Kategóriák
Hétköznapi evangéliumok és gondolatok

Évközi 14. hét, péntek

Evangélium:
Abban az időben Jézus így tanította apostolait: Íme, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok! Legyetek óvatosak az emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak, és zsinagógáikban megostoroznak titeket. Helytartók és királyok elé hurcolnak miattam, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor pedig bíróság elé állítanak, ne töprengjetek azon, hogyan és mit beszéljetek! Megadatik ugyanis nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Hiszen nem ti beszéltek, hanem Atyátok Lelke szól belőletek. Halálra adja majd testvér a testvérét, és apa a fiát. A gyermekek szüleik ellen támadnak, és megöletik őket. Gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért. Aki azonban mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. Amikor pedig az egyik városban üldöznek titeket, meneküljetek a másikba! Bizony, mondom nektek: Nem járjátok végig Izrael városait, amíg el nem jön az Emberfia.
Mt 10,16-23

Elmélkedés:

A minket közvetlenül körülvevő társadalmunkban az evangélium alap helyzetével, hogy bíróság elé állítanak, egyelőre, nem találkozunk. Viszont a közösségi médiában, beszélgetésekben nem mindig könnyű kiállni a hitünk mellett. Sokan csípőből elutasítják a keresztény értékek melletti kiállást. De az is nehéz, hogy egyes kérdésekben ne kövessük a világ szemében természetesnek bemutatott életformát.
Talán volt már olyan élményünk, hogy bevillant, mi lenne a jó válasz. Vagy olyan tanácsot mondtunk, ami megérintette a másikat. Mindehhez persze kell a napi kapcsolat Istennel.
A mai evangélium nem megijeszteni akar, hanem arra hív, hogy erősítsük meg kapcsolatunkat a bennünk működő Lélekkel.

A Mária Rádióban 2023.07.14-én elhangzott elmélkedés

—-
Minden Szentmise végén megkapjuk a küldetést, tegyünk tanúságot mindarról, amit hallottunk, amit átéltünk a Jézussal való találkozásban. Vajon ezzel a lelkesedéssel lépünk ki a templom kapuján? Megtapasztaljuk bent a templomban a Szentlélek erejét? Ehhez nagy szükség van a nyitottságra! Vagyis arra, hogyan érkezem a szentmisére. Akarok-e találkozni Jézussal, akarom-e, hogy az evangélium szava hasson rám, életemre? Olyanná kell válnom, mint a szivacs. A liturgiában teleszívom magamat a kegyelem erejével, hogy amikor odakint kicsavarnak, akkor Isten kegyelme áradjon ki belőlem. Ha el tudok raktározni újra és újra egy-egy mondatot a hallottakból, akkor a Szentlélek könnyen elő hozza belőlem adott helyzetben a szükségeset. Ezzel a nyitottsággal olvassuk ma a szentírást, hallgassuk Isten igéjét. Ezzel a nyitottsággal készüljünk majd vasárnap a szentmisére!
—-

Minden Szentmise végén megkapjuk a küldetést, tegyünk tanúságot mindarról, amit hallottunk, amit átéltünk a Jézussal való találkozásban. De tapasztaljuk, hogy nem egyszerű a tanúságtevő élet, nem egyszerű a Krisztusi élet. Nem csak ott, ahol a hírek szerint manapság is százakat végeznek ki hitük miatt. Saját környezetünkben is találkozunk a meg nem értéssel, az elfogadás hiányával. Sokszor megkísért bennünket, hogy minden hiába, felesleges az erőfeszítés. De ilyenkor – magától – érkezik egy jelzés, egy apró öröm, amiben felfedezzük, hogy mégis érdemes. Tudatosítsuk magunkban újra és újra, hogy a növekedés Istentől van. Rajtunk nem a számszerű eredményt fogják számon kérni, hanem hogy hűséges magvetők voltunk-e.

—-

Hogyan lépek ki a templom kapuján? Remélhetőleg telve lelkesedéssel. Ahogy a felfűtött mozdony, amely végre útra indul. Látható-e rajtam, hogy valami szép dolog történt odabent?
Persze tudjuk, hogy ugyanabba a környezetbe megyünk vissza, ahonnan kiléptünk a szentmise idejére. Ahol sokszor meg nem értést tapasztalunk, zárt szíveket találunk.
Ami megerősít, hogy kapcsolatunk Istennel és Lelkével nem csak a templomom belül működik. Idézzünk fel bátran helyzeteket, amikor eszünkbe villant egy frappáns válasz, egy jó gondolat, ami meglepte, elgondolkodtatta a másikat. A Lélek működésére csak rá kell csodálkoznunk. Persze ehhez kell a napi imádságos kapcsolat Istennel. Induljunk hát bátran, nap, mint nap, hogy elvigyük az evangélium örömhírét a világba!

Az apostolok kiválasztását és első küldetését olvastuk az elmúlt napokban az evangéliumban. Jézus tudja, hogy a tanúságtétel nem könnyű feladat. Fel kell vérteznem magam sokféle dologgal. Persze elsősorban Isten kegyelme erejével.
A világ – ma is ezt tapasztaljuk – nem szívesen fogadja az evangélium örömhírét. Különféle módokon próbálja elhallgattatni. Közömbösséggel, különféle ellenvetésekkel, időnként erőszakkal.
Isten ereje működik az igehirdetőben, ha bátorságát az Úrtól kapja.
A mai evangélium hangsúlyos mondata: aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül.

Szerző: Ákos atya

1962-ben születtem, 1992-ben szenteltek pappá Esztergomban.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük