Kategóriák
A évben Heti hírlevél elmélkedései

Évközi 15. vasárnap A év

2023

Kiment a magvető vetni – nem tér vissza eredménytelenül
A kommunista időszak öt éves tervei mélyen beleívódtak társadalmunkba. Igaz, már nincs leírt, pontosan megkövetelt eredmény, mint akkor, de szinte minden munkánkban várjuk az azonnali eredményt. Racionalista világban élünk. Minden legyen konkrét, kézzel fogható, mérhető, elszámolható. A természet világától egyre jobban elszakadó ember nehezen érti meg, hogy hogyan alakul, fejlődik valami.
Az izaiási kép és a magvető példázata visszavisz bennünket a természet világába. A lehulló eső nyomán felfrissül a természet, de a gyümölcsökre várni kell. E két kép lelassít bennünket, türelmessé tehet, érlel minket is.
Isten Igéje ma is megszólít. Adjunk időt rá, hogy felismerjük, ma mire hív! Időt adni Istennek és a másik embernek ma nem könnyű feladat.
A magvető teszi a dolgát. Mintha nem figyelne arra, hogy van mag, amely rossz helyre hullik. Milyen gyakran felmerül bennem, hogy nem szólok, minket, úgyse hallgat rám. Mégis, újra és újra nekigyürkőzőm, nem hagyom, hogy elkeserítsen a látszólagos eredménytelenség.
Érdemes tehát átgondolni, én milyen befogadó vagyok! Milyen a szívem talaja Isten felé és a másik ember felé? Hozzá tehetjük, hogy milyen magvető vagyok? Türelemmel és kitartással teszem a jót, hirdetem az igét, tanúsítom Isten szeretetét.

A Mária Rádióban 2023.07.14-én elhangzott hittanóra, amely a magvető evangéliumát elelmzi

2020

Kiment a magvető vetni
A mag – a példabeszéd jézusi értelmezésében – Isten igéje. Ugyanakkor láthatjuk benne emberi kapcsolatainkat is.
Mit jelent az útfél? A teljes elzárkózást. Még csak meg sem érint a másik, az Isten.
A köves talaj a külső nehézségeket jelenti. Mit fog szólni a másik, nem akarok kitűnni a tömegből …
A tövisek a saját belső nehézségeimet jelentik. Félénkségem, bátortalanságom. Nem értek hozzá, nekem ez nem megy. Bele se vágok.
Azt gondolom, lelkünk talaja nem egységes. Nem mondhatjuk senkiről, hogy tisztán ilyen vagy olyan. Vannak helyzetek, amikor jó talaj tudok lenni, vannak, amikor a gondok ellepnek. A talajművelés folyamatos munkát igényel. Nem veszíthetem kedvemet!
Ha a magvető alakját szemlélem, olyan, mintha nem törődne azzal, hogy rossz helyre is hullik a magból. Nem keseríti el a veszteség. Megy, teszi a dolgát. Igehirdetőként nekünk is folyamatosan hintenünk kell az igét. Nem keseredhetünk bele. Természetesen az erőt ehhez Jézustól kapjuk.

2017

Kiment a magvető vetni
Jézus a magvető, a mag az Isten igéje. Hogyan kerül a lelkembe a mag? Úgy, hogy találkozom Istennel. Kapcsolatban vagyok vele. Nem csak vasárnap. Egész életem nyitott az Isten szavára.
Mi akadályozza bennem a mag növekedését? A találkozás, a valódi találkozás hiánya. A madarak felcsipegetik. A külső körülmények, a csendesség hiánya, a túl sok feladat, a közömbösség. A köves talaj illetve a tövisek. A mag nem tud termést hozni. Persze áltermés lehetséges. Sokféle tevékenységbe menekülök, amelyek gyakran látványosak, de termést mégsem hoznak. Nem épül az Isten Országa. A nyár alkalmat adhat a talajművelésre. Lássam meg, mit kell eltávolítanom, mit kellene leadnom, ami akadályoz, ami nem segíti elő az Istennel való kapcsolatomat.
Számos esetben Jézus rám bízza a magvetést. Bennem könnyen éled lelkesedés, de gyakran könnyen le is lohad. Mi tartja fenn a lelkesedésemet? Az apró eredmények tapasztalata, a visszajelzések.
Gyakran nem az eredményt kell keresnünk, várnunk, csupán a magvetést elvégezni.

2014

A többi termést hozott, harminc-, hatvan- és százszorosat
A földművelő ember képe áll előttünk. Persze nem a mai gépesített formában, ahol igyekeznek a veszteséget csökkenteni. Akkor először elszórták a magot, utána szántották be a földbe. A mai, csak a sikerre és az eredményre figyelő világunkban valószínűleg a magvető hamar abbahagyná tevékenységét. Ráadásul a termés kiszámíthatatlan, hogyan számoljon így az eredménnyel? A ma embere biztonságra törekszik, de ezt a saját erejéből igyekszik elérni. A magvető képe abban is megerősít, hogy Istentől várhatjuk a biztonságot, az Ő ereje legyőzi bizonytalanságainkat.
Jézus meg is magyarázza a példabeszédet. A mag Isten igéje, a föld a mi szívünk. De milyen az én szívem? Mik az akadályok, amelyek nem engedik a mag termőre fordulását? Nekünk, akik itt vagyunk, talán nem köves szívünk talaja. De mennyi tövis, gyom lehet szívünkben. Némelyekről talán elsőre nem is látszik, hogy akadály. A mindennapi élet gondjai, ha túlnőnek, akkor elnyomják Isten szavát.
Emberi kapcsolatainkban is segíthet a példabeszéd. Hogyan figyelek a másik emberre? Milyen a meghallgatásom? Ha nem is érdekel, amit a másik mond, akkor köves a talaj. Ha külső dolgok lefoglalnak, ha nem tudok eljönni a TV-től, a számítógéptől, akkor tövises a talaj.
Mindez persze, akár az Isten igéjére figyelés, akár a másik ember meghallgatása, nem úgy működik, hogy ha egyszer sikerült, akkor már mindig menni fog. Napról napra meg kell küzdenem. Ahogy a kertben figyelni kell a gyomokra, úgy kell ezen a területen is napról napra megküzdenem a kísértésekkel, a gyengeségeimmel. Isten kegyelme kísér az utamon.
A magvető képe azt a kérdést is felveti, hogy én hol és hogyan vagyok magvető? Családomban, környezetemben rám vár a feladat: Isten igéjét hirdetni, továbbadni. Lehet, van akinél még csak a talaj előkészítése folyik, másnál talán már a vetés következik. De tennem kell, amivel Isten megbíz, hirdetve szavát életemmel és szavaimmal. Isten ad ehhez erőt napról napra.

2011

Kiment a magvető vetni
Ki a magvető? Elsőként maga Jézus. Megy, és veti a magot. Hozzám szól az általa elmondott Ige, az elvetett mag. Milyen a talaj a szívemben? Hogyan figyelek Jézusra? Milyen akadályai vannak, a rá figyelésnek, annak, hogy termést hozzon bennem az elvetett Ige? A környezet hatásai, a hétköznapok gondjai, a családom helyzete mind lehet olyan, ami megakadályozza a mag kikelését és termőre fordulását.
Én is magvető vagyok. Merem-e, tudom-e hirdetni a jézusi tanítást? Vannak, akik rajtam keresztül hallanak az üdvösség örömhíréről. A magvető nem veszti el a lelkesedését, megy és teszi a dolgát, függetlenül az eredményességtől. A mai korban sokat számít az eredményesség. Kevés a türelem, nehezen várjuk ki a hosszan termőre forduló eredményeket. A magvető eredményessége hosszú idő után válik nyilvánvalóvá. Erre a türelemre tanít Jézus.
A magvető példázata a meghallgatásról beszél számunkra. Meghallgatni az Isten szavát, meghallgatni a másik, a mellettem élő embert. Nem könnyű ez utóbbi sem. Ha nem fontos, amit a másik mond, akkor útszélre hullik a mag, amit elmond magáról. A madarak felcsipegetik, semmi nem marad belőle. Ha bár meghallgatom a másikat, de túlságosan lefoglalnak a külső dolgok, foglalkoztat egy munkahelyi esemény, akkor tövisek közé hullott a mag, nem jut hely a számára. Ha minden másra figyelek a beszélgetés közben, szól a TV, elvonja figyelmemet az utca zaja, akkor bár lehet, hogy kikel, de a sok más miatt nem fog termést hozni, nem tudom meghallgatni őt, nem marad meg, amit ő elmondott. Ha igyekszem figyelni a másik emberre, akkor jó földdé válok a számára, akkor meg tudom hallgatni. Attól függ a meghallgatás, hogy mennyire engedem megérinteni magam a másik által, mennyire igyekszem megérteni, amit ő mond. Persze ez nem mindig könnyű. Mégis, ahogy a magvető megy, és vet tovább, úgy kell újra és újra odafigyelve a másikra gyakorolnom a meghallgatást. És gyakorlásom, kitartásom, küzdelmem termést fog hozni. És ha mindezt sikerül kialakítani magamban, az élet más területeire is hatással lesz. Akár a munkavégzésben, akár baráti beszélgetésekben. Hiszen életünk egyes helyzetei nem elszigetelten vannak jelen.

2008

Kiment a magvető vetni
Eredmény centrikus világban élünk. Legfőbb szempont sok mindenben, hogy mennyi a haszon rajta, mennyire járok jól vele.
A magvető munkája ebben a szemléletben bizony nem valami sokat érő lenne. Mégis, a magvető megy, és teszi a dolgát, mert tudja, a jó földbe hullott magok kárpótolják.
Eredmény centrikus világunkban azok a területek a legnehezebbek, ahol nem jelentkezik azonnali eredmény. Ilyen például a pedagógus munkája, de ilyenek emberi kapcsolataink is.
Két területet érdemes figyelni: milyen a saját földem, és mennyire vagyok kitartó magvető.
A magvető megy, és veti a magot. Nem számolgatja, hogy mennyire hatásos a munkája. Hiszi, hogy a végső elszámolásnál több lesz az eredmény. Emberi kapcsolatainkban nehéz a csalódásokon túltenni magunkat. Amikor a másik nem úgy reagál, ahogyan szeretném. Ilyenkor könnyen elzárkózom a kapcsolat további építése elől. Minél szorosabb két ember kapcsolata, annál fontosabb, hogy az ilyen helyzeteken túl tudjanak lépni.
Hogyan reagálok a másik közeledésére? Ha lekötnek a világ dolgai, ha nem tudom meghallgatni, ha minden más fontosabb a társamnál, akkor nem jó talajba hullik a mag. Ha sikerül meghallgatnom, megértenem, amit mondani akar, akkor jó földbe hullik a mag. A meghallgatás eredményessége pedig nem attól függ, milyen okos tanácsot tudok neki adni, hanem attól, mennyire tudom megérteni, mennyire érzi, hogy fontos a számomra.
Keressük bátran a magvetés lehetőségét, kérjük Isten erejét, hogy kedvünket ne veszítsük, és igyekezzünk kapcsolatainkban figyelni a másikra, figyelni azokra, akik velünk akarják megosztani életüket.

Szerző: Ákos atya

1962-ben születtem, 1992-ben szenteltek pappá Esztergomban.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük