Kategóriák
Hétköznapi evangéliumok és gondolatok

Szent István vértanú ünnepén

Szent István első vértanú ünnepe

Szentlecke: ApCsel 6,8-10; 7,54-59István pedig, telve kegyelemmel és erővel, csodákat és nagy jeleket művelt a nép között. Felléptek azonban néhányan abból a zsinagógából, amelyet a libertinusokról, a cireneiekről, az alexandriaiakról neveztek el, és azokról, akik Kilíkiából és Ázsiából valók, s vitatkoztak Istvánnal. Nem tudtak azonban ellenállni a bölcsességnek és a Léleknek, amely által szólt.Amikor ezeket hallották, megdühödtek szívükben, és fogukat csikorgatták ellene. Ő azonban Szentlélekkel telve föltekintett az égre, látta Isten dicsőségét, és Jézust Isten jobbja felől állni. Megszólalt: „Íme, nyitva látom az egeket, és az Emberfiát állni Isten jobbja felől.” Erre ők fennhangon kiáltva befogták fülüket, és egy akarattal rárohantak. Azután kihurcolták őt a városon kívülre, és megkövezték. A tanúk pedig letették ruháikat egy ifjú lábához, akit Saulnak hívtak. Megkövezték Istvánt, aki így könyörgött: „Úr Jézus, vedd magadhoz lelkemet!”Evangélium Mt 10,17-22De óvakodjatok az emberektől! Mert átadnak benneteket a törvényszékeknek, és zsinagógáikban megkorbácsolnak majd titeket. Helytartókhoz és királyokhoz hurcolnak benneteket miattam, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor pedig átadnak titeket, ne aggódjatok előre, hogy hogyan vagy mit beszéljetek. Mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Hiszen nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem Atyátok Lelke az, aki beszél általatok. Akkor halálra adja majd a testvér a testvérét és apa a fiát. A gyermekek szüleik ellen támadnak és halálra juttatják őket. Gyűlöletesek lesztek minden nemzet előtt az én nevemért, de aki kitart mindvégig, az megmenekül.

Szent István diakónus vértanúsága áll előttünk ma.
A vértanúság nem a véletlen műve, hogy rosszkor volt rossz helyen. Nem azért követezett be, mert nem volt eléggé politikus a beszédében. A vértanúság abból következik, amit az evangéliumban olvasunk: a Lélek megadja abban az órában mit mondjatok. Hiszen az apostolok majd később lesznek vértanúk.
Az eseménynek voltak előzményei, amit a Szentírás úgy fogalmaz meg, hogy Szentlélekkel és bölcsességgel volt eltelve. Ami azt jelenti, hogy kapcsolatban volt Istennel. Ebből fakadt, hogy abban az órában megkapta, mit és hogyan mondjon.A vértanúságnak voltak következményei:-A tanítványok szétszéledtek, és mindenütt hirdették az evangéliumot.- Saul is elindul a damaszkuszi úton.
Minden áldozat vállalásunknak lesznek következményei. Van, hogy saját életünkben, van, hogy a környezetünkben.

Szerző: Ákos atya

1962-ben születtem, 1992-ben szenteltek pappá Esztergomban.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük