Kategóriák
B évben Heti hírlevél elmélkedései

Évközi 27. vasárnap B év

2021

Isten terve az emberről, a családról

Ferenc pápa az idei évre meghirdette a család évét. 5 éve jelent meg a családszinódus utáni buzdítása, Amoris Laetitia címmel, a családban megélt szeretetről.

A szentírás megmutatja számunkra, Isten mit gondolt el az emberről, a családról. Nem jó az embernek egyedül lenni, olvassuk a teremtés könyvében. Hozzá hasonló társat ad Isten az ember számára az asszonyban. Hús az én húsomból, csont az én csontomból. A férfi és a nő egyenlő emberi méltóságában, mégis különbözik egymástól. Isten így alkotta meg az embert. Ezt nekünk alázattal el kell fogadnunk.

A férfi és a nő egymást kiegészíti. Összeillenek, ketten egy testté képesek lenni. Ez az Isten által megalkotott rend, ezt nem írhatja felül semmilyen emberi törvény.

A bűnbeesett embernek nem könnyű ezt az ideális állapotot megvalósítani. Számos nehézség van emberi kapcsolatainkban, különösen a legszorosabb egységben. De van számos segítség, erőforrás, hogy egyre jobban közelíthessünk az Isten által megalkotott rend felé.

Feladatunk kettős. Egyrészt a magunk világában, életében kell megerősítenünk ezt a szeretet kapcsolatot. Ebben nem vagyunk magunkra hagyva. Egymást tudjuk erősíteni. Másrészt a világban meg kell mutatnunk az Isten által alkotott család teljességét, szépségét, erejét.

Kérjük bátran Isten kegyelmét, hogy jellé, szeretetének jelévé válhassunk környezetünkben!

2018

Amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza!
Szent II. János Pál pápa gondolata, hogy a házasság szövetség arra, hogy a házastársak megőrizzék egymás arcán a mosolyt.
Korunkban egyre több kihívás éri családjainkat. Éppen ezért, a mai evangélium kapcsán erősítsük meg azt, amit Egyházunk tanít a házasságról.
Ferenc pápa az Amoris Laetitia kezdetű buzdításában végigveszi a házasság különböző szakaszait, rámutatva, hogy mire lenne jó odafigyelni akár a felkészülésben, akár a kísérésben, akár a nehézségek megoldásában.
Az Egyház vallja a házasságról, hogy egy férfi és egy nő életre szóló szövetsége, egymás boldogítására és gyermekek nemzésére és felnevelésére. Isten különleges áldását adja erre az életszövetségre a házasság szentségében. E szentség nem csupán egy aktus az ünnepélyes esküvőkor. A pár egész életében hatása van, megerősít, segít. Fontos, hogy az elkötelezettség vállalását a közösség előtt mondják ki a jegyesek.
A kegyelem hatása persze nem automatikus. Nem úgy működik, hogy eltakarít az útból minden nehézséget. Sokkal inkább egy erőforrás, hogy alakítsam magamat és ezzel a kapcsolatot is.
Azt is fontos látni, hogy Isten nem magányos harcosoknak küldött minket. Az Egyház közösség, amelyben segítséget adhatunk és kaphatunk. „Azért vannak a jó barátok, hogy a rég elvesztett álmot visszaidézzék egy fázós alkonyon.” Plébániai keretben, vagy a családos mozgalmak lehetőségein keresztül kaphatunk segítséget a jó harcot megharcolni. Mások erőfeszítéseit látva erőt kapunk, hogy érdemes vállalni mindazt, amit tenni szeretnénk egymásért. Persze nemcsak a küzdelmeket kell látni, hanem a szeretet örömét is fontos felfedeznünk.
Az egymást szerető házaspárok jellé válnak a plébánia közösségében. Megmutatják, hogy érdemes vállalni a házasságot

2015

Amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza!
Isten megalkotta az embert, saját képére és hasonlatosságára teremtette. Hozzá illő segítőtársról is gondoskodott, aki csont a csontjából, hús a húsából, akivel a kegyelmi életben is osztozik. Erre a legősibb szövetségre, amelyet egy férfi és egy nő köt egy életre szólóan, Isten áldást adott, amely mindvégig megmarad.
Hogyan tekint a mai világ a házasságra? Sokféle tréfás megjegyzést hallhatunk, amelyeken mosolygunk, de amelyek mégis befolyásolják gondolkodásunkat. Ezek szép csendesen kikezdik a házasság méltóságát, erejét. A mai közgondolkodás – ha egyáltalán akarja a házasságot – a békés egymás mellett élést hangsúlyozza. Kerülni a konfliktusokat, szőnyeg alá söpörni a problémákat. Ha pedig elromlott a kapcsolat – ahogyan gépeink java részét – nem javítani próbáljuk, hanem lecseréljük.
Isten a házasságot – amikor társul adja a férfit és a nőt egymásnak – nem ilyennek álmodja meg. Azt akarja, hogy felelősségteljes és bizalmas kapcsolatban éljen a férj és a feleség. Arra hívja a házastársakat, hogy kapcsolódjanak be teremtő művébe, amikor szeretetük gyümölcseként ember születik a világra.
Mindez nem magától működik, hiszen az ősbűn következtében akaratunk rosszra hajló lett. Éppen ezért folyamatosan tennünk kell a kapcsolatért, a szeretet megőrzéséért. Isten nem hagy magára bennünket, a házasság szentségének kegyelme folyamatosan erősíti a házaspárokat, a családokat. A közösség ereje segíti a kegyelem működését. Egymásra figyelve, egymást szeretetben hordozva megelőzhetjük a bajt, táplálhatjuk magunkban és másokban is a szeretet és a kegyelem életet formáló, megerősítő működését.

2012

Házasság és család a mai világban
Nem jó az embernek egyedül lenni, olvassuk a Szentírásban. Éppen ezért újra és újra meg kell néznünk emberi kapcsolatainkat. Ezek lehetnek futó kapcsolatok, felületes kapcsolatok, barátság és önátadó szeretet. Két ember kapcsolatában van egy fejlődés. Valamiképpen felfigyelnek egymásra, kezdik megismerni egymást, majd döntenek egymás mellett.
Szeretet kapcsolatban élni nem könnyű feladat. Állandó odafigyelést, munkát igényel. Talán éppen az a mai ember problémája, hogy szeretne mindent könnyen, kevés erőfeszítéssel megkapni, csakhogy az igazán mély emberi kapcsolatok ennél komolyabb befektetést igényelnek.
Mindebből következik a házasság, mint legkomolyabb, egy férfinak és egy nőnek a végleges, szeretetszövetségen alapuló kapcsolata. Ma sokan azt hangoztatják, hogy a házasság válságban van. Ez a válság azonban az ember válsága és nem a házasságnak, mint intézménynek a válsága.
Fontos, hogy tudatosítsuk magunkban, mit is jelent a házasság. Egy férfi és egy nő életre szóló szeretet szövetsége, amely természeténél fogva nyitott a termékenységre, az élet továbbadására. Mindez nyilvánosan kijelentett végleges elköteleződést jelent. Krisztus Urunk ezt a szeretet szövetséget szentségi rangra emelte.
Amikor ma szemléljük a házasságot, és a házasságon alapuló családot, a nehézségek alapját egyrészt az elköteleződés hiányában, másrészt az önzésben és a felelőtlenségben látjuk. Ebben a helyzetben nem kétségbeesnünk kell, vagy lemondanunk erről az értékről, hanem fel kell mutatnunk a házasság és a család igazi értékét. Ha látják a körülöttünk élők, hogy a család megtartó erő, ha látják a megküzdött hűség értékét, szépségét, akkor lesz merszük belevágni.
Imádkozzunk ma családjainkért!

2009

Nem jó az embernek egyedül lenni (kapcsolataink válsága)
Sokféle válságról beszélünk a mai világban. Ma elsősorban a gazdasági válságot tapasztaljuk, de ez csak a jéghegy csúcsa. Hiszen jelen van az értékek válsága, az erkölcs válsága, és még lehetne sorolni, hogy mi minden van válságban. Végső soron válságban van maga az ember, aki elvesztette a tájékozódási képességét, elvesztette a kapcsolat-teremtési, és megtartási képességét, és egyre jobban egyedül marad. Pedig nem jó az embernek egyedül lenni. Van hozzá illő segítőtárs.
Csakhogy ezzel a segítőtárssal jó kapcsolatot kell kiépíteni. A kapcsolat-építés pedig időigényes dolog. A ma embere pedig mindent azonnal szeretne megkapni. A Kis Hercegben a róka mondja az őt szelídíteni akaró Kis Hercegnek: ’minden nap egy kicsit közelebb ülhetsz.’
Jézus ma a család, a házasság fontosságára hívja fel a figyelmünket. A házastársi kapcsolatot is komolyan meg kell alapozni. Nem lehet hirtelen belevágni. Meg kell alapozni két ember elkötelezett, egészen odaadó szeretetét. Ezt az odaadott, elkötelezett szeretetet építeni lehet, de kipróbálni nem.
Ebből az elkötelezett szeretetből fakad, hogy a házaspár otthont tud teremteni. Otthont, ahova jó hazamenni, ahol megpihenhet az ember. Otthont, ahol a gyermekek teljes felnövekedéséhez minden biztosítva van.
Óvjuk hát teljes erőnkkel a családot, az otthonokat, hogy biztos támasz lehessen! Jézus Krisztus kegyelmének ereje felvértez bennünket ebben a harcban.

Szerző: Ákos atya

1962-ben születtem, 1992-ben szenteltek pappá Esztergomban.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük