Kategóriák
Hétköznapi evangéliumok és gondolatok

Évközi 2. hét, péntek

Evangélium:
Abban az időben Jézus fölment egy hegyre, és magához hívta, akiket kiválasztott. És ők csatlakoztak hozzá. Tizenkettőt választott ki, hogy vele tartsanak, és hirdessék az igét. Hatalmat is adott nekik a betegek gyógyítására és az ördögűzésre. A következő tizenkettőt választotta ki: Simont, akinek a Péter nevet adta; Jakabot, Zebedeus fiát és Jánost, Jakab testvérét – akiket Boanergesznek, vagyis “mennydörgés fiainak” hívott. Továbbá kiválasztotta Andrást, Fülöpöt, Bertalant, Mátét, Tamást, Jakabot, Alfeus fiát, Tádét, a kánaáni Simont és a karióti Júdást, aki később elárulta őt.
Mk 3,13-19


Elmélkedés:

Jézus újra és újra meghív embereket, hogy emberhalászok legyenek. Ma a 12 apostol ünnepélyes kiválasztása történik meg. Azt hallottuk Márktól, hogy kiválasztja őket, hogy vele tartsanak, és hirdessék az igét.
Jézus meghívása ma is elhangzik. Nem csak a papok felé, akik teljes életüket az igehirdetésre szentelik, hanem minden ember felé. A meghívás kettős. Az alap, hogy vele legyenek. Hogyan vagyok én Jézussal? Mennyi időt szánok a Vele való kapcsolatra?
A másik, hogy hirdessem az igét. Ezt tehetem szavaimmal, de talán leginkább életemmel. Mindkettő fontos, de talán leggyakrabban az utóbbiból fakad az előbbi. Hogyan működik ez bennem?

Elmélkedés a Mária Rádióban 2024.01.19-én

—-

Jézus kiválasztja az apostolokat. Abban a korban ez meglepő, mert a tanulni vágyó kereste a tanítót. Sokan követik Jézust. Ő egyeseket már az elején megszólít, ma pedig ünnepélyesen kiválasztja azokat, akik a legszűkebb köre lesznek. Akik majd tanúskodnak mindarról, amit láttak és hallottak. Különféle emberek, akik lassan értik meg, ki is valójában a mesterük. lelkesek és bizonytalanok egyszerre. Mégis, mert Jézus a középpont, együtt maradnak, követik az őket meghívó Emberfiát. Ez pedig így marad a kereszthalál és feltámadás után is. Amikor a magam meghívására gondolok, szintén ez kell legyen a lényeg. Jézus a középpontja életemnek. Iskaróti Júdás alakja pedig arra figyelmeztet, hogy a meghívás, a kiválasztás önmagában kevés. ha elvesztem a kapcsolatot a középponttal, Jézussal, akkor az áruló sorsára juthatok.

2023.01.20-án a Mária Rádióban elhangzott elmélkedés

—-

Találkozni szeretnék valakivel, aki maga az élet! Ez a találkozás valósul meg napról napra a szentmisében a Szentírás olvasásában, az imádságba. Hiszen keresztény életünk alapja nem csupán egy tanítás, nem csupán egy esemény, hanem találkozás egy élő személlyel, Jézus Krisztussal.

Jézus pedig megszólít, meghív a követésére. Kit így, kit úgy. Az adományok különfélék, a Lélek ugyanazt, hallottuk vasárnap szent Pál apostoltól.

Amikor ma az apostolok meghívását olvassuk, természetesen saját meghívásunkra is visszagondolhatunk. Hol és hogyan találkoztam Jézussal? Hogyan vált felnőtté a hitem? Hogyan válaszoltam, és válaszolok ma Isten hívására?

Teremtsünk ma alkalmat arra, hogy hálát adjunk meghívottságunkért, mondjuk ki újra válaszunkat Istennek: itt vagyok, Uram, engem küldj!

Jézus földi működésének kezdetén számos gyógyítást találunk. Természetesen halljuk, hogy tanít, bár eddig a tanításból keveset olvastunk. Ugyanakkor fontos, hogy már a kezdet kezdetén meghívja első tanítványait, hogy vele tartsanak.
Ma a 12 apostol ünnepélyes kiválasztását olvassuk. Teljessé válik az a kör, amelynek feladata lesz majd a feltámadás után Jézus örömhírének hirdetése.
A meghívás ma felém is szól! A magam helyén hirdessem az Igét! Tegyek tanúságot a feltámadás örömhíréről. Tudom-e mire, hogyan hív meg Jézus. lehet, apostolai közé, vagyis papnak vagy szerzetesnek? Vagy a világban élő apostolnak, aki életével, és ha módja van szavával is hirdeti az örömhír?

Az évközi idő elején Márk evangéliumát olvassuk. Láttuk, hogyan indult el Jézus, hirdetve Isten országát. Hallhattuk az első meghívásokat. A mai szakaszban megtörténik a 12 apostol kiválasztása. Ők az oszlopok, akikre az új közösség, az Egyház épül.
Ami akkor elindult, ma is él, működik. Én is, te is tagja vagy az Egyháznak. Jézus téged is valamilyen feladatra hív. Figyelsz-e arra, ma mire hív Jézus. Tudatosan éled-e keresztény életed, hivatásod? Krisztus szeretete sürget minket. Megkapva Tőle feladatunkat szeretnénk napról napra hűségesen teljesíteni.
—-

Jézus elkezdi nyilvános működését. Tanít és gyógyít. tanítás egészen új, még a gonosz lelkek is engedelmeskednek neki. Már a kezdet kezdetén meghív magához tanítványokat, akik vele tartanak. Ma a 12 apostol ünnepélyes kiválasztását, meghívását olvassuk az evangéliumban. Jézus felmegy a hegyre, amely Isten jelenlétét, közelségét jelzi. Itt adja a megbízást, a hatalmat számukra, hogy vele legyenek, hogy majd tanúi legyenek tanításának.
—-
Amikor hallom a 12 apostol nevét, eljátszhatok a gondolattal. Saját nevemet behelyettesíthetem a felsorolásba. Engem is, téged is kiválasztott az Úr! Felismertem-e az életre szóló feladatomat? Keresem-e hétről hétre, napról napra, hogy most mire hív az Úr? Nem feltétlenül nagy, különleges dolgokra. Leginkább a hétköznapok hűségében élt éltre, elvégzett munkára szól a hívó szó. Ezekben az egyszerű dolgokban hűségesen kitartva juthatok az Isten Országába.

Az isteni meghívás különféle módjait láthatjuk az elmúlt napok szentjeiben. Remete szent Antal a szentírás szavából hallotta meg, milyen feladatra hívja őt Isten. Szent Margit szülei felajánlásában látta meg hivatását. Szent Özséb a szegényekkel, a remeteségbe vonulókkal való találkozásokban fedezte fel Isten hívását. Boldog Batthyán Strattman László a mindennapok tetteiben járt az életszentség útján. Engem hogyan hívott meg Isten? Felismerem-e a nekem szánt feladatot?
—-

Valamilyen meghívást, feladatot mindannyiunknak adott Jézus. Tudom-e, mi az én feladatom? Az első nagy meghívást igyekszem-e napról napra készpénzzé váltani? Ha reggelente adok időt arra, hogy végiggondoljam napomat, feladataimat, ha Jézus elé teszem várható örömeimet és nehéznek tűnő dolgaimat, Akkor megtapasztalhatom, hogy elkísér, hogy segít, hogy mellettem áll. Ha vele indulok, ha vele haladok, akkor életem tanúságtétellé válik, akkor is, ha meg sem szólalok.
—-

Az evangéliumok kezdetén olvasunk találkozásokról. Ki így, ki úgy találkozik Jézussal. Keresztelő János küldi el, betegségéből vár gyógyulást, a tanító Jézust fedezi fel.
Én hogyan találkoztam Vele? Mi volt az, ami megragadott?
Jézus egyeseket kiválaszt a szorosabb követésére. Hallgatva az apostolok nevét, ki az, akivel könnyen azonosulni tudok? Felfedeztem-e már, mire hív engem, személy szerint az Úr? Merek-e elindulni Vele, követni őt? Mert a meghívás mindannyiunk felé elhangzik. Különféle feladatra, más-más élethelyzetben, de hív és küld az Úr. Ott, ahol vagyok, családomban, munkahelyemen, kell a feltámadás örömhírének tanújává válnom!

2022. január 21-én, a Máris Rádióban elhangzott elmélkedés

Szerző: Ákos atya

1962-ben születtem, 1992-ben szenteltek pappá Esztergomban.

2 hozzászólás a(z) “Évközi 2. hét, péntek” című bejegyzéshez

Tisztelt Ákos atya! Nem tudtam megnyitni a Mária rádióban elhangzott elmélkedést.
A leírt evangéliumot és a hozzáírt elmélkedést köszönöm! Hálás köszönettel: Bagosi Gabriella

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük