Kategóriák
C évben Heti hírlevél elmélkedései

Évközi 27. vasárnap C év

2022

Növeld bennünk a hitet!
A bűnbeesés története azzal kezdődik, hogy a kísértő valótlant állít Istenről. Ezzel az ember bizalmát kezdi ki. A hit és a bizalom kéz a kézben járnak. A kettő egymást erősíti vagy gyengíti.
Manapság bizalom hiányos korban élünk. Alig merünk megbízni a másik emberben. Nem hisszük el, amit mond, amit ígér. Gyakran önmagamban sem bízom. Nem merek belevágni egy dologba, mert félek attól, hogy nem fog sikerülni.
Növeld bennük a hitet!- kapcsolódhatunk mi is az apostolok kéréséhez. Kezdhetjük apró lépésekkel. Megbízom a másikban, a mellettem élőben. Legyőzöm félelmemet, aggodalmamat. Belevágok egy feladatba, mert elhiszem, hogy képes vagyok rá. A másik lépés, hogy Isten segítségébe kapaszkodom. Ebben az a nehéz, hogy racionalista énünk nehezen fogad be kézzel nem fogható dolgokat. Ehhez kell, hogy felszítsuk a kézfeltétel által kapott kegyelmet. Ebben pedig a napi Istenkapcsolat segíthet.
Október hónapot kezdjük, a rózsafüzér hónapját. Ez az ima segít, hogy miközben időt szánunk Istenre, elmélkedhetünk Jézus életének egy-egy mozzanatáról. Ha jobban megismerem Őt, növekszik bizalmam, erősödik hitem.

2019

Éleszd fel magadban a kegyelmet…
Ma folytatjuk a Timóteusnak írt levél olvasását. Ismét egy felszólítást hallunk: „Figyelmeztetlek, éleszd fel magadban Isten kegyelmét, amely kézföltételem folytán benned él!”
Mindannyiunk életében megjelenik a kézföltétel. A bérmálásban a püspök, amikor olajjal megkeni a bérmálkozót, fejére teszi a kezét. A feloldozásnál – valószínűleg alig érzékelhető – szintén ott van ez a mozzanat. Ezért ránk is vonatkozik Pál apostol szava. Bennünk él Isten kegyelme. Formál, alakít, ha hagyom működni. Ha ellanyhul, fel kell szítanom.
A kézfeltétel liturgikus mozzanat. Ugyanakkor nyilván mindannyian teszünk olyat, hogy megérintjük, megöleljük a másikat. Lehet, ha váratlan, összerezzenünk. Mégis jó megtapasztalni. Megnyugtat, közelebb visz a másikhoz. Ma sajnos sokan félreértik, félremagyarázzák. Egyre kevésbé merjük alkalmazni az érintést.
Növeld bennünk a hitet! – kérhetjük mi is az apostolokkal. Fontos megvizsgálnunk, mi gyengíti, és mi erősíti hitünket. Környezeti hatások, olvasmányok, média eszközök. Mind lehet pozitív is, negatív is. Ugyanakkor azt gondolom, van három olyan eszközünk, amely biztosan erősíteni fogja hitünket. Ezek: a vasárnap megszentelése, a napi imádság és a szentségimádás. A kereszténység nem elsősorban tanok gyűjteménye, hanem életforma. Életünk minden napján szeretnénk megélni, megmutatni hitünket! Szeretnénk egyre jobban tanítvánnyá válni. Naponta odaülni Jézus lábaihoz, majd elindulni a világba, hogy elvigyük sokaknak szeretetét.

2016

Növeld bennünk a hitet!
Mit jelent számomra a hit? Földi viszonylatban jelenti, hogy képes vagyok valamit elvégezni. Hiszem, hogy meg tudom tenni, ezért belevágok. Ismerem önmagamat, tudom, mi a lehetséges és mi a lehetetlen. Bizalommal és bátorsággal járom életem útját, teszem a dolgomat. Persze szükségem van megerősítésre, biztatásra, amelyet az elvégzett munka eredménye vagy a másik ember támogatása ad. Ennek a hitnek, bizalomnak növekedését is kérnünk kell Istentől.
Ugyanakkor a hit Isten felé fordulás. Megnyitom felé szívemet és értelmemet. Hallom szavát, elfogadom tanítását, válaszolok hívására.
A hit két területe szorosan összekapcsolódik. Biztosabban járom földi utamat, végzem mindennapi munkámat, ha az Istenbe vetett hitem erős, megtapasztalom kegyelmi segítségét napról napra. Éppen ezért fontos, amire Pál apostol buzdít – nem csak Timóteust –, hogy szítsam fel a kapott kegyelmet.
A hit cselekvésre indít. Hitből fakadó tetteim láthatóvá teszik Isten kegyelmét. Egyrészt tudatosan kell figyelnem arra, hogy életemnek hitem legyen az irányítója. Ugyanakkor azt is megtapasztalom, hogy fokozatosan automatizmussá is válhat, beleivódik életembe, természetessé, magától értetődővé lesz.
Manapság azt látjuk itt Európában és saját környezetünkben, hogy hitünk meggyengült. Már nem természetes, hogy hitünk szerint élünk. Már nem látható rajtunk, hogy kihez tartozunk. Éppen ezért ma még inkább aktuális a tanítványok kérése: Növeld bennünk a hitet!

2013

Növeld bennünk a hitet!
Az evangélium szava, az apostolok kérése szívünkbe cseng. Mi is kérjük Istentől: növeld bennünk a hitet! Ha mellé tesszük a Timóteusnak szóló felszólítást: Szítsd fel magadban a kapott kegyelmet! – mintha a kettő ellentétben állna egymással. Istentől várjuk hitünk növekedését, erősödését, és mégis nekem magamnak kell felszítanom a kegyelmet?
Isten kegyelme, amely ajándék számunkra, nem automatikusan működik. Olyan, mint a kút. Ha rendszeresen használom, ha gyakorta kimerem belőle a vizet, megnő a hozama, több víz tud összegyűlni a kútban, mert növekszik a befogadóképessége. Megkaptuk Isten ajándékát, a kegyelmet a keresztségben. A bérmálásban elnyertük a Szentlélek ajándékainak teljességét, a szentáldozás, a napi imádság erősítik ezt a kegyelmet. Ha használom, ha naponta élek a kegyelem erejében, akkor ez a kegyelem erősödni fog. Ha elhanyagolom, ha nem élek vele, gyengül.
A mai világban a hitet veszélyek fenyegetik. Nem csupán a keresztény tanítást, hanem azt a bizalmat, amelyet a hit feltételez. Annyi helyen becsapnak, oly sok rossz tapasztalata lehet az embernek, hogy már nem mer bízni senkiben, nem mer hinni senkinek. Éppen ezért fontos legalább egymás között megélnünk a bizalmat, felfedezni a közösség élményét, hogy nyitottak tudjunk maradni a másik ember irányába. Manapság falakat építünk ember és ember közé. A hit és a bizalom ezeket a falakat képes lebontani. Isten erejében, a kegyelem által tudjuk építeni a bizalmat, erősíteni a hitet önmagunkban és a másik emberben.

2010
Növeld bennünk a hitet!
A hit a bizalom ajándékozása. Két lény közötti eleven kapcsolat. „alapja annak, amit remélünk, bizonyítéka annak, amit nem látunk.” (zsid 11,1)
A hit által él az ember. Egyrészt az Istenbe vetett hit által, amelyet a Szentlélek ajándékoz, és amelynek „tárgya” a létező személyes igazság, amely minden más igazság forrása. Másrészt a másik emberbe vetett hit, amely a bizalom megélése. Enélkül a bizalom nélkül nem létezik valódi emberi kapcsolat.
A Timóteus felé elhangzó felhívás: „Éleszd föl magadban a kegyelmet, amely kézfeltételem folytán benned él!” mindannyiunknak szól. Kérjük bátran Istent, növelje bennünk a hitet. Azt a hitet, amelyet a keresztség által nyertünk el, amelyet a Szentlélek napról napra éltet. (A kézfeltétel a bérmálás gesztusa is, de, ha alig láthatóan, a feloldozásban is megvalósul.) Ha növekszik hitünk, növekszik bizalmunk is. Ha növekszik bizalmunk, erősödik szeretetünk is.
A mai kor éppen az emberek közötti bizalmat kezdi ki legjobban. Ha a másik emberben akadályt, versenytársat látok, akkor a bizalom gyengül. Ha mint társat igyekszem meglátni a másik embert, a bizalom növekedni kezd.
Amikor ma Istentől hitünk növekedését kérjük, keressük azokat az alkalmakat is, ahol a másik, a mellettem élő ember felé a bizalmat erősíthetem!

Szerző: Ákos atya

1962-ben születtem, 1992-ben szenteltek pappá Esztergomban.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük