Kategóriák
Heti hírlevél elmélkedései

Mária Istenanyasága

2017

Új esztendőben, új szívekkel
Karácsony nyolcada van a mai napon. Őseink kiskarácsonynak is nevezték. Az elmúlt napjaink – talán nem csak a liturgiában – karácsony jegyében teltek.
Karácsony eseményei mozgalmasságot tükröznek. Angyalok jönnek, a pásztorok elindulnak, majd elhíresztelik a történteket, dicsőítik az Istent. Karácsony ünnepének hatása bennem is az Isten dicsőítése, kegyelmének hírül adása kell legyen.
A zsidó nép gyakorlatában a nyolcadik nap a névadás napja, a fiúknál ekkor végezték el a körülmetélést is. Erről olvashatunk a mai evangéliumban. A szülőknek ma is feladata a névadás. Milyen sok furcsa, szokatlan névvel találkozunk manapság. Számunkra, keresztények számára a keresztnév egyben védőszentet is kijelöl. Jó lenne ezt tudatosítani magunkban!
Karácsonykor Jézus valóságos emberségét szemléltük a születés ünneplésével. Ma Máriára, mint Istenanyára tekintünk. Ezzel Jézus valóságos Istenségét valljuk meg. Ha Jézus valóságos Isten, amint a hitvallásban imádkozzuk, akkor Szűz Mária Istenszülő, Istenanya.
A béke világnapját is ünnepli ma egyházunk. Ferenc pápa erre a napra írt üzenetének témája: a békét szolgáló cselekvés stílusa az erőszakmentesség.
Ferenc pápa idei üzenetében így fogalmaz:
„Ha az erőszak az emberi szívben gyökerezik, fontos az erőszakmentesség útját járnunk elsőként már a családban. Ez a szeretetben megtalált öröm egyik összetevője, amint ezt kifejtettem a múlt márciusban közzétett Amoris laetitia kezdetű apostoli buzdításomban, miután az Egyház két éven keresztül gondolkozott a házasság és a család témájáról. A család az a feltétlenül szükséges hely, ahol a házastársak, a szülők és a gyermekek, a testvérek megtanulnak kommunikálni egymással és gondoskodni egymásról saját érdekeikről lemondva, és ahol a súrlódásokat vagy akár konfliktusokat nem erővel, hanem párbeszéddel, tisztelettel, egymás javának keresésével, irgalommal és megbocsátással lehet feloldani. [16] A család belsejéből a szeretet öröme kiárad a világba és az egész emberi társadalomra.”
A béke szolgálata számunkra elsősorban azt jelenti, hogy emberi kapcsolatainkban igyekszünk békében, erőszakmentesen tenni a dolgunkat. A saját környezetemben kell a békességnek munkálójává válnom, szelídséggel, megbocsátással, szeretettel.

2012

Új esztendőben, új szívekkel
A mai ünnep több gondolatot tár elénk. Karácsony nyolcada van, amely Jézus névadása is egyben. Mária és József nevet ad a gyermeknek, azt a nevet, ahogyan az angyal nevezte. A névadás az apa joga, a névadással a régi ember mindig valamit ki akart fejezni. Jézus névadója a mennyei Atya. A név jelentése: Isten megszabadít. A mai ünnep karácsony ünnepének titkát bontja ki. Mária Isten anyja, istenembert hoz a világra. Isten belépett közénk, egy lett közülünk, hogy megszabadítson az emberséggel járó nyomorúságtól, a bűn következményeitől, és magához emeljen minket. Találjuk meg mi is a helyünket a betlehemi képben! Csatlakozzunk hitben és szeretetben Krisztushoz, a pásztorokkal és Máriával!
A mai ünnep egyben imanap a békéért. Az idei év gondolatébresztője: „A fiatalok nevelése az igazságosságra és a békére.”
Milyen alapállással tekintsünk az új esztendőre? A 130. zsoltárban egy gyönyörű képet találunk. A zsoltáros úgy fogalmaz, hogy a hívő ember várja az Urat, „jobban, mint az őr a hajnalt” (Zsolt 130,6), biztos reménységgel, mivel tudja, hogy elhozza a fényt, az irgalmat, az üdvösséget. Ez a remény a választott nép tapasztalatából sarjad, amely tudja, hogy Isten arra neveli: a világot az igazság szemszögéből nézze és ne hagyja, hogy kedvét szegjék a megpróbáltatások. Arra buzdítalak benneteket, hogy ezzel a bizalomteli alapállással tekintsetek a 2012-es évre.(…) Tovább kell adni a fiataloknak az élet pozitív értékének megbecsülését, hogy megszülethessen bennük a vágy, hogy életüket a Jó szolgálatára szenteljék. Ez olyan feladat, amely személyes kötelessége mindnyájunknak. (…) A nevelés az élet leggyönyörűbb és legnehezebb kalandja. (…) Melyek azok a helyek, ahol a békére és igazságosságra történő valódi nevelés érlelődik? Mindenekelőtt a család, hiszen az első nevelők a szülők. A család a társadalom eredendő sejtje. „A gyermekek a családban tanulják meg azokat az emberi és keresztényi értékeket, amelyek lehetővé teszik az építő és békés együttélést. A családban sajátítják el a nemzedékek közötti szolidaritást, a szabályok betartását, a megbocsátást és a másik ember elfogadását. Ez az igazságosságra és békére való nevelés első iskolája. (…)Szeretnék most azoknak az intézményeknek a vezetőihez fordulni, amelyek nevelői feladatot látnak el: őrködjenek éberen, hogy minden személy emberi méltóságát tiszteletben tartsák és megbecsüljék minden körülmény között. Ügyeljenek rá, hogy minden fiatal fel tudja fedezni a maga hivatását, kísérjék figyelemmel, hogy gyümölcsöztetni tudják azokat az adományokat, amelyeket az Úrtól kaptak. Biztosítsák a családok számára, hogy a gyermekük olyan képzést kaphasson, ami nem áll ellentétben lelkiismeretükkel és vallási elveikkel.(…) Mindenkinek, ám különösképpen a fiataloknak szeretném leszögezni: „Nem az ideológiák menthetik meg a világot, csak egyedül az, ha az élő Istenhez fordulunk, aki a mi teremtőnk, szabadságunk biztosítéka, mindannak a biztosítéka, ami valóban jó és igaz… ha fenntartások nélkül Istenhez fordulunk, aki mindannak a mértéke, ami igazságos és aki ugyanakkor maga az örök szeretet. És mi más menthetne meg bennünket, ha nem a szeretet?”.A szeretet örül az igazságnak, ez az az erő, amelynek révén képesek leszünk munkálkodni az igazságért, az igazságosságért, a békéért , mert a szeretet mindent elfed, mindent remél, mindent elvisel (vö. 1 Kor 13, 1-13). (XVI. Benedek pápa Béke világnapi üzenetéből)

2006

Új esztendőben, új szívekkel
A mai ünnep több gondolatot tár elénk, Karácsony nyolcada van, amely Jézus névadása is egyben. Mária és József nevet ad a gyermeknek, azt a nevet, ahogyan az angyal nevezte. A névadás az apa joga, a névadással a régi ember mindig valamit ki akart fejezni. Jézus névadója a mennyei Atya. A név jelentése: Isten megszabadít.
A mai ünnep karácsony ünnepének titkát bontja ki. Mária Isten anyja, istenembert hoz a világra. Isten belépett közénk, egy lett közülünk, hogy megszabadítson az emberséggel járó nyomorúságtól, a bűn következményeitől, és magához emeljen minket.
Találjuk meg mi is a helyünket a betlehemi képben. Csatlakozzunk hitben és szeretetben Krisztushoz, a pásztorokkal és Máriával.
A mai ünnep egyben imanap a békéért. „Az idei év gondolatébresztője – „Igazságban a béke” – azt a meggyőződést fejezi ki, hogy amikor az ember ráhagyatkozik az igazság fényére, akkor szinte magától értetődően a béke útját járja.” – írja XVI. Benedek pápa üzenetében.
„De mit is jelent valójában a „béke igazsága” kifejezés? – folytatja a Szentatya üzenetét – Ahhoz, hogy erre a kérdésre megfelelő választ adjunk, nagyon fontos tudatosítani, hogy a béke nem csupán a fegyveres konfliktusok hiányát jelenti, hanem úgy kell felfognunk, mint „a rend gyümölcsét, amelyet isteni Alapítója az emberi társadalomnak ajándékozott”. Olyan rend, amelyet „a mind tökéletesebb igazságosságra szomjazó embereknek kell megvalósítaniuk” A béke mint az Isten szeretete által tervezett és akart rend eredménye benső és legyőzhetetlen igazsággal bír, és megfelel «annak a vágynak és reménynek, amely bennünk megsemmisíthetetlenül él ».
Ily módon körülírva a béke nem jelent mást, mint mennyei ajándékot és isteni kegyelmet, amely megköveteli minden szinten a legnagyobb felelősség gyakorlását, az emberi történelmet az isteni rendhez igazítva – igazságban, igazságosságban, szabadságban és szeretetben”
Ugyanakkor a mai napon a püspök kar az idei év két jelentős évfordulója kapcsán engesztelő imaévet hirdet nemzetünk lelki megújulásáért. Látva korunk nehézségeit, a sokfelé eluralkodó csüggedést és reménytelenséget, a püspök atyák arra hívnak, hogy éljük meg és mutassuk meg, hogy Krisztus reményre hívott meg minket. Egyéni és közösségi imáinkban kérjük a magyarok Nagyasszonyának és magyar szentjeinknek közbenjárását, és tanúságtevő életünkkel, szeretetünkkel, bocsánatkérésünkkel és megbocsátásunkkal szolgáljuk nemzetünk lelki megújulását.

Szerző: Ákos atya

1962-ben születtem, 1992-ben szenteltek pappá Esztergomban.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük