Kategóriák
C évben Heti hírlevél elmélkedései

Szent Család vasárnapja C év

2021
Megszületett, közénk jött!
A külvilág lassan elcsendesedik, bezárnak a vásárok, elhallgat a harsogó zene. Ezáltal megszólalhat egy másféle, egy lágyabb, mégis felemelő ének: Dicsőség a magasságban Istennek!
Karácsony ünnepéhez érkeztünk. Ezekben a napokban szemléljük a megtestesülés csodálatos titkát. A fény, amely ezen az éjszakán felgyullad, maradandó világosságot ad. Megalapozza és előkészíti húsvét fényét, a feltámadás örömhírét. Ezt a fényt szeretnénk minden találkozásunkban elvinni, ezt az eseményt szeretnénk megmutatni mindenkinek.
Az embert Isten alkotta. Saját képére formálta, ebből fakad a méltósága. Karácsony ünnepe arra mutat rá, hogy Isten milyen csodálatosan megalkotta és újjá is alkotta emberi természetünket. Karácsony ünnepe tehát az ember ünnepe. Az Isten alkotta emberé. Azzal, hogy Isten „mindenben hasonlóvá lett hozzánk, a bűnt kivéve”, kiemelte és megerősítette az ember eredeti méltóságát. A megtestesülés óta éppen ezért az ember még inkább felemelkedett.
Jézus, amikor vállalta az ember létet, családba született. Karácsony ünnepe ezért nem csak egyénileg emeli fel az embert, hanem azt az alapközösséget is megerősíti és megszenteli, amely a társadalom és az egyház alapsejtje.
Isten az embert férfinek és nőnek teremtette. A férfinek hozzá illő segítő társa az asszony. Szeretetük, önátadásuk gyümölcse: a gyermek. Szerető egyesülésükkel Isten teremtő művébe kapcsolódnak be. Életre szóló szövetségük biztos hátteret ad az egész családnak.
Karácsony ünnepe alkalmat ad számunkra, hogy rámutassunk a megszületett Megváltóra. Segít bennünket, hogy megerősödjön emberi méltóságunk. Rámutat a családra, amely Isten akarata szerint megerősítő és gyümölcsöző szeretetszövetség.

2018
A család a társadalom és az Egyház alapsejtje
Karácsony nyolcada alkalmat ad arra, hogy együtt legyünk szűkebb és tágabb családunkkal. Lehetőség arra, hogy kicsit megálljunk egymásra és felfelé tekintsünk.
Mit jelent a család? Egy férfi és egy nő szeretet szövetsége, amelynek gyümölcse a megszületett gyermek. Az otthon biztonsága, ahova jó hazatérni. Ahol megpihenhetünk, töltődhetünk, új erőt meríthetünk.
Mi szükséges egy jó családhoz? Kell egy igazi férfi és egy valódi nő. Isten azt akarja, hogy a férfi és a nő legyen egy testté. Mindkettőnek megvan a maga szerepe, amelynek egy része sajátosan az övé, nem tudja átvenni a másik. Persze vannak olyan feladatok a család életében, amelyet át lehet adni.
A családban a felnövekvő gyerekek „megtanulják” az élet csínját-bínját. Tanulják, vagyis ellesik a felnőttektől, hogy mit miért és hogyan tesznek. De az is valóságos, hogy a gyerekek is tanítják szüleiket. Életünk nem egy statikus valami, folytonosan alakul, formálódik.
Amikor a Szent Családra tekintünk, Isten szeretetét láthatjuk. Bár csak néhány apró mozzanatot látunk, mégis mindez megerősít abban, hogy a család fontos. Jézus nem véletlenül, vagy jobb híján született családban, életének minden mozzanata tanít minket.
Imádkozzunk családjainkért, igyekezzünk jó példával elöl járni és másoknak is megmutatni a családi élet szépségét!

2015
Karácsony ünnepe – a család ünnepe
Karácsony az egyetlen ünnep, amelyben a külső körülmények is lehetővé teszik a nyolcad megülését. Sokan vagyunk, akiknek ezekben a napokban, egészen újév napjáig már nem kell dolgoznia. Sok találkozás fér bele ezekbe a napokba. Együtt ünnepel a szűkebb és tágabb család.
Karácsony ünnepe a megtestesülés ünnepe. Talán számunkra természetes, de a más vallásúaknak már korántsem az. A kereszténység az egyetlen vallás, amelyben Isten ennyire közel jön az emberhez, ennyire vállalja vele a közösséget. Isten a megtestesülésben mutatja meg szeretetét irántunk.
Karácsony ünnepe a család ünnepe. Egyrészt, mert Jézus családban alkart megszületni. Másrészt, mert alkalom nyílik arra, hogy a család együtt ünnepelje. A családban a férj és a feleség kölcsönös szeretetében testet ölt Isten szeretete. Ezért ez a szeretet ragyogóvá, sugárzóvá válik.
Karácsony ünnepe a megállás ünnepe. Lelassul életünk, több idő jut egymásra. Tudunk befelé, önmagunkba nézni, egymásra tekinteni, és felfelé emelni tekintetünket. 2012 A családért a mai világban is
Szent család ünnepén a családokért imádkozunk. A mai korban sokféle kihívás éri családjainkat. Éppen ezért szükség van a családokért végzett imára, a családok támogatására.
A család alapja a házasság. A házasság egy férfi és egy nő életre szóló szövetsége egymás boldogítására, gyermekek nemzésére és felnevelésre.
A házasság tehát szövetség, amelyben a férfi és a nő kölcsönösen egymásnak ajándékozzák magukat. A szövetség akkor jön létre, amikor a pár a közösség előtt is vállalja életre szóló szeretetét, elkötelezettségét.
Ezt a szövetséget Krisztus urunk szentséggé emelte, amely így kegyelemforrás a házastársak számára.
A család otthont biztosít tagjainak. Ez nem csupán a lakást jelenti, hanem annál sokkal többet. A feltöltődés helye, ahová jó hazamenni. Ahol szeretetet, megbecsülést, figyelmet él meg az ember.
Fontos és szükséges a családok összefogása. Éppen azért, mert sok minden kikezdi a család épségét, egységét. A keresztény közösség alkalmat tud teremteni a családok összefogására.
Ki kell állnunk a család értékei mellett. A mai közgondolkodásban sokan próbálják a csald értékeit bagatelizálni, és helyette más együttélési formákat népszerűsíteni. A házasság és az ezen alapuló család Isten akaratából, a természet rendje szerint áll fenn évezredek óta. Nem lehet más formákkal helyettesíteni. Nemcsak az Egyházban, hanem az egész társadalomban szükséges erről beszélni, tanúságot is tenni. Álljunk ki bátran a házasság és a család értékei mellett!

2009
Karácsony öröme a közösségben teljesedik ki
Annak idején, Sárisápon, a falu méretei miatt, jobban látható volt, hogy Karácsony körül jó visszatérni a gyerekkori otthonhoz, jó találkozni a régi ismerősökkel, jó együtt lenni a családnak. Karácsony a találkozások időszaka. Megtapasztaljuk, hogy az öröm, a szeretet megosztva növekszik igazán.
Mindezeknek a találkozásoknak az alapja a Jézussal való találkozás. Jézus a szikla alap, amelyre épül minden közösség. Ha nem rá épül, ideig-óráig működik, de bármilyen nehézség jön, széthullik. Jól látszik ez azokon a csoportokon, amelyekben részünk volt, azután eltávolodtunk, kimaradtunk. Ez persze nem azt jelenti, hogy azok a csapatok feleslegesek lettek volna, de egy közösség, csoport tartósságát csak a jézusi alap adhatja meg igazán.
A család a legkisebb közösség, de egyben a legfontosabb is. A család közösségében benne van az elkötelezettség, benne van a másikért élés, benne van az áldozathozatal. Viszont ezek együttese örömet, békét, biztonságot ad a család tagjainak. Ebből a biztos háttérből tudja mindegyikünk végezni mindennapi munkáját, tud erőfeszítéseket vállalni, tud tenni a nagyobb közösségért, tud értékeket felmutatni. Éppen ezért imádkozunk ezen a vasárnapon a családokért, kérjük számukra Isten áldását, kegyelmi erejét. A mai világban nagyon sok a családot szétfeszítő erő. De Isten kegyelméből sok család ma is éli példamutató életét. Milyen jó, amikor családok összekapaszkodnak, egymást erősítik, támogatják. A sziklára épülő, Jézus útján járó családok menthetik meg nemzetünket, menthetik meg a világot! A feladat nagy, a szétfeszítő erők jelentősek, de Jézus szava erősít: „bízzatok, én legyőztem a világot!”

Szerző: Ákos atya

1962-ben születtem, 1992-ben szenteltek pappá Esztergomban.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük