Kategóriák
A évben Heti hírlevél elmélkedései

Nagyböjt 5. vasárnapja A év

2023

Hiszed ezt?
Három hangsúlyos történet János evangéliumában. Mindháromban előkerül a hit kérdése. A szamáriai asszony hitre jut, a vakon született leborul Jézus előtt. Ma Márta hite áll előttünk.
A testvérek üzennek Jézusért. Akit szeretsz, beteg. Van nekem is ilyen kapcsolatom Jézussal?
Jézus késlekedik. Nem tehette volna meg, hogy távolról gyógyítja meg barátját? Nem tehette volna meg, hogy … (Helyettesítsd be a magad kérését!) Az Ő késlekedésének oka van. Valami nagyobbra hív, másként akar veled jót tenni.
Márta és Jézus párbeszéde jól ismert, temetéseken gyakran halljuk. Érezzük benne a szemrehányást. Ha itt lettél volna… De mégis hittel fordul Jézushoz. Azért a sírnál, amikor meg kell nyitni a sírt, ez a hit megtorpan. Mennyire rólunk van szó! Hányszor torpan meg a mi hitünk is! Mégis, ez a bizonytalanság – remélhetőleg – nem választ el Jézustól.
A csoda következménye, ahogy olvassuk, sokan hisznek Jézusban. De nem mindenki. Elég tovább olvasnunk János evangéliumát. Vagy felidézni a szenvedéstörténetet, amikor a tömeg „ Feszítsd meg!”-et kiált.
Húsvét közeleg. Mennyire erős a hitem? Mikor, mitől gyengül meg egy kicsit? Miben kell erősítenem? Hitem, keresztény életem milyen hatással van környezetemre?

2020

Én vagyok a feltámadás és az élet
Húsvéti készületünk lényeges pontjai ebben az évben: a kegyelem forrása, a látás – világosság és az örök élet hite. Jézus a világ világossága, ő a kegyelem forrása és ő a feltámadás és az élet.
Lázár feltámasztásának története három részre tagolható.
Elsőként a betegség hírének Jézushoz érkezését látjuk. Ő késlekedik az indulással. Ő már tudja, amit mi majd később látunk meg, hogy Isten dicsőségét akarja megmutatni az őt kereső népnek. Sokszor tűnik úgy számunkra is, hogy Isten késlekedik. Nem úgy és nem akkor cselekszik, ahogy mi elképzeljük. Nehezen látunk túl a pillanatnyi helyzeten. Ha hinnénk, hogy mindez azért történik, hogy Isten dicsősége megmutatkozzék …
A második részben Jézus találkozik a két testvérrel. A Mártával való beszélgetés ismerős számunkra. Bennünk is sokszor megfogalmazódik az örök élet hite. Mindaddig könnyű beszélni róla, amíg nem érint meg közvetlenül a földi élet végessége. Márta enyhe szemrehányása mögött ott van a Jézusba vetett hit is.
Harmadik rész a csoda. Jézus megrendül barátja sírjánál. Szabad nekünk is sírnunk adott esetben. A könny mindig megnyugtató hatású. Ugyanakkor Márta ismét előtérbe kerül. Ő, aki nemrég megvallotta hitét, most megretten, amikor be kell néznie a földön túli világba. Mi is sokszor csak Lázár sírját látjuk, a felbomló emberi létet. Pedig húsvét óta a nyitott sírból a feltámadás fénye ragyog ránk. Mi mégis sokszor csak a földi sírt merjük észrevenni.
Ma különösen is arra hív bennünket Jézus, hogy vegyük észre az örök élet ránk ragyogó fényét, és ezt tükrözzük a körülöttünk élők felé!

2017

Én vagyok a feltámadás és az élet
Az idei évben a nagyböjt 3 nagy témája az élő víz (szamáriai asszony), a világosság (a vakon született meggyógyítása) és az élet (Lázár feltámasztása) A harmadik témához érkeztünk el a mai vasárnapon.
Uram, akit szeretsz, beteg – üzenik Jézusnak Lázár testvérei. Igyekszünk gondoskodni a körülöttünk lévőkről. Fizikai értelemben mindenképpen, kellő figyelemmel. De vajon lelki értelemben is megtesszük ugyanezt? Jézus késlekedik, nem indul azonnal. Nem tesz semmit. Meg is jelenik később a kritizáló vélemény, aki annyi beteget meggyógyított, nem tehetett volna valamit? Jézus várakozása azért történi, hogy Isten nagy tettei megmutatkozzanak. Valami többet, valami nagyobbat akar megmutatni.
Ha itt lettél volna …, de hiszem, hogy most is … Márta szavaiból kiérezzük a szemrehányást, de ott van benne a hit is. Szabad elmondani Istennek azt, ami fáj. De ne álljak meg a panasznál, hanem jussak el a hitvallásig. Életünk/örök életünk kulcsa, hogy hitünk erős maradjon, a nehéz helyzetekben is. Ehhez szükséges, hogy kapcsolatban maradjunk Istennel, akkor is, amikor nehéz, amikor csalódtam benne.
Lázár, jöjj ki, halljuk Jézus parancsoló szavait. Isteni szó ez, amely ura a természet jelenségeinek. Isten ura az életnek, vissza tudja adni a földi életet, de ennél még fontosabb, hogy örök életet ad számunkra.
Minden Szentmisében a húsvéti misztériummal találkozunk. Szemlélve a titkot felfedezzük, hogy ki az Isten és mit tesz az emberért. Hogy egészen közel jött hozzánk, mindenben hasonlóvá lett. Ezt a misztériumot szemlélve lépünk a húsvét ünneplésének útjára, hogy Jézus szenvedésén, halálán és feltámadásán keresztül erősödjünk meg a feltámadás hitében.

2014

Én vagyok a feltámadás és az élet
János evangéliumában ez az esemény a szenvedéstörténet nyitánya. Ugyanakkor az egyik leghangsúlyosabb Jézusi tett.
Jézus tudatosan cselekszik. Tehetett volna a barátjáért csendben is, de mindezzel valami fontosan akar megmutatni. Tamás lelkesedése szinte ellentéte Jézus magatartásának. Főleg a szenvedéstörténet fényében, ahol a tanítványok magára hagyják a szenvedő Urat.
Márta hite mindannyiunk hite. Márta panasza, ha itt lettél volna, mindannyiunk panasza lehet. Ha Márta hitével lépünk túl kimondott panaszunkon, akkor Isten vigasztaló szeretetét mi is átélhetjük. A két csöndes jelzés – akit szeretsz, beteg, illetve itt a Mester, téged hív – a mi életünknek is részévé kellene válnia. Jelezni Jézus felé a bajt, hívni Jézushoz a szomorú embert. Jézus megsiratja barátját. A feltámadás hite nem a szomorúságtól véd meg minket, hanem a vigasztalás kegyelmét adja meg.
Jézus tette az élet tiszteletére, fontosságára irányítja figyelmünket. Isten alkotta az életet, csak ő rendelkezhet vele. Ma az élet tisztelete területén különösen is hangsúlyoznunk kell a család fontosságát. A teljes emberré váláshoz a felnövekvő gyermeknek családra, édesapára és édesanyára van szüksége.
Az örök élet hite talán a legnehezebben elfogadható, még nekünk, hívőknek is. Jézus ma, és húsvét ünneplésében ebben a hitünkben akar megerősíteni minket!

2011

Én vagyok a feltámadás és az élet
Bevezetés – felvezetés:
– Uram, akit szeretsz, beteg! A testvérek üzenete arra bíztat, hogy bátran vigyük Jézus elé saját és a másik ember nehézségét, betegségét.
– Megyek és felébresztem! A tanítványok óvó aggodalma nem tántorítja el Jézust. Merek-e hitemért, a másik emberért kockázatot vállalni? Kiállok-e hitem mellett?
Az esemény:
– Márta: a sürgő-forgó, Jézus elé megy, amikor érkezik. Szavaiban enyhe szemrehányást és nagy hitet érzünk.
– Mária a csendes, csak Jézus hívására megy. Benne is ott van a szemrehányás.
– Kapcsolataimban sokszor uralkodnak elvárásaim. Mit és hogyan kellett volna a másiknak vagy Istennek tennie. Túl tudok-e ezeken lépni? Ha megfogalmazom és kimondom, de hozzáteszem, hogy elfogadom, hogy másképp történt, akkor közelebb kerülök Istenhez, a másik emberhez.
– Parancsoló szó. Ez a szó eszünkbe juttatja a teremtő szót, amellyel Isten alkotta a világot.
A húsvét előkészítése:
A feltámadás megmutatja, mivé lesz az ember a halál után. A feltámadás az életre való megérkezés. A Feltámadottban az általános feltámadás zsengéjét, a remény zálogát látjuk.

2008

Én vagyok a feltámadás és az élet
Nagyböjti utunkon keresztségünk titkát elmélkedtük át. Tapasztalva megkísértettségünket kerestük az Istennel való találkozás lehetőségét, visszaemlékeztünk a találkozás élményére. Felfedeztük a lelkünkben fakadó kegyelem forrását, és kértük Jézust, hogy tegye látóvá lelki szemünket.
A keresztség titka a feltámadás titkához vezet el bennünket. Jézus, akinek titokzatos testének, az Egyháznak tagjaivá lettünk a keresztségben, Lázár feltámasztásában megmutatja isteni hatalmát. Megerősít minket abban a tudatban, hogy életünk nem a semmibe hullik, hogy földi életünk befejezése után új, tökéletes életben lesz részünk.
Mit jelent konkrétan nekem, személy szerint a feltámadás hite? Az elmúlt évben három családtagomat temettem. Átéltem mindhárom alkalommal, hogy amit könnyű elmondani akkor, amikor nem érint, amikor távoli az esemény, arról akkor is kell beszélni, amikor húsomba vág, amikor egészen közeli az. Hiszem, hogy Jézus a feltámadás és az élet. Hiszem, hogy „bár megszomorít a halál kényszere, az ígért örök élet megvigasztal minket. Mert híveid élete, Urunk, megváltozik, de meg nem szűnik, és amikor halandó testünk enyészetnek indul, lelkünket a mennyben örök élet várja.” Márta hitével akarom megvallani a feltámadásba, az örök életbe vetett hitemet. Ezt a hitet erősíti húsvét ünnepe, ezt a hitet erősíti a húsvéti előkészület.

Szerző: Ákos atya

1962-ben születtem, 1992-ben szenteltek pappá Esztergomban.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük