Kategóriák
C évben Heti hírlevél elmélkedései

Évközi 4. vasárnap C év

2022
Mindennél magasztosabb utat mutatok nektek!
Szent Pál apostol a korintusiaknak – és nekünk is – adományokról, feladatokról, közösségről beszél. Egy testben, az egy Lélek erejében járjuk utunkat. Egész életünknek, sőt a majdani örök életünknek is, a legfontosabb és legerősebb összekötő kapcsa a szeretet.
Az egész újszövetséget átszövi az Isten irgalmas szeretetéről szóló tanítás. Rávilágít a valódi és teljes szeretetre, amely Istenből árad ki, hiszen Ő előbb szeretett minket.
Jézus tanításának, ahogy ezt érzékeljük a názáreti eseményekben is, van egy radikalitása. Ezt felfedezhetjük a szeretethimnuszban is. „Mindent eltűr, mindent remél, mindent elhisz, mindent elvisel.” Ez utal arra, hogy a szeretet nem csupán egy érzelem. Sokkal több annál, döntés a másik ember, az Isten mellett. Nyilván azt is jelenti, hogy a másiknak a jó utat igyekszem megmutatni.
Keresztény életünknek ez a radikalitása abból fakad, hogy Isten már anyánk méhétől kiválasztott, feladatot adott, küldetést szánt nekünk.
Minden szeretetkapcsolatban jelen van a személyes találkozás. Akkor tudok a másik felé szeretettel fordulni, ha a kapcsolat kezdetén ott van a személyes megérintettség. Akkor tudok valódi keresztény életet élni, ha ez a találkozás megtörtént az engem személyesen szerető Istennel.
Erre a mindennél magasztosabb útra hív bennünket Mennyei Atyánk!

2019
Prófétai feladat szeretettel
Jeremiással mi is hallhatjuk Isten szavát: Mielőtt megalkottalak, már ismertelek, megszenteltelek, prófétául rendeltelek. Valamiképpen mindannyian próféták vagyunk. Jézustól kapjuk ehhez az erőt.
Milyen is a próféta? Jézus adott esetben kemény szavakat is használ. Mégis benne van a szeretet. Nekünk, embereknek nem könnyű megtalálni mindig a legjobb formát. Egyrészt emberségünkből fakadóan, másrészt, mert a másik nem pontosan érti, amit mondunk. Mégis prófétai feladatunk van, hirdetnünk kell Isten szavát, akár alkalmas, akár alkalmatlan.
Milyen sokan vágnak vissza egy kritikát hallva: Hol van ebből a szeretet? Milyen sokan értik félre a szeretet fogalmát! A szeretet nem egy kellemes, romantikus érzés. A szeretet döntés a másik mellett. A szeretet követelményt állít, irányt mutat.
Hogyan lesz a szeretet mindennél magasztosabb út? Csak, ha dolgozunk rajta. Ha napról napra keressük, mit tehetünk a másikért.

2016
Törekedjetek az értékesebb adományokra!
Jeremiás meghívását tárja elénk az ószövetségi olvasmány. Mielőtt megalkottalak, már ismertelek, szólítja meg Isten a prófétát. Nekem is szól az isteni szó! Engem is ismert, engem is meghív, engem is küld a többiek közé. Feladatom a hétköznapokban megmutatni Isten szeretetét. Hogyan tegyem? Legyek készen arra, hogy válaszoljak, ha megkérdezik, mi a reményem, olvassuk Péter apostolnál. Ehhez van szükség a folyamatos Isten kapcsolatra.
A mindennél magasztosabb út, amelyet Pál apostol bemutat, a szeretet útja. Út, a másik ember felé, út az Isten felé. Közösen járunk ezen az úton, egymást segítve.
A szeretet adomány, amelyet megkapunk, amelyet használunk, amelyet megosztunk másokkal. Olyan eszköz, amelyet használva szebbé válnak a mindennapjaim. Döntés, értelmi tevékenység, amely közelebb visz a másik emberhez, ezáltal pedig Istenhez.
Fogalmazzam meg saját szeretet himnuszomat. Nézzem meg főbb tevékenységeimet, hogyan van jelen benne a szeretet!
Jézus gyermekségének színhelyén szól az emberekhez. Kemény szavakat használ. Mintha ellentétben lenne az előtte hallott szeretet himnusszal. De a szeretet nem azt jelenti, hogy mindent ráhagyok a másikra, hanem hogy szeretném a jó felé terelni.
Jézus irányt mutat. Ő Úr és Messiás, akit követni kell. Tud szelíd lenni, de tud kemény szavakat használni, ha arra van szükség. Minket is arra hív, hogy szeretettel, mégis határozottan mutassuk meg az Isten Országába vezető utat!

2013
Aki szeret engem, annak kinyilatkoztatom magam.
Hogyan fogad eredeti lakóhelye egy híressé vált embert? Fogadhatja büszkén – a mi kutyánk kölyke – és fogadhatja irigykedve – honnan vette mindezt?
Úgy tűnik, Jézus felé, gyerekkora városából ez az irigység száll.”Honnan vette mindezt? Hát nem József fia?
Jézus minden felé forduló, hozzá közeledőről érzi, tudja, milyen lelkülettel indul felé. Aki zárt, elutasító szívvel van jelen közelében, azon nem tud segíteni, a kemény szavak viszont talán a keményszívűséget oldani tudják.
Isten szeretete, amely Jézusban teljességében megvan, hiszen Ő Isten Fia, kiárad az ember felé. Aki nyitott szívvel áll elé, azt betölti. Akit pedig eltölt ez a szeretet, az képes megosztani másokkal is Isten szeretetét.
Pál apostol csodálatos himnusza a szeretetről utat mutat, a szeretet útját mutatja számunkra. Járjuk bátran ezt az utat!

2010
Aki szeret engem, annak kinyilatkoztatom magam.
Pál apostol Krisztus titokzatos testeként mutatja be a keresztény közösséget, amely a különféle tagok sajátos feladatát végezve alkot egy élő testet. A testet különféle inak, izmok tartják egyben. A keresztény közösség összetartó ereje a szeretet, amely a főparancsban fogalmazódik meg: szeresd Uradat, Istenedet és szeresd embertársadat. Ezt a szeretetet, mint értékes adományt mutatja be Pál apostol a mai szentleckében.
Mit is jelent a szeretet?
A szeretet nem langyos általánosság – fogalmaz Vasadi Péter. Nem azt jelenti, hogy mindent ráhagyok a másikra, vagy hogy a másik mindent megtehet velem.
A szeretet nem azt jelenti, hogy azt keresem, nekem jó legyen.
A szeretet azt jelenti, hogy együtt, egy irányba vetjük tekintetünket, együtt Istenre tekintünk.
A szeretet elsősorban döntés. Döntés a másik mellett, döntés az Isten mellett. Döntés amellett, hogy a másik javát akarom, hogy rá figyelek. Azt szeretném, hogy neki jó legyen. Ez a szeretet az élet apró tetteiben nyilvánulhat meg. Konkrét eseményekben, amikor a másik embernek igyekszem jót tenni. Egészen egyszerű, apró dolgokban, a hétköznapokban tudom ezt megtenni. A szeretet arra is indít, hogy keressem meg a jót a másikban! Ha észreveszem a jót, és arra alapozok a másikkal való kapcsolatban, akkor ez a szeretet formál, gyógyítani képes. A szeretet ilyen módon hat a másik emberre. Ha lassan is, de formál leginkább engem, de a másikat is.
Az is fontos, hogy felfedezzem, hogyan tudom a másikat szeretni, mi a másik szeretet nyelve.
A keresztény természetű, isteni eredetű szeretetet a Szeretethimnusz mutatja be számunkra. Az a magasztosabb út, amikor az értékesebb adományokra törekszünk. Ha a szeretetet éljük, átalakítja gondolkodásunkat, igazi forradalmat, a szeretet forradalmát viszi véghez. Ahol a szeretet alakítja az életet, ott visszaáll a helyes értékrend.

Szerző: Ákos atya

1962-ben születtem, 1992-ben szenteltek pappá Esztergomban.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük