Kategóriák
Hétköznapi evangéliumok és gondolatok

Nagyböjt 4. hete, péntek

Evangélium

A csodálatos kenyérszaporítást követő viták után Jézus Galileában működött. Júdeában nem akart mutatkozni, mert a zsidók az életére törtek. Közeledett a zsidók Sátoros-ünnepe. Miután rokonai elzarándokoltak az ünnepre, Jézus is fölment utánuk Jeruzsálembe, de nem nyilvánosan, hanem titokban. Amikor a templomban tanítani kezdett, a jeruzsálemiek közül néhányan ezt kérdezték: „Nemde ő az, akit halálra keresnek: íme, nyilvánosan beszél, és nem szólnak neki semmit. Talán bizony már a vezetők is elismerik, hogy ő a Messiás? De róla tudjuk, honnan való. A Messiásról pedig, ha majd eljön, senki sem tudja, honnan való.” Erre Jézus, aki a templomban tanított, emelt hangon odaszólt: „Ti ismertek engem, és azt is tudjátok, honnan vagyok. Én nem magamtól jöttem. Az Igaz (Isten) küldött engem, akit ti nem ismertek. Én viszont ismerem, mert tőle vagyok, és ő küldött engem.” Erre szerették volna Jézust elfogni, de senki sem emelt rá kezet, mert még nem jött el az ő órája.
Jn 7,1-2.10.25-30


Elmélkedés

Nagyböjt második felében arra kereshetjük a választ, kicsoda Jézus. János evangéliumában több helyen kerül elő a kérdés, ezekben a napokban kicsit egymás mellé kerülnek ezek a helyek.  

Jézus újra és újra elmondja, hogy az Atyától jött. Számos helyen látjuk a Vele való kapcsolatát. Mégis, a népben ott a bizonytalanság. Mert nem illik bele teljesen a köztük élő messiás képbe.

Hányszor van velünk is, hogy sok pozitív részlet mellett vannak oda nem illő részletek. Így nehezen áll össze a kép. Mégis, ha bizalommal tekintünk Jézusra, megerősödünk azon az úton, amelyen a húsvét ünnepe felé, az örök élet felé vezet.

Elmélkedés a Mária Rádióban 2024.03.15-én

—–
Húsvét felé közeledve az evangéliumban egyre mélyebben ismerjük meg, ki is Jézus valójában. Beszél az Atyával való kapcsolatáról. A nép elragadtatva hallgatja, bár nem érti. Érezzük a növekvő feszültséget is.
Talán fura, hogy Jézus titokban megy fel Jeruzsálembe. Talán a nagy feltűnést szeretné elkerülni. Majd mégis tanítani kezd. Mindig vannak, Akik örömmel hallgatják, mások kételkedve fogadják mindazt, amit tesz és tanít. Ismerik, honnan jött – földi származását – mégsem ismerik, mert az Atyával való kapcsolata titokzatos, meghaladja értelmünk befogadó képességét.
Jánosnál többször felmerül, hogy még nem jött el az óra. még nem fogják el Jézust. Majd, amikor eljön az óra, olyan megrázó, amit az evangélista hozzátesz: éjszaka volt.
Ki nekem Jézus? El tudom fogadni, hogy Ő az Isten Fia? Hallgatom Őt? Akarok vele napi kapcsolatban lenni?
—-

Jézus tanítása foglalkoztatja az embereket. Úgy tanít, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók. Ki is ő valójában? – merül fel a kérdés sokakban. Látjuk, a vezetők elutasítják. Féltik a kialkudott békét a rómaiakkal, féltik saját helyzetüket. Hit és hitetlenség csap össze Jézus körül. Látják tetteit, mégis, mert másképp beszél Istenről, sokan nem
értik, nem tudják elfogadni tanítását.
Én hogyan viszonyulok Jézushoz? Mit gondolok róla? Hogyan befolyásolja életemet tanítása? Ma is sokan vannak, akik elutasítják, mert kényelmes életükön nem akarnak változtatni.
Nagyböjt ideje alkalom arra, hogy megerősítsem hitemet, és megtaláljam a tanúságtétel lehetőségét.
—-

Jézus körül növekszik a feszültség. Nagyböjt vége felé haladva ezt érezzük a különféle evangéliumi történetekből. Ki ő valójában, honnan a hatalma, talán ő a messiás – merül fel a kérdés többekben. Tanítása, működése szétfeszíti a megszokott kereteket.
Jézus tudja, ki ő, honnan jött. Számára az Atyával való kapcsolat az alap.
Én mennyire ismerem fel Jézust? Ha szétfeszíti életem kereteit, felfedezem-e akaratát, szeretetét?
Tegyük fel bátran a kérdést: a mai helyzetben nekem miben kell változnom? Hogyan tudom még jobban felfedezni életemben Isten akaratát? Mit tudok tenni azért, hogy mások is felfedezzék életükben Isten kegyelmi munkálkodását?

Szerző: Ákos atya

1962-ben születtem, 1992-ben szenteltek pappá Esztergomban.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük