Kategóriák
C évben Heti hírlevél elmélkedései

Évközi 23. vasárnap C év

2022

Tudatosan megélt keresztény hétköznapok
Időnként fontos rácsodálkozni a szentmise könyörgésére. Isten megváltott és gyermekeivé fogadott. Mit jelent ez a számomra? Milyen következménye van életemre?
A mai evangélium egy radikális mondattal kezdődik. Ha megnézzük az eredeti szöveget, és a semita gondolkodást, amely azt a világot jellemezte, a magyar szó érzelemmel túlfűtött élét elveszti. A kifejezés radikalitása viszont megmaradt. Tudatosan háttérbe szorítom Istennel szemben minden más kapcsolatomat. Persze ugyanakkor megtapasztaljuk, ha ez valamennyire megvalósul, akkor ezek elrendeződnek. Ha Isten van életem első helyén, attól nem vesztek el fontos, lényeges kapcsolatokat. Ugyanakkor nehéz ma megélni keresztény életünket. A világ ma nem szereti a felfelé mutató, az Istenről szóló embereket. Mennyivel egyszerűbbnek tűnik belesimulni az átlagosba.
Tudatos tervezés, előre látás. Erre hív a két példa. Ma mintha ez a tervezés elveszni látszana. Sokan a pillanatnak élnek. Most legyen jó, kellemes, hogy mi lesz holnap, nem fontos. De a másik szélsőség is látható. Nem merek hosszú távra elköteleződni, mert nem látom biztosan, hogyan fog alakulni.
Számunkra, hívő emberek számára az a nagy segítség, hogy látjuk a végső célt, az Isten Országát. Erre igyekszünk haladni. És mert megtapasztaljuk Isten kegyelmi segítségét, bátran indulunk útnak, vállaljuk a hétköznapokban is keresztény életünket.

2019

A misszió éve
A Szentlelket hívjuk a tanév, a munkaév kezdetén. Az eucharisztikus kongresszusra készülve a misszió témáját járjuk körül.
Először is egy belső missziót szeretnék hirdetni. Jelenti ez azt, hogy Isten kerül életünk első helyére. A napi imáink mellett keresünk más lehetőségeket is, ahol Isten ügyével foglalkozhatunk. A hétköznapokban is kilépünk a megszokottból, legyőzzük a fáradtságot, és elindulunk a közösség felé. Akár egy hétköznapi szentmisére, akár más közösségi programra, azért, hogy hitünkben fejlődjünk. Figyelünk arra, hogy a gyerekek a sok tanulnivaló és különóra között megtalálják a nekik szóló plébániai hittanra való eljutás módját.
Külső missziónk pedig az lehet, hogy észrevesszük azokat, akik gyenge szálakkal kapcsolódnak egyházunkhoz, és megpróbáljuk ezeket a szálakat erősíteni. Persze ehhez is ki kell lépni a megszokottból, erőfeszítéseket kell vállalni. Kevésnek tűnik egy email elküldése, személyes kapcsolatra van szükség.
A mai evangélium a tudatosságra figyelmeztet. Ismerem önmagamat, lehetőségeimet. Ugyanakkor van bátorságom legyőzni félelmeimet, merek kockázatot is vállalni.
Szűz Mária, akinek ma születésnapját ünnepeljük, segít bennünket Krisztus követésében és a tanúságtételben.

2016

Tudatos életet élni
Megdöbbentő az evangélium kifejezése. Magyar nyelvünkben a gyűlölni szó érzelmileg telített kifejezés. A görög eredeti szava annyit jelent, hogy kevésbé szeretni. Inkább a sorrendre utal, nem az ellentétre.
Ki van az első helyen az életemben?
Számunkra, hívő emberek számára majdnem biztosan Isten. Valahogy olyan ez, mint amikor egy mágnest odateszünk a papírlap alá, és a rajta levő fémreszelék szép, rendezett formát ölt. Helyére kerül minden.
Emberi kapcsolataimban is van egy sorrend. Nem lehet mindenkit egyformán szeretni. A családban a házastársaknak kell kölcsönösen a legfontosabbnak lenni. (Természetesen Isten után.) Persze ez nem mindig könnyű, mert a munkahely, mert a gyerekek… Mégis, ha tudatosan odafigyelek rá, akkor meg lehet oldani.
Tudatosságom tervezést, előrelátást igényel. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy nincs 100 %-os bebiztosítás. Mégis, vannak elkötelezettségek, amelyeket felvállalok. Felelős vagy a rózsádért, felelős vagy azért, akit megszelídítettél.
A tudatosság erőfeszítést is igényel. Napról napra fel kell vennem a keresztemet. Azokat a helyzeteket, amelyek nem könnyűek, nem magától értetődőek. Isten kegyelme segít ebben!
A kezdődő munkaév erre a tudatos tervezésre hív. Mi az, ami ebben az évben fontos, hangsúlyos lesz? Miben szeretnék alakulni? Legyen ez a hét a tudatos tervezés hete, hogy jövő vasárnap tudjuk a Szentlélek erejét kérni mindarra, amit elhatároztunk!

2013

Tanítványnak lenni
Jézus mindannyiunkat, ha különböző módon is, tanítványának hív. Ez azt jelenti, hogy minden elé helyezem Őt. Ő a legfontosabb életemben, az ő elvei szerint alakítom minden napomat. (Az evangéliumban szereplő gyűlölni kifejezés a szemita gondolkodásban annyit jelent, hogy tudatosan háttérbe szorítani.)
Tanítványnak lenni feladatot jelent. Jézus nem kiemel bennünket a világból, hanem arra küld, hogy kovászként legyünk jelen, éljük és mutassuk meg szeretetét. Belülről kell alakítanunk környezetünket. Ez persze nem könnyű feladat. Nehézségekkel kell megküzdenünk, meg nem értéssel, támadással találhatjuk szembe magunkat. Mindezt Jézusért igyekszünk vállalni.
Ha tanítványként élek a világban, akkor életem dolgai a helyére kerülnek. Bár Jézust helyezem az első helyre, ez nem szorítja háttérbe a családot, a munkát, a világban végzett dolgaimat.
A tanítványság tudatosságot kíván. Ismernem kell magamat, mire vagyok képes, mit tudok megtenni. Ha Jézusra figyelek, meg fogom látni, miben kell megfontoltnak lennem, miben vállalhatok kockázatot,
A legelső tanítvány Mária volt, akinek ma születésnapját ünnepeljük. Máriát követve, az ő példáján épülve lehetünk egyre jobban Jézus követői.
A kezdődő tanév feladatit a mai evangélium fényében egy mondatban úgy foglalhatjuk össze, hogy legyünk egyre jobb tanítványai Jézusnak. Ehhez a munkához kérjük ma a Szentlélek kegyelmét, erejét!

2010

Tornyot akar építeni …
Az evangéliumi példázat a tornyot építőről vagy a hadba vonulóról arra figyelmeztet, hogy tudatosan, tervszerűen éljük, alakítsuk életünket. Mivel kereszténységünk átszövi egész életünket, arra hív az evangélium, hogy tudatos keresztény életet éljünk.
A tanévet, munkaévet indító Szentmisén a tudatos keresztény élet vágya és szándéka indít bennünket. Ebből a szempontból nézzük meg, gondoljuk át az évet, amely előttünk áll.
A tudatosan megélt keresztény élet részei a mindennapi munka mellett a napi imádság, a vasárnap megszentelése, a szentségek tápláló erejében való részesülés, tudásom, ismereteim frissen tartása, a közösség megélése.
Ugyanakkor feladat fiataljaink szentségekre való elvezetése. Akár a családomban, akár a környezetemben élők segítése, támogatása, vezetése. A keresztségre, bérmálásra, szentgyónásra vagy éppen a betegek kenetéhez való jutásban sokat segíthetek azoknak, akikkel van egy jó kapcsolatom.
Természetes, ha tudatosan élem keresztény életemet, azzal jellé válok a környezetemben. Ha látják rajtam, ha átsejlik szavaimon és tetteimen, kihez tartozom, ha látják szép életemet, akkor mernek kérdezni, nehéz helyzetben hozzám fordulni.
Tanúságtételünk egyik fő része lehet ünnepeink megélése. A mai embert újra meg kell tanítani ünnepelni. Ha vasárnapról vasárnapra ünnepi lélekkel megyünk az Isten házába, ez előkészíthet bennünket nagy ünnepeink méltó megünneplésére. Ha látják rajtam, hogy ünnepelni jó, akkor ezzel jellé válhatok környezetemben.
Ha tornyot nem is, de keresztény életet szeretnénk építeni. Számba vesszük, mi kell hozzá, és kérjük Istenünktől, adja meg mindazt, amire csak szükségünk van keresztény életünkben!

2007

Hitre, tudásra, szép életre, jóra
Tanévet, munkaévet kezdünk. A Szentlélek erejét kérjük, hogy minden munkánkat Krisztussal kezdhessük és vihessük végig.
Mit is akarunk elérni, miben is akarunk megerősödni a munkaév során? A magyar nyelvű Kalazanci himnusz sorával foglalhatjuk össze: hitre, tudásra, szép életre, jóra.
Végső soron minden munkánk erre irányul, az élet bármely területén tevékenykedünk is. Az evangéliumiban Jézus hívása az elkötelezett keresztény életre hív minket. Erre az elkötelezett életre segít a keresztény közösség. Ennek a közösségnek a programjait, életét állítjuk a napokban össze, amikor a hittanórákat, különféle eseményeket, programokat kínáljuk fel a testvéreknek.
A gyermekeknek szóló hittan az alapokat fekteti le. Mindannyiunk közös felelőssége és feladata, hogy megkapják gyermekeink azt a szikla- alapot, amelyre azután életüket építhetik. Mi magunk pedig, amikor egy-egy programra eljövünk, a felépített épület karbantartását végezhetjük.
Előre tekintünk ezen a mai vasárnapon. Arra az útra, amelyre Jézus hív, és amelyen ő maga vezet bennünket. Napról napra felvesszük keresztünket, és így követjük Mesterünket.
Közösségünk élete láthatóvá válhat, ha komolyan vesszük, komolyan éljük keresztény hitünket. Ha láthatóvá tudjuk tenni, akkor tudunk megszólítani másokat.
Komoly, elkötelezett keresztény életünk segítője, példaadója lesz a körülöttünk élő embereknek a keresztény úton. Kérjük ehhez ma a Szentlélek erejét!

Szerző: Ákos atya

1962-ben születtem, 1992-ben szenteltek pappá Esztergomban.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük