-rengeteg.Vártak növésre szomjazó füvek,cserjék is, szikkadó gyökerűek.Vártak a kankalinos oldalak.S ti drága cseppek, én is vártalak,hogy tegyetek csodát, ha még lehet:zsendítsétek meg puszta lelkemet.             Húsvét öröme még ott zeng a liturgiában. Múlt vasárnap óta ismét részt vehetünk szentmisén, szentáldozáshoz járulhatunk. Tudunk örülni ennek?             Amikor be […]