Kategóriák
A évben Heti hírlevél elmélkedései

Szentháromság vasárnapja A év

2023

Isten benső életének csodálatos titka
Ki a másik ember, hogyan ismerhetem meg őt? Az első benyomás meghatározó lehet. Mégis érdemes megismerkedni élete történetével. Felfedezni, mit hoz otthonról, milyen szokásokat örökölt, hogyan élte eddigi életét. Így már sok mindenre magyarázatot találhatok. Fontos, hogy mennyit mutat meg önmagából.
Ki az Isten? Ha csak egy benyomásom van róla, egy eseményben látom jelenlétét, működését, vagy éppen annak feltételezett hiányát, akkor hamis képem lesz róla. Ha hiszem, hogy jelen van életemben, akkor az egyes eseményekben felfedezem működését. Nem egy benyomásom van róla, hanem megtapasztalom közelségét.
Isten velünk akar lenni. Már a próféták szavával kifejezte közelségét, Fiában pedig egészen közel jött hozzánk. Feltárta benső életének csodálatos titkát.
Ma, a Szentháromság egy Istent ünnepelve fedezzük fel életünkben működését! Csodálkozzunk rá szeretetének megnyilvánulására! Köszönjük meg mindazt, amit Tőle kaptunk!

2020

Isten kinyilatkoztatja belső élete titkát.
Ki számomra Isten? Egy hatalmas úr, aki megközelíthetetlen fényességben lakozik? Aki mindent megtehet, sokszor talán szeszélyes? Egy legfelsőbb ellenőr, aki megtorol minden hibát? Megpróbálhatom befolyásolni tetteit. Mondhatjuk, ez az ókori istenről alkotott szemlélet. De ha őszintén magunkba nézünk, valahol ott lapul bennünk ennek a képnek néhány eleme.
Isten bemutatkozik az embernek. Nem csak távolról szemléli alkotását. Mózesnek az égő csipkebokorban a nevét is felfedi. A Szentírásban számos más helyet találunk, ahol Isten egészen közel lép az emberhez, amely Jézus emberségében válik teljessé.
Jézus mit mutat meg számunkra Istenről? Közvetlen kapcsolata van vele. Atyjának nevezi, és szólítja Őt. Minket is arra tanít, hogy Isten közel akar lenni hozzánk. Mi is hívjuk Őt Atyának. Amikor pedig Jézusban felfedezzük magát az Istent, megsejtjük, hogy közvetlen kapcsolatba léphetük Vele.
Mindennapi életünkben, monda- és mesevilágunkban számtalan esetben látunk hármasságot. Ez valamiképpen a Szentháromság leképezése, megjelenése.
A Szentírás tanításának segítségével valamit megsejtünk a Szentháromság misztériumából. Megérteni, felfogni nem tudjuk. Mégis, ha Isten megnyílik számunkra, akkor az iránta való szeretetből, bizalommal tudjuk szemlélni, amit feltár önmagából.

2017

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökkön örökké!
Szentháromság vasárnapján Isten misztériumát szemléljük, mert Ő kinyilatkoztatta benső életének csodálatos titkát.
A Szentháromságba vetett hit alapvetően egyházias. A Szentháromság forrása az egyháznak, melynek egysége az Atya, a Fiú és a Szentlélek közösségében való részesedés. Szemlélődő bölcsességi gyakorlattal, értelmet megtisztító erőfeszítéssel szeretnénk mélyebben megközelíteni Isten misztériumát.
A szentháromságos hit mélységének megragadásához az egyház liturgiája ad segítséget. A liturgián keresztül lépünk be a szentháromságos Isten misztériumába. Az Egyház ősi imádságos formája a doxológia. Ebben a dicsőséget sajátos szófordulattal Istennek tulajdonítjuk. Közvetlenül dicsőségét és szentségét akarjuk kifejezni. Három eleme: megnevezi azt, akinek dicsőségét elismeri, hirdeti az Őt megillető dicsőséget, és az örökkévalóságra utaló formulát tartalmaz. Kis doxológiának nevezzük a zsoltározás vagy a rózsafüzér tized lezárásakor mondott dicsőítést. A Szentmisében énekelt dicsőséget nagy doxológiának nevezzük, mert sokkal bővebben beszélünk Isten dicsőségéről. Ezek a formák megerősítik a Szentháromságba vetett hitünket.
A mai vasárnap egyben hálaadás a munkaévért. Érdemes végiggondolnunk, mit sikerült megtennünk, és mi maradt el. Miben tudtunk előre lépni, és miben nem. Természetesen itt elsősorban a plébánia közösség körüli eseményeket vehetjük számba.
Programjaink 2016-17
rendszeres: Búcsú, templomszentelés évfordulója,
karácsony ünneplése, adventi koszorúkötés, adventi rorate misék és reggelik,
Szent háromnap liturgiája, úrnapi körmenet
első csütörtöki szentségimádás, teadélután, csütörtök esti beszélgetések
alkalmi:
Zarándoklat Szentkútra, kerületi keresztút, zarándoklat kálváriától kálváriáig, nagyböjti lelki esték,
Hittanosoknak: Erzsébet – kenyér sütés, tavaszi kirándulás, családi játék délután
Kitekintés az egyházmegyei programok felé, mint a Karizmák ünnepe.
Gondolkodjunk el azon, ebből a bőséges kínálatból miben vettünk részt!
A kezdődő nyári időszak alkalmat adhat arra, hogy átgondoljuk, miben tudnánk változtatni a következő munkaévben!

2014

Bepillantás Isten benső életébe
Az Atyához megyek, és elküldöm a Vigasztalót, a Szentlelket, Aki eszetekbe juttat mindent. Jézus szavai a Szentháromság titkába engednek bepillantani. Isten a szeretet, a szeretet önmagában nem elképzelhető. Isten szentháromság, amely szeretet-közösséget jelez.
Jézus közösségbe vonja apostolait, és az apostolok is közösséget formálnak a hívőkből. Az Egyház kezdettől fogva közösség, mintája szeretne lenni Isten szeretet közösségének.
Ez a szeretet közösség az egyházközségben valósul meg. Így válhat a plébánia a közösségek közösségévé. Keresztény hitünk nem csupán az egyes embernek szól. Ezért kapunk miden szentmisében küldetést, amelyben arra hív Isten, hogy tegyünk tanúságot szeretetéről.
Mennyire fontos nekem a másik ember, aki mellettem ül a padban, akivel rendszeresen találkozom misére jövet-menet? Mennyire igyekszem bekapcsolódni az Egyház életébe? Legyen az plébániai program, vagy egyházmegyei esemény?
A mai, nagyvárosi lét magányossá teszi az embert. Rengeteg emberrel van kapcsolatunk, még sincs sokszor közösség körülöttünk. A mai világ szétzilálja a családi közösséget is. Hagyom-e saját családomban, hogy egymás mellett élő magányosak legyünk? Vagy tudunk még időt szakítani egymásra. Meg tudom-e hallgatni a másikat, vagy csak a saját ügyem a fontos?
Szentháromság ünnepén szeretnénk megerősíteni a közösséghez való tartozást. Szentháromság ünnepén szeretnénk újra nyitni a másik ember felé, megerősíteni szeretet kapcsolatainkat.

2011

Szent Ágoston ismert legendája szerint a kisfiú figyelmezteti a Szentháromság titkát megfejteni akaró egyházatyát, hogy lehetetlen dolgot akar megtenni. A mai ünnep titkát a Szentmise könyörgése világítja meg. „Mennyei Atyánk, Te elküldted a világba az igazság igéjét és a megszentelő Szentlelket, és ezzel kinyilatkoztattad belső életed csodálatos titkát.”
Az ókori bölcselők eljutottak az Istenig, eljutottak odáig is, hogy csak egy Isten létezhet. De hogy ez az Isten hogyan él, csak azért tudhatjuk, mert Isten valamit megmutatott önmagából. Emberi ésszel eljuthatunk az Isten létezéséig. De ennél tovább már önmagunk nem juthatunk. Olyan ez, mint amikor valakinek a házához eljutunk, kívülről megcsodálhatjuk. De hogy belül milyen a ház, hogy vannak a szobák, milyen a berendezés, csak akkor tudhatom meg, ha a tulajdonos félrehúzza a függönyt, vagy ha behív a házába.
Már az ószövetség népe igyekezett megismerni az Istent. Mózes személyesen találkozik Istennel. A próféták Isten üzenetét közvetítik. A Szentírás bemutat valamit Isten létezéséből. Milyen is az Isten? „irgalmas és könyörülő, hosszantűrő, kegyelemben és hűségben gazdag. Vezeti népét, megbocsátja bűneit, lázadásait,”
Jézus Krisztusban még többet tudunk meg Istenről. Megismerjük szeretetét, Jézus elmondja nekünk, hogy Atyaként gondoskodik népéről. Felfedezzük Jézus tetteiben a köztünk élő Istent.
A Szentlélek pedig, aki ma is működik a világban, megtanít mindenre, feltárja Isten akaratát.
Amikor Istent megszólítom, legtöbbször Jézust szólítom. Mint ember, ő áll legközelebb hozzám. Őt tudom magam elé képzelni, szinte emberi szóval megszólal a Szentírást olvasva. A Szentlélek folyamatosan velünk van, akkor is, ha alig fedezem fel. Legtöbbször visszatekintve láthatom meg, hogyan vezetett, segített, erősített. Talán az Atya áll legtávolabb tőlem. Ahogy Dániel könyve lerajzolja: az Ősöreg. Távoli, megközelíthetetlen. Persze ez csak bennem élő kép, amely nem is mindig így áll előttem. Vajon benned milyen kép él a Szentháromság egyes személyeiről? Ki áll közel hozzád, kit tudsz megszólítani legkönnyebben? Hogyan beszélsz az Istenhez?
Imádságaink kezdetén, a keresztvetésben a Szentháromságot szólítjuk meg. Mennyire tudatos bennem? Mondom, mert így szokás, vagy felfedezem, hogy Aki elé odaállok, hogy az Isten, akihez most szólok, Szentháromság? Magam elé tudom-e képzelni az Atyát, aki valódi atyaként szeret engem? Megtapasztalom-e, hogy a Fiú mint idősebb bátyám, mutatja az utat az Atyához. Persze átélve, hogy testvérem és Istenem egyben. Megtapasztalom-e a Szentlélek működését életemben, és tudatossá válik-e bennem ereje?
Szentháromság ünnepén tudatosodjék bennem mindaz, amit Istenről tudok. Tegyem egészen tudatossá imádságaim kezdetén és végén a keresztvétést!

Szerző: Ákos atya

1962-ben születtem, 1992-ben szenteltek pappá Esztergomban.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük