Kategóriák
Hétköznapi evangéliumok és gondolatok

Évközi 33. hét, péntek

Evangélium:Amikor Jézus Jeruzsálemben tartózkodott, bement a templomba, és kiűzte onnan a kereskedőket. Ezt mondta nekik: “Írva van: Az én házam az imádság háza. Ti pedig rablóbarlanggá tettétek.” Ott tanított azután mindennap a templomban. A főpapok, az írástudók és a nép vezetői az életére törtek. De nem tudták eldönteni, hogy mit tegyenek vele, mert az egész […]

Kategóriák
Hétköznapi evangéliumok és gondolatok

Évközi 32. hét, péntek

Evangélium:Jézus így beszélt tanítványaihoz második eljöveteléről: “Mint ahogy Noé korában történt, úgy lesz az Emberfia napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek addig a napig, amíg Noé be nem szállt a bárkába. Akkor jött a vízözön, és elpusztította valamennyit. Ugyanígy történt Lót napjaiban is. Ettek és ittak, adtak és vettek, ültettek és építettek. De amelyik […]

Kategóriák
Hétköznapi evangéliumok és gondolatok

Évközi 31. hét, péntek

Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: “Egy gazdag ember előtt bevádolták intézőjét, hogy eltékozolja ura vagyonát. Erre ő magához hívatta és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj számot gazdálkodásodról, mert nem maradhatsz tovább intézőm. Az intéző így gondolkodott magában: Mitévő legyek, ha uram elveszi tőlem az intézőséget? Kapálni nem tudok, koldulni […]

Kategóriák
Hétköznapi evangéliumok és gondolatok

Évközi 30. hét, péntek

Evangélium:Az egyik szombaton Jézus betért egy vezető farizeus házába, hogy nála étkezzék. Az ott tartózkodók figyelték őt. Akkor eléje állt egy vízkóros ember. Jézus megkérdezte a törvénytudókat és farizeusokat: “Szabad-e szombaton gyógyítani? De azok nem válaszoltak. Erre ő megérintette a beteget, meggyógyította és elbocsátotta. Azután a jelenlevőkhöz fordult: “Ha valamelyiktek szamara vagy ökre szombaton kútba […]

Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések Szent Ágoston püspök írásaiból

Szent Ágoston püspök – Íme, én üdvözítem népemet

Szent Ágoston püspöknek Szent János evangéliumáról szóló fejtegetéseiből (Tract. 26, 4-6: CCL 36, 261-263) Íme, én üdvözítem népemet Senki sem jöhet hozzám, ha az Atya nem vonzza (Jn 6, 44). Ne gondold, hogy az Atya akaratod ellenére vonz, hiszen szeretetével vonzza lelkedet. Ne féljünk azoktól az emberektől, akik nagyon is távol vannak az isteni dolgok […]

Kategóriák
Hétköznapi evangéliumok és gondolatok

Évközi 29. hét, péntek

Evangélium:Abban az időben Jézus így szólt a sokasághoz: Ha látjátok, hogy nyugaton felhő támad, mindjárt mondjátok: “Eső jön!”, és úgy is történik. Ha déli szél fúj, azt mondjátok: “Hőség lesz!”, és megjön az is. Képmutatók! Az ég és föld jeleiből tudtok következtetni; a mai idők jeleit miért nem ismeritek fel? Miért nem ítélitek meg magatok, […]

Kategóriák
Hétköznapi evangéliumok és gondolatok

Évközi 28. hét, péntek

Evangélium:Egyszer olyan nagy tömeg gyűlt Jézus köré, hogy csaknem agyontaposták egymást. Így beszélt akkor tanítványaihoz: “Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól! Nincs olyan rejtett dolog, amely napfényre ne kerülne; sem olyan titok, amely ki ne tudódnék. Amit szűk körben bizalmasan mondtatok, nyilvánosan elbeszélik, és amit zárt ajtók mögött fülbe súgtatok, szájról szájra adják. Mint […]

Kategóriák
Hétköznapi evangéliumok és gondolatok

Évközi 27. hét, péntek

Lk 11,15-26 Egy alkalommal Jézus egy néma emberből űzött ki ördögöt. Amint az ördög kiment, a néma megszólalt. A nép elcsodálkozott rajta. Egyesek azonban azt mondták: “Belzebubnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket.” Mások próbára akarták tenni, és égi jelet követeitek tőle. Jézus belelátott gondolataikba, és így szólt hozzájuk: “Minden önmagában meghasonlott ország […]

Kategóriák
Hétköznapi evangéliumok és gondolatok

Évközi 26. hét, péntek

Evangélium:    Jézus egy alkalommal így szólt tanítványai előtt: „Jaj, neked, Korozain! Jaj, neked, Betszaida! Ha a pogány Tiruszban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, már rég szőrzsákban és hamuban tartottak volna bűnbánatot. Ezért Tirusznak és Szidonnak tűrhetőbb sorsa lesz az ítéleten, mint nektek. És te Kafarnaum? Vajon az égig emelkedel? […]

Kategóriák
Hétköznapi evangéliumok és gondolatok

Évközi 25. hét, péntek

Evangélium:Amikor egyszer Jézus egyedül imádkozott, és csak tanítványai voltak vele, megkérdezte tőlük: “Kinek tartanak engem az emberek?” Ők így válaszoltak: “Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások szerint viszont a régi próféták közül támadt fel valaki.” Ő tovább kérdezte: “Hát ti kinek tartotok engem?” Péter válaszolt: “Az Isten Fölkentjének.” Jézus rájuk parancsolt, hogy ezt […]