Kategóriák
Heti hírlevél elmélkedései

Karácsony

2022

Gyere el a jászolhoz még ma éjjel!
Karácsony éjszakáján és ünnepén – Assisi Szent Ferenc kezdeményezése nyomán – szemléljük a jászolt templomainkban, de gyakran odahaza is. Próbáljunk meg kicsit úgy elmélyedni ebben a jelenetben, hogy az egyes szereplők helyébe gondolom magamat!
A pásztorok váratlan hírt kapnak. Angyalok jelennek meg nekik. Én hogyan reagálok egy-egy váratlan hírre? Talán manapság túl hamar továbbadom, anélkül, hogy meggyőződnék hitelességéről. Vagy közömbösen fogadom, nem érint meg, nem foglalkoztat az üzenet.
Angyalok jelennek meg. Az angyal hírvivő. Tudom-e, merem-e továbbadni az üzenetet? Valamiképpen megélhetem, amit Sík Sándor megfogalmaz: „…rajtam megyen át az üzenet.”
Szemlélhetem Mária és József alakját, tevékenységét. Az Istenre figyelő, akaratára mindig igent mondó embereket láthatok bennük.
Ugyanakkor az is fontos, hogy az éneklő angyalok, a látogatóba érkező pásztorok, az újszülöttről gondoskodó szülők mind egy valakire tekintenek. Akit a mai világ a külsőségeivel eltakar, zajával elfed. Akit sokan kifelejtenek a szép karácsonyi jelenetből. Jézust Krisztust, az emberré lett Ige, az Isten Fia születését ünnepeljük.
Nekünk hívőknek, akik találkozunk vele, nemcsak a betlehemi jelentben, hanem minden szentmisében is, feladatunk, hogy megmutassuk Őt a világban!

2016

„Az Ige testté lett, és közöttünk lakott.”
Vannak események az életünkben, amelyek alapjaiban változtatják meg a mindennapjainkat. Ilyen egy gyermek születése, de a fiatal elköltözése otthonról vagy egy haláleset is. Amikor ezekre emlékezünk, elsősorban a történések állnak szemünk előtt, következményei, hogy miben alakította át mindennapjainkat, már nem játszanak jelentős szerepet. Az évek során elfogadtuk, megszoktuk az új helyzetet.
Karácsony ünneplésében is ez a megszokottság tapasztalható meg. Kialakult az ünneplés rendje családon belül, megszokott rend szerint járjuk körbe a rokonságot az ünnep napjaiban. Végső soron újat nem nagyon jelent már az ünnep.
Mégis, érdemes lenne úgy átélni idén az ünnepet, mintha egy új gyermek érkezne családunkba. Ahogy a gyermek érkezése hosszú távra átalakítja a család életét, úgy lenne jó, ha Jézus születése alakítana mindennapi életünkön. Persze, legtöbbször nem nagy alakításra van szükség. Mégis, valami új szempont, új cselekvés, felfrissült kapcsolat teheti különlegessé az ünnepet.
Mindehhez azonban bátorság szükséges. Kilépni a megszokottból, új formát találni, új módon közeledni egymáshoz.
Karácsony napjai azért is alkalmasak különös módon is a megújulásra, mert kevesebb a munka, több a szabad idő, nagyobbak a lehetőségek. Használjuk fel tehát bátran ezeket a napokat, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz, felfedezzük a másikban a szépet, a jót! Bátorságunk, erőfeszítésünk eredményes lesz, általa szebbé tehetjük nem csak az ünnepet, hanem a hétköznapokat is.

2011

Megszületett, közénk jött az Isten Fia!
1. Megállunk, elcsendesedünk. Karácsony hangjait keressük. A Gyermek hangja,az angyalok hangja ebben a csendben és békében hallható meg.
Karácsony ünnepének jellemző érzése az öröm. Ezt az örömömet szeretném ma letenni Jézus elé.
2. Szemléljük a titkot!
– A megtestesülés misztérium. (a szó többet jelent a titoknál) nem egyszerűen egy még fel nem ismert dolog, hanem az Isten titka. Ez a titok mást jelent nekem és neked, mást jelent tegnap, ma és holnap.
– Az ünnep lényege, hogy Isten emberré lett. Valóságos ember, a maga teljességében. Emberségén ugyanakkor átragyog Istensége. Isten azzal nyilatkoztatja ki magát, hogy szeretetként mutatkozik meg, elrejti fenségét, közönséges emberi alakban mutatkozik meg.
– Az ünnep egyrészt állandóság. Évente visszatér, akár akarom, akár nem. Más időpontban pedig, ami nekem esetleg jobban megfelelne, nem lehet eljátszani, az már betegség lenne.
Az ünnep másrészt ajándék. Nem csupán az, ami a fa alatt van, hanem kapcsolataink, szeretetünk. Számodra én vagyok az ajándék, számomra pedig te.
– Az ünnep titka a megtestesülés. Ebben Isten bizalmát is felfedezhetjük, de az ember bizalma is jelen van. Mária ennek a bizalomnak a példaképe. Felismerem-e a gyermekben Jézust, felismerem-e benne, hogy Jézus A Krisztus!
3. Milyen a viszonyom Jézussal? Mit jelent nekem, Ő személy szerint?
Szívem mélyén biztosan jól tudom, tetteimben azonban sokszor elhomályosul. Úgy szeretem-e Istent, ahogy nekem jó, vagy úgy, ahogyan Ő szeretné? Embertársamnak sem biztos, hogy az a jó, ami szerintem neki jó. Az igazi szeretet nem önmagát helyezi előtérbe, hanem a másik javát keresi. Jézus azáltal, hogy emberré lett elénk élte a tökéletes szeretetet.
Karácsony ünnepén formáljon a Vele való találkozás!

2005

Megszületett, közénk jött az Isten Fia!
Készülődésünk célhoz ért, elérkezett az ünnep. Jézus születését ünnepeljük. Ünneplésünk nem csupán emlékezés egy kétezer évvel ezelőtti eseményre. Hiszen Jézus ma is megszületik lelkünkben, ma is formálni, alakítani akar bennünket.
Mit jelent ma karácsony ünnepe számomra? A kapott és adott ajándékokban Isten szeretetét szeretném felfedezni. Hiszem azt, hogy minden ajándékban kicsit önmagamat is odaajándékoztam.
Ajándékot adni sokszor nem könnyű, éppen azért, mert magamat szeretném benne adni. De ugyanígy sokszor nem könnyű elfogadni sem, mert a másikat kell benne elfogadnom.
A legnagyobb ajándékot Istentől kaptam. Életemet és üdvösségemet. És mert ajándékba kaptam, szent az életem.
Szent Ágoston gondolata az ünnephez: „Urunk, Jézus Krisztus, mindörökre mindeneknek teremtője, ma anyától születve megmentőnkké lett. szabad elhatározásából született meg ma nekünk az időben, hogy bennünket az Atya örökkévalóságába elvezessen. Az Isten emberré lett, hogy az embert megistenítse.”
Karácsony misztériuma akkor lesz számunkra teljessé, amikor Krisztus kialakul bennünk. Ahogy minden gyermeke születése feladat a szülők számára, úgy Krisztus születése feladat mindannyiunk számára. Kialakítani önmagunkban Krisztust. Életre szóló feladat. De ebben a feladatban, tevékenységben segítséget ad Krisztus kegyelmével.
Jézus Krisztus születésének ünnepe adja meg mindannyiunk számára kegyelme erejét, hogy egyre inkább szeretetében élhessünk, és erről a szeretetről tanúságot tegyünk a világban.

Szerző: Ákos atya

1962-ben születtem, 1992-ben szenteltek pappá Esztergomban.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük