Kategóriák
C évben Heti hírlevél elmélkedései

Krisztus Király vasárnapja C év

2019 A kereszten trónoló királyKrisztus Király ünnepe az egyházi év lezárása. Az ünnepet XI. Piusz pápa vezette be, október utolsó vasárnapjára téve, amely Mindenszentek ünnepét előzte meg. A szentek Krisztus követői, királyságának követei. A II. vatikáni zsinat után került az egyházi év végére. Krisztus a zárókő, a korona egész évünkön, egész életünkön.Az idei évben a […]

Kategóriák
C évben Heti hírlevél elmélkedései

Évközi 33. vasárnap C év

2019 Állhatatossággal őrzitek meg lelketeket!Hozzáértő emberek mondják, hogy egy-egy beszéd, írás, történet utolsó mondata, csattanója marad meg leginkább azt olvasóban, hallgatóban. A mai evangélium sokféle nehézségről, meg nem értésről, küzdelemről szól. Korunkban sokan megragadnak ezeknél, és elfelejtik a ma hallott záró mondatot: „Állhatatossággal őrzitek meg lelketeket.”Ha tekintetüket felemeljük az ég felé, ha nem csak a […]

Kategóriák
C évben Heti hírlevél elmélkedései

Évközi 32. vasárnap C év

2019 Isten az élők IsteneNovember az elmúlásra emlékeztető hónap. Meglátogattuk, rendbe tettük szeretteink sírját. Felidéztük emléküket, mindazt, amit saját életünkbe beépítettünk. Jó felfedezni egy mozdulatot, egy szófordulatot, egy hasonlóan kanyarított betűt.Mindez a mi tekintetünket felfelé emeli. Hívő emberként valljuk, és egyre inkább hisszük az örök életet. Ahogy egyre többen lesznek odaát a hozzánk közel állók […]

Kategóriák
C évben Heti hírlevél elmélkedései

Évközi 31. vasárnap C év

2019 Jézus téged is a neveden szólít!Mindenszentek ünnepe után láthatjuk ma Zakeust, aki szokatlan módon keresi Jézus közelségét. Bár a maga módján akarja az Urat látni, de a találkozás mégis beemeli őt a közösségbe.Hol a helyem ebben a történetben? Legtöbben ott vagyunk Jézus közelében, a körülötte lévő tömegben. Ennek ujjongása viszont könnyen elnyomhatja Jézus hangját. […]

Kategóriák
C évben Heti hírlevél elmélkedései

Évközi 30. vasárnap C év

2019 A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitemet megtartottam.A Timóteus levél befejező szakaszában Pál apostol összefoglalja életét. Idézett mondata, reményeink szerint, mindannyiunkra igaz lehet.Emberi életünkben sok harc van. Önmagammal, gyengeségeimmel, gyerekkorból hozott viselkedésformáimmal, jó és rossz tulajdonságaimmal, környezetemmel.Mi kell ahhoz, hogy ez a páli mondat igaz maradhasson? Elsősorban az imádság. Napi kapcsolat az […]

Kategóriák
C évben Heti hírlevél elmélkedései

Évközi 29. vasárnap C év

2019 Hirdesd az Igét, akár alkalmas, akár alkalmatlan!Az elmúlt hetekben a szentleckében a Timóteus levelet olvastuk. (Jó lenne egyszer végigolvasni az egészet!) Te, Isten embere, szítsd fel a kézfeltétellel kapott kegyelemet, hirdesd az Igét! Fel kell fedeznünk, hogy mindez nekünk is szól!Az olvasmányban Mózes kitartó imádságáról hallottunk. De kellett Áron és Hur, akik támogatták ebben. […]

Kategóriák
C évben Heti hírlevél elmélkedései

Évközi 28. vasárnap C év

2019 Visszament és hálát adottA nagy lukácsi példabeszédek sorába illik a hallott történet.Két mozzanata van az eseménynek. Az egyik a hit, hiszen a leprások útközben gyógyulnak meg. Bizalom és remény kellett az elinduláshoz. A szíriai Námánban nincs meg még ez, de van, aki rábeszéli őt az engedelmességre.A másik mozzanat a hála. Ferenc pápa többször említi […]

Kategóriák
C évben Heti hírlevél elmélkedései

Évközi 27. vasárnap C év

2019 Éleszd fel magadban a kegyelmet…Ma folytatjuk a Timóteusnak írt levél olvasását. Ismét egy felszólítást hallunk: „Figyelmeztetlek, éleszd fel magadban Isten kegyelmét, amely kézföltételem folytán benned él!”Mindannyiunk életében megjelenik a kézföltétel. A bérmálásban a püspök, amikor olajjal megkeni a bérmálkozót, fejére teszi a kezét. A feloldozásnál – valószínűleg alig érzékelhető – szintén ott van ez […]

Kategóriák
C évben Heti hírlevél elmélkedései

Évközi 26. vasárnap C év

2022 Meglátom a másikban az embertFaluhelyen talán még ma is szokás, hogy az utcán a szembejövő emberek köszönnek egymásnak. De a kirándulóknál is tapasztalhatjuk, hogy nem megyünk el szótlanul egymás mellett. Meglátom a másikban az embert, a társat.Első olvasásra tűnhet úgy a mai evangélium, hogy a szegény üdvözül, mert szegény, a gazdag elkárhozik, mert gazdag. […]

Kategóriák
C évben Heti hírlevél elmélkedései

Évközi 25. vasárnap C év

2022 Adj számot gazdálkodásodról!Elindult a tanév, a munkaév. Visszarázódtunk a hétköznapok világába. Tesszük a dolgunkat lendülettel, néha belefásulva. Van, hogy örömmel máskor szomorúan, kényszeredetten. Becsülettel végezve munkánkat, bár van, amikor keressük a kiskapukat.Egyszer számot kell adni arról, amit végeztünk. Nem csak azért, mert kiderültek a turpisságaink. Gyümölcsöt kell teremnünk. Meg kell mutatnunk, hogy alkalmas intézői […]