Kategóriák
Hétköznapi evangéliumok és gondolatok

Évközi 8. hét, péntek

   Evangélium:

   Miután Jézus a tömeg örömujjongása közben bevonult Jeruzsálembe, fölment a templomba. Ott körülnézett, és mindent szemügyre vett. Mivel már esteledett, a tizenkét apostollal együtt kiment Betániába. Amikor másnap eljöttek Betániából, Jézus megéhezett. Messziről látott egy zöldellő fügefát. Elindult feléje, hátha talál rajta valami gyümölcsöt. De amikor odaért, csak leveleket talált rajta, mert még nem érkezett el a fügeérés ideje. Ekkor így szólt: “Senki se egyék rólad gyümölcsöt soha többé!” Tanítványai is hallották ezt. Nemsokára Jeruzsálembe érkeztek. Jézus bement a templomba, és kezdte kiűzni azokat, akik a templomban adtak-vettek. A pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit felforgatta, és senkinek sem engedte meg, hogy bármit is keresztülvigyen a templom területén. Azután megmagyarázta: “Hát nem azt tanítja az Írás: “Az én házamat minden nép az imádság házának nevezi majd?” Ti pedig rablók barlangjává tettétek.” Amikor a főpapok és az írástudók értesültek erről, azon tanakodtak, miképpen okozzák vesztét. Féltek ugyanis tőle, mert az egész nép lelkesedett tanításáért. Amikor beesteledett, Jézus tanítványaival együtt elhagyta a várost. Másnap reggel, amikor a fügefa mellett vitt el az útjuk, látták, hogy tövestül elszáradt. Péter visszaemlékezve Jézus szavaira, így szólt hozzá: “Mester, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, elszáradt!” Jézus ezt válaszolta nekik: “Higgyetek az Istenben! Bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja a hegynek: “Emelkedjél föl, és vesd magad a tengerbe”, és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, az valóban úgy is lesz. Azért mondom nektek, bármit kértek imádsággal, higgyétek, hogy megkapjátok, és el is nyeritek. Amikor pedig imádkozni készültök, bocsássatok meg annak, akire nehezteltek, hogy mennyei Atyátok is megbocsássa bűneiteket! Mert ha ti nem bocsátotok meg egymásnak, mennyei Atyátok sem bocsátja meg bűneiteket.”

   Mk 11,11-26

   Elmélkedés:

Elmélkedés a Mária Rádióban 2023.06.02-án

Jézus egész élete jel számunkra. A mai evangélium tettei és szavai jelképes cselekedetek, valamire fel akarják hívni a figyelmet. Erős, határozott, már-már erőszakos módon lép fel Jézus.

Egyik kérdés, mit jelent a templom számomra? Valóban az imádság háza? Valóban a lényegesre tudok figyelni? Ne vigyenek keresztül a templom területén semmit, arra utalhat, hogy egyesek az út lerövidítésére használják a templom területét. A templom tehát a találkozás helye, amelyre időt kell szánnom.

A fügefa jelenet rámutathat arra, hogy Jézus elől nem rejthetek el semmit. Hiába zöldell szépen a külső, Ő látja a belsőt is. Ugyanakkor az imádság erejére is utal Jézus. Ha bármit kértek hittel az Atyától, megadja nektek. De mit is kell kérnem az Atyától? Elsősorban az üdvösségemet. Ehhez kapcsolva azt, ami ezt segíti. Ezeket megadja az Atya.

Gondoljuk át a mai napon, mit és hogyan kérek az Atyától? Hogyan viszonyulok az imádság házához? Megmutatom-e valódi önmagamat a környezetemben?

A mai evangélium Jézus kemény arcát mutatja meg. Kiűzi a kereskedőket a templomból. Ezt még értjük, nem oda való dolgot tesznek. A fügefa megátkozását nehezebben értjük meg. Ugyanakkor ma talán leginkább azt kell helyre tennünk, hogy hogy mit is jelent a szeretet. Talán azért fura ebben a jelentben Jézus, mert azt véljük, aki szeret, az mindent ráhagy a másikra. Kerüli az összeütközést, valamiféle békés egymás mellett élést próbál megvalósítani. Lehetnek helyzetek, amikor keményen fel kell lépni egy érték mellett. Ki kell mondani, hogy ez vagy az nem helyes. Viszont ezt úgy, hogy ennek ellenére, vagy éppen ezért szeretlek téged. Talán ez a legnehezebb. Mégis jézusi szeretettel szeretnénk közeledni minden körülöttünk élő emberhez.

—-

Az évközi időbe visszatérve Márk evangéliumának végét olvassuk. A bevonulás utáni napok eseményeibe látunk bele kicsit. Jézus megtisztítja a templomot, mert Atyám háza az imádság háza. Hogyan viszonyulok én az imádság házához? Mit látott meg Jézus a fügefán? Nem tudjuk. De vajon az én zöldellő ágaim mennyire képesek termést hozni? Látszat zöldellés-e, vagy készül már a termés? A fügefa példája az imádság erejére figyelmeztet. Bízom-e imám erejében? Tudok-e egészen konkrét kérésekkel Jézus elé állni? Hogyan fogadom kérésem eredményét?

Szerző: Ákos atya

1962-ben születtem, 1992-ben szenteltek pappá Esztergomban.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük