Kategóriák
A évben Heti hírlevél elmélkedései

Évközi 27. vasárnap A év

2020

Gyümölcsöt teremni a szőlőben
Gazdánk, az Isten, meghívott a szőlőbe dolgozni. Ez a szőlő több részből áll. A teljes szőlő az Egyház. Különféle területek vannak benne. Van, amelyik nagyobb, zöldebb, többen dolgoznak benne, van, amelyik kisebb, kevesebb munkással.
A munkához az erőt a Gazda adja, ahogy a szőlővesszők a szőlőtőből szívják magukba a tápanyagot.
A dolgozókat többféle kísértés éri. Lehet, elkedvetlenedik, látva, ha kevés az eredmény, ha a termés nem úgy fejlődik, ahogyan szeretné. Esetleg azt gondolja, a szőlőn belüli másik kert, amely nagyobb, zöldebb, könnyebben ad termést. Kevesebbet kell dolgozni, jobban bejáratott már a folyamat. Vannak, akik eltévednek a különféle kertek között, elfelejtik, mi is a feladatuk. Esetleg elkényelmesednek, csak sütkéreznek a napfényben.
Az is előfordulhat, hogy a munkások arra figyelnek, hogy együtt jól érezzék magukat, valamit közben tegyenek is a kertben, közben azonban elvesztik a kapcsolatot a szőlőtővel. Már csak a maguk megélhetése fontos.
Ugyanakkor a kerten kívülről is különféle szirénhangok hallatszanak. Ezek arra csábítanak, hogy nem is érdemes dolgozni a szőlőben. Fokozatosan eltávolodnak, végül elmennek a szőlőből.
De vannak olyanok is, akik még nem találtak el a szőlőbe. Őket a bent lévők szeretete, munkavégzése, példája vonzhatja a szőlő felé.
Amikor a Gazda jön, hogy átvegye a termést, én mit tudok felmutatni?

2014

Termést hozni Isten szőlőskertjében.
Barátomnak – az Istennek – szőlőskertjéről hallunk a mai igeliturgiában. Az Isten kertet ültetett itt Nagytétényben, 259 évvel ezelőtt „a tornyot” felszentelték. Vajon ma ez a szőlő milyen termést hoz?
Ebben a szőlőskertben vannak munkások, vannak, akik csak gyönyörködni járnak ide. Van, aki csak néha betéved, van, aki csak kapni akar benne valami szépet, értékeset.
Vajon ez a szőlőskert mennyire vonzó a távoljárók számára? Hogyan jut el a híre azokhoz, akik látják ugyan a tornyát, de nem akarnak belépni?
Milyen a termés? Vadszőlő, vagy értékes gyümölcs? Értékes gyümölcs csak komoly munkából fakad. Áldozathozatal, erőfeszítés, de ugyanakkor közös munka és sok öröm jellemezheti a szőlőskert életét.
Kinek termelem a gyümölcsöt? Magam gyönyörűségére, magam hasznára tartogatom, vagy a Gazdának szeretném átadni?
Mai ünnepünk fényét a bérmálás szentségének kiszolgáltatása emeli. Ezek a fiatalok a felkészülés után belépnek a szőlőmunkások közé. Reméljük, hogy meg is maradnak, gazdagítják a szőlőskertet, új lendületet, lelkesedést hoznak. A Lélek ereje ma is tapasztalható!

2011

Isten munkatársa vagyok!
Az elmúlt hetek evangéliumi példázatai a szőlőben való munkálkodáshoz kapcsolódtak. A Gazda meghív, előbb vagy később, vállalom, vagy elutasítom a meghívást, beszolgáltatom a termést. Ha tudom, mi a feladatom a szőlőben, akkor nem nehéz a termést beszolgáltatnom. A Gazda a számadásban ráadásul nem a mennyiségi mutatók alapján értékeli tevékenységemet.
Mi az a termés, amit „meg kell termelnem”?
– Növekszem-e a hitben és a szeretetben? Mennyit teszek azért, hogy hitem erősödjön, élő legyen? A szeretet, amelyet megélek, valóban önzetlen-e?
A másik, a mellettem élő szolgálatában szeretnék termést hozni. Mai önző, egyénieskedő világunkban nagy szükség van a közösségre, a szolgálatra
– Nem mindig könnyű megtalálni azt a szolgálatot, amely nekem testhezálló. Mégis, keresnem kell, fel kell fedeznem. A közösség szolgálata fontos feladatom, ebben szeretnék egyre több gyümölcsöt teremni.
– Fontos terület a tanúságtétel. Mennyire válik jellé életem? Mennyire tudok „kedvet ébreszteni” a szőlőben való munkálkodásra.
A példázat munkásai maguknak akarták megszerezni a szőlőt. Csak a maguk hasznát, érdekét keresték. Ezzel nem csak a gazda ellen lázadtak fel, hanem az egész szőlőnek kárt okoztak. Ha csak a magam javát keresem, a közösség ennek kárát vallja. Ha van bátorságom odaadni azt, amit „megtermeltem” magam is gazdagodni fogok, és a szőlő is növekedni fog.

2008

Termést hozni Isten szőlőskertjében.
Minden korban voltak nagy harácsolók, akik legfontosabbnak a maguk meggazdagodását tartották. A szőlőművesek is ilyesmit tesznek. Megszerezni a szőlőt, bármi áron.
A szőlő Isten ügyéért való munkálkodás. Amely munkálkodás végén vár az ígért égi bér, azokra, akik becsületes munkával végzik szolgálatukat az élet bármely területén.
A templom, amelynek felszentelését ünnepeljük, és a benne összegyűlő közösség Isten szőlőskertje. Vajon ez a szőlő milyen gyümölcsöt terem? Mit tudok „beszolgáltatni” a gazdának, ha elküld a termésért, vagy csupán magamnak akarok „termelni”? Az igazi gyümölcs a közösség javának szolgálata. Az áldozatvállalás a másikért, a közösség életében való részvétel, a másik javának, előrehaladásának szolgálata. Szolgálni szeretnék a közösségben, vagy csupán haszonélvező vagyok? Haladok-e az úton, amelyben a szolgálat szelleme erősödik bennem?
Könyörgéssel és hálaadással állunk Istenünk elé, hogy erősítsen meg munkálkodásunkban, hogy jó termést hozhassunk, hogy megtegyünk minden tőlünk telhetőt Isten Országának ügyében.

2005

Termést hozni Isten szőlőskertjében.
Minden korban voltak nagy harácsolók, akik legfontosabbnak a maguk meggazdagodását tartották. A szőlőművesek is ilyesmit tesznek. Megszerezni a szőlő, bármi áron.
A szőlő Isten ügyéért való munkálkodás. Amely munkálkodás végén vár az ígért égi bér. Azokra, akik becsületes munkával végzik szolgálatukat az élet bármely területén .
A termés, amit a gazda – az Isten – vár, a jócselekedetek, az önmegtagadások, a segítő szeretet végzése ott, ahova állított bennünket Urunk.
Hogy bent vagyok a szőlőben, önmagában még nem biztosítéka annak, hogy meg van az égi bér. Sok függ a tevékenységemtől, attól, hogy minden tőlem telhetőt megteszek-e.
Könyörgéssel és hálaadással állunk Istenünk elé, hogy erősítsen meg munkálkodásunkban, hogy jó termést hozhassunk, hogy megtegyünk minden tőlünk telhetőt Isten Országának ügyében.

Szerző: Ákos atya

1962-ben születtem, 1992-ben szenteltek pappá Esztergomban.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük