Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések Nagy Szent Leó pápa írásaiból

Nagy Szent Leó pápa – Kiengesztelődésünk szent titka

Nagy Szent Leó pápa leveleiből (Epist. 28 ad Flavianum, 3-4: PL 54, 763-767) Kiengesztelődésünk szent titka Magára vette az alantasságot a Fölséges, gyöngeséget az Erő, halandóságot a Halhatatlan. A sérthetetlen isteni természet azért egyesült a szenvedésre képes emberi természettel, hogy lerója bűnös állapotunk adósságát, és hogy ami a mi gyógyításunknak is megfelelő volt, ugyanaz az […]

Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések Nagy Szent Leó pápa írásaiból

Nagy Szent Leó pápa beszédeiből – színeváltozás

Nagy Szent Leó pápa beszédeiből (Sermo 51, 3-4. 8: PL 54, 310-311. 313) A törvényt Mózes közvetítette, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által lett Az Úr feltárja dicsőségét a választott tanúk előtt: testét, mely éppen olyan test, mint a miénk, oly tündöklő fényességbe öltözteti, hogy arca ragyog, mint a nap, ruházata pedig […]

Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések Nagy Szent Leó pápa írásaiból

Nagy Szent Leó pápa – Megváltásunk titka

Nagy Szent Leó pápa leveleiből (Ep. 31, 2-3: PL 54, 791-793) Megváltásunk titka Semmit sem használ nekünk, ha csak azt mondjuk, hogy Urunk, a Boldogságos Szűz Mária Fia igazi és tökéletes ember, és ugyanakkor nem hisszük, hogy ő az az ember, akit az evangéliumok meghirdetnek. Máténál ugyanis ezt olvassuk: Jézus Krisztus nemzetségtáblája, aki Ábrahám fiának, […]

Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések Nagy Szent Leó pápa írásaiból

Nagy Szent Leó pápa – Ismerd fel méltóságodat!

Nagy Szent Leó pápa beszédeiből (Sermo in Nativitate Domini 7, 2. 6: PL 54, 217-218. 220-221) Ismerd fel méltóságodat! Amikor a mi Urunk, Jézus Krisztus, a valóságos ember – aki sohasem szűnt meg igaz Isten lenni – megszületett, saját személyében új teremtményt indított el útjára; test szerint való születése által lelki születést szerzett az emberiségnek. […]

Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések Nagy Szent Leó pápa írásaiból

Nagy Szent Leó pápa beszédeiből – húsvét

Nagy Szent Leó pápa beszédeiből (Sermo 12 de Passione, 3, 6-7: PL 54. 355-357) Az Egyházban élő Krisztus Szeretteim! A legkisebb kétség sincs abban, hogy Isten Fia az emberi természetet felvéve olyan szoros kapcsolatba lépett vele, hogy a Krisztus nemcsak abban az egy emberben van, aki az egész teremtés elsőszülöttje, hanem ott van minden szentjében […]

Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések Nagy Szent Leó pápa írásaiból

Nagy Szent Leó pápa nagyböjti beszédeiből 4.

Nagy Szent Leó pápa beszédeiből(Sermo 8 de passione Domini, 6-8: PL 54, 340-342) Krisztus keresztje minden áldás forrása, minden kegyelem kieszközlője Értelmünket az Igazság Lelke világosítja meg, fogjuk fel tehát tiszta és felszabadult szívvel a keresztnek eget és földet beragyogó dicsőségét. A szellem éleslátásával pedig ragadjuk meg az alábbi szavak jelentését: Közeli szenvedéséről az Úr […]

Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések Nagy Szent Leó pápa írásaiból

Nagy Szent Leó pápa nagyböjti beszédeiből 3.

Nagy Szent Leó pápa beszédeiből(Sermo 15, De passione Domini, 3-4: PL 54, 366-367) Gondolatok az Úr szenvedéséről Aki igazán tiszteli az Úr szenvedését, az érző szívvel úgy tekintsen a megfeszített Jézusra, mint aki tudja: ez a test éppen olyan test, mint az övé.Földből vétetett egész lényünk rendüljön meg halálra kínzott Megváltóján; repedjenek meg a hitetlen […]

Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések Nagy Szent Leó pápa írásaiból

Nagy Szent Leó pápa nagyböjti beszédeiből 2.

Nagy Szent Leó pápa beszédeiből(Sermo 10 in Quadragesima, 3-5: PL 54, 299-301) A szeretet dicsérete János evangéliumában az Úr így szól: Arról tudják majd meg rólatok, hogy tanítványaim vagytok, ha szeretettel vagytok egymás iránt (Jn 13, 35). Ugyanez az apostol a levelében pedig így ír: Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és mindenki, […]

Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések Nagy Szent Leó pápa írásaiból

Nagy Szent Leó pápa nagyböjti beszédeiből 1.

Nagy Szent Leó pápa beszédeiből(Sermo 6 de Quadragesima, 1-2: PL 54, 285-287) Lelki megtisztulás böjt és jótékonykodás által Szeretteim, az Úr irgalmassága mindig betölti a földet (vö. Zsolt 32, 5), és minden egyes hívőt a dolgok természete maga tanít arra, hogy Istent tisztelni kell. Igen, az ég és a föld, a tenger és minden, ami […]

Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések Nagy Szent Leó pápa írásaiból

Nagy Szent Leó pápa: Krisztus egyháza Péter hitének szilárdságára épül

Nagy Szent Leó pápa beszédeiből (Sermo 4 de Natali ipsius, 2-3: PL 54, 149-151) Krisztus Egyháza Péter hitének szilárdságára épül Krisztus az egész emberiségből az egy Pétert választja ki, hogy a hitre meghívott minden népnek, sőt minden apostolnak és az Egyház összes elöljárójának is élére álljon. Ezt pedig azért tette, hogy – bár Isten népében […]