Kategóriák
Versek

Balassi Bálint: Adj már csendességet…

Balassi Bálint: Adj már csendességet… 1 Adj már csendességet, lelki békességet, mennybéli Úr!Bujdosó elmémet ódd bútól szívemet, kit sok kín fúr! 2 Sok ideje immár, hogy lelkem szomjan vár mentségére,Őrizd, ne hadd, ébreszd, haragod ne gerjeszd vesztségére! 3 Nem kicsiny munkával, fiad halálával váltottál meg,Kinek érdeméért most is szükségemet teljesíts meg! 4 Irgalmad nagysága, nem […]

Kategóriák
A évben Heti hírlevél elmélkedései

Évközi 30. vasárnap, A év

2023 A szeretet az életünk alapjaMáté evangéliumában alattomos szándékkal kérdezik Jézust a főparancsról. Erre halljuk a jól ismert választ Jézustól, amely az Isten és az ember szeretetét tárja elénk. A szeretet alapvetően döntés, az értelem tevékenysége.Mit jelent Istent szeretni?Döntök mellette, vagyis keresem akaratát, megismerem őt. Igyekszem követni tanítását. Ugyanakkor tudatosítom magamban, hogy Ő előbb szeretett […]

Kategóriák
Versek

Reményik Sándor: Istenarc

Reményik Sándor – Istenarc Egy istenarc van eltemetve bennem,Tán lét-előtti létem emlék-képe!Fölibe ezer réteg tornyosul,De érzem ezer rétegen alul,Csak nem tudom, mikép került a mélybe. Egy istenarc van eltemetve bennem,Néha magamban látom, néha másban,Néha állok, mint fosztott ág, szegényenHa rossz órámban eltűnik egészenAlter-egóm az örök vándorlásban. Egy istenarc van eltemetve bennem,A rárakódott világ-szenny alatt.A rámrakódott […]

Kategóriák
Pápai üzenetek, beszédek

Missziós világnap 2023

A Mária Rádióban elhangzott pár gondolat Ferenc pápa üzenete a missziós világnapra FERENC PÁPA ÜZENETEA MISSZIÓK 97. VILÁGNAPJÁRA 2023. október 22. Lángol a szív, útra kél a láb (vö. Lk 24,13–35) Kedves Testvérek! Az idei missziós világnapra Lukács evangéliumának az emmauszi tanítványokról szóló szakaszából (vö. Lk 24,13–35) kiindulva választottam témát: „Lángol a szív, útra kél a láb.” […]

Kategóriák
A évben Heti hírlevél elmélkedései

Évközi 29. vasárnap, A év

2023 Egy Istenarc van eltemetve bennemA mai vasárnap missziós vasárnap. Ferenc pápa üzenetében az emmauszi tanítványokat állítja elénk, akik lángoló szívvel és gyors léptekkel sietnek vissza Jeruzsálembe, miután felismerték Jézust a kenyértörésben. A Jézussal való találkozás újra és újra lángra lobbantja szívünket.Ma gyermekeink, akik szépen készültek a találkozásra, először veszik magukhoz Krisztus testét. Imádkozzunk értük, […]

Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések

Prohászka Ottokár püspök: Meg vagy-e Úrnőnk velünk elégedve?

Prohászka Ottokár püspök beszédeiből (Összegyűjtött munkái, XII. 120-122) Meg vagy-e velünk, Úrnőnk, elégedve? Amikor Velence a tenger királynője lett, fényes ünnepet tartott, aranyos hajón kivonult a dózse, s aranygyűrűt dobott a tengerbe; eljegyezte Velencének a tengert. Eljegyezte, hogy hű legyen, s ne kegyetlen, hogy hullámai gyöngyöket görgessenek, s el ne söpörjék palotáit, hogy a tenger […]

Kategóriák
Heti hírlevél elmélkedései

Magyarok Nagyasszonya

2023 Boldogasszony Anyánk, régi nagy pátrónánkSzent István király életéből, hitéből fakadó gesztusként, felajánlotta nemzetét a Szűzanyának. Azóta, mintegy ezer éve, számos helyzetben tapasztalhattuk meg az Ő közbenjárását.Leginkább a nehéz helyzetekben derül ez ki, de a segítő támogatása folyamatos. Ahogy Jézus életében ott volt a háttérben, úgy nemzetünk életében is jelen van.Persze nem csak országunk életére […]

Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések

Szent Jeromos Izaiás próféta könyvéről

Szent Jeromos áldozópapnak Izajás próféta könyvéhez írt magyarázatainak előszavából (Nn. 1. 2: CCL 73, 1-3) Aki nem ismeri a Szentírást, az Krisztust sem ismeri Teljesítem kötelességemet Krisztus parancsainak engedelmeskedve, ahogyan ő mondja: Vizsgáljátok az írásokat (Jn 5, 39), és: Keressetek, és találtok (Mt 7, 7), nehogy azt kelljen hallanom, amit a zsidóknak mondott: Tévedtek, mert […]

Kategóriák
Hétköznapi evangéliumok és gondolatok

Szent Főangyalok

   Evangélium:    Egy alkalommal: Amikor Jézus látta, hogy Nátánáel közeledik hozzá, így szólt: “Nézzétek, ez egy igaz izraelita! Nincs benne kétszínűség.” Nátánáel megkérdezte: “Honnan ismersz engem?” Jézus így felelt: “Még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt.” Nátánáel erre elismerte: “Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael Királya.” Jézus így szólt: […]

Kategóriák
Mária Rádiós hittanóra

Hittanóra a Mária Rádióban 2023.09.15-én

A hittanóra témája a megbocsátás.