Kategóriák
A évben Heti hírlevél elmélkedései

Évközi 6. vasárnap A év

2023

Amit Isten az őt szeretőknek készít
Az embernek megadatik, mit választ magának – olvassuk Sirák fia könyvében. Megtapasztaljuk, hogy van döntési lehetőségünk számos dologban.
Ma gyakran azt tapasztaljuk, hogy egyes helyzeteket igyekszünk megoldani. A pillanatnyi jó vezet sokszor döntéseinkben, a következményekkel nem foglalkozunk. Sőt rendre eljutunk odáig is, hogy a mi vezetett ide kérdést nem merjük vagy nem alkarjuk feltenni.
A hegyi beszédben Jézus tökéletessé teszi a törvényt. Tulajdonképpen arra hív, hogy már az elején előzzük meg a bajt. Mert az emberölés nem ott kezdődik, hogy beleszúrom a kést. A házasságtörésnek is számos előzménye, oka van. Jézus tulajdonképpen rámutat arra, hogy lelkünkben dől el a legtöbb dolog. Mielőtt megtenném, már bennem munkál. A jó is és a rossz is.
Emberi életünk kapcsolatokban történik. Senki nem lehet magányos sziget. Ugyanakkor kapcsolataink élő valóságok, fejlődnek, alakulnak. Gyakran ugyanaz a helyzet más reakciót vált ki belőlem. A hegyi beszéd, amikor a gyökerekre irányítja figyelmünket segít, hogy felfedezzem magamban egyes válaszaim okát. Így megismerve magamat – és a másik embert is – formálódnak kapcsolataim, haladhatok az üdvösség útján.

2020

A hegyi beszéd és saját életem.
A Hegyi Beszédet olvasva jó elidőzni a boldogságoknál. Értjük, hogy a jézusi boldogságok, bár a világ szemében érthetetlenek, mégis Isten felé fordítanak minket.
Érdekes, és lelkesítő kép a só és a világosság példája. Értjük, hogy tennünk kell azért, hogy mások is meghallják Isten üzenetét.
A folytatásban viszont mélyre megyünk. Már nem felszínesnek tűnő feladatokat látunk, hanem saját életünkről van szó. Hogyan is kell élnem ahhoz, hogy világítsak a világban?
Jézus pontosítja az ószövetségi törvényeket. Talán nem is konkrét cselekedeteket ír elő, inkább szemléletet ad. Nemcsak fizikai, ténylegesen megteendő síkon ad eligazítást, hanem a hozzáállásunkat is formálni szeretné.
Érdemes lenne otthon részletenként átgondolni, átbeszélni az egyes területeket. Hogyan állok az adott kérdéskörhöz? Miben kell formálnom gondolkodásomat? Miben kell változnom? Mit sikerült megvalósítanom? Hogyan válhatok jellé az adott területtel kapcsolatban?
Milyen jó lenne, ha a szentmisében hallott szentírási szakaszok az egész nap folyamán jelen lennének beszélgetéseinkben, gondolkodásunkban! Milyen jó lenne, ha a vasárnaphoz kapcsolódna egy jó beszélgetés, tapasztalatok megosztása! Ez segítene, hogy Isten szava valóban életté váljon bennünk.

2017

Úton az Isten Országa felé
A nyolc boldogság nyomában indultunk. Utunk célja az örök üdvösség, ahol a teljes boldogságot megtapasztalhatjuk. Csak akkor tudunk igazán haladni az úton, ha a célt nem tévesztjük szemünk elől.
Minden úton vannak irányt mutató táblák, vannak korlátok, amelyek megtartanak, megóvnak attól, hogy a szakadékba zuhanjunk. Életünk útján a különféle törvények azok, amelyek mutatják a jó irányt. Ezek alapja a Tízparancs. A zsidó nép, amely átvette ezeket az előírásokat, folyamatosan igyekezett teljesíteni, magyarázni, körülbástyázni. Eközben lassan a szelleme elveszett, a betű megmaradt.
Jézus a hegyi beszédben a törvény szellemét helyezi újra előtérbe. Az egésznek alapjául pedig a szeretetet teszi meg. Ha észrevesszük az előírás mögött annak alkotóját, ha meglátjuk, megsejtjük Isten szépségét, bátrabban indulunk útnak.
Minden előírás valamiképpen kapcsolatainkat tereli mederbe. Hogyan állok oda a másik elé? Hogyan alakítom mindennapi kapcsolataimat? Mindezeken keresztül hogyan válok Isten szeretetének jelévé környezetemben?
A ma embere a szabadság nevében a különféle előírásokat igyekszik eltüntetni. Ugyanakkor ezek helyébe sajátos szabályok lépnek, amelyben önmaga van a középpontban, azt várva, hogy mindenki hozzá igazodjék. De még ez a „szabályrendszer” sem állandó, mert úgy alakul, ahogy éppen kényelmes. Ma sokan a pillanatnak élnek, az adott helyzetben a legjobbnak tűnőt, legkényelmesebbet választják függetlenül a következményektől, menekülve a felelősségtől.
Nekünk, keresztényeknek ebben a helyzetben kell tudnunk megmutatni a jó utat, amely az igazi, a végső cél felé vezet. Akkor tudunk igazán sóvá és világossággá válni, ha mi magunk biztosan haladunk a cél felé, Isten Országa felé, az örök üdvösség felé.

2014

Azért jöttem, hogy a törvényt tökéletessé tegyem!
Van-e tökéletes törvény? Ha az állami törvénykezést nézzük, aligha, hiszen folyamatosan megújítják, változtatják a törvényeket. Persze van alaptörvény, az alkotmány, amelyet ritkábban és nehezebben módosítanak.
Keresztény életünk alkotmánya a Tízparancsolat. Persze ezeket a rövid mondatokat ki kellett fejteni, így alakult ki a zsidó nép komoly törvény gyűjteménye. Részletes, aprólékos szabályok, amelyek időnként inkább az ember gyengeségét szolgálták, mint Isten eredeti elképzelését.
Jézus azért jött, hogy az eredeti állapot felé hívjon minket. Afelé az állapot felé, amelyet Isten a teremtés kezdetén megálmodott. A megváltás műve megerősít ezen az úton, de továbbra is szükség van az erőfeszítésre, szükség van a törvény megtartó erejére.
Keresztény életünk akkor válhat igazi sóvá és világossággá, ha a krisztusi tökéletes törvényt követjük.
A hegyi beszéd Jézus törvénykezését tárja elénk. Ebben is a legfontosabb helyen a másik emberrel való kapcsolat áll. A két ember közötti viszonyt nehéz konkrét szabályokkal körülírni, hiszen két élő ember kapcsolata rengeteg mozzanaton múlik. A ’ne ölj’ parancsot Jézus emberi kapcsolataink síkjára tágítja ki. Emberi kapcsolataink, egymáshoz való viszonyunk, a másikra való odafigyelésünk, szeretetünk megélése ide kapcsolható. Mindennek a csúcsa, amit majd jövő vasárnap olvasunk, az ellenségeinkhez való viszonyulásunk lesz.
Emberi kapcsolataink másik oldala a házasság, amit egy férfi és egy nő életre szóló szövetségének tekintünk. Manapság sok támadás és sok szétfeszítő erő hat erre a legfontosabb emberi kapcsolatra. Imádságunk mellett kiállásunk, a házasságról elmondott pozitív véleményünk erősítheti a házasságot és a családot.
Emberi kapcsolataink alapja a bizalom. Szavaink hitelessége, elfogadhatósága ezen alapul. Ha sérül a bizalom, akkor különleges módon próbáljuk szavaink hitelességét alátámasztani. Erre szolgálhat az eskü. Persze vannak olyan ünnepélyes helyzetek, amikor éppen az alkalom különlegessége miatt, esküvel erősítem meg szavam, elkötelezettségem. De ez valóban ritka, különleges alkalom legyen!
Jézus kegyelme, Isten ereje segít az Ország felé vezető úton!

Szerző: Ákos atya

1962-ben születtem, 1992-ben szenteltek pappá Esztergomban.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük