Kategóriák
A évben Heti hírlevél elmélkedései

Nagyböjt 4. vasárnapja A év

2023

Látom az irányt az örök élet útján
Jézusról valljuk, olvassuk az evangéliumban is, hogy Ő a világ világossága. Ő az, aki bevilágítja utunkat, vezet az örök élet útján.
Mennyi minden akadályozza látásunkat! Hamis eszmék, becsapós reklámok, a kísértő csábításai. Ilyenkor szakadhat fel bennünk a sóhaj, amelyet a jerikói vak mond: „Uram, hogy lássak!” Ezzel együtt feltehetjük a kérdést: mit teszek, hogy ez megvalósulhasson?
Azt is fontos tudatosítanunk, hogy nem elég látni az irányt, az utat. El kell rajta indulni. Dönteni kell Isten mellett, egy munkahely mellett, egy párkapcsolatban. Ebben az a nehéz, hogy az útnak csak egy szakaszát látom.
A vakon született, amikor kérdőre vonják, világos hitvallást tesz. Látjuk, hogy szülei már nem ilyen bátrak. Vajon én mennyire merek, tudok kiállni hitem mellett? Ebben megerősít a rendszeres, élő kapcsolat Istennel. Ha pedig megtapasztalom Isten közelségét, szeretetét, növekszik bennem a bizalom, ezáltal pedig határozottabban tudok haladni az üdvösség útján. Biztosabbá válnak döntéseim.
Amikor nagyböjt idejében megállunk a kegyelem kutjánál, tisztul a látásunk, megerősödik a hitünk, és felfedezzük a feltámadás örömét, már a készület idejében. A szentmise kezdő éneke is erre az örömre hív, amelyet a keresztény közösségben tapasztalhatunk meg.

2020

Hogy megnyilvánuljanak Isten tettei
Hogyan jut el az egyes emberekhez Isten üzenete? A hit hallásból ered, írja szent Pál. Ezért volt mindig is fontos az Egyházban a szóbeli igehirdetés. (Amelyet persze megalapozhat keresztény életünk.) Manapság egyre több lehetőség van arra, hogy szóljunk Istenről, tanításáról, szeretetéről. Ha lecsökken a közvetlen, személyes tanúságtétel lehetősége, használjuk bátran meglévő eszközeinket!
Az idei nagyböjt 3 fő témája az élő víz, a világosság és az örök élet. Felismerjük Isten ajándékát, meglátjuk tetteit, és felfedezzük, ami dicsőségére szolgál.
Vajon menyire látom a világ világosságát? A mai világ legnagyobb sötétsége, hogy nekem legyen jó. Bő fél évszázada az önzés világát építjük magunk körül. Lassan már elfelejtünk világosságért sóhajtani, nem ismerjük azt, Aki vakságunkat gyógyítani tudja.
Amikor találkozom Jézussal, felforgatja kényelmes életemet. Ebben sok pozitív vonás van, de lehet mellette negatív is. De azt gondolom, fordítva is igaz. Ha kényelmes, megszokott életemet valami felforgatja, abban Jézussal találkozhatok. Ma is, amikor emberi kapcsolatainkat minimálisra kell csökkentenünk, Ő akar velem és veled találkozni. Mai helyzetünk kicsit hasonlít a zsidóság babiloni fogságához. Mi lehet a mi kapaszkodónk? A vasárnap megszentelése. Akkor is megtehetem, ha nem tudunk elmenni a templomba.
Legyünk hát tanúi Isten szeretetének, mutassuk meg az igazi világosságot a körülöttünk élőknek!

2017

Hiszel-e az Emberfiában?
A teremtés azzal kezdődik, hogy Isten megalkotja a világosságot. Amikor, főleg az esti órákban hazaérkezünk, első dolgunk, hogy lámpát kapcsolunk. A téli időszakban, amikor rövidebbek a nappalok, sokkal levertebbek vagyunk. Ahhoz, hogy dönteni tudjak valamiről, világosan kell látnom a dolgokat. Mennyire fontos a világosság számunkra! Éppen ezért különösen is súlyos betegség a látás hiánya. Persze tudjuk, nem csak a fizikai látás sérülhet. Sokkal veszélyesebb, ha a lelki látásommal van baj.
A nagyböjt időszaka keresztény létünket erősíti. A keresztségben fény gyúlt a lelkünkben. Ezt a világosságot szeretnénk őrizni, hogy szeretetünkkel világítsunk az emberek előtt.
Az evangélium kérdésfelvetése a fény – sötétség ellentétpárja mellett az is, hogy honnan a betegség, a rossz? Hiszen Isten jónak alkotta a világot. Tudjuk, hisszük, hogy az ember bűne okozza a jelenlévő rosszat, amely a jónak a hiánya. Ugyanakkor érdekes módon felfedezhetjük, hogy a rossz jelenléte sokszor kiemeli a jót, Isten jóságát, szeretetét is. Árnyék mögött fény ragyog, nagyobb mögött még nagyobb, fogalmazza meg Gyökössy Endre. Meglátom-e a világban lévő rossz mögött Isten erejét, működését?
A gyógyításról szóló vita nagy kérdése, kicsoda Jézus? Tettei, tanítása Isten felé mutatnak. Felfedezem-e benne a messiási jelet? Én hogyan látom, kinek tartom Jézust? Milyen sokszor befolyásolnak az előítéletek minket is. Nem fért bele az illető az általam kiépített keretekbe, és meg se próbálom megérteni. Milyen sokszor fenyeget ez kapcsolatainkban.
Nagyböjt ideje alkalmas arra, hogy a világosságot felfedezzük, hogy rendezzük közös dolgainkat. Isten kegyelmének fényében könnyebben tehetjük meg mindezt!

2014

Meggyógyít a vakságból
Három féle látásunk van. A testi látás, vagy fizikai látás, amit érzékszervünk használatával végzünk. Ez a látás bizonyos módon pótolható, javulhat és romolhat. Fontos szerepet tölt be életünkben.
Szellemi látásunk kifejlesztését végzi az iskola és mindaz, amit a környezetünktől tanulunk. Befolyásolják képességeink és lehetőségeink. Ez a látásunk elveszhet betegség miatt, de akkor is, ha nem foglalkozunk vele.
Lelki látásunk Isten kegyelméből fakad. Ez is fejlődik, változik, annak függvényében, hogyan élünk a kegyelemmel.
A három látás egységet alkothat, mindegyik hathat a többire.
A vakon született – szavaiból úgy láthatjuk – csak a testi látásban volt akadályozva. Hiszen világos szép hitvallást tesz.
Mi akadályozza a lelki látásomat? Talán leginkább a félelmeim. Aggódom attól, mit szól a másik, milyen következményei lesznek szavamnak, tettemnek. De akadályozzák bűneim, előítéleteim, tudatlanságom, kényelmességem. Mit tehetek ellene? Rendszeres, élő Istennel való kapcsolat, a szentségek kegyelme segít, hogy látásom tiszta és ép legyen.

2011

Egy gyógyulás következményei
A helyzet. A vakon született koldulásból él. Miért született vakon? Jézus válasza: hogy Isten tette megnyilvánulhasson.
Milyen sokszor kérdezem: miért történt ez? Ha nem ragadok le a kérdésnél és a fájdalmamnál, felfedezhetem Isten – időnként csak lassan megnyilvánuló – tetteit.
Kórházba került egy hívő. Meglátogattam. A kórteremben volt egy eszméletlen állapotban lévő beteg, akinek a rokona ott volt mellette. Kifelé menet megszólított és kérte, lássam el a rokonát. Miért került a hívő a kórházba? Hogy a másik beteg megkaphassa a szentségeket.
A gyógyulás: Menj, és mosdjál meg. A beteg elindul – nem is olyan egyszerű neki – kifejezi ezzel bizalmát. Milyen az én bizalmam? Mitől kell(ene) meggyógyulnom?
A gyógyulás következményei: A vakon születettnek felborul addigi, jól megszokott élete. Szülei megtagadják, a farizeusok kitaszítják. Érdemes volt vállalni a gyógyulás „kockázatát”?
Szeretném letenni bűneimet, de vannak helyzetek, amikor érzem annak kockázatát is. Megváltoztatni az életemet nem egyszerű. Kísértés, hogy maradjak a gyengeségemben, amely egyfajta kényelmet biztosít. Milyen félelmeim vannak? Mi az, amit félek elengedni, letenni?
A másik oldalon se feltétlenül könnyű. Tudok-e örülni a másik változásának, alakulásának?
Tudok-e, szeretnék-e Isten szemével látni? Ha sikerül így látnom a másikat, átértékelődnek a dolgok, könnyebb lesz szeretnem a másikat.

2008

Nyisd meg Urunk lelki szemünket, hogy lássunk!
Talán az egyik legnehezebb helyzet, amikor az embernek a látásával van baj. Milyen jó, hogy ma már sokszor lehet segíteni ezen a bajon. Szemüveggel élesíthetem látásomat. Műtéti beavatkozásokkal sokféle látásprobléma kiküszöbölhető.
Vajon lelki szemem problémáit is ilyen könnyű gyógyítani? Mi az, ami elhomályosítja látásomat, ami gyengíti a dolgok valódi lényegének felismerését?
Jól csak a szíveddel látsz, ami igazán lényeges az a szemnek láthatatlan. Éppen ezért szükséges lelkünk látását tisztán, épségben tartani. Nagyböjt időszaka erre hív minket!
Hitünk, Istenre figyelésünk segíti lelki látásunkat. Húsvét ünnepére készülve erősíteni szeretném Istennel való kapcsolatomat.
A mai világban sok helyzettel találkozunk, amikor nehéz tisztán látni. Sokszor a lényeget el akarják rejteni szemük elől. Gyakran vélt vagy valós félelemből az igazságot el akarják takarni szemünk elől. Milyen sokszor tapasztaljuk, hogy ami szemünk elé tárul az féligazság, és milyen nehezen lehet meglátni, hol van a ferdítés, hol van a félrevezetés. Ha fölülről igyekszem látni a világot, ha Jézusra figyelve akarom meglátni a dolgok értékét, ha a Szentírás tanítása szerint vállalom a felelős döntést egy-egy helyzetben, akkor bár lesznek, akik ezt nem értik, de Jézus megadja az örömet, megadja a tisztán látást, megmutatja a helyes utat.
Nagyböjti imádságaink, önmegtagadásaink segítenek, hogy tisztán, Isten látásmódja szerint lássuk a világ dolgait.

2005

Nyisd meg Urunk lelki szemünket, hogy lássunk!
Lelkigyakorlatokon, közösségi együttléteken szokott feladat lenni, hogy párokat alkotva az egyiknek bekötik a szemét, a másik pedig vezeti. A bekötött szemű ember rádöbben kiszolgáltatottságára, és megtapasztalja, hogy rábízhatja magát a másikra.
Milyen nehéz, amikor valami elhomályosítja látásunkat, ha nem látunk tisztán, mert bepárásodik a szemüveg vagy az ablak. Ilyenkor szeretnénk letörölni a párát, megtörölni szemünket, hogy újra tisztán lássunk.
A léleknek is elhomályosulhat a látása, amikor bűneink párája, köde ereszkedik rá. Egészen meg is vakulhat, ha nem tisztítjuk rendszeresen.
Jézus nekünk is felkínálja a megtisztulás, a tisztán látás lehetőségét. A bűnbánat fürdőjében tisztíthatjuk meg lelkünk szemét. Ha megtisztítjuk lelkünkben a kegyelem forrását, ha bőven fakad bennünk az élet vize, akkor tisztává teszi látásunkat, és biztosan haladhatunk utunkon.
A váratlan gyógyulás zavart okoz a farizeusok magabiztosságában. Megtérésem, megtisztulásom kiválthatja környezetem ellenérzését. De Jézus találkozni akar velem, velem fog járni, megerősít, hogy hitemről, Isten iránti szeretetemről mindig tanúságot tehessek. Nagyböjt időszakában vállaljam fel bátran a bűnbánatot, akkor is, ha nem mindenki értékeli ezt. Hiszen Isten a belsőt nézi és nem a külsőt. Nem az emberek tetszése, elfogadása a fontos, hanem hogy Isten előtt kedves legyek.

Szerző: Ákos atya

1962-ben születtem, 1992-ben szenteltek pappá Esztergomban.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük