Kategóriák
Heti hírlevél elmélkedései

Nagyboldogasszony

2021

Szűz Mária mennybevétele – megnyílt az égi ország

A Szűzanyára úgy tekintünk, mint Jézus édesanyjára. Kiemelkedő szerepe volt a megváltásban. Ugyanakkor tudta jól, hogy mindez nem a saját erejéből, hanem Isten kegyelméből valósult meg. Az ő életében is jelen voltak a szép pillanatok, de átélte a hét tőr fájdalmát is.
Damaszkuszi szent János így fogalmaz:
„Illő volt, hogy ő, aki szüzességét a szüléskor is sértetlenül megőrizte, halála után is megőrizze testét minden romlástól. Illő volt, hogy ő, aki Teremtőjét gyermekeként hordozta méhében, Isten hajlékába jusson. Illő volt, hogy a jegyes, akit az Atya jegyzett el, a mennyei otthonban lakjék. Illő volt, hogy ő, aki szülésekor a fájdalom tőrétől mentes maradt, de amikor Fiát a keresztfán látta, a szívét döfte át a fájdalom tőre, ott lássa Fiát az Atya mellett trónolni. Illő volt, hogy az Isten Anyjáé is legyen az, ami a Fiáé, és hogy minden teremtmény tisztelje őt, mint Isten Anyját és szolgálóleányát.”
Szűz Mária mennybevétele az ég felé emeli tekintetünket. A Szűzanya ott van Fia mellett, és segít, hogy mi is oda érkezhessünk. Ezért is szól a szentlecke a feltámadásról.
Bár az eseményt hittételként csak 1950-ben hirdette ki XII. Piusz pápa, maga az ünnep egészen ősi. Szent István király legendája a király halála idejét Nagyboldogasszony napjára teszi.
Tekintsünk ma bizakodó lélekkel Szűzanyánkra, aki elvezet minket szent Fiához, és segít az örök élet útján!

2010

Aki téged, szent Szűz, a mennybe felvett.
Nagyboldogasszony ünnepén a dicsőséges szentolvasó negyedik titka áll előttünk. Jézus édesanyja, a kegyelemmel teljes asszony, aki legközelebb volt Jézushoz, osztozott vele mindenben, elkísérte a szenvedés útján, földi élete után is ugyanolyan közel maradt Fiához. Az egyház ősi hite, hogy Mária fölvétetett a mennybe, csak lassan kristályosodott ki, mint megfogalmazott dogma. Éppen ezért az ünnep időpontja is ősi.
Mária mennybevitele az örök élet hitében erősít meg minket. A feltámadás hite hozz össze bennünket vasárnapról vasárnapra, ez a hit erősít a hétköznapokban, öltöztet ünneplőbe ünnepeinken és erősít meg a nehézségekben. Szent Istvánt ez a hit vezette országunk irányításában és ez a hit segítette, hogy egész nemzetét a Szűzanya oltalmába ajánlja.
Számunkra az ünnep különlegessége, hogy templomunk búcsúünnepe is. A templom búcsúja a közösség ünnepe. A búcsú ünnepe hitünket és összetartozásunkat erősíti. A búcsú ünnepe hálára késztet és új lendületet ad a következő időszak feladataira.
Máriával, Jézus anyjával, az apostolokkal, és a tanítványokkal együtt kérjük a Szentlelket, vezesse közösségünket, erősítse meg a hit útján és tegye jellé a világban!

Szerző: Ákos atya

1962-ben születtem, 1992-ben szenteltek pappá Esztergomban.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük