Kategóriák
B évben Heti hírlevél elmélkedései

Húsvét 6. vasárnapja B év

2024

Megmaradni a szeretetben – a barátság alapja
Annak idején, amikor elindultak az internetes fórumok, ahol különböző témákról lehetett beszélgetni, hamarosan felmerült az igény a személyes találkozásra. Világossá vált, hogy igazi kapcsolat csak a személyes találkozásból fakadhat. A vírus helyzet belekényszerített sokakat az online világba. Felfedeztük ennek előnyeit és hátrányait is. Ismét az derült ki, hogy a személyes együttlét mennyire fontos, megerősítő, nélkülözhetetlen.
Jézus arra hív bennünket, hogy szeretetben legyünk együtt. Fontos tehát, hogy időt szánjunk arra, aki fontos a számunkra. Sokszor talán éppen az időmből a legnehezebb adni. Pedig e nélkül nincs barátság, nincs szeretet- kapcsolat. A szeretetkapcsolatban, a házasságban vagy a barátságban, magamból, magamat kell adnom.
Barátságban lenni Jézussal, meghívás számunkra. Ő barátainak mond minket. Válaszolok erre a hívásra? Vagyis tudok-e, akarok-e időt szánni rá?
Húsvét 6. vasárnapja a tömegtájékoztatási eszközök világnapja. Ferenc pápa arra hívja fel figyelmünket üzenetében, hogy a mesterséges intelligencia sok mindent megváltoztathat környezetünkben. Lehetőségeket, de veszélyeket is hordoz magában. Mert ez mégis csak egy gép, amelyben lehet rengeteg információ összegyűjtve, de hiányzik belőle az emberi, az érzések, az önátadás képessége. Az információkkal már e gép nélkül is lehet manipulálni, a gép által még könnyebben lehet.
Az igazi emberi kapcsolat alapja a szeretet, a másik megbecsülése, értékelése, a meghallgatás képessége. Keressük az igazi személyes kapcsolatokat, keressük a másik ember és Isten barátságát!

2021

Szeretet – öröm – barátság

Ha a szeretet szót halljuk, először egy kellemes érzés jut eszünkbe. Majd az a vágyunk fogalmazódik meg, hogy szeretve legyünk. Végül megtapasztaljuk, hogy akkor éljük át a szeretetet, ha mi lépünk először a másik felé. Ahogy Isten előbb szeretett minket, és elküldte Fiát a földre. A szeretet nagysága pedig abban mutatkozik meg, hogy mennyire adom oda magamat a másiknak.

A szeretetből fakad az öröm. Amely egy pozitív érzés. Persze gyakran nem tudatosul bennünk, mert természetes, mert jó, mert magától értetődő. Ezért kell tudatosan felfedezni örömeinket.

Jézus a barátainak mond minket. A barátság alapja a szeretet. Támogatója a közös élmény, az együtt átélt dolgok. Hogyan lehetek Jézus barátja? Vannak közös élményeink? Olyan helyzetek, amelyeket valamiképpen együtt éltünk át. A barátsághoz tartozik, hogy időt szánok rá. Szeretek vele együtt lenni, közösen tenni valamit.

A tömegtájékoztatási eszközök világnapját üli ma egyházunk. Végső soron azt gondolhatjuk végig, hogy arról a szeretetről, amelyről ma hallottunk, hogyan tudunk tanúságot tenni. Nyilván van egy személyes szint. De vannak közösségi szintek is. Ma az internet világa számos lehetőséget nyújt. Merek-e ott Istenről beszélni? Ki merem-e használni az adódó lehetőségeket arra, hogy Isten szeretetét megmutassam?

Kérjük ma a bátorság Szentlelkét tanúságtevő életünkhöz!

2018

Én választottalak titeket!
Sokan próbálják keresni az igazságot, azt, akitől valamit tanulhatnak, aki eligazítja az élet dolgaiban. Nekünk, keresztényeknek nem kell keresni, mert választottak vagyunk. Jézus kiválasztott minket. Ez a kiválasztás történt meg a keresztség szentségében, ezt erősíti meg Jézus a szentségek által.
Persze a Jézusoz tartozásnak, a szentségek erejének következményei vannak életünkben. Éppen ezért nem elég, ha csak megszokásból, családi hagyományból kereszteltetjük meg gyermekeinket. A bennünk lakó Szentlelket kell(ene) továbbadni a ránk bízottaknak.
Megkaptam a Szentlelket. A keresztségkor, a bérmáláskor ünnepélyes formában. Imádságaimban, a szentségeken keresztül ma is működik, vezet, átjár a Lélek ereje. Időnként vannak rendkívüli formái is a Szentlélek működésének. Ezek Isten ajándékai, amelyeket azért ad, hogy szolgálatára legyek másoknak.
Arra rendeltelek titeket, hogy gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt. Virágba borultak a fák. Van, amelyiknek a gyümölcsét már néhány hét múlva élvezhetem, van, amelyikét majd csak ősszel. Gyümölcsöt teremni nem is olyan egyszerű. Idő kell hozzá. Ez teszi ma nehézzé, hogy kivárjam a megérését. Mégis, Jézus abban akar ma megerősíteni, hogy ki tudjam várni a gyümölcs éretté válását.

2015

Maradjatok meg szeretetemben!
Mindannyiunkban benne van a vágy, hogy szeressenek. Alapigényünk a szeretve lenni érzés megtapasztalása. Hogyan élhetem át? Nem passzív várakozással, hanem azzal, hogy teszek érte, hogy megpróbálok a másik felé szeretettel fordulni. Fontos a kölcsönösség, fontos a magam tette, lépése.
Milyen sokszor van, hogy mégsem sikerül. A másik, bármennyire szeretném, nem tapasztalja meg szeretetemet. Ma már sok helyzetben hallhatunk a szeretet nyelvekről. Ezek azok a módok, ahogyan kifejezem a szeretetemet, és amiken keresztül én megtapasztalom a másik szeretetét. Ezek a kifejezési formák: a minőségi idő, a szívességek, az ajándékozás, az elismerő szavak és a testi érintés.
A szeretet azt jelenti, hogy fontos a másik a számomra, hogy kapcsolatban vagyok vele, hogy jelzem mindezt feléje.
Isten maga a Szeretet, minden szeretet tőle származik. Jézus arra hív, hogy maradjunk meg Isten szeretetében. Hogyan történhet meg ez? Úgy, hogy kapcsolatban vagyok Vele, hogy időt szánok Rá, hogy igyekszem úgy élni, hogy ne bántsam meg.
Mindez az igyekezet – Isten és az embertárs szeretete – örömforrás számunkra. Még akkor is, ha erőfeszítéssel jár, ha a magam akaratáról, sikeréről le kell mondanom.
Fel tudom-e fedezni az örömet a mindennapokban? Környezetünk, a hozzánk érkező hírek csupa rosszról, nehézségről, szomorúságról szólnak. Milyen nehéz ma felfedezni az örömet az információ áradatban! Figyeljünk tudatosan arra, hogy minden napnak meg legyen a maga öröme!

2012

Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket!
Mit jelent nekem ez a jézusi kijelentés?
– Szeressétek egymást: A szeretet emberségünkhöz tartozik. Szeretet nélkül nem tud élni az ember. Kicsi gyermekkorban érezzük meg a szeretetet, amely a bizalmunkat is erősíti. Alapigényünk a szeretve lenni érzése, ebből fakad a kettősség. Szeretném, ha szeretnének, de csak akkor fognak szeretni, ha én is szeretem a másikat.
A szeretetben benne van az önzetlenség. Egészen a másikra igyekszem figyelni.
Persze a szeretetnek vannak szintjei. Másképp szeretem a szüleimet, a házastársamat, a gyermekeimet, a munkatársaimat. Ezek a szintek más kapcsolati rendszereket építenek fel. De mindegyik alapja a szeretet és az ebből fakadó bizalom.
Úgy akarom szeretni a másikat, ahogy neki jó. Úgy próbálom szeretni, hogy ő is megtapasztalja, megérezze a szeretetemet. Ez nem könnyű, mert a szeretet kifejezésében is vannak nyelvek. Ki-ki másképp éli meg a szeretetet. Fontos megismernem a másik, a társam szeretetnyelvét. Ez odafigyelést, tudatosságot igényel.
– Ahogy Jézus szeretett. Jézus életét adta értem, értünk, mindannyiunkért. Kiüresítette önmagát, engedelmes lett a halálig. Ő így szeretett. Ezt szeretném tanulni tőle. Nem könnyű, sok erőfeszítéssel jár, egy élet küzdelmét igényli.
De Jézus nem hagy magunkra. Folyamatosan kínálja kegyelmét, hogy legyen erőnk a jó harcot megharcolni.

2009

A szeretet rendje
Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást – olvassuk a mai evangéliumban. Vajon lehet-e megparancsolni a szeretetet? Hiszen úgy érezzük, annak valahol belülről kell jönnie.
De mit is jelent a szeretet? Egyik legszebb, mégis leginkább félreértett fogalmunk.
A szeretet rendet kíván tőlem. Többé már nem azt teszem, amit akarok, ami nekem jónak tűnik, hanem azt teszem, ami a másik javára van. Az igazi szeretetben benne van az önátadás, benne van a másikért adott élet. Éppen ezért szeretni csak hosszútávon lehet. A szeretet az értelem döntése.
A szeretet ugyanakkor követelhet tőlem és a másiktól. Követelek tőled, mert szeretlek téged. A szeretet nem mindent ráhagyó. Elfogadja a másikat olyannak, amilyen, de tud figyelmeztetni, irányt mutatni, magával vonzani.
A másikért, az emberért szeretetből adott életre mutat példát Jézus. Senkinek sincs nagyobb szeretete, mint aki életét adja barátaiért. Ezzel a szeretettel közeledik felénk Jézus, erről a szeretetről akarunk tanúságot tenni a világban.
Szeretetünk hat a másik emberre. Még akkor is, ha nem látható elsőre. Ha sikerül felmelegíteni a másik ember szívét szeretetünk melegével, akkor szebbé válik a világ.
Mécs László csodaszép sorai biztatnak a mai világban is arra, hogy tegyük, éljük a szeretet tetteit, életét. Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld.

Szerző: Ákos atya

1962-ben születtem, 1992-ben szenteltek pappá Esztergomban.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük