Kategóriák
Hétköznapi evangéliumok és gondolatok

Húsvét 7. hete, péntek

Evangélium:
Amikor (feltámadása után egy alkalommal) Jézus megjelent tanítványainak és velük étkezett, megkérdezte Simon Pétertől: “Simon, János fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek?” Péter így szólt: “Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek.” Erre Jézus azt mondta neki: “Legeltesd bárányaimat!” Aztán újra megkérdezte tőle: “Simon, János fia, szeretsz te engem?” Ő azt felelte: “Igen, Uram, tudod, hogy szeretlek!” Erre azt mondta neki: “Legeltesd juhaimat!” Majd harmadszor is megkérdezte tőle: “Simon, János fia, szeretsz engem?” Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: “Szeretsz engem?”, és ezt válaszolta: “Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek!” Jézus pedig ismét ezt mondta: “Legeltesd juhaimat! Bizony, bizony, mondom neked: Amikor még fiatal voltál, felövezted magad, és oda mentél, ahová akartál. De ha megöregszel, kiterjeszted karjaidat. Más fog felövezni téged, és oda visz, ahova nem akarod.” Azt jelezte e szavakkal, hogy (Péter) milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent. Azután még hozzátette: “Kövess engem!”
Jn 21,15-19

Elmélkedés:
A húsvéti idő végéhez érkezünk, vasárnap pünkösd ünnepe. A feltámadás örömében megerősödve szeretnénk a Lélek erejében tovább haladni utunkon. Húsvét öröme segít, hogy mi is válaszoljunk Jézus kérdésére: szeretsz engem?
A szeretetnek különféle módjai, szintjei vannak. Másképp szeretem a házastársamat, a gyermekemet, a munkatársamat, a szomszédomat, a barátaimat, Istent. A latin és a görög nyelv kifejezéseiben a szeretet szintjeit megkülönbözteti. Ezeket így lehet visszaadni: testi szeretet, baráti szeretet, önátadó szeretet. Péter, bár szereti Jézust, nem tudja azzal a szeretettel szeretni, amellyel Jézus felé fordul. Tudom-e úgy szeretni Isten, ahogy Ő szeret engem? Tudok-e azzal a szeretettel szeretni, amelyre a másiknak szüksége van?
Az idősödő ember tapasztalata, hogy rászorul mások segítségére. Nem könnyű se elfogadni, se megtenni. Nagy tapintat, szeretet kell hozzá. A Szentlélek erejében meg tudjuk tenni!
—–

A Péternek szóló kérdés nekem, neked is szól: szeretsz engem? Azzal a szeretettel szeretem, szereted Jézust, ahogy ő szeret téged?
Péter szeretet vallomása válasz a tagadásra. A feltámadottal való találkozás megerősíti őt, megtapasztalja Jézus meg bocsátását, és kimondja a Jézus iránti szeretetét. Az eredeti görög szöveg sugallhatja számunkra, hogy ez a szeretet még mindig nem egészen olyan, amit Jézus várna tőle. Mindezzel emberségünket erősíti meg. Akkor is megvallom a Jézus iránti szeretetemet, ha az nem tökéletes.
Fiatalkori terveim, vágyaim nem feltétlenül teljesülnek. Mégis, meglátom életemben a Lélek vezetését. A közelgő pünkösd ezt a bizalmat, a Lélek erejének felfedezését segíti.
—-

A húsvéti időszak záróköveként Jézus és Péter párbeszédét olvassuk. János evangélista a Galileai tengeren történt csodás halfogáshoz kapcsolja a jelenetet. Jézus szavára megtelik a háló. A mindennapok hűségében végzett munkálkodásunk mellett ott áll Jézus, aki minden eredménytelenségünk, gyengeségünk ellenére értékessé, gyümölcsözővé teszi fáradozásunkat.
Minket is megkérdez: szeretsz engem? Minden gyengeséged, bűnöd ellenére. Minden Tőle való eltávolodásod ellenére.
Az evangéliumi párbeszéd kérdése úgy is olvasható, hogy úgy szeretsz engem, ahogy én téged? Lehet, ez a nehezebb feladat. Úgy szeretni Jézust, úgy szeretni az embertársat, hogy életemet adom érte.
Az elkövetkező pünkösd ünnepe, a Lélek mindennapi működése megerősít bennünket az igazi szeretet útján.

Húsvét időszakának zárókövéhez érkeztünk. Megerősödtünk a feltámadás örömében.  János evangéliumából sok szép részt olvastunk a szentmiséken.
Ma Péter apostolt szemlélhetjük. Újra találkozik Jézussal, a csodás halfogás után. Jézus pedig nem a gyengeségét, botlásait veti szemére. Egyetlen kérdése: szeretsz-e engem?
Péter, tagadása után, könnyeivel jelezte bűnbánatát. Lukács utal rá, hogy Jézus neki külön megjelent. Most pedig, szeretet vallomása után, megerősíti, hogy rá bízza a közösség vezetését.
Mennyi tétovázás, bukdácsolás van a mi életünkben is. Jézus mindezt tudja, ismer bennünket. Bízik bennünk, akkor is, amikor elbizonytalanodunk. Bűnbánatunk könnyei között valljuk meg mi is: uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek téged!  

Szerző: Ákos atya

1962-ben születtem, 1992-ben szenteltek pappá Esztergomban.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük