Kategóriák
A évben Heti hírlevél elmélkedései

Nagyböjt 3. vasárnapja A év

2023

Találkozás a kútnál
Gyökössy Endre, református lelkész egész kis füzetet írt a szamáriai asszony története kapcsán. (Kézfogás sorozat – Szent Gellért kiadó) Érdemes a történetre hosszabb időt is rászánni, akár családban, közösségben beszélgetni róla.
Jézus leül a kúthoz. megpihen, várakozik. Mintha tudná, hogy valaki jönni fog a kúthoz. Ma rám és rád vár a templomban, az imádságban, a nagyböjt visszatérő cselekedeteiben. De lehet, hogy nekem vagy neked kell leülni a „kúthoz”, kicsit megállni, elcsendesedni, hogy legyen a másiknak lehetősége mellém szegődni.
Szóba áll az asszonnyal. Ledönti az emberek által épített falat. (idegen, asszony, szokatlan időpontban…) A felszínről lelke mélyébe vezeti.
Az asszony hívja a városka lakóit. Már nem akar elzárkózni, mert rátalált valakire, és ezt tovább kell adni. Feladatom, hogy Jézushoz, a kegyelem kútjához vigyem a mellettem élőket.
Tanítás a tanítványoknak: megtegyem az Atya akaratát. Elsődleges feladatunk keresztény életünkben.
Zárókép: Jézus tovább indul. Gyökössí Endre füzetében az asszony hívogatja Jézushoz társát, aki azt mondja, hogy majd holnap. Mire elindul, Jézus és a tanítványok távozó csoportját látja. Lekéste a találkozást.
Néhány apró felvetés, amely mindegyik mélyebb meggondolásra vár. Hétközben szánj időt ara, hogy – családban vagy közösségben – egy-egy témát átgondoljatok!

2020

Ha ismernétek Isten ajándékát!
A kút a régi ember számára a találkozása lehetőségét adta. Szóba álltak egymással, átadták a híreket. A kút összekapcsolta tehát a település népét.
Ma ilyen kút számunkra a templom. Egyrészt a kegyelem, az élő víz árad belénk, másrészt összekapcsol bennünket. Vajon tudok-e ilyen nyitottsággal érkezni az Isten házába?
Ha ismernéd Isten ajándékát, szólítja meg Jézus az asszonyt. Azt, aki a déli forróságban, mások elől elbújva érkezik a kúthoz. Én mennyire ismerem fel Isten ajándékát életemben?
Isten ajándéka számomra hitem, hivatásom, mindazok a lehetőségek, amelyeket kaptam. Szent Ágoston úgy fogalmaz: Isten ajándéka az ember számára a Szentlélek.
Az ajándékra sokszor úgy gondolunk, hogy az valami különleges dolog. Isten ajándéka számunkra sokszor viszont egészen természetes. Lehetőségek, képességek, helyzetek, amelyekbe kerültem. Életünk mindennapi része. Mégis megélhetem az Ő ajándékaként.
Mit kezdek ezzel az ajándékkal? Felteszem a polcra, néha rácsodálkozom. Időnként letörölgetem, de lassan el is feledkezem róla.
Vagy használatba veszem. Tudom, mire kaptam, és igyekszem jól élni vele. Mások javára igyekszem kiteljesíteni.
Hétről hétre, de akár gyakrabban is elmehetek a kútra, Isten házába, hogy töltekezzem az élő vízzel. Tulajdonképpen miért nem kezded el?

2017

Ha ismernétek Isten ajándékát!
Jézus tanítványaival úton van. Jákob kútjánál megpihen. Itt történik a találkozás.
A kút a találkozás helye, hiszen másoknak is szükségük van vízre. Az asszony talán azért a déli forróságban megy a kúthoz, hogy elkerülje a szúrós tekinteteket. A ott mégis egy találkozásban lesz része, amely megváltoztatja életét.
Számunkra, keresztények számára ez a kút a Szentmise, ahol vasárnapról vasárnapra találkozhatunk Krisztussal. Lehet ez a találkozás távolságtartó. Ilyenkor nem érint meg a lehetőség. Ha igyekszem nyitott szívvel érkezni, akkor meghallom én is Jézus szavát.
A kút a kegyelem forrása lelkemben. A keresztség szentsége által vált egészen kézzelfoghatóvá.
A kút az Istennel való kapcsolatomat erősíti meg. Lélekben és igazságban imádom az Istent, de ez nem teszi feleslegessé a közösség létét. Hétről hétre el kell jönnöm a kúthoz vizet, élő vizet meríteni.
Az asszony elmegy, és hírül adja a találkozás eseményét. Elviszi a város népét Krisztushoz. Nekem is hírül kell adnom a találkozás örömét. Minden találkozásnak vannak következményei.
Nagyböjt lehetőséget ad a találkozásokra, arra hív, hogy időt adjunk Istennek és a mellettünk élő embernek. Éljünk bátran ezzel a lehetőséggel!

2014

Ha ismernétek Isten ajándékát!
Jákob kútja a Jézussal való találkozás helye lesz. Jézus nem a városba megy, nem az embereket általában keresi, hanem veled és velem személyesen akar találkozni. Ehhez viszont útra kell kelni, ki kell lépni a megszokottból, párbeszédbe kell elegyedni vele. Lehet, első kérdéseim suták, földhöz ragadtak, lehet, nem értem egyből, mit akar mondani, de meg kell nyitnom szívemet felé, lassan el kell hallgatnom, hogy ő tudjon szólni,
Előtte fel kell tárnom a legmélyebben lévőt, az egészen elásottat, hogy gyógyíthasson.
A templom, vagy lakásom csendes sarka Jákob kútja lehet számomra, ahol találkozhatom Jézussal. Ő vár rám, neki fontos vagyok, támogat, megerősít.
Ha ismerném Isten ajándékát, amely bennem él! Ha tudatosítom képességeimet, jó tulajdonságaimat, amelyeket használtara, szolgálatra kaptam, akkor én is Jézus hírvivője lehetek.
Ha engedném, hogy a bennem fakadó vízforrás előtörjön! Ha mások számára az Isten kegyelmének közvetítője lennék!
Nagyböjt ideje alkalom arra, hogy találkozzam Jézussal. Alkalom arra, hogy megtisztítsam a bennem lévő forrást, hogy áradhasson rajtam keresztül Isten kegyelme. Alkalom arra, hogy feltárjam legbenső énemet, jobban megismerjem magamat, és így kegyelme közvetítőjévé válhassak.

2011

Ha ismernétek Isten ajándékát!
Idei nagyböjtünk három alaptémája az Istentől áradó kegyelem, amely élő vízforrás lelkünkben, a lelki vakság gyógyulása Isten erejében, és a feltámadás hite.
Jézus a szamáriai asszonnyal beszélget. Fokozatosan emeli fel őt a csupán földi gondolkodásból a lelki, az Istentől jövő gondolkodás felé.
Isten ajándékait életünkben szeretnénk felismerni, tudatosítani. Életem, létezésem ajándék. Nem szükségszerű, hogy legyek, és nélkülem is működik a világ. Isten akarta, hogy legyek, és életemet ajándékaival halmozta el. Isten ajándéka a közösség, amelyben élek, Tőle kaptam képességeimet, tehetségemet. Hálásan akarom használni mindazt, amit Istentől kaptam.
Élő vízforrás fakad lelkemben. Ez az élő vízforrás a kegyelem. A kegyelem éltet, erősít, a kegyelem által vezet Jézus az útján. Szomjazom-e erre a kegyelemre? Igyekszem-e a kapott kegyelmeket használni?
Ez a vízforrás nem csak nekem fakad. Ezt a kegyelem áradást mások felé kell tovább engednem. Akadálya vagy segítője vagyok a kegyelem áradásának?
Ma ismerjük fel, tudatosítsuk magunkban Isten ajándékait! Fogadjuk kegyelmét, és keressük, hol és hogyan tudjuk továbbadni Isten szeretetét!

2008

Élő vízforrás – Jézus, a kegyelem forrása
Az ősegyházban a nagyböjt ideje a keresztségre való közvetlen előkészület volt a kiválasztott katekumenek számára. Ez ma is így van sok helyen, ahol többen is készülnek felnőttként a keresztségre. Ennek a felkészülésnek része az úgynevezett skrutínium, vagyis hitük megvizsgálása. Vajon a felkészülés ideje alatt valóban eljutottak-e a hitre, megismerték-e és élik –e a keresztény hitet?
A nagyböjt ideje számunkra is lehet a keresztségre való emlékezés ideje, hiszen húsvét éjszakáján, a húsvéti vigília keretében megújítjuk keresztségi fogadásunkat. Legyen az idei nagyböjt hitünk vizsgálata is! Mennyire ismerem és mennyire élem a Krisztustól tanult hitet? Három vasárnapon keresztül hitünk alapjaihoz vezet el bennünket a Szentírás. A kegyelem, amely a lelkünkben fakadó élő víz, a tiszta látás és a feltámadás hite azok az alapok, amelyek segítik életünket, megerősítenek hitünkben.
A szamáriai asszony találkozik Jézussal, aki a felszínről, a mindennapok dolgaitól a mélyre, a lélek dolgaihoz vezeti el őt. A mindennapok szomjúságától a lélek szomjúságára vezeti el, amelyet Jézus kegyelmével meg tud, és mindannyiunknál meg is akar szüntetni. Éppen ezért akarunk nap mint nap imáinkban, hétről hétre szentmiséinkben ebből a forrásból meríteni. Jöjjünk bátran Jézushoz, kérjük bátran, hogy az élő víz forrásához mehessünk, és keressük az alkalmakat, hogy másokat is ehhez a forráshoz vezessünk!

2005

Élő vízforrás
A ma emberét gyötri a szomjúság. Szeretné csillapítani a szomját, de milyen sokszor nem találja az élő vizet, azt a vizet, amely valóban, és teljesen kiolthatja a szomját.
A ma embere szomjazik az igazságra, de sokszor csak a maga igazát keresi, és nem talál el a teljes igazságra, nem látja meg Jézust, aki az Igazság.
A ma embere vágyik az Istennel való találkozásra, de nem meri megvallani bűneit, gyengeségét, csak a maga erejére akar hagyatkozni, így nem veszi észre, ki az, aki tőle inni kér, ki az, aki odaül mellé, megszólítja, és szeretné felemelni.
A ma embere, ha valamire rátalál, csak magának akarja megtartani, ezért nem mer róla beszélni, így viszont a megtalált érték, szépség elveszíti értékes, szép voltát.
Mi is a ma emberei vagyunk, és nehéz legyőznünk a világ vonzását, nehéz másként gondolkodni, nehéz másképp közeledni a világ dolgaihoz, nehéz megmutatni az Isten szeretetét. Ha felfedezzük, ki az, aki odaül mellénk, ki az, aki vizet kér, akkor újra rátalálhatunk az élő víz forrására.
Jézus ma arra hív minket, hogy csillapítsuk szomjunkat az élő vízzel, és vezessünk el másokat is a vízforráshoz.

Szerző: Ákos atya

1962-ben születtem, 1992-ben szenteltek pappá Esztergomban.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük