Kategóriák
C évben Heti hírlevél elmélkedései

Évközi 20. vasárnap C év

2022

Tüzet hoztam a földre
Legtöbbünket gyermekkorunkban kereszteltek meg. A bérmálásra is fiatalként kerülhetett sor. Mindezek a szép emlékek körébe süllyedtek. Néha irigykedve nézzük egyesek lendületét, határozottságát, hite melletti kiállását. Honnan vajon a lendülete, lelkesedése? Vajon le kellene másolnom a magatartását?
A Szentlélek ajándékait mindannyian megkaptuk. Ha lefújuk a parázsról a hamut, akkor újra izzásba jöhet, újra képes melegíteni, lángra lobbantani.
Jézus tüzet hozott a földre, és szeretné, ha lángra lobbanna. A Szentlélekről, nemcsak mint tűzről, hanem mint szélről is beszélünk. Ha engedjük, hogy a Lélek szele megtisztítsa lelkünket a hamutól, és izzóvá tegye hitünk parazsát, akkor mis is lendületbe jöhetünk. Megtalálhatjuk azt a módot, ahogy képességeink, lehetőségeink szerint tanúságot tehetek Isten szeretetéről.
Azt is látjuk, hogy ez nem feltétlenül könnyű. A környezet csodálkozva veszi tudomásul. Vissza akar majd kényszeríteni a langyos állapotba. Ne engedjük! Tápláljuk lelkünk tüzét az imádság és a szentségek által, hogy lángoló hitünk sokak számára adjanak reményt, erőt a hétköznapi küzdelmekben!

2019

Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön.
A nyári forróságban halljuk a híreket a különféle erdőtüzekről. De hányszor jön hír kigyulladt épületről, autóról.
Azt a tüzet, amelyet Jézus akar lángra lobbantani sokkal inkább Nagy László Tűz című verse mutatja be. (olvasható: https://ákosatya.hu/vers/nagy-laszlo-tuz/) Ez a tűz lelkesít, lendületet ad, felmelegít, hívogat. Persze tudjuk, a tűz elválaszt, megtisztít. Ez fájdalommal is jár. Mégis, hitünk tüze akkor lesz igazán lángoló, ha vállaljuk ezt a tisztulást. Ez az igazi tűz másokat is képes lángra lobbantani.
Fájdalommal tapasztaljuk, mennyi kihűlt kereszténnyel találkozhatunk. Ennek oka talán az a hamis békesség, amelyet a mai világ kínál számunkra. Ne vállalj ellentéteket, ne mondj kritikát senkiről és semmiről! Minél kevesebb feszültséget, küzdelmet, erőfeszítést vállalj! Elég vagy önmagadnak. Ha kevés a kapcsolatod másokkal, akkor tudod megőrizni a békességet.
Jézus beszél a békességről, ezt minden szentmisében halljuk. Az Ő békéjét akarja nekünk adni. Ez a lángolóan, elkötelezetten megélt hitünkből fakad. Vállaljuk, hogy másként gondolkodunk, élünk, cselekszünk. Lángoló életünk így jellé válik, amely vonzani fogja a körülöttünk lévőket. Persze, ha ők is vállalják, hogy elindulnak Isten felé.

2016

Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön.
Jézus szavát hallottuk: tüzet hoztam a földre. A tűz kettősséget hordoz magában. Melegít, fényt ad, segítségével gépeket lehet mozgatni. Ugyanakkor égetni, pusztítani is tud.
Ha belső tűz fűt, sok mindenre képes lehetek. Ez a lelkesedés tüze, amelyet a Szentlélek mozgat bennem. De ez a belső tűz is lehet romboló, ha nem a megfelelő módon használom. Ebből fakad az agresszió.
A bennem élő krisztusi tűz, a Szentlélek ereje, mozgat, lendületet ad, láthatóvá teszi azt, ami bennem van. Persze, ahogy a mozdonyt fel kell fűteni, majd folyamatosan táplálni kell a tüzét, úgy lelkesedésemet is folyamatosan táplálni kell.
A Krisztus szerint alakított élet lehet, nem arat maradéktalanul tetszést a környezetemben. Miért más, mint mi vagyunk? Miért akar kitűnni, elütni az átlagtól? Mindez ellentéteket szül. Jézus jól tudja ezt. Ezért figyelmeztet a mai evangéliumban. Hiba lenne ezek miatt lelohasztani lelkesedésünket, feladni a Krisztust követő életet. A Szentlélek ereje, Isten kegyelme folyamatosan erősít a tanúságtevő úton.
Mennyire él bennem, mozgat a Szentlélek tüze? Miért tudok lelkesedni? Hogyan fogadom a másik, enyémtől elütő életformáját?
Templomunk búcsúját ünnepeljük holnap, Nagyboldogasszony ünnepén. A búcsú ünnepe segít, hogy megtapasztaljuk Isten kegyelmét, hogy újult lelkesedéssel induljunk neki a közelgő munkaévnek!

2013

Emberi kapcsolataink hitünk fényében
Hitünk, amelyet megélünk, lángolóvá, lelkessé tesz bennünket. Jézus ezt a tüzet akarja újra és újra fellobbantani, világítóvá tenni bennünk. Ez a láng, ez a lelkesedés indít, jellé tesz. Láthatóvá teszi hitünket, és Isten szeretetét.
Ugyanakkor megtapasztaljuk, hogy lelkesedésünk nem mindenkiben vált ki pozitív érzéseket, számunkra kedvező hozzáállást. Emberi kapcsolatainkban sokszor jelen van a nézetkülönbség, az ellentét. Ennek gyökere kettős. Egyik oldalról az áteredő bűn következménye, amely önzésünket erősíti, elfordít a másik embertől, végső soron az Istentől. A másik oldal emberi különbözőségeink. Másképp látunk dolgokat, mert különböző emberek vagyunk. Ez viszont jó dolgokat is rejt magában. Ezeket az eltéréseket meg kell tanulnunk kezelni. Leginkább a legszorosabb kapcsolatainkban fájnak, mert itt válnak igazán láthatóvá.
Meg kell különböztetni a vitát a veszekedéstől. A veszekedésben az érzelmek uralkodnak, és legyőzni akarom a másikat. A vitában meg akarom ismerni a másik álláspontját, és azt is, hogy miért gondolja így. Ezek az álláspontok ütközhetnek is, mégis a másik fontos marad, a szeretet ebben erősödni tud. Persze vannak helyzetek, amikor nem szabad elkezdeni egy vitát. Meg kell találni a legalkalmasabb pillanatot rá. Amikor van rá idő, amikor nem feszülten állunk egymás elé. A vitában megtapasztalhatom a társam elfogadását, mert nem a győzelem a fontos, hanem a másik személye. Mindezt tanulni lehet és kell. Ha pedig nem sikerül, késznek kell lenni a megbocsátásra. És mert mindez életünk része, mindig tudatosan figyelni kell rá.
Mindezzel nem egymagunknak kell megküzdeni. Jézus kegyelme kísér minket, ereje újra és újra segít, hogy figyelni tudjunk egymásra, így jelévé váljunk kegyelme erejének.

2007

Adjuk tovább a lángot!
Jézus a szeretet tüzét hozta el a földre. Milyen jó lenne, ha ez a szeretet összegyűjtené az embereket. Ha egyre jobban egymásra tudnánk figyelni, ha mindannyiunknak a másik ember jóléte lenne a legfontosabb.
A bűn következménye, hogy természetünk rosszra hajló lett. Hogy a saját boldogulásom elnyom minden mást életemben, legalábbis, ha nem vigyázok, ha nem keresem tudatosan az Isten szeretetét, az embertárs szolgálatát.
Jézus lángra akarja lobbantani szívünkben a szeretet lángját. De azt is tudja, mert tudja, mi lakik az emberben, hogy ezt a lángot napról napra táplálni kell. Eszközöket ad nekünk ahhoz, hogy szeretetünk égő, lángoló maradhasson. Kegyelmének erejével akarja és tudja szívünket lángolóvá tenni, újra éleszteni a lángot.
Milyen sok ember van, akinek ez a láng kialudt szívében! Milyen sok embernek kell a hamu alatt parázsló Isten-ismeretet újra lángra lobbantani! Mindannyiunk közös feladata, hogy segítsünk feléleszteni a szeretet és az Isten-ismeret elhamvadó lángját. Szeretetünkkel, szavainkkal, életünk példájával tudjuk lángra lobbantani a hamvadó parazsat. Néha csak néhány gallyat kell a parázsra dobni. Máskor majdnem újra kell gyújtani a tüzet. De nem a magunk erejére vagyunk hagyva, a Szentlélek fuvallata segít, hogy szolgálatára legyünk a másik embernek.

Szerző: Ákos atya

1962-ben születtem, 1992-ben szenteltek pappá Esztergomban.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük