Kategóriák
B évben Heti hírlevél elmélkedései

Nagyböjt 3. vasárnapja B év

2024

Az imádkozó Jézus
Idei nagyböjtünkben az imádság témáját járjuk körül. Szembesültünk az imádság kihívásaival, nehézségeivel, majd felfedeztük a zsoltárok világát. Természetesen Jézust is gyakran látjuk, amint imádkozik. Különösen Lukács evangéliuma mutatja be imádkozó emberként az Üdvözítőt.
Rögtön az első gyógyító nap után Jézus hajnalban kel, és egy magányos helyen imádkozik. (Mk 1 ,35)
A nagyobb események előtt újra és újra láthatjuk, hogy Jézus – akár egész éjszakán keresztül – imádsággal készül fel. (pl. Lk 6, 12) A szenvedése előtt, a Getszemáni kertben, ismét a Mennyei Atyához fordul. Lukács evangéliumában a színeváltozás eseménye is imádságban történik a hegyen. (Lk 9, 28.)
Fontos ismernünk Jézus főpapi imáját a János evangéliumból. (Jn 17) Az utolsó vacsorát lezáró ima ez, a búcsúzó Jézus végrendeletének is tekinthetjük.
A tanítványok kérik Jézust, taníts minket imádkozni. Ezt leginkább példájával, valamint a Miatyánk megtanításával teszi meg.
Nagyböjtben mi is tanuljunk Jézustól imádkozni!

2021

Emészt a házadért való buzgóság

Majd egy éve váratlanul ért minket a templomok bezárása. Sokan ennek hatására lakásukat tették templommá a mise megnézése idejére. Azt is megsejtették, hogy mennyire fontos a templom, az ott összejövő közösség. Olyanok is voltak, tapasztaljuk, akik számára csak egy szokás volt a vasárnapi mise, amely el is hagyható.

Isten háza fontos számomra. A találkozás helye, amelyért én is felelősséggel tartozom. Mennyire vált ez tudatossá bennem az elmúlt évben?

Van ebben a házban sokféle dolog. Szentek szobrai, keresztény életemet segítő kiadványok, eszközök. Időnként ezek a járulékos dolgok elvonják a figyelmemet a lényegről, a jelenlévő Jézus Krisztusról. Talán nem is tudatosan, nem is rossz szándékkal, mégis megteszik ezt.

Mindannyian Krisztus titokzatos testének tagjai vagyunk. Lelkünk templomát építjük, szépítjük. Milyen sokszor kísért meg bennünket a gonosz, hogy a járulékos dolgokkal elvonja figyelmünket a bennünk lakó Istenről! Ilyenkor szükségünk van az ostort fonó Jézusra.

Nagyböjt ideje a lényegesre irányítja figyelmünket. Fedezzük fel Jézus jelenlétét, gyakran szelíd, néha erős figyelmeztetését! Keressük a lényegest, és lássuk meg, mi segít ebben, és mi gátol!

2018

Emészt a házadért való buzgóság
A szelídséget, szeretetet hirdető Jézus váratlan erős tettét beszéli el az evangélium. Kiűzi a kereskedőket a templomból. Mindezzel a templom, az Istennel való kapcsolat fontosságát akarja hangsúlyossá tenni. Emészt a házadért való buzgóság, indokolja János evangélista Jézus tettét.
A kőből épült templomért háborodik fel Jézus. Számunkra, hívők számára fontos ez az épület. Megteszünk érte sok mindent. Fizikailag és anyagilag egyaránt. Ez az Isten háza és a mennyország kapuja. Találkozási pont az ég és a föld között. Tornya felkiáltó jel környezete számára. Harangja találkozásra, imádságra hív.
Szent Pál apostol írja: „Nem tudjátok, hogy testetek a Szentlélek temploma?” Ezt a templomot is gondozni kell. Rendben kell tartani. Ez jelentheti a külső és a belső rendet. Szükség van az önfegyelemre, a különféle eszközök megfelelő használtára.
A templomszentelés ünnepi Szentmiséje utal arra, hogy a kőépület mellett fontos az élő kövekből épült templom is. Vagyis az a közösség, amely a templomban összejön. Egyes nyelvekben a kőépületet és az egyházat azonos szóval jelölik. A közösségért is emészt a buzgóság. Áldozatot hozok érte. Táplálom, mint a testemet.
Jézus közösséget alapít, titokzatos testének tagjai leszünk a keresztség által. Jézus a fő, benne, körülötte jövünk össze a liturgikus alkalmakra és más eseményekre.
A nagyböjti szent időben gondoljuk át kapcsolatainkat, tevékenységüket ezen három szempont alapján is!

2015

Buzgóbban gyakorolják az irgalmasság tetteit
Mit jelent az irgalmasság? Kettős jelentés árnyalata van a szentírásban használt kifejezésnek. Egyrészt egy ösztönös ragaszkodás, gyengédség, amely cselekedetekben is megnyilvánul. Másrészt tudatos, akart jóság.
Isten kinyilvánítja gyöngédségét, szeretetét, hűségét az ember iránt, az embernek is gyakorolnia kell az irgalmasságot. Isten az irgalmasság Istene.
Gyakorolni az irgalmasság tetteit. Ez jelenti a lehajló, felemelő szeretetet. Mindennek alapja egy kapcsolat, hiszen a szeretet mindig kapcsolatot jelent. Fontos, hogy tényleges segítség legyen, olyan, amit a másik be tud fogadni. Ugyanakkor tudjuk, hogy befogadni sem mindig könnyű az irgalmas szeretetet.
Az irgalmasság tehát azt jelenti, hogy megosztom azt, amim van. Ez nem csak anyagi dolog lehet. Az anyagi oldalon be kell tudnom osztani, ennyit tudok adni. Fontos, hogy olyannak adjak, akinek ténylegesen tudok segíteni. Itt kell a megkülönböztetés lelkét használnom.
Az irgalmasság testi és lelki cselekedetei között találhatunk olyat, amit meg tudunk tenni. Valamire mindannyiunknak van lehetősége. Mellé állás, jó szó, példaadás. Megoszthatom lelki gazdagságomat.
Az irgalmasság gyakorlása böjti időszakunk része. Odafordulni a másik emberhez, időt szánni rá. Felfedezni a rászoruló, a terhét csendben hordozó embert.
Keressük bátran, mire hív bennünket Isten a nagyböjtben! Kihez küld, kinek akarja rajtunk keresztül megmutatni szeretetét.

2012

Emészt a házadért való buzgóság.
Jézusra figyelünk a nagyböjt szent időszakában. A megkísértett, a böjtölő Jézusra, a dicsőségét megmutató Jézusra, majd a templomot megtisztító Jézusra.
Mi indította vajon Jézust? Hiszen az árusok a templomi kellékeket árulták, amik az áldozat bemutatásához kellettek. Nyilván az, hogy cselekedetüket, mi helyett és hol tették. Hogy szinte fontosabbá vált az árusok ténykedése, mint az Istennel való törődés.
Jézus tudja, mi lakik az emberben. Tudja, kivel mikor hogyan kell bánni. Mikor van szükség a megbocsátó megerősítésre, mikor pedig a határozott fellépésre.
Vajon engem mennyire emészt a házáért való buzgóság? Mennyire fontos nekem Isten ügye? Buzgóságom vajon vonz-e másokat Isten útjára?
Törvényt ad Isten a népnek. Törvényt, amely nem teljesen új, amely a szívbe van írva. Törvényt, amelyet nem kell nagyon tanulni, mert valahogy olyan természetes. Mégis, meg kell erősíteni, különösen ma, amikor az önzés akar uralkodóvá válni. Szükség van a törvényre, szükség van a határ meghúzására, szükség van újra és újra irányjelzőre. A törvény is eszköz, amely közelebb visz Istenhez. Útjelző, amely a jó utat jelzi. Ahogy a lesikló, ha kihagyja a kaput, nem ér a célba, kiesik a versenyből. Ha kihagyom a törvény kapuját, könnyen baj érhet, ha letérek a jelzett útról, szakadékba eshetek.

Szerző: Ákos atya

1962-ben születtem, 1992-ben szenteltek pappá Esztergomban.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük