Kategóriák
Hétköznapi evangéliumok és gondolatok

Húsvét 7. hete, péntek

Evangélium:
Amikor (feltámadása után egy alkalommal) Jézus megjelent tanítványainak és velük étkezett, megkérdezte Simon Pétertől: “Simon, János fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek?” Péter így szólt: “Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek.” Erre Jézus azt mondta neki: “Legeltesd bárányaimat!” Aztán újra megkérdezte tőle: “Simon, János fia, szeretsz te engem?” Ő azt felelte: “Igen, Uram, tudod, hogy szeretlek!” Erre azt mondta neki: “Legeltesd juhaimat!” Majd harmadszor is megkérdezte tőle: “Simon, János fia, szeretsz engem?” Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: “Szeretsz engem?”, és ezt válaszolta: “Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek!” Jézus pedig ismét ezt mondta: “Legeltesd juhaimat! Bizony, bizony, mondom neked: Amikor még fiatal voltál, felövezted magad, és oda mentél, ahová akartál. De ha megöregszel, kiterjeszted karjaidat. Más fog felövezni téged, és oda visz, ahova nem akarod.” Azt jelezte e szavakkal, hogy (Péter) milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent. Azután még hozzátette: “Kövess engem!”
Jn 21,15-19

Elmélkedés:

Jézus és Péter találkozását hallottuk az evangéliumban.  Bár Lukácstól tudjuk, hogy az első napon megjelent a Feltámadott Péternek, de hogy mi zajlott le kettejük között, arról nem szól az evangélista. Ma Jánostól hallhatjuk a kettejük között lezajló párbeszédet.

Jézus nem számonkérést mond. Tudja, hogy Péter megbánta tagadását. A szeretete felől kérdezni. Majd életének beteljesedésére utal. Más övez fel, és oda visz, ahova nem akarod. Mégis, ezen az úton is, Jézus vezet, támogat erősít. Mi az, ami nehéznek tűnik most életemben? Merem-e Jézusban bízva vállalni?

—–

A húsvéti időszak végére értünk. Ma Péter apostol áll előttünk, holnap János végső sorsára utal az evangélium.
Keresztény életünk alapja az Isten iránti szeretet. Ez vezet és erősít meg bennünket az örök élet útján. Vajon azzal a szeretettel tudom szeretni Istent, amellyel ő szeret engem? Szeretném újra és újra a bűnbánat könnyein keresztül meghallani Jézus kérdését: szeret engem? Bátran válaszolhatok: Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek.
Ennek a szeretetnek az erejében merem vállalni azt a sorsot, amelyet Jézus szán nekem. Ez erőt ad minden nehézség legyőzéséhez, minden szenvedés elviseléséhez.

A Mária Rádióban elhangzott elmélkedés 2022.06.03-án

—-
A húsvéti idő végéhez érkezünk, vasárnap pünkösd ünnepe. A feltámadás örömében megerősödve szeretnénk a Lélek erejében tovább haladni utunkon. Húsvét öröme segít, hogy mi is válaszoljunk Jézus kérdésére: szeretsz engem?
A szeretetnek különféle módjai, szintjei vannak. Másképp szeretem a házastársamat, a gyermekemet, a munkatársamat, a szomszédomat, a barátaimat, Istent. A latin és a görög nyelv kifejezéseiben a szeretet szintjeit megkülönbözteti. Ezeket így lehet visszaadni: testi szeretet, baráti szeretet, önátadó szeretet. Péter, bár szereti Jézust, nem tudja azzal a szeretettel szeretni, amellyel Jézus felé fordul. Tudom-e úgy szeretni Isten, ahogy Ő szeret engem? Tudok-e azzal a szeretettel szeretni, amelyre a másiknak szüksége van?
Az idősödő ember tapasztalata, hogy rászorul mások segítségére. Nem könnyű se elfogadni, se megtenni. Nagy tapintat, szeretet kell hozzá. A Szentlélek erejében meg tudjuk tenni!
—–

A Péternek szóló kérdés nekem, neked is szól: szeretsz engem? Azzal a szeretettel szeretem, szereted Jézust, ahogy ő szeret téged?
Péter szeretet vallomása válasz a tagadásra. A feltámadottal való találkozás megerősíti őt, megtapasztalja Jézus meg bocsátását, és kimondja a Jézus iránti szeretetét. Az eredeti görög szöveg sugallhatja számunkra, hogy ez a szeretet még mindig nem egészen olyan, amit Jézus várna tőle. Mindezzel emberségünket erősíti meg. Akkor is megvallom a Jézus iránti szeretetemet, ha az nem tökéletes.
Fiatalkori terveim, vágyaim nem feltétlenül teljesülnek. Mégis, meglátom életemben a Lélek vezetését. A közelgő pünkösd ezt a bizalmat, a Lélek erejének felfedezését segíti.
—-

A húsvéti időszak záróköveként Jézus és Péter párbeszédét olvassuk. János evangélista a Galileai tengeren történt csodás halfogáshoz kapcsolja a jelenetet. Jézus szavára megtelik a háló. A mindennapok hűségében végzett munkálkodásunk mellett ott áll Jézus, aki minden eredménytelenségünk, gyengeségünk ellenére értékessé, gyümölcsözővé teszi fáradozásunkat.
Minket is megkérdez: szeretsz engem? Minden gyengeséged, bűnöd ellenére. Minden Tőle való eltávolodásod ellenére.
Az evangéliumi párbeszéd kérdése úgy is olvasható, hogy úgy szeretsz engem, ahogy én téged? Lehet, ez a nehezebb feladat. Úgy szeretni Jézust, úgy szeretni az embertársat, hogy életemet adom érte.
Az elkövetkező pünkösd ünnepe, a Lélek mindennapi működése megerősít bennünket az igazi szeretet útján.

Húsvét időszakának zárókövéhez érkeztünk. Megerősödtünk a feltámadás örömében.  János evangéliumából sok szép részt olvastunk a szentmiséken.
Ma Péter apostolt szemlélhetjük. Újra találkozik Jézussal, a csodás halfogás után. Jézus pedig nem a gyengeségét, botlásait veti szemére. Egyetlen kérdése: szeretsz-e engem?
Péter, tagadása után, könnyeivel jelezte bűnbánatát. Lukács utal rá, hogy Jézus neki külön megjelent. Most pedig, szeretet vallomása után, megerősíti, hogy rá bízza a közösség vezetését.
Mennyi tétovázás, bukdácsolás van a mi életünkben is. Jézus mindezt tudja, ismer bennünket. Bízik bennünk, akkor is, amikor elbizonytalanodunk. Bűnbánatunk könnyei között valljuk meg mi is: uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek téged!  

Szerző: Ákos atya

1962-ben születtem, 1992-ben szenteltek pappá Esztergomban.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük