Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések

Tiszteletreméltó Szent Béda: Magasztalja lelkem az Urat

Tiszteletreméltó Szent Béda áldozópapnak a Lukács evangéliumhoz írt magyarázatából (Lib. 1, 46-55: CCL 120, 37-39) Magasztalja lelkem az Urat Mária így szólt: Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong üdvözítő Istenemben (Lk 1, 46). Olyan, sohasem hallott nagy tisztességre emelt fel engem az Úr – mondta –, hogy azt emberi nyelv semmiképp sem tudja elmondani, […]

Kategóriák
Pápai üzenetek, beszédek

Ferenc pápa üzenete a béke világnapra 2021

A SZENTATYA, FERENC PÁPA ÜZENETE A BÉKE 54. VILÁGNAPJÁRA 2021. JANUÁR 1. A gondoskodás kultúrája – mint a béke útja 1. Béke kívánság Az új év hajnalán szívből szeretném köszönteni az állam- és kormányfőket, a nemzetközi szervezetek vezetőit, a különböző vallások szellemi vezetőit és híveit, valamint minden jóakaratú embert. A legjobbakat kívánom mindenkinek, hogy ez […]

Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések

Szent Ambrus püspök: Szűz Mária látogatása

Szent Ambrus püspöknek a Lukács-evangéliumhoz írt magyarázatából (Lib. 2, 19. 22-23. 26-27: CCL 14, 39-42) Szűz Mária látogatása Az angyal közölte Szűz Máriával Isten titkait, s hogy szavainak igazát példával is bizonyítsa, az idősebb és magtalan asszonynak anyaságáról is hírt adott Máriának. Ezzel is meg akarta erősíteni állítását: Isten megtehet mindent, amit jónak lát.Amint ezt […]

Kategóriák
Versek

Fazekas Lajos: Anyaság

Fazekas Lajos: Anyaság Márványba – csodált asszony szépség:Mária, oltárok asszonya.Nézlek, – szívemnek száz emlékétte élteted, – márványló Csoda. Rég volt, s anyám hozott, hogy lássamarcod, ő, aki már nincs nekem;az anyaság szobrába – zártanélsz – : örök – arcú szűz s szerelem. Letérdelek, – a templom csendjeés hitem szent tiszteletet ad, –úgy nézlek, ahogy az […]

Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések Szent Ágoston püspök írásaiból

Szent Ágoston püspök: A forrásnál meglátod magát a világosságot

Szent Ágoston püspöknek Szent János evangéliumáról szóló fejtegetéseiből (Tract. 35, 8-9: CCL 36, 321-323) Odaérsz majd a forráshoz, és meglátod magát a világosságot Összehasonlítva magunkat a hitetlenekkel, mi keresztények már világosság vagyunk. Erre vonatkozóan mondja az Apostol: Valaha sötétség voltatok, most azonban világosság az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság fiai (Ef 5, 8). Máshol […]

Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések Szent Ágoston püspök írásaiból

Szent Ágoston püspök a szamáriai asszony példázatáról

Szent Ágoston püspöknek Szent János evangéliumáról szóló fejtegetéseiből (Tract. 15, 10-12. 16-17: CCL 36, 154-156) Egy szamariai asszony odament vizet meríteni Egy asszony odament (Jn 4, 7). Az Egyháznak előképe ő, nem a már megigazultnak, hanem annak, amely majd megigazult lesz. Ezt mutatja ugyanis a beszélgetés. Mit sem sejtve érkezett oda az asszony, ott találta […]

Kategóriák
Érdekes gondolatok, elmélkedések Nagy Szent Leó pápa írásaiból

Nagy szent Leó pápa karácsonyi beszédéből

Nagy Szent Leó pápa beszédeiből(Sermo 1 in Nativitate Domini, 1-3: PL 54, 190-193) Ismerd fel, ó keresztény, nagy méltóságodat! Szeretteim! Ma született a mi Üdvözítőnk, örvendezzünk! Nem szabad szomorkodnunk akkor, amikor az élet születését ünnepeljük; annak az életnek a születését, aki kioltotta belőlünk a haláltól való félelmet, és ígéretével az örök élet örömét oltja belénk.Senki […]

Kategóriák
Heti hírlevél elmélkedései

Szent Család vasárnapja A év

2019 A Szent Család a családok példaképe Karácsony ünnepét sokan tartják a család ünnepének. A két ünnep között, amikor sokan szabadságon vannak, lehetőség van találkozásokra. Szűkebb és tágabb rokonok, barátok, közösségek tudnak időt szánni egymásra. Ezért is került a Szent Család ünnepe karácsony nyolcadába. Persze fontos, hogy mindebből az ünnepelt, Jézus Krisztus ki ne maradjon. […]

Kategóriák
Heti hírlevél elmélkedései

Advent 2. vasárnapja B év

2023 Kimentek Jánoshoz a pusztábaKarácsony ünnepe a találkozások ünnepe. Sokan útra kelnek, hogy meglátogassák rokonaikat, barátaikat. Mindennek alapja a Jézussal való találkozás. Bár az evangéliumi történetek, amelyeket ilyenkor olvasunk, kisgyermeket állítanak elénk, benne felismerjük az Isten Fiát, Jézus Krisztust. Róla beszél Márk evangéliuma, amelyet idén olvasunk vasárnaponként.A találkozás kétféleképpen jöhet létre. Vagy kinyitom az ajtót, […]

Kategóriák
Heti hírlevél elmélkedései

Advent 4. vasárnapja B év

2023 Egy igennel kezdődik minden Elérkeztünk advent negyedik vasárnapjához és karácsony küszöbéhez. Ma a Szűzanyára tekintünk, holnap pedig Gyermekére.Szent Bernát apát az evangélium kapcsán megfogalmazott elmélkedésében írja: Eléd borulva válaszodat várja az egész világ. Mária pedig így szólt, legyen nekem a te igéd szerint.Ezzel az igennel indul el a megváltás műve. Életünkben minden jó dolog […]