Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések Szent Ágoston püspök írásaiból

Szent Ágoston püspök Szent Lőrinc vértanú ünnepén

Szent Ágoston püspök beszédeiből (Sermo 304, 1-4: PL 38, 1395-1397) Krisztus szent vérét nyújtotta a híveknek A mai napon a római Anyaszentegyház Szent Lőrincnek diadalünnepét tárja elénk, amelyen lábbal tiporta ezt a zajos világot, és visszautasította a hízelgését is. Így kétszeresen győzte le az őt támadó gonosz lelket. Szent Lőrinc az Egyházban, amint többször is […]

Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések Szent Ágoston püspök írásaiból

Szent Ágoston püspök Szent Péter és Pál apostolok ünnepén

Szent Ágoston püspök beszédeiből (Sermo 295, 1-2. 4. 7-8: PL 38, 1348-1352) Ezek a vértanúk látták is azt, amit hirdettek Ezt a napot Péter és Pál apostol vértanúsága tette nekünk szent nappá. Nem valami alig ismert vértanúkról szólunk, hiszen minden földre elhat szózatuk, a földkerekség végéig eljut igéjük (Zsolt 18, 5). Ezek a vértanúk látták […]

Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések Szent Ágoston püspök írásaiból

Szent Ágoston püspök – Íme, én üdvözítem népemet

Szent Ágoston püspöknek Szent János evangéliumáról szóló fejtegetéseiből (Tract. 26, 4-6: CCL 36, 261-263) Íme, én üdvözítem népemet Senki sem jöhet hozzám, ha az Atya nem vonzza (Jn 6, 44). Ne gondold, hogy az Atya akaratod ellenére vonz, hiszen szeretetével vonzza lelkedet. Ne féljünk azoktól az emberektől, akik nagyon is távol vannak az isteni dolgok […]

Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések Szent Ágoston püspök írásaiból

Szent Ágoston püspök: Minden imádságot magába foglal az Úr imádsága

Szent Ágoston püspöknek Próbához írt leveléből (Ep. 130, 12, 22 – 13, 24: CSEL 44, 65-68) Minden imádságot magába foglal az Úr imádsága Ha valaki például így imádkozik: Dicsőülj meg minden nemzetben, miként bennünk megdicsőültél (vö. Jn 12, 28), és bizonyítsd be, hogy prófétáid szava igaz (Sir 36, 15), mi mást imádkozik, mint ezt: Szenteltessék […]

Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések Szent Ágoston püspök írásaiból

Szent Ágoston püspök: az Úr imádsága

Szent Ágoston püspöknek Próbához írt leveléből (Ep. 130, 11, 21 – 12, 22: CSEL 44, 63-64) Az Úr imádsága Nekünk, embereknek van szükségünk a szavakra, amelyek figyelmeztetnek és ráébresztenek bennünket, hogy mit kérjünk. Ne higgyük, hogy az Úrnak kell tudtul adnunk valamit, vagy hogy rábírhatjuk elhatározása megváltoztatására. Amikor tehát azt mondjuk: Szenteltessék meg a te […]

Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések Szent Ágoston püspök írásaiból

Szent Ágoston püspök: Az igazság a földből születik, a megigazulás a mennyből adatik

Szent Ágoston püspök beszédeiből (Sermo 185: PL 38, 997-999) Az igazság a földből születik, a megigazulás a mennyből adatik Ébredj fel, ember, mert Isten érted lett ember. Ébredj, aki alszol, támadj fel a halálból, és Krisztus rád ragyog! (Ef 5, 14) Ismétlem, Isten érted lett ember. Örökre halott lennél, ha ő bele nem születik az […]

Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések Szent Ágoston püspök írásaiból

Szent Ágoston püspök: A forrásnál meglátod magát a világosságot

Szent Ágoston püspöknek Szent János evangéliumáról szóló fejtegetéseiből (Tract. 35, 8-9: CCL 36, 321-323) Odaérsz majd a forráshoz, és meglátod magát a világosságot Összehasonlítva magunkat a hitetlenekkel, mi keresztények már világosság vagyunk. Erre vonatkozóan mondja az Apostol: Valaha sötétség voltatok, most azonban világosság az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság fiai (Ef 5, 8). Máshol […]

Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések Szent Ágoston püspök írásaiból

Szent Ágoston püspök a szamáriai asszony példázatáról

Szent Ágoston püspöknek Szent János evangéliumáról szóló fejtegetéseiből (Tract. 15, 10-12. 16-17: CCL 36, 154-156) Egy szamariai asszony odament vizet meríteni Egy asszony odament (Jn 4, 7). Az Egyháznak előképe ő, nem a már megigazultnak, hanem annak, amely majd megigazult lesz. Ezt mutatja ugyanis a beszélgetés. Mit sem sejtve érkezett oda az asszony, ott találta […]