Kategóriák
A évben Heti hírlevél elmélkedései

Évközi 3. vasárnap A év

2023

Közel van az Isten Országa!
Jézus elkezdi nyilvános működését, és hirdeti, közel van az Isten Országa. Később azt is hallhatjuk tőle, hogy Isten Országa köztetek van. Mindannyiunk feladata, hogy ezt megmutassuk másoknak. Az örök élet fényét kell tükröznünk embertársaink felé. Éppen ezért szeretnénk egyre inkább tükörré válni. Így szolgálni a nap sugarát, azt a reményt, amelyet Jézus mutat meg nekünk életével, halálával és feltámadásával.
Megtörténik az első meghívás. Jézus elhívja apostolait. Ők követésére indulnak. Minket is meghívott, keresztségünkkor, bérmálásunkkor, hogy legyünk követei. Ott, ahol élünk, abban a munkában, amelyet végzünk. Lehet, csak annyit tudok tenni, hogy becsülettel végzem el feladatomat. Vagy odafigyelek beszédemre, törekszem a másik meghallgatására. Már ezzel is jellé válhatok. Kicsiny kis fényemmel szeretnék világítani környezetemben.
Ferenc pápa az évközi 3. vasárnapot az Isteni Ige vasárnapjává tette az egész egyház számára. (Felváltva ezzel a több helyen meglévő, szeptember végi, szentírás vasárnapot.) A szentírás az a fény, amely vezet a mindennapjaimban. Legyen kezünk ügyében! Igyekezzünk időt szánni az olvasására, megértésére, életté váltására!

2020

Térjetek meg, kövessetek engem!
Keresztelő szent János felismerte Jézusban az Isten Bárányát, rámutatott, hogy neki növekednie kell. A mai evangéliumban – áttérve a Máté evangéliumra – folytatjuk a Krisztusról szóló történetet, aki elkezdi nyilvános működését.
Megtérésre hív. Vagyis hogy vegyük komolyan hívő életünket, forduljunk el a rossztól, és haladjunk Országa felé! Saját keresztény életünk kezdetén volt egy végleges elhatározás, hogy Krisztus követője leszünk. Ezt a döntést újra és újra megerősíthetjük, amikor találkozunk az Úrral az imádságban, a szentmisében.
Jézus első tanítványai halászok. Ebben a mesterségben sok a bizonytalanság, a kiszolgáltatottság, nem ritka a kudarc. Az emberhalász Krisztushoz segíti az embert. Hasonlóan a halászok munkájához, sok nehézséggel kell megküzdeni, de Jézus erejében bízva végezzük ezt a feladatot.
Az első tanítványok meghívása, az ő azonnali indulásuk meglephet minket. Ha mellé tesszük János evangéliumából András és János első találkozását Jézussal, már érthetővé válik lelkes indulásuk.
Mindannyiunkat hív Jézus. Mindannyian lehetünk emberhalászok a magunk helyén és módján. Lehet, Ő időnként átalakítja bennünk és körülöttünk a dolgokat. Mégis bizalommal indulhatunk nyomába, hogy megtegyük azt, amit ránk akar bízni napról napra.

2017

Az első meghívás
Jézus meghívja az első apostolokat. Meglepő a reakciójuk. Ha csak ezt az evangéliumi részletet nézzük, ha csak Máté evangéliumát olvassuk, jogos is a csodálkozásunk. Ha a 4 evangéliumot igyekszünk egységben látni, árnyaltabb képet kapunk. János beszél arról, hogy András és János hogyan találkozott először Jézussal. János évtizedekkel később, amikor az evangéliumát írja, emlékszik az órára is. Lukácsnál a meghívást megelőzi a csodálatos halfogás. Ha ezeket látjuk, értjük már Péter és társai azonnali indulását.
Jézus tette kora gyakorlatával is ellentétes. Az ókorban a tanítvány keresett mestert magának. Jézus maga választja ki tanítványait. Ő a meghívó.
Az egyház történelme folyamán, szentek életében sokféle meghívásról hallunk. Nézzük meg az elmúlt hét szentjeit! Remete szent Antal az evangéliumot hallgatva ismeri fel feladatát, vonul ki a pusztába remetének. Szent Margitot szülei ajánlják fel Isten szolgálatára, amelyet ő felvállal. Boldog Özséb, mint esztergomi kanonok jól megismeri a pilisi remeték életét. Ebből fakad, hogy felismeri élethivatását. Boldog Batthyány -Strattmann László végzi a hétköznapi tevékenységét, éli a mindennapok keresztény életét imádságban, mély Isten kapcsolatban. Ebben válik jellé környezete számára.
Megannyi különböző út, de a cél közös: találkozni Istennel, felismerni azt a feladatot, amit Isten személy szerint neki adott.
Én hogyan ismertem fel Isten szeretetét életemben? Legtöbbünk szülein keresztül, mindannyian a minket körülvevő keresztények életének példájából.
Jézus ma is meghív, ma is megmutatja szeretetét. Engem, téged választ eszközül. Vajon mennyire jel, Isten szeretetének jele az életem, az életed?

2014

Az első meghívás
Jézus meghívja az első apostolokat. Meglepő a reakciójuk. Ha csak ezt az evangéliumi részletet nézzük, ha csak Máté evangéliumát olvassuk, jogos is a csodálkozásunk. Ha a 4 evangéliumot igyekszünk egységben látni, árnyaltabb képet kapunk. János beszél arról, hogy András és János hogyan találkozott először Jézussal. János évtizedekkel később, amikor az evangéliumát írja, emlékszik az órára is. Lukácsnál a meghívást megelőzi a csodás halfogás. Ha ezeket látjuk, értjük már Péter és társai azonnali indulását.
Engem hogyan hívott meg az Úr?
Gyerekkorom óta ministráltam. Később kisebb feladatokat kaptam. Majd a Karolina úti kápolna közösségében egyre közelebb kerültem Jézushoz és az Egyházhoz. Jól éreztem magam közöttük. Jó volt az oltár közelében állni, tenni valamit a kápolnáért, a közösségért. Ebben a légkörben hallottam meg Jézus hívó szavát. Az első diakónusok kiválasztását olvastuk, amikor megfogalmazódott bennem a szándék, a papság gondolata.
Hogyan hív meg Jézus minket? A szentek életében olvassuk többször is, hogy hallva egy-egy evangéliumi szakaszt indul el a hívatás útján. Gondolj vissza arra, hogyan hallottad meg Jézus hívó szavát! Hogyan vált felnőtté, sajátoddá a hit, amelyet szüleidtől kaptál? Persze az általános, a keresztény életre hívó szó mellett újra és újra felhangozhat egy adott helyzetre, tevékenységre, szolgáltra való hívás. Ha közel vagy Jézushoz, ha olvasod szavát, ha kéred imáidban, meg fogja mutatni, mire hív.
Miben tapasztaltad meg legutóbb hívását? Mit válaszoltál rá? Jézus kegyelme, szeretete napról napra megerősít, hogy kövesd őt, hogy válaszolj hívására!

2011

Jöjjetek, kövessetek engem!
Jézus elkezdi nyilvános működését. Tevékenységét a tanítás jellemzi, amit gyógyításaival támaszt alá. Ugyanakkor azt látjuk, hogy kezdettől fogva nem egyedül végzi, és nem csupán az őt hallgató tömeg veszi körül. Tanítványokat hív meg. (A korabeli szokás szerint a tanulni vágyó keres magának mestert, Jézus azonban maga hívja meg tanítványait) A tanítványok első szóra követik Jézust, feladatuk lesz a Jézusról szóló tanúságtétel.
Jézus követői az apostolok, akiket nem csak hív, hanem küld is ő. Az apostolok ezt a küldetést, ezt a hivatást továbbadják, ők ma a püspökök és a papok. Ugyanakkor a „tömeg”, amely hallgatja Jézust, szintén elbeszéli azt, amit hall. Ma ők azok a világiak, akik életükkel és szavaikkal tanúskodnak Jézus Krisztusról, a feltámadásról, Isten szeretetéről.
A szentek között számos világi hívőt is találunk. Számunkra kedves, korban egészen közel álló, (80 éve halt meg) boldog Batthyány-Strattmann László. Bölcsész doktorátusa után orvos lesz. Vagyonából kórházat hoz létre, ahol a szegény betegeket ingyen kezeli. Számos szemműtétet végez, amely előtt imádkozik a műtét sikeréért. Betegeinek a lelkével is törődik. Példás családi életet él, napi Szentmise és imádság jellemzi életüket. Legidősebb gyermeke 21 éves volt, amikor elveszítette. Ezt is hősies lélekkel hordozza.
Mit tanulhatunk tőle? Tehetségemet és lehetőségeimet mire használom? Mennyire vagyok példa családom és környezetem számára? Felesége csendes szolgálata is követendő lehet számunkra.
A Szentírásból a hétre a következő mondatot vigyük magunkkal: Jöjjetek, kövessetek engem!
Hogyan élem meg a Jézusi hívást? Hiszen nekem is szól ez a megszólítás, minden élethelyzetünkben Jézus követői vagyunk.
Mi a feladatom az Egyházban, mit tudnék tenni a közösségért?
Kérjük Jézus kegyelmét, tanuljunk Batthyány-Strattmann László példájából, éljük hűségesen a hétköznapokban is keresztény életünket!

2008

Térjetek meg – kövessetek engem!
Jézussal való kapcsolatom, találkozásom e két felhívás ívében áll. Nem csak egykor, keresztény életem kezdetén szólt a felhívás: térjetek meg! Napról napra figyelnem kell magamra, mi az, ami eltávolít Jézustól, mi az, amitől el kell fordulnom.
Nem csak az apostolok utódaira, a püspökökre, papokra, diakónusokra vonatkozik, hogy kövessetek engem. Mindannyiunk feladata, hogy kövessük Jézust, hogy róla tanúságot tegyünk a világban.
A kettő, a megtérés és a Jézus-követés szorosan összekapcsolódik. Jézus követésem nem csak a vasárnapi Szentmiséből áll, hiszen nem választhatom szét a vasárnapot a hétköznapoktól. Mindennap, minden helyzetben igyekeznem kell keresztényként élni.
Ha hitemmel világítok a világ előtt, akkor a ma embere is meglátja a világosságot. Mennyire várja a mai világ ezt a világosságot! Mennyire szeretnék sokan meglátni Krisztus világosságát! Persze, azt is látjuk, mennyi minden akadályozza az embert, hogy meglássa a világosságot, hogy elinduljon a fény felé, Isten felé. Éppen ezért van szükség Isten fiainak megnyilvánulására, ezért van szükség a tanúságtételre.

2005

A két hívás
A mai evangélium két hívást tár elénk:
• Az első: mindenkinek szól, megtérésre, Istenhez fordulásra hívó szó. Elfordulni a bűntől, és odafordulni az Istenhez.
Az évközi idő kezdete alkalom arra, hogy felmérjem, hol is tartok, mire kell figyelnem, merre kell haladnom
Mindenkinek szól a hívás. Csapda lehet, hogy persze a másiknak szól, hiszen én berken belül vagyok, nincs dolgom a megtérésre hívó szóval. Nekem is mondja Jézus, mert a hétköznapok tevékenysége megszürkítheti, fakóvá teheti Istennel való kapcsolatunkat, tanúságtételünket, keresztény életünk fényét. Minden vasárnap ünnepnap lehet, minden vasárnap alkalom, hogy felfrissítsük Istennel való kapcsolatunkat.
• A másik hívás személyre szóló: te kövess engem.
Itt is csapda lehet, ha azt gondolom, hogy csak az apostoloknak szól. Mindenkinek ad személyre szóló hívást, feladatot az Isten. Megtaláltam-e életem fő irányát, fő hívását. Keresem-e naponta, ma mit akar velem, rajtam keresztül tenni az Isten.
Életem minden tevékenysége Isten akaratának teljesítése lehet. Nekem is szól a hívás. Kövess engem!

Szerző: Ákos atya

1962-ben születtem, 1992-ben szenteltek pappá Esztergomban.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük