Kategóriák
C évben Heti hírlevél elmélkedései

Évközi 2. vasárnap C év

2022

Egy csoda és annak mozzanatai

A kánai menyegző története ismert mindannyiunk számára. Jézus első csodája, amellyel Istenségét mutatja meg, tanítványai pedig hisznek benne.

A felszín – ami persze nagy dolog – Jézus nagy mennyiségű, jó minőségű bort ad a lakodalmas háznak. Persze nem szabad csak itt megragadnunk.

Érdekes mozzanat Mária és Jézus párbeszéde. Jézus már a saját útját járja, ez is fellelhető elutasító szavaiban. Ma milyen sokszor látjuk, hogy a szülő nem tudja elengedni felnőtt gyermekét. Vagy éppen a gyermek nem akar leválni a szülői házról, hogy saját családot alapítson.

Fontos Mária szolgákhoz intézett szava: tegyétek meg, amit mond. Ő hiszi, hogy Fia képes csodát tenni. Gondoljunk bele a szolgák helyzetébe! Vigyenek a vízből a násznagynak! Persze nem tudjuk, mikor változott át a víz borrá, de azért eléggé meglepő kérés.

Fontos mozzanat lehet a korsók megtöltése. Manapság sokan akarnak kis erőfeszítéssel nagy eredményt elérni. Tudatosítsuk magunkban, hogy meg kell dolgozni az eredményért, a jó kapcsolatért, a működő házasságért.

Jézus kinyilatkoztatja dicsőségét, mindjárt tanító útja kezdetén, tanítványai pedig hisznek benne. Vajon én hogyan látom meg Isten dicsőségét?

2019

Fogytán a bor
„Sion miatt nem hallgathatok, Jeruzsálem miatt nem nyugszom” – kiált fel a próféta a mai olvasmányban. Sion hegye, Jeruzsálem városa a zsidó nép szellemi – lelki központja. Az érte való buzgóság az Isten ügye melletti szorgalom. Ebből fakadóan mi, Krisztus hívők úgy olvashatjuk a prófétai szót, hogy Krisztus ügye miatt nem hallgathatok. Feladatom, hogy hitemet megéljem, ezzel meg is mutassam másoknak.
Sokan, sokféle módon tehetünk tanúságot Krisztusról, ahogyan a Lélek megadja. Hiszen adományai különfélék. Ki-ki a maga módján, képességei, lehetőségei szerint lesz tanújává Isten szeretetének.
Miközben az olvasmányok kifelé irányítanak minket, az evangélium saját házunk tája felé vezet. Fontos ez, mert az egymás között megélt szeretet erősíti kifelé irányuló tevékenységünket.
Hogyan élem meg tehát emberi kapcsolataimat? Néha feltűnik, hogy a szürkeség belepi hétköznapjainkat. Megkopik a szeretet, az egymásra figyelés. Automatikusan kezdenek működni a dolgok. Ilyenkor fogytán van a bor, az életet széppé tevő szeretet.
Mai önző, csak magammal törődő világunkban nehéz segíteni a másikon, de segítséget kérni sem könnyű. Éppen ezért kell újra és újra erősíteni emberi viszonyainkat. Ehhez persze elsősorban személyes kapcsolatok kellenek. De le kell győzni a világ azon csábítását, hogy mindent magadnak kell megoldanod.
Jézus Kánában megmutatta Isteni erejét, kinyilatkoztatta dicsőségét, tanítványai pedig hittek benne. Ő ma is megmutatja erejét. Mi pedig akarunk hinni benne. Lehet, nem olyan könnyű meglátni dicsőségét, mint ott Kánában, de hitünk, megosztott tapasztalataink, segítenek, hogy tenni tudjuk ezt!

2016

A Lélek adományai
Szent Pál apostol a Korinthusiaknak írt levél egy részében a Lélek adományait veszi sorra. Mindezt azért, hogy figyelmeztessen a közös alapra, a Szentlélek működésére. Mivel ezek adományok, nem lehet őket „kiérdemelni”, ezért az ember értékessége nem függ tőlük. Ma is kísértés, hogy ha valaki rendelkezik ilyen karizmatikus adománnyal, ettől tökéletesebbnek érezze magát. Nagy szentjeink arra törekedtek, arra mutattak példát, hogy ezeket az adományokat Isten és az emberek szolgálatába állítsák.
Január hónap kiemelkedő magyar szentje szent Margit. Elfogadva szülei felajánlását vállalta a szerzetesi életet. Imádságával, engesztelő tetteivel, békeszerző tevékenységével méltán vált ismertté népünk körében. Így, miután boldogként tisztelték halálától fogva, szentté avatása az emberemlékezetet meghaladó tisztelet alapján történt 1942-ben.
A Lélek adományait felismerve életünkben tudunk tenni kapcsolatainkért, felfedezve a megszokás szürkeségét életünkben. A kánai menyegző csodája segít, hogy meglássuk a kiürülő korsókat, és tudjuk, kihez fordulhatunk, kitől kérjünk segítséget. Jézus és Mária segítsége újra finommá, élvezhetővé teszi életünket, kapcsolatainkat!

2013

Kapcsolataink
A kánai menyegző csodája nem csupán a házasságra, a férj és a feleség szeretet szövetségére irányíthatja figyelmünket, hanem általában emberi kapcsolatainkra is. „Nem az a törvényszerű útja a keresztény házasságnak és emberi kapcsolatainknak, hogy a kezdet jókedvű napjaira vagy éveire fáradt szürke évtizedek köszöntsenek. Éppen ellenkezőleg. A magától adódó öröm és kedv ajándékait megsokszorozza a kegyelemből születő öröm és lelemény.” (Jelenits István: Betű és Lélek)
Sokszor az a legnagyobb akadály, amikor nehézségek támadnak, hogy bezárkózunk, nem merünk, talán még egymásnak se, másnak aztán végképp beszélni a gondjainkról. „Azért vannak a jó barátok, hogy a rég elvesztett álmot visszaidézzék egy fázós alkonyon.” Kell, hogy legyen olyan ember mellettem, a közelemben, akinek mindent elmondhatok, aki segíteni próbál. Tudja, hova, kihez fordulhatok – fordulhatunk.
Persze nem kell megvárni, amíg beköszöntenek a nehézségek. Kezdettől fogva ápolni, gondozni kell kapcsolatainkat. Folyamatos odafigyelés, törődés szükséges.
A mai korban különösen is sok a kapcsolatokat szétfeszíteni akaró erő. Az individualizmus csábítása, hogy csak magammal törődjek, a másik nem fontos, ha mégis, csak azért, hogy nekem jobb legyen, nem a kapcsolatok megerősítését szolgálja. Mégis, nekünk, keresztényeknek jellé kell válnunk, meg kell mutatnunk a kapcsolatok megtartó erejét, fontosságát.
Mária észreveszi a nehézséget. Van szeme rá, mert nem közömbös számára az induló család élete. Tudja, kihez kell fordulnia, tisztában van azzal, ki segíthet. Mennyire van szemem meglátni a gondokkal küzdőt? Mennyire merek szólni nehézségeimről? Van-e olyan, akinek beszélhetek magamról, a mélyen lévő dolgokról?
Jézus megáldja emberi kapcsolatainkat!

2010

Töltsétek meg a korsókat vízzel!
Jézus Istenségének megmutatkozását három eseményben szemléljük. A bölcsek látogatásában, Jézus megkeresztelkedésében és az első csodában.
A csoda valamiképpen mindig minőségi változás. Ez a változás nem jön létre pusztán a mennyiségi változásból. Kell hozzá egy külső erő, egy isteni erő.
Minden ünnep lendületet ad, feltölt, felfrissít. Ez az erő elfogyhat, leapadhat. Tudnom kell, hogyan tölthetem újra. Elsősorban a szeretet tetteivel, a másikra való odafigyeléssel. Tölthetem az imádsággal, bűnbánattal, szentségek vételével. A heti ünnepnap, a vasárnap lényege, hogy ezt a töltekezési lehetőséget felhasználjuk.
Ki veszi észre, hogy fogyóban a lendület, hogy fogytán a bor? Kánában ott volt Jézus édesanyja, aki érzékeny volt a rezdülésekre, észrevette az apró, alig látható jeleket. És tudta, kinek kell szólni. „Azért vannak a jó barátok, hogy a rég elvesztett álmot visszaidézzék egy fázós hajnalon.” Ha vannak barátaink, ha van mellettünk valaki, akivel komoly, mély kapcsolatunk van, ha van lelkivezetőnk, akkor lesz, aki szól, hogy fogytán a bor. Természetesen ez a másik irányban is működőképes, én is lehetek ilyen támasza a körülöttem élő embereknek.
Jézus pedig a megtöltött korsónkat, megélt szeretetünket átváltoztatja, minőségivé teszi, megsokasítja. Kána csodája arra hív, hogy töltögessük edényünket, figyeljünk egymásra, és bátran kérjünk és adjunk segítséget!

2007

Tegyétek, amit mond!
Egy kirándulás alkalmával a Zengő tetejére ment fel egy csapat gyerek. A vezető lent kiöntette velük az ivóvizet, majd fent a csúcson megfelelő helyen kis ásással megfelelő mennyiségű innivalót találtak. (A vezetők korábban odavitték.)
Van, amikor egészen könnyű követni Isten akaratát. Világosan felismerhető, látható a cél, látható a megvalósítás útja. Máskor nehezebben látom meg, vagy nem egészen világos, esetleg a megvalósítás módja bizonytalan.
Egy égő házban az erkélyre szorult gyerek kiáltott segítségért. Édesapja bíztatta, ugorj le fiam, elkaplak. De nem látlak, édesapám! Nem baj, én látlak téged, csak ugorj bátran!
Jézus első csodájában Isten bőkezűsége mutatkozik meg. El nem fogyó, ki nem apadó forrás a kegyelem forrása. Bátran hagyatkozhatok rá, bátran kérhetem.
Mit tegyek? A Lélek ajándékait azért kaptuk, hogy használjunk vele: Vagyis legyek tudatában, milyen ajándékaim vannak, milyen tehetséget, képességet kaptam Istentől, mire van lehetőségem. Különösen figyeljek arra, hogyan használom mindazt, amim van.
Mi az a bor, ami fogytán lehet életemben is? A szeretet bora, a másik elfogadásának bora. Amikor már csak én vagyok a fontos, amikor a másik már csak kiszolgáló, akkor fogytán a bor.
Ha észreveszem, hogy fogytán a szeretet bora, akkor forduljak bátran Jézushoz. Ha azt látom, hogy a másikban fogytán a bor, forduljak bátran Jézushoz. Ő kész a megtöltött korsókat borrá változtatni. Ő kész rá, ha én is akarom, csak egy kicsit is, hogy felfrissítse szeretetemet.

Szerző: Ákos atya

1962-ben születtem, 1992-ben szenteltek pappá Esztergomban.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük