Kategóriák
A évben Heti hírlevél elmélkedései

Húsvét 6. vasárnapja A év

2023

Szívvel szóljunk!
Húsvét 6. vasárnapja egyben a tömegtájékoztatás világnapja. Ebből az alkalomból Ferenc pápa üzenetet írt, amelynek mottója: szívvel szóljunk.
„Ahhoz, hogy valaki igazság szerint és szeretetben kommunikáljon, meg kell tisztítania a szívét. Csak ha tiszta szívvel hallgatunk és beszélünk, akkor tudunk túllátni a látszaton és legyőzni a hangzavart, mely nem segíti a megkülönböztetést bonyolult világunkban, a hírközlés területén sem. A szívvel való beszédre szóló felhívás radikális kihívás korunk számára, amely éppúgy hajlamos a közönyre, mint a felháborodásra, ami néha az igazságot eltorzító és eszközként kihasználó félretájékoztatáson alapul.”
Az evangéliumban Jézus az Atyával való egységéről szól. Ezt a kapcsolatot az az isteni szeretet jellemzi, amely végső soron a Szentlélekben személlyé válik.
A szeretet minden kapcsolat kiindulópontja, mozgatója és teljessé tevője. Isten arra hív minket, hogy jelen legyünk a világban, a környezetünkben. Így sejtheti meg a mellettünk élő, hogy van reményünk, hogy vannak válaszaink a mai zűrzavaros világ kérdéseire. Ha egyre jobban Istenben élünk, ez sugárzóvá válik, és így megszólíthatóvá leszünk.
A szívből jövő, a szívvel való kommunikáció képes a világ zaján keresztül a lényeghez érni. Azokhoz a kérdésekhez, amelyet a világ megpróbál elnyomni, elhallgatni, de mégis belülről feszítik az embert. Így a remény embereivé válhatunk.
Pünkösdre készülve figyeljünk arra, mire indít a Lélek!

2020

Legyetek készen, hogy válaszolni tudjatok, ha reményetekről kérdeznek!
Húsvét időszaka megerősít bennünket hitünkben. Kicsit irigykedve nézzük az apostoli kor egyházát, ahol a leírások szerint gyorsan és könnyen terjedt el a feltámadás örömhíre. Persze azért nehézségekről is értesülünk.
A húsvéti idő végéhez közeledve a hétköznapokban is egyre inkább a Szentlélek működésére figyelünk. Mindez arra bátort minket, hogy fedezzük fel, a saját életünkben hogyan működik a Lélek ereje. Tudok egy jó tanácsot adni; elhallgatok, ha arra van szükség; meglátom, hol és miben tudok segíteni…
Péter apostol intelme is megerősít bennünket: „Urunkat, Krisztust szentül tiszteljétek szívetekben, legyetek mindig készen rá, hogy mindenkinek megfeleljetek, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek. 16De ezt szelíden, tiszteletet tanúsítva és jó lelkiismerettel tegyétek, hogy akik Krisztusban való szép életetekért elhíresztelnek benneteket, a rágalmaikkal szégyenben maradjanak”. (1Pét 3, 15-16)
A tömegtájékoztatási világnap kapcsán Ferenc pápa így fogalmaz: „A minket körülvevő hangok és üzenetek zűrzavarában szükségünk van egy emberi történetre, amely nekünk és rólunk szól, és a bennünk lakozó szépségről beszél. Egy történetre, amely a világot és az eseményeket szelíden szemlélve képes értelmezni, ami elbeszéli, hogy mindnyájan egy élő szövet részei vagyunk, és ami megmutatja, hogy a szálak, amelyek összekötnek minket, milyen szorosan fonódnak össze.”
Vizsgáljuk meg tehát, mi az én életemnek a története? Hogyan kapcsolódik Istenhez, hol fedezhető fel benne a Szentlélek? Meséljük el a magunk, és hallgassuk meg otthon családtagjaink történetét!
Az ember mesélő lény. Nemcsak ruhákat szövünk, hanem történeteket is: emberi képesség az, hogy szöveteket és szövegeket szőjön. (Ferenc pápa)
Életünk története jellé válik a környezetünkben. Éljünk úgy, hogy a remény üzenetét olvashassák ki belőle a körülöttünk élők!

2017

Keresztényként a hétköznapokban
A húsvéti időszak 50 napon át tartó ünneplése megerősíti bennünk a feltámadás örömét, ami akkor az igazi, ha túlcsordul belőlem, ha mások is megtapasztalják. Amikor a feltámadás örömhíre mutatkozik meg életemen, ez hatással van a másik emberre, még ha nem is szólok hozzá. Mindez a Szentlélek erejében működik, Akit elnyernek az Istenben hívők. Jézus megígéri a Lelket az apostoloknak az utolsó vacsorán. Feltámadása után rájuk lehel mondván: „vegyétek a Szentlelket”. Pünkösd ünnepén pedig láthatóan kiárad a tanítványokra, akik ettől kezdve hirdetik Isten kegyelmét, szeretetét.
Mi is megkaptuk a Szentlelket, amikor megkereszteltek bennünket, a bérmálásban pedig különleges erővel töltött el minket. Imádságainkban, a szentségeken keresztül, a liturgiák alkalmával szintén megtapasztaljuk a Lélek erejét. Mindebből fakad az, amit Péter apostol fogalmaz meg a mai szentleckében. Legyünk készen, hogy válaszolni tudjunk a minket kérdezőnek! Kérdezni viszont akkor fognak, ha látják szép életünket, ha megérzik rajtunk a hit örömét, erejét.
Keresztény életünk tehát napi kapcsolat Istennel, amelyből tanúságtétel fakad, és készenlét, hogy ha kell, beszélni is tudjunk Jézusról, a megváltás művéről.
Érdekes egybeesés, hogy ehhez a vasárnaphoz kapcsolódik a tömegtájékoztatási világnap. A mai technikai világban hitünkről nem csak személyes kapcsolatainkban tehetünk tanúságot, bár ez a legfontosabb. A technikai eszközöket is fel kell használnunk arra, hogy az evangélium üzenete sokakhoz eljusson. Persze erre is vonatkozik Péter apostol tanácsa: szelíden, tiszteletteljesen, jó lelkiismerettel tegyük!

2014

A hithirdetés módszertana
Jézus megígéri a tanítványoknak a Vigasztaló, a Szentlélek kiáradását. Húsvét időszaka pünkösd ünnepére készít elő, és arra hív, hogy már most fedezzük fel életünkben a Szentlélek munkálkodását. Jézus arra hív, és ebben áll legegyszerűbben a Lélek működése, hogy tegyük meg parancsait. Ebből következik, forrásozik az a szeretet, amellyel a másik ember felé fordulok.
A szeretet, amelyre Jézus hív, nem langyos általánosság. Nem pusztán kellemes érzés bizonyos helyzetekben. (Bár fontos alapja lehet, hogy valamilyen pozitív kapcsolat, érzés legyen a másik személlyel kapcsolatban.) A szeretet abban áll, hogy megteszek mindent a másikért, megteszem Isten parancsait. Ezzel a szeretettel válhatok jellé a környezetemben. Gyakran nem is azzal hívom fel a figyelmet magamra, hogy kifelé szeretettel vagyok. Két egymást szerető ember jellé válik a környezetében.
Ha szeretetemmel világítok a világ előtt, akkor lesznek, akik megkérdezik, mi az alapja a reményemnek. Mitől, kitől tudok ilyen lenni? És akkor, ha a másik nyitott ara, amit mondanék neki, tudok Jézusról beszélni számára. Péter apostol erre hívja fel figyelmünket a mai szentleckében. Szelíden, tiszteletet tanúsítva, jó lelkiismerettel beszélhetünk Krisztusról, az Ő szeretetéről, hitünkről azoknak, akiknek szívét meg tudtuk nyitni szeretetünkkel.
Vágjunk bátran bele! Annak ellenére, hogy ebben a munkában az eredményesség nem úgy mutatkozik, ahogy a világ ma várja. Mert a szeretet hatása lassú, de biztosabb bármi másnál.

2011

Húsvét következményei a hétköznapokban
– A feltámadásban Isten szeretetét tapasztaljuk meg. Nem hagylak árván titeket, olvassuk Jézus szavát. Jézus szeretetére a válaszunk, hogy parancsai szerint élünk. Ő pedig velünk marad, és elküldi a Szentlelket, a Vigasztalót.
– A húsvéti események betetőzése a Szentlélek kiáradása. Ugyanakkor ez nem csupán egy különleges, ünnepi esemény, hanem a mindennapokban is ható tapasztalat. A közelgő Pünkösd ünnepén tudatosodik bennünk a Szentlélek jelenléte, ereje. Éppen ezért már most is kereshetjük mindennapjainkban a Szentlélek ajándékait.
– Húsvét öröme túlcsordul szívünkön. Szeretnénk erről tanúságot tenni. Ennek módjáról, stílusáról ír Péter apostol. Szelíden, tisztelettel és jó lelkiismerettel szeretnénk hitünkről tanúskodni.
– Ha húsvét öröme túlcsordul, és erről szeretnénk másoknak beszélni, nem hagyhatjuk figyelmen kívül a mai kor technikai eszközeit. Sokszor talán félünk tőlük. Időrabló lehet, és sok olyan is átjöhet, amelyet nem szeretnénk. Ugyanakkor fontos, hogy használjuk, hogy igyekezzünk jó tartalommal megtölteni. A levelező listán megoszthatjuk örömeinket és kéréseinket. A különféle honlapokon információkhoz juthatunk. De számos lehetőség van arra is, hogy megoszthassuk gondolatainkat egymással. Ugyanakkor, ha figyelünk ezekre az eszközökre, és olyat látunk, amely hamis, félretájékoztat, akkor szólhatunk is. A Szentlélek a bátorság lelke. Erejében ellenállhatunk a kísértéseknek, felfedezhetjük a rosszat, és visszautasíthatjuk.
Éljük meg örömmel húsvéti hitünket, tegyünk tanúságot örömünkről, használjuk jóra a technika eszközeit!

2008

Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat!
Hogyan tudom valaki felé kifejezni szeretetemet? Igyekszem a kedvében járni, arra törekszem, hogy jól érezze magát. Jézust úgy szerethetem, ha megtartom parancsait. Ehhez fülünkben cseng, amikor a fő parancsról kérdezték: szeresd az Istent, és szeresd embertársadat! János apostol megfogalmazza: hogyan szeretheted Istent, akit nem látsz, ha nem szereted embertársadat, akit látsz? Isten iránti szeretetünket tehát legjobban a másik ember felé fordulással teljesíthetjük. Amit egynek a legkisebbek közül tesztek, nekem teszitek.
Ha megéljük a szeretetet, akkor ez láthatóvá válik környezetünkben. Vannak – lesznek emberek, akik megkérdezik, miért vagy te ilyen? Honnan a reményed? Mitől vagy más, mint a többi ember? Péter apostol figyelmeztet, hogy álljunk készen a válasszal, ha reményünkről kérdeznek. Mi is az én reményem? Hogy Isten helyet készít nekem is, hogy kegyelmével megerősít életutamon, hogy megtapasztalhatom szeretetét. Minderről tanúságot kell tudnom tenni, ha kérdeznek. Tanúságtételem szelíd, tiszteletteljes legyen! Tisztelem a másik embert, tisztelem benne bizonytalanságát, de a nyitottságát is Isten felé. Ugyanakkor ez a tisztelet nem azt jelenti, hogy egyetértek azzal, ami nem helyes. Tisztelettel, szeretettel, mégis határozottan akarom tanúsítani az igazságot, akarom megélni és megmutatni az Isten szeretetét.

Szerző: Ákos atya

1962-ben születtem, 1992-ben szenteltek pappá Esztergomban.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük