Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések Nagy Szent Leó pápa írásaiból

Nagy Szent Leó pápa – Ismerd fel méltóságodat!

Nagy Szent Leó pápa beszédeiből

(Sermo in Nativitate Domini 7, 2. 6: PL 54, 217-218. 220-221)

Ismerd fel méltóságodat!

Amikor a mi Urunk, Jézus Krisztus, a valóságos ember – aki sohasem szűnt meg igaz Isten lenni – megszületett, saját személyében új teremtményt indított el útjára; test szerint való születése által lelki születést szerzett az emberiségnek. Ki tudná ésszel fölérni ezt a titokzatos isteni eseményt, ki tudná szavakkal érzékeltetni ezt a nagy kegyelmet? Most az ártatlanság váltja fel a gonoszságot, és új élet a régit; fogadott gyermekké lesznek az idegenek, és átveszik az örökséget a jövevények.

Ébredj, ember, és döbbenj rá méltóságodra! Vedd észre, hogy Isten képmása lettél; eltorzult ugyan ez a képmás Ádámban, de visszanyerte régi alakját Krisztusban. A föld, a tenger, az égbolt, a levegő, a vizek és folyók rendelkezésedre állnak: csak használd ezt a teremtett világot, de jól! És ami szép és csodálatos bennük, dicsérd és dicsőítsd érte a Teremtőt.

Élvezd a nap sugarát testedben, szellemed pedig siessen boldogan átölelni azt az igaz világosságot, amely megvilágít minden embert, aki a világba jön (vö. Jn 1, 9). Róla mondja a Próféta: Tekintsetek rá, és eláraszt a fény benneteket, és arcotokat nem érheti szégyen (Zsolt 33, 6). Mert ha Isten temploma vagyunk, és Isten Lelke lakik bennünk, akkor bármelyik hívő több gazdagságot hordoz a lelkében, mint amennyit megcsodál a csillagos égen.

Nem azért mondom ezt, szeretteim, nem azért kötöm ezt a lelketekre, hogy lenézzétek Isten teremtett világát, vagy pedig bármi hitelleneset is gyanítsatok abban a jóban, amit a jóságos Isten alkotott, hanem azért, hogy mindenféle teremtménnyel és mindazzal, amivel oly gyönyörűen van berendezve ez a világ, ésszerűen és mértékletesen éljetek. Mint ahogy az Apostol mondja: A látható ugyanis mulandó, a láthatatlan azonban örök (2 Kor 4, 18).

Születésünk ebbe a világba állított be minket, újjászületésünk pedig az eljövendőbe. Ne legyünk tehát evilági javak szolgái, hanem az örök értékek keresői.

Hogy pedig ezt a reményünket közelebbről is megismerjük, értsük meg jól, hogy mit adott a mi természetünknek az isteni kegyelem. Hallgassuk meg hát az Apostolt: Meghaltatok, és életetek Krisztussal el van rejtve az Istenben. Amikor majd Krisztus, a mi Életünk megjelenik, vele együtt ti is megjelentek a dicsőségben (Kol 3, 3-4), aki él és uralkodik az Atyával és a Szentlélekkel mindörökkön-örökké. Ámen.

Szerző: Ákos atya

1962-ben születtem, 1992-ben szenteltek pappá Esztergomban.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük