Kategóriák
B évben Heti hírlevél elmélkedései

Szent Család vasárnapja B év

2023

Téged, Isten, dicsérlek, és hálát adok mindenért!
Az idei évben szent Család ünnepe egyben az év végi hálaadás alkalma is.
Szent VI. Pál pápa 1964 januárjában – éppen 60 éve – a Szentföldre zarándokolt, és Názáretben mondott beszédében három szempontot állított szemünk elé. A názáreti otthon a csendre tanít minket, megértjük a családi élet lényegét, és megismerjük a munka fegyelmét. (Szent Család ünnepének olvasmányos imaórája 2. olvasmányából)
Mai forrongó, zajos világunkban alig van becsülete a családnak. Ezért fontos számunkra a mai ünnep. Szeretnénk megmutatni a családi élet szépségét, otthont adó melegét. Fontos lenne felfedezni a közösség megtartó erejét, amelyben családok együtt haladnak a krisztusi úton.
Karácsony ünnepe lelassít minket. Alkalmat ad az ünneplésre, a visszatekintésre, és új lendületet is ad számunkra. Éljünk bátran Isten kegyelmével, mutassuk meg karácsony örömét! Váljunk a szeretet, a békesség, az egyetértés jelévé a világban!

2020

 Szent József, az egyetemes egyház védőszentje

1870. december 8-án IX. Piusz pápa az egyetemes egyház védőszentjévé nyilvánította szent Józsefet. Ebből az alkalomból Ferenc pápa szent József évet hirdetett, és apostoli levélben írt a szent család védőjéről. Ebben az írásban számos szempontból mutatja Jézus nevelőapját, feltárva, milyen sok helyzetben lehet példaképünk és segítőnk az üdvösség útján. Bár a Szentírás keveset beszél róla, szavait nem jegyezték fel, mégis tanít és erősít bennünket alakja.

József alakja Isten gyengédségét mutatja meg számunkra. A ma embere erősnek igyekszik mutatni magát, elfedve minden gyengeségét. A gyengédség segít, hogy megérintsük azt, ami törékeny bennünk, elfogadjuk gyengeségeinket, és felfedezzük, hogy az Istentől származó igazság nem elítél, hanem befogad, átölel, támogat bennünket, és megbocsát nekünk. Úgy mutatkozik meg, mint az irgalmas atya, aki visszafogadja tékozló fiát.

József az elfogadó apa. Bízik az angyal szavában, elfogadja Máriát gyermekével együtt. Életünkben vannak helyzetek amelyeket nem értünk, mégis, mert Istennel megbeszéltük, elfogadjuk azt. Ebből a megbékélésből fakad, hogy megsejtjük egy nagyobb történet mélyebb értelmét. Csak az Úr adhat erőt ahhoz, hogy elfogadjuk az életet úgy, ahogy van, hogy teret adjunk a lét ellentmondásos, váratlan, kiábrándító oldalának is. Fontos meglátnunk szent Józsefben a munkást. Az a személy, aki dolgozik, bármi legyen is a feladata, magával Istennel működik együtt. József boldogsága az önajándékozás logikájában rejlik. Minden hivatásban, életállapotban ezt az önajándékozást kellene megélnünk.

Kérjük bátran szent József közbenjárást, hogy családjaink a mai világban Isten szeretetének jelévé válhassanak!

2017

Szent Család légy örömünk!
Karácsony ünnepe a család ünnepe. Ahogy egy gyermek születése ünnep a családban, úgy Jézus születése ünnep a keresztény közösség számára. Ebből fakad, hogy a Szent család ünneplése karácsony nyolcadába került.
Ugyanakkor ma tapasztaljuk annak nehézségét, hogy sok a széttört család, ahol nem könnyű karácsonyt ünneppé varázsolni, hiszen ezek a napok az együttlétről szólnak. Időt szánunk egymásra.
Nekünk, akik igyekszünk Krisztus közelében élni, találkozni Istennel, akarata szerint alakítani életünket, feladatunk, hogy a család értékét felmutassuk a világban. Szeretnék megmutatni Isten álmát a világról, benne az emberről. Láthatóvá akarjuk tenni az emberi kapcsolatok szépségét, megtartó erejét. Mindehhez a magunk emberi kapcsolatait kell leginkább megerősíteni. Az ünnepi időszak számos alkalmat kínál ehhez számunkra.
Az idei évben szent család vasárnapjára esik az év végi hálaadás is. Számot vetünk az elmúlt évvel. Mi volt a jó, a szép, az örömteli, Mi volt a nehéz, a szomorú, a fájdalmas. Megláthatjuk, a másik mikor hiányzott nekünk, és mi mikor hiányoztunk másoknak.
Az ünnep, az év vége megállásra késztet, hogy lássuk, merre haladtunk, és megnézzük, merre kell tovább mennünk. Mindezt nem a magunk erejéből kell tennünk, hiszen Isten kegyelme mindig velünk van.

2014

A család az ünneplés és a hétköznapok színtere.
Átéljük, átéltük karácsony eseményeit. Az angyalok éneke, a pásztorokkal való találkozás, a Templomban való bemutatás, majd hazatérés Názáretbe. Mintha a történetnek vége szakadna. 30 év csend következik Jézus életében. Ezt jellemzi Lukács azzal a mondattal, hogy a gyermek növekedett, erősödött, eltelt bölcsességgel, és Isten kedvét lelte benne.
Elmúlnak az ünnepek. Elfogy a kalács, a bejgli. A karácsonyfa még áll egy darabig, lassan hullatva leveleit. Visszazökkenünk a hétköznapokba. Vajon mennyit formált rajtunk az ünnep? Elmondhatom-e magamról, amit Lukács Jézusról: növekedtem és erősödtem, Isten kedvét leli bennem?
Hogyan tudok folyamatosan erősödni, növekedni? Úgy, hogy közösségben maradok Istennel. Ennek következménye és háttere is az emberi közösség, amely körülvesz. Ez egyrészt a család, másrészt a keresztény közösség, az egyházközség.
Hogyan élhetem az emberek között mindennapi életemet? A kolosszei levél eligazít minket. Viseljétek el egymást, bocsássatok meg egymásnak! Krisztus igéje éljen bennetek elevenen! Tanítsátok, intsétek egymást, legyetek kapcsolatban Istennel!
Mindezt legjobban a család közösségében lehet tanulni, élni, megvalósítani. A család az a hely, ahol erőt gyűjthetek, ahol önmagamat adhatom, ahol megélhetem a közös lét erejét, örömét.
Bárcsak tudnánk sokaknak segíteni, hogy a család ilyenné válhasson!

2008

A család a béke, a feltöltődés, az öröm színtere.
Felelősen a teremtett világért, felelősen saját és környezetünk életéért, felelősen a szeretet útján. Karácsony ünnepe, amely megállásra késztet, amelyben sok örömben van részünk, közelebb visz szűkebb és tágabb családunkhoz.
A család, mint alapvető közösség, olyan biztos hátteret ad, amely fontos része emberi életünknek. Megtanulunk egymásra figyelni, örülni a másik örömének, együtt sírni a másik bánatán, megtanulunk alkalmazkodni a másikhoz, és ami talán a legfontosabb, megtanulunk megbocsátani egymásnak.
Természetes, hogy a család élete erőfeszítést kíván. De minden erőfeszítés sokszorosan térül meg. Éppen ezért kell napról napra tenni a családért, a házastársért.
A mai világ az egyéni sikerre, boldogulásra épít. A fogyasztói társadalom minden közösséget rombolni akar, mert csak a magányos ember lesz jó fogyasztóvá. Éppen ezért van manapság erőteljes támadásoknak kitéve a család közössége.
Ki kell mondanunk, hogy a család egy férfi és egy nő tartós, végleges egymás iránti elkötelezettségére épülhet biztonságosan. Valljuk, hogy az ilyen, belső biztonságot adó családok adják meg a társadalomnak azt az alapját, amely nélkül a társadalom nem működőképes. Mindenki, aki ezt az alapot rombolja, az egész társadalmat rombolja.
A családot Isten alkotta, amikor a teremtésben férfinek és nőnek alkotta az embert, és az asszonyt segítőtársul adta a férfi mellé. Isten alkotását semmilyen emberi törvény nem írhatja felül. A teremtett világért, benne az emberért való felelősségünk arra hív ma, hogy álljunk ki a család értéke mellett, óvjuk családjainkat, és segítsük a körülöttünk élőket, hogy felismerjék a család szépségét és fontosságát.

Szerző: Ákos atya

1962-ben születtem, 1992-ben szenteltek pappá Esztergomban.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük