Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések Nagy Szent leó pápa írásaiból

Nagy Szent Leó pápa: Krisztus egyháza Péter hitének szilárdságára épül

Nagy Szent Leó pápa beszédeiből (Sermo 4 de Natali ipsius, 2-3: PL 54, 149-151) Krisztus Egyháza Péter hitének szilárdságára épül Krisztus az egész emberiségből az egy Pétert választja ki, hogy a hitre meghívott minden népnek, sőt minden apostolnak és az Egyház összes elöljárójának is élére álljon. Ezt pedig azért tette, hogy – bár Isten népében […]

Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések Nagy Szent leó pápa írásaiból

Nagy Szent Leó pápa nagyböjti beszédeiből (6)

Nagy Szent Leó pápa beszédeiből(Sermo 6 de Quadragesima, 1-2: PL 54, 285-287) Lelki megtisztulás böjt és jótékonykodás által Szeretteim, az Úr irgalmassága mindig betölti a földet (vö. Zsolt 32, 5), és minden egyes hívőt a dolgok természete maga tanít arra, hogy Istent tisztelni kell. Igen, az ég és a föld, a tenger és minden, ami […]

Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések Nagy Szent leó pápa írásaiból

Nagy Szent Leó pápa vízkereszt ünnepén

Nagy Szent Leó pápa beszédeiből (Sermo 3 in Epiphania Domini, 1-3. 5: PL 54, 240-244) Az Úr az egész földön kinyilatkoztatta üdvösségét Az irgalmas, gondviselő Isten elhatározta, hogy az idők teljességében segítségére jön a romlásba jutott világnak. Krisztusban előre elhatározta minden nép megszabadítását. Belőlük ígért egykor Ábrahámnak, a szent pátriárkának megszámlálhatatlan ivadékot, akik tőle nem […]

Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések Nagy Szent leó pápa írásaiból

Nagy szent Leó pápa karácsonyi beszédeiből

Nagy Szent Leó pápa beszédeiből (Sermo 6 in Nativitate Domini, 2-3, 5: PL 54, 213-216) Urunk születése a béke születése Bár Krisztus gyermekkora – amelyet az Isten Fia magára venni nem vonakodott – már elmúlt, hiszen idő múltával tökéletes férfikorba jutott, sőt szenvedése és a feltámadása diadalát is megülte, és az értünk magára vállalt sokféle […]

Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések Nagy Szent leó pápa írásaiból

Nagy szent Leó pápa karácsonyi beszédéből

Nagy Szent Leó pápa beszédeiből(Sermo 1 in Nativitate Domini, 1-3: PL 54, 190-193) Ismerd fel, ó keresztény, nagy méltóságodat! Szeretteim! Ma született a mi Üdvözítőnk, örvendezzünk! Nem szabad szomorkodnunk akkor, amikor az élet születését ünnepeljük; annak az életnek a születését, aki kioltotta belőlünk a haláltól való félelmet, és ígéretével az örök élet örömét oltja belénk.Senki […]