Kategóriák
C évben Heti hírlevél elmélkedései

Húsvét 5. vasárnapja C év

2022

A hétköznapokban, a szeretet útján a mennyei Jeruzsálem felé.
Ha ma felmegyek az internetre, százával találok olyan anyagokat, beszédeket, amelyek erősíthetik hitemet. Ugyanakkor vajon ebben a kavalkádban el tudok igazodni? Különbséget tudok tenni az igaz és a hamis között? Megtalálom azt, ami ténylegesen segít az üdvösség útján?
Az Apostolok cselekedeteit olvasva lépten – nyomon látjuk, hogy a közösségbe, az egyházba kapcsolják a megtérteket. Ezt látjuk Saul megtérésénél, Kornéliusz százados esetében, az antióchiai közösségnél vagy Pál missziós útjainál. Ott vannak a felelős vezetők, akiket kézfeltétellel és imádsággal bíznak meg feladatuk végzésével.
Olvassuk a mai olvasmányban, hogy Pál megerősíti a közösséget a Krisztushoz való ragaszkodásban. Ma én kire hallgatok? Elég a tetszetős prédikáció, vagy szeretnék valóban találkozni Jézussal?
Persze mindehhez tisztában kell lenni a végső célunkkal. Ennek képe a mennyből alászálló Jeruzsálem látomása. Nem a konkrét várost, hanem az égi hazát jelzi e leírás.
Ezen az úton, az üdvösség útján, az a szeretet vezet és erősít bennünket, amelyet Jézus mutatott meg a világban. Ezt szeretnénk egyre jobban megélni, megvalósítani a hétköznapokban is.

2019

Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket!
Kezdettől fogva jellemzője a keresztény közösségnek a szeretet. Jézus szándéka szerint arról ismerhetők fel követői, hogy szeretik egymást.
Ott él mindannyiunk szíve mélyén a vágy, hogy megtapasztaljuk, szeretve vagyunk. Ugyanakkor az is fontos, hogy akkor élhetem meg ezt, ha én is így fordulok a másik ember felé.
Ember voltunk lényege, hogy képesek vagyunk a szeretetre, és annak viszonzására. Mindennek gyökere, hogy Isten maga a szeretet.
A hogyan kérdés már sokkal összetettebb. A bennem élő alapigény mellett nem könnyű odafordulnom a másik ember felé, arra figyelni, hogy neki legyen jó. Viszont ha ezt meg tudom lépni, megtapasztalom, hogy szeretet tankom feltöltődik.
A mai kor leszűkíti a szeretet fogalmát a testi kapcsolatra. Abban is mindenki a saját kielégülését keresi. Mintha más mód nem is létezne. Ezáltal a másik tárggyá silányul. Ebből viszont az érzéki öröm elmúltával üresség támad. Ha más formáját nem ismeri alapigénye teljesülésének, akkor akár erőszak árán is igyekszik megtalálni a kielégülés lehetőségét. Ami persze tovább mélyíti a szakadékot.
Jézus arra hív, hogy úgy szeressünk, ahogy Ő szeretett. Ő életét adta értünk, ugyanis senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki éltét adja barátaiért. Mi ezt szeretnénk megtapasztalni, és megmutatni a világban.

2016

Erőt öntöttek a tanítványokba
Szent Pál és társai első missziós útjáról látunk egy pillanatfelvételt az olvasmányban. A hazafelé tartó apostol erőt önt a tanítványok szívébe, kialakítja az élet kereteit. A hívők megtapasztalják, hogy nincsenek magukra hagyva, az Egyház továbbra is kapcsolatban marad velük.
Megünnepeltük Húsvét ünnepét. Visszatértünk a hétköznapokba. Fontos újra és újra megtapasztalnunk az isteni erőforrást. Ezért jövünk hétről hétre a Szentmisére. A vasárnap ünnep jellege erőforrás számunkra. Ennek megélésével ma különösen is jellé válhatunk a környezetünkben, amely nem tud ünnepelni. Ma sok ember nincs kapcsolatban az éggel, így emberi kapcsolatai is sekélyessé válnak, szép lassan egyedül marad. Pótcselekvésekkel veszi körül magát, amelyek elsősorban a saját kényelmét szolgálják.
Pál apostol erőt önt a hívőkbe. Én tudok-e erőt önteni a másik emberbe? Felfedezem-e a másik szükségét? Meg tudom-e mutatni a közösségben gyengeségemet? Ma azt sugallja sok minden, hogy erősnek kell látszanom, amiből az következik, hogy nincs szükségem a másik emberre. Ebből megint csak kapcsolataink sekélyesedése következik.
Jézus arra hív, hogy éljük meg a szeretetet, amely a másik felé fordulásban valósul meg legjobban. Az Általa elénk élt szeretet segít legyőzni önzésünket, megerősít a közösségben, támogat az Isten országa felé vezető úton.

2013

Hivatásunk a szeretet
Az evangéliumokban – különösen Jánosnál – újra és újra előkerül a szeretet témája. Szinte unalomig ismételhetjük a szeretetről szóló tanítást, de látva a mai közgondolkodást nem lehet elégszer beszélni róla. A szeretetet azért nehéz megvalósítani, mert az embernek alapigénye, hogy szeretve legyen. Azt viszont újra és újra tudatosítni kell magamban, hogy ez csak úgy valósulhat meg, ha én szeretettel fordulok a másik felé.
Mit jelent a szeretet? A szeretet mindig kaland. A felelősségteljes kapcsolat kalandja. A szeretet kalandjában odaadom magam, nyitottá válok a másik előtt. Mi a szeretetet, mint a másik, az Isten melletti döntést akarjuk élni és megmutatni.
Hogyan jelenik meg egy pap – az én – életében a szeretet? Szeretet kapcsolatba lépni azt jelenti, hogy készen vagyok elfogadni a másikat. Ez az elfogadás alakítja is a másikat. Ezt a szeretetet papként Isten népének szolgálatába állítom. Amikor szeretettel tudok fordulni a másik felé, amikor nyitott vagyok a hozzám forduló felé, akkor ez a szeretet valósul meg. A szeretet szeretetet ébreszt, az elfogadás elfogadást szül. Papként is szükségem van arra, hogy szeretet kapcsolatba lépjek másokkal. Olyan kapcsolatba, ahol az elfogadást megélhetem. Ilyen módon valósulhat meg a pap életében is a szeretve lenni alapigénye. Mindkét életállapot – papság és házasság – hivatás, mindkettőre vonatkozhat a következő négy tanács: hidd el, hogy szeretve vagy – hivatásod a szeretet — hivatásod szerint szeress — szeresd hivatásodat!
Megélni a szeretetet, Isten szeretetét a világban. Ezzel válhatunk jellé környezetünkben. Erre hív bennünket Jézus, a feltámadott!

2010

Hivatásunk húsvét fényében

Húsvét időszakának második felében, a 4-5-6. vasárnapon, húsvét öröméből fakadó keresztény feladatunkat, hivatásunkat szemléljük. A jó pásztor vasárnapja az egyházi hivatásokra hívja fel a figyelmünket, május első vasárnapja anyák napja, a család, mint hivatás állhat előttünk, húsvét 6. vasárnapja pedig a tömegkommunikáció világnapja, amely keresztény tanúságtételünk különféle módjaira figyelmeztethet.
Édesanyai hivatás. Maga az édesanya szó mennyire kiveszőben van nyelvünkből. A mai világ a nőket is arra ösztönzi, hogy a világban való érvényesülés felé teperjenek. A család, a kapcsolatok pedig hátráltatják az önmegvalósítást, az előrejutást. Érezzük, tapasztaljuk, hogy mekkora ellenszélben kell keresztényként megélni hivatásunkat, nem csak a papságnak, hanem a világi hivatásban élő keresztényeknek is.
Húsvét fénye, öröme megerősít mindannyiunkat. Ma különösen az édesanyákra kérjük Isten áldását! Isten erejében lehessenek a család összetartói, megteremtői annak az otthonosságnak, amelyre minden embernek szüksége van. Mutassuk meg a világnak, hogy milyen értékes az édesanya munkája, mennyire fontos minden embernek, hogy legyen otthona, amely nemcsak kőből épült épület, hanem a család összetartó ereje is. A család, az otthon melegében tudnak értékes felnőtté válni a felnövekvő gyermekek, de ebből az erőtérből meríthetnek erőt a felnőttek is a mindennapi munkához.
Amikor ma az édesanyákért imádkozunk, akkor tulajdonképpen családjainkért is imádkozunk. Mert a boldogan élő édesanya tud támasza lenni férjének és gyermekeinek, tud segíteni a nehézségek hordozásában.

2007

A tanítvány a hétköznapokban.
Még világít Húsvét fénye, de újra átéljük a hétköznapok sodrását. Vajon a hétköznapokban mennyire látszik Húsvét fénye, mennyire tudom megmutatni Húsvét örömét?
Milyen a tanítvány a hétköznapokban? Olyan, mint mestere. Jézus tevékenységében, életében a szeretet mindennapi megélését láthatjuk meg. Az Apostolok Cselekedeteinek könyve a tanítványok hétköznapjairól szól. Egy szív, egy lélek voltak, Pál megerősíti a híveket, mennek, és beszélnek Jézusról, élik a mindennapi életüket, de ez nagy erővel vonzza az embereket.
Sík Sándor Szegeden magyar professzora volt Radnóti Miklósnak. A diplomaosztás után odament Radnóti Sík Sándorhoz, hogy professzor úr, kereszteljen meg engem. De hát erről soha nem beszéltünk, válaszolta a piarista professzor. Éppen azért, felelt erre Radnóti Miklós.
A mindennapi, hűséges életem, akkor is, ha nem beszélek róla, világít az emberek előtt, megmutatja Isten szeretetét.
Milyenek a hétköznapjaim? Igyekszem-e naponta találkozni Jézus Krisztussal? Látszik-e rajtam, hogy fontos nekem?
Mit jelent a szeretet? A mai világ nem érti jól a szeretet fogalmát. A szereteten azt érti, hogy neki jó legyen. Jézus a szerető ember tekintetét a másik felé fordítja.
Amikor városmisszióra készülünk, a másik ember felé szeretnénk fordulni. Szeretnénk elmondani neki, hogy Isten a szeretet, hogy Jó a közelében lenni. Azt szeretnénk megmutatni, amit egyébként is teszünk, élünk. Szeretetünket akarjuk megmutatni a környezetünknek, és szeretnénk meghívni őket a krisztusi életre.
Húsvét öröme, Isten szeretetének öröme hassa át életünket, mindennapjainkat. Tegye lángolóvá szívünket, hogy megmutathassuk Isten szeretetét a világban.

Szerző: Ákos atya

1962-ben születtem, 1992-ben szenteltek pappá Esztergomban.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük