Kategóriák
C évben Heti hírlevél elmélkedései

Évközi 32. vasárnap C év

2022

Túllátunk a horizonton
Az emberiséggel egyidős a kérdés. Mi lesz a földi életünk után? A válasz alapja is felfedezhető az emberlét kezdetén: lesz valamilyen túlvilági élet. Hogy ez milyen is lehet, erről sokféle elképzeléssel találkozhatunk.
Mit is mondhatunk keresztényként az örök életről?
A legfontosabb, hogy tudatos élet lesz. Erre utal sokféle szentírási kép. Ugyanakkor azt is sejtjük, hogy minden emberi elképzelésünket felülmúlja. „Így érvényes az Írás szava: Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik.” (1Kor 2,9)
Mai, racionalista korunkban, amelyhez egyre nagyobb bizalmatlanság kapcsolódik, különösen nehéz a túlvilágról beszélni. Sokszor még az is hihetetlennek tűnik, amit a másiktól hallunk. Emberi kapcsolatainkat megüli, a hiszem, ha látom gondolata. Ebben a bizonytalanságban szeretnénk mindent bebiztosítani magunknak ebben a földi létben. Mindezekben már nem bírjuk el a túlvilág ígéretét.
Mégis, fontos túllátnunk a horizonton. Jézus szava megerősít bennünket. Elmegyek, és helyet készítek számotokra. Mindenszentek ünnepe és a halottak napja ebben erősített meg bennünket. Jézus szavával és testével erősíti bizalmunkat, hogy sokak számára válhassunk a feltámadás és az örök élet jelévé!

2019

Isten az élők Istene
November az elmúlásra emlékeztető hónap. Meglátogattuk, rendbe tettük szeretteink sírját. Felidéztük emléküket, mindazt, amit saját életünkbe beépítettünk. Jó felfedezni egy mozdulatot, egy szófordulatot, egy hasonlóan kanyarított betűt.
Mindez a mi tekintetünket felfelé emeli. Hívő emberként valljuk, és egyre inkább hisszük az örök életet. Ahogy egyre többen lesznek odaát a hozzánk közel állók közül, úgy lesz remélhetőleg egyre könnyebb elfogadnunk hitünknek az alapját.
A világ azonban ma is másképp gondolkodik. Tekintetét a földre szegezi, lassan elfeledkezik az égről. Mindent biztosítani akar magának itt a földön, elfeledkezve arról, kitől is kapta. Már nem látja a dolgokban, eseményekben Isten ajándékát.
Keresztény emberként feladatunk, hogy az örök élet tanításáról szóljunk. Ehhez viszont az kell, hogy erős legyen hitünk. Vajon vágyakozom-e az örök életre? Vágyom-e az Istennel való bensőséges kapcsolatra? Akarok-e Vele együtt lenni?
Isten azt élők Istene, az örök élet egy teljes, boldog élet lesz Istennel egyesülve. Erre az életre készülünk, amikor odaállunk Isten elé, amikor részt veszünk a szentmisében, amikor keressük és megtesszük akaratát, amikor az örök élet fényét sugározzuk szerteszét.

2016

A feltámadás hite
Az evangéliumi történetben a szadduceusok egy, a valóságtól elrugaszkodott példával próbálják a feltámadás lehetetlenségét bizonyítani. Bár a törvény létezett, nem valószínű, hogy ilyen eset előfordult volna. Jézus a szadduceusok által is elfogadott mózesi könyvre utal, ahol Isten Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, az élők Istene.
Hogyan képzelem el az örök életet? Ha azt pusztán a földi élet kiterjesztett folytatásának gondoljuk, valóban nehéz vonzó képet kialakítani róla. Ugyanakkor az örök élet bennem élő vágyát felfedezhetem ebben a képben is.
A túlvilági hit egyidős az emberiséggel. Igaz, kezdetleges formában, a földi élet folytatásaként képzelték el, de létezésében biztosak voltak. Ez a hit a kinyilatkoztatással fejlődött. Isten egyre többet mutatott meg magából, a Szentírás képeket tár elénk az Isten Országáról. Igaz, mint minden hasonlat sántít, a kép, a lakoma képe az örömről, a boldogságról, a teljességről szól.
Mit mondhatunk az örök élet országáról? Élet lesz, teljes élet, ahol sem szeplő, sem ránc nincsen, ahol semmilyen hiányban nem lesz részünk. Maradéktalan boldogság lesz osztályrészünk.
Persze nehéz beszélni róla, mert mai gondolkodásunk a kézzel foghatót, az igazolhatót keresi. Ezért nehéz a túlvilági léttel mit kezdeni.
Ugyanakkor az is tudjuk, hogy Isten szabadnak alkotott bennünket. Szent Ágoston mondja: „Isten megteremtett téged a beleegyezésed nélkül, de nem fog üdvözíteni a beleegyezésed nélkül.” Nem automatikus a bejutás, tennem kell érte. Bár kiérdemelni nem tudom, mégis, minden tőlem telhetőt meg kell tennem. Az ehhez szükséges kegyelmet megkapom Istentől. Isten a szeretet, aki szabadnak alkotott, így ha nem akar valaki a közelében lenni, akkor ezt figyelembe veszi.
Nem játszhatok arra, hogy, mint a jobb lator, majd az utolsó pillanatban Isten mellett döntök. Folyamatosan, céltudatosan kell az Isten útján járnom. Éljünk bátran Isten kegyelmével, haladjunk együtt az üdvösség útján!

2013

Isten az élők Istene
Hogyan állok a feltámadás hitével? Milyennek képzelem el az örök életet?
A feltámadás hite az ószövetségben fokozatosan alakul ki. Jézus korára már kézzelfoghatóan jelen van az örök élet hite. Persze nem mindenki fogadta el. A szaddúceusok tagadták a feltámadás lehetőségét. Kérdésükkel egy meglévő törvény túlfeszítésével akartak bizonyítékot adni a feltámadás lehetetlenségére.
Jézus feltámadása megerősítette az örök élet hitét. Testben jelent meg, amelyet nem kötöttek már a földi fizikai törvények. Felismerhető, ugyanakkor mégis más.
Jézus feltámadását ünnepeljük minden vasárnap. A szentírás olvasása, a Szentmise áldozatába való bekapcsolódás, Jézus halálának és feltámadásának magunk elé állítása erősíti bennünk a hitet, hogy „kell ott fenn egy ország”
Hogyan képzelem el az örök életet? A Szentírás rendre lakomához hasonlítja. Olyan hely, ahol minden jó lesz, ahol örömben, boldogságban lesz részünk, ahol nem lesz hiányunk. Fogalmazzam meg bátran magamnak, milyennek is képzelem el az örök életet! Persze, minden hasonlat sántít, de mégis jó eljátszani a gondolattal, hogyan is lesz akkor. Mert csak az után fogok vágyódni, amiről van elképzelésem, még ha töredékes is.
Vannak helyzetek, amikor könnyű a feltámadás hitét elfogadni. Amikor távolinak tűnik akár magam, akár a környezetem földi életének befejeződése, mikor nem érint konkrétan a halál gondolata, lehetősége, akkor nem nehéz az örök élet tényét elfogadni. De voltam-e már éles helyzetben, amikor találkoztam a halállal? Ilyenkor hogyan élt bennem az örök élet vágya, reménye? Az ilyen éles helyzetek mutatják meg hitem erősségét, igazi, belülről formáló voltát. Hitem erősödését segíti a vasárnap Szentmise, a napi imádság, a Szentírás olvasása.

2010

Isten az élők Istene
– A történet: a szaddúceusok nem hisznek a feltámadásban, az angyalok létében. Történetük abszurd, bár valóságos törvényre, a sógorházasság törvényére utal. (Mtörv 25,5) Elképzelésük alapja, hogy a feltámadásbeli élet ugyanolyan, mint a földi élet, annak folytatása.
– Jézus válasza: Jézus – mint oly sokszor – kikerüli a csapdát, és tanítást ad, megerősíti az életadó Istenbe vetett hitet. Isten az élők Istene, nem a holtaké. A feltámadás utáni élet nem mérhető földi kategóriákkal. Isten szeretete teljességgel betölti az embert, a testhez kapcsolódó szeretet elveszíti jelentőségét.
– A ma emberének helyzete. Mindannyiunk kérdése, hogy hogyan lesz a földi élet után. Ma újra sokan vannak, akik éppen azért utasítják el az örök életet, mert csupán földi kategóriákban tudnak gondolkodni. A mai világban a túlhangsúlyozott szexualitás alakítja sok ember tetteit. Ezért nem tud mit kezdeni az Istentől kapott értékekkel, a családdal, a hűséggel, az önfeláldozással, az elkötelezettséggel.
– Keresztény tanúságtételünk: Minden vasárnapi Szentmisében, Istennel való találkozásunk által megerősödünk hitünkben. Ez a hitünk segít, hogy felül emelkedjünk a mai világ gondolkodásmódján, hogy meglássuk az igaz értékeket, és ezek szerint alakítsuk gondolkodásmódunkat. Ha hitünket megéljük, akkor sokakban ellenkezését válthatunk ki, hiszen valami mást mutatunk fel számukra, mégis lesznek, akik ezt értékelni fogják, és kérdezni fognak, mi is a mi reménységünk.
Isten kegyelme növeli hitünket, erősíti reményünket, tökéletesíti szeretetünket.

Szerző: Ákos atya

1962-ben születtem, 1992-ben szenteltek pappá Esztergomban.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük