Kategóriák
B évben Heti hírlevél elmélkedései

Évközi 3. vasárnap B év

2021

Térjetek meg – kövessetek engem!

Márk evangéliumát a szűkszavúság jellemzi. (Bár van olyan történet, ahol ő beszél bőven egy eseményről.) Ebből arra juthatunk, hogy gondoljuk tovább a történetet.
Térjetek meg! Mit jelent a megtérés? Holnap pálfordulás ünnepe lesz. Saul találkozik Jézussal, és az ellenkező irányba indul. Az üldözőből apostol lesz. A megtérés tehát alapjában ilyen teljes odafordulás Istenhez, elhagyva addigi utunkat. Bizonyára sokan vagyunk, akiknek életútja szinte egyenes volt a hit útján. Mégis, megtérésnek nevezhetjük, amikor már saját döntésem alapján járok a krisztusi úton. Ugyanakkor arra is szükség van, hogy újra és újra megvizsgáljam, nem tértem-e le erről az útról. Rendre szükség van apró módosításokra. A szentgyónásban és a szentmise elején a bűnbánati részben ezt megtehetjük.
Gyertek, kövessetek engem! Nyilván nem arról szól a jézusi hívás, hogy mindenkinek ott kell hagyni családot, megélhetést, és Jézus nyomába kell szegődnie. Ugyanakkor visszagondolhatunk arra, hogyan szólított meg Jézus, hogyan ismertem fel szándékát életemben! Érdemes azon elgondolkodni, mit jelent a saját életemben, mostani élethelyzetemben, hogy emberhalásszá tett Urunk!  Mi az a szolgálat, amelyet az egyházban, a plébániámon végezni tudok? Miben tudok, miben kell közelebb lépnem a keresztény közösséghez?
Jézus ma is követésére hív. Fedezzem fel, és tegyem meg bátran azt, amire engem meghívott!

2018

Jöjjetek …!
Jézus elkezdi nyilvános működését. Meghirdeti, hogy mit szeretne elmondani, megmutatni. Felhangzik az első hívás is, amely személy szerint érint mindenkit. Megtérés. Sokszor halljuk ezt a szót, de nehezen tudunk mit kezdeni vele. Azt sejtjük, hogy a kezdet kezdetén, amikor elindultunk a krisztusi úton, megtörtént. Ami nagy vonalakban igaz is. Ugyanakkor szükség van újra és újra megerősíteni az úton levésünket, vizsgálnunk kell, hogy helyes-e az irány.
A megtérés fontosságának oka, hogy közel van az Isten Országa. Ma sokan szeretnék a pontos időt tudni, meghatározni. Számunkra elég a most hallott figyelmeztetés, hiszen törekszünk rá, hogy napról napra megmaradjunk Isten közelében.
Jézus meghívja az első tanítványokat. Ő a meghívó, nem a tanítványok keresik a csatlakozás lehetőségét. A megtérésre való felhívás mellett mindannyiunkat konkrét feladatra hív Isten. Életemmel, munkámmal, szavaimmal hirdetnem kell Isten Országát.
Mi felnőttek megkaptuk már az életre szóló meghívásunkat a munkánkban, családunkban. De hétről hétre akar Jézus hívni minket konkrét feladatra. Mi tehát a mai feladatom? Mire kell figyelnem a héten?
A tanítványok Jézus nyomába szegődnek. Szeretnék megismerni Őt. Egy életet kaptam arra, hogy megismerjem Jézus Krisztust. Hol tartok ebben a feladatban? Mindez csak akkor működik, ha napról napra kapcsolatban vagyok vele.

2015

Emberhalászokká teszlek titeket!
Az elmúlt vasárnap János evangéliumából hallottuk az első találkozást Jézus és a tanítványok között. Ma a Márk szerinti evangéliumot olvasva tanúi lehettünk annak, hogy az első hívó szóra követik Jézust. Fontos, hogy amikor a Szentírással foglalkozunk, ne csak egy-egy részt lássunk, hanem az egész fényében olvassuk a kiválasztott szakaszt.
Gondolom, az első találkozás után bennük élt a vágy, de jó lenne ennek az embernek közelében lenni. Ez teljesedik be a meghívásban. Ugyanakkor látjuk az apostolok életében, hogy nem könnyű sétaútra hívta őket Jézus. Mégis, botlásaik ellenére, kitartottak mellette, követték, tanultak tőle, végül pedig életüket adták a Mesterért.
Ha megnézzük Istennel való kapcsolatunkat, talán bennünk is él a vágy, hogy Jézus közelében legyünk. De nem elég, hogy vágy van bennünk, tennünk is kell kiteljesedéséért. Jézus követése ma sem könnyű, ma sem kényelmes sétaút. De megtapasztalhatjuk, hogy Érte, Vele érdemes az erőfeszítéseket vállalni. És napról napra megtapasztalhatjuk az örömöt is.
Valami hasonlót élhetünk meg a másik emberrel való kapcsolatunkban is. Ha szimpatikus, igyekszem megismerni, egyre fontosabb lesz számomra. Persze minden emberi kapcsolatban vannak nehézségek, van, amit másképp látunk, van, amiben nem értünk egyet. Mégis, a legfontosabb kapcsolatainkban ezeken a csalódásokon túl tudunk lépni, és megtapasztalhatjuk az örömet, amikor újra és újra mellette döntünk.
Mire hív engem Jézus? Mi az, amit nem tudok otthagyni, amihez nagyon ragaszkodom?
Mindannyiunknak ad feladatot Isten. Ez lehet kinek – kinek más, de az egy testben együtt haladunk, együtt hirdetjük Isten országát. Mindannyian részei, fontos részei vagyunk Krisztus testének. Tegyük bátran, amit Isten ránk bízott!

2012

Jöjjetek velem!
Jézus igehirdetésének alapja: közel van az Isten Országa. Ezt szeretném tudatosítani magamban. Szeretném megérteni, mit is jelent, és szeretném életemmel is tanúsítani.
Az első meghívás tanúi vagyunk. Az azonnali válasz alapja egyrészt a már látott események, (gyógyítások) másrészt a Jánosnál olvasható találkozás. (aznap nála maradtak) A 4 meghívott mindent otthagy. Munkát, megélhetést, biztonságot, családot. Fontos látnunk, hogy a meghívó Jézus, nem ők akarnak vele menni. Persze vállalják a meghívást, örömmel indulnak Jézussal.
Ma is szól a meghívás.
Papnak, szerzetesnek (szolgálati papság): Mindent otthagyva, egész szívvel Jézust követve beállnak a szolgálatba. A kegyelem közvetítői lesznek, imájukkal Isten elé viszik, igehirdetésükkel vezetik Isten útján, a szentségek kegyelmével erősítik a híveket.
Világban élő hívőként (királyi papság): A világban élve képviselik Isten ügyét, imádságukkal segítik a közelükben élőket, szeretetükkel, a másik mellé állásukkal támaszai lehetnek környezetüknek. Készen állnak arra, hogy válaszoljanak, ha reményükről kérdezik őket.
Vajon mi az, ami túlzottan megköt, amihez túlzottan ragaszkodom, és ez akadállyá válik Krisztus követésében? Mi az, amiről nem tudnék lemondani? Jézus hívása mai is mindannyiunknak szól! Tegyünk tanúságot Isten Országáról, segítsük a körülöttünk élőket, hogy meghallják Isten hívó szavát, és bátran kitartsanak az Isten Országa felé vezető úton!

2009

Higgyetek az evangéliumban!
Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban! Szól Jézus felhívása a mai evangéliumban. A mai napon a legnagyobb megtérőt, Szent Pált ünnepeljük, akinek születése 2000. évfordulója kapcsán szent Pál évet ünnepel az egyház.
Pál találkozik Jézussal a damaszkuszi úton. Ez a találkozás megváltoztatja életét.
Találkozva Jézussal menyire alakul életem az Ő akarata, élete szerint?
Ha szemléljük Isten kegyelmét, ha szemléljük Pál apostol életét, rátalálhatunk a kegyelem működésére. Ennek a kegyelemnek látható jelei a szentségek, vegyük ma szemügyre a keresztség és a bérmálás szentségét!
A keresztség a hit szentsége. Felnőtteknél a felkészülés idején láthatóan növekedő hitet adja meg véglegesen, kitörölhetetlen jegyként e szentség. A gyerekek keresztelésénél a szülők hitét vizsgáljuk, akik vállalják is a keresztény nevelést a keresztelés szertartásában.
A keresztség szentsége megadja a megszentelő kegyelmet, Isten gyermekévé válik e szentség által az ember. Ez egyrészt kegyelmi segítséget ad az Istent követő élethez, másrészt felelősséget ró ránk, hogy láthatóvá váljon bennünk és rajtunk megkeresztelt voltunk.
A bérmálás szentsége megerősíti a keresztség kegyelmét, erősebben egyesít Krisztussal, növeli bennünk a Szentlélek ajándékát, tökéletesebbé teszi az egyházzal való kapcsolatunkat, megadja a szentlélek sajátos erejét a tanúságtevő élethez.
A szentségek útján járunk, szeretnénk feleleveníteni a szentségek hatását lelkünkben, életünkben, hogy így tanúivá váljunk Isten szeretetének.

2006
Higgyetek az evangéliumban!
Mit jelent a hit? Bizalom valaki felé, aki számomra fontos, akinek szavát elfogadom.
Mit hiszek el a mindennapi életben? Ami elfogadhatónak tűnik, ami valamiképpen beleillik gondolkodásomba, értékrendembe, amit fontosnak gondolok.
Milyen megdöbbentő a négy első apostol reakciója, akik első szóra mindent otthagyva követték Jézust. Még akkor is meglepő, ha a múlt vasárnapi, Jánostól hallott eseményt mellé tesszük, az első találkozás élményét. Követni valakit, feladva mindent, ami addig fontos volt, ami addig biztonságot adott. A ma embere számára különösen is furcsa.
Ma nekünk könnyebb helyzetünk van, hiszen sokkal többet tudunk Jézusról. Számos generáció nagy alakjai mutatták meg, hogy érdemes követni Jézust.
A mai világ eszmei zűrzavarában Jézus világos útmutatást ad: higgyetek az evangéliumban. Vagyis abban kell hinnünk, ami igazi örömhír a számunkra. Ami nem kisajátítani akar, hanem az igazi cél felé mutat. Amely nem önmagamat helyezi előtérbe, hanem a másik ember felé mutat. Amely a szolgálatra, valódi szeretetre, az odaadott éltre vezet, és ehhez ad erőt.
Minket is emberhalásszá akar tenni Jézus. Arra hív és arra küld, hogy a magunk helyén, lehetőségei között mutassuk meg az Ő szeretetét.

Szerző: Ákos atya

1962-ben születtem, 1992-ben szenteltek pappá Esztergomban.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük