Kategóriák
Heti hírlevél elmélkedései

Advent 4. vasárnapja B év

2023

Egy igennel kezdődik minden

Elérkeztünk advent negyedik vasárnapjához és karácsony küszöbéhez. Ma a Szűzanyára tekintünk, holnap pedig Gyermekére.
Szent Bernát apát az evangélium kapcsán megfogalmazott elmélkedésében írja: Eléd borulva válaszodat várja az egész világ. Mária pedig így szólt, legyen nekem a te igéd szerint.
Ezzel az igennel indul el a megváltás műve. Életünkben minden jó dolog egy igennel kezdődik. A szülők igent mondanak az életre, a felnövekvő fiatal a munkára, hivatásra, a szerelmesek egymásra. De napról napra kis dolgokban is ki kell mondanunk az igent! Korunk szeret halogatni. Majd- csak lesz valahogy. Fél a kimondott döntése következményeitől.
A mai vasárnap a hangolódásé. Talán már nem kell sehova rohanni, már csak az utolsó simítások vannak hátra. Milyen jó, ha nem beesünk az ünneplésbe, hanem elérkezünk karácsony vigíliájának ünneplésére.
A világ ma este kicsit elcsendesedik. Így remélhetőleg hallhatóvá válik sokaknak: „Fel nagy örömre, ma született, aki után a föld epedett…” Jézus arra hív, hogy mondjuk el másoknak, ami történt, hirdessük a világban, hogy az Ige testté lett, hogy Isten egészen közel van, hogy szeret bennünket. Karácsony öröme járja át szívünket ezen a héten! Vigyük magunkkal az örömhírt, bármerre is megyünk!

2020

Az Ige testté lett, és közöttünk lakozott

Évente többször felhangzik az angyali üdvözlet evangéliuma.  Idén úgy jön ki a lépés, hogy a karácsony előtti napokban, amikor sorban olvassuk a gyermekségtörténet szakaszait, a vasárnap nem töri meg a sort, december 20-án ugyanez az evangéliumi szakasz kerül sorra.

Érdemes kicsit megnézni az eredeti – görög – szöveget, mert a fordításban akaratlanul is elveszhetnek apró finomságok.

Az angyal megszólítja Máriát. A görög szó: „khaire” a szokásos üdvözlési forma. Ugyanakkor benne van az örvendezz kifejezés is. Ez a találkozás, ez az esemény örömhírt hoz.

A köszöntés után következik a megszólítás:„kekharitomené” formában. Szó szerinti jelentése kegyelemmel eltöltött. A szó gyökere a khairo. Érdekes felfedeznünk, hogy azonos tőről fakad az örvendezz kifejezéssel. Az öröm és a kegyelem összetartozik egymással.
Fontos, hogy a görög nyelvben egy-egy igealak sajátos jelentésárnyalatot hordoz. A befejezett igeragozású forma (perfectum) olyan cselekvésre utal, amely a múltban történt, de amelynek hatása a jelenben is megmutatkozik. Az angyal ennek következtében arra utal, hogy Isten már a múltban kitüntette és áthatotta kegyelmével Mária személyét, aki ezáltal mindenkor az isteni kegyelem hatása alatt áll. A latinban, és ebből fakadóan a magyarban is elterjedt ’kegyelemmel teljes’ kifejezés tehát nem szó szerinti fordítása a görög szövegnek, tartalmában viszont lényegileg megfelel annak, amit a görög szöveg jelez.

Mária szívéből jön a válasz: történjék velem szavaid szerint. Szabad, alázatos és nagyvonalú engedelmesség pillanata ez, amelyben az emberiség legmagasabb rendű döntése megtörténik.

Karácsony ünnepe valódi örömhír a világnak. Az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Ezt az örömhírt senki és semmi nem veheti el tőlünk. Bármennyire is furcsa és szokatlan lesz az idei karácsony, a lényeg, hogy Isten emberé lett, megmarad. Ebből fakad örömünk, ünneplésünk, egymás iránti szeretetünk.

2017

Az Ige testté lett, és közöttünk lakozott
Különleges az idei adventünk, hiszen a 4. vasárnap egyben karácsony vigíliája is.
A Szűzanyával zárjuk adventünket, aki karácsony igazi tanúja. Ami vele történt, nem volt soha még. Bizalma Isten felé határtalan. Abból fakad ez, hogy Isten egészen közel jön az emberhez. Nem csak nevén szólítja, hanem válaszától teszi függővé az üdvösség eseményeinek kezdetét. Egészen a kezünkre adja önmagát. Annyira szereti az embert, hogy vállalja az elutasítás kockázatát is.
Engedem-e, hogy Isten rajtam keresztül lépjen a világba?
Karácsony éjjelén összejövünk, énekeinkkel felidézzük a régen volt ünnepek emlékét. Elindít bennünket, csak az a kérdés, hogy visz-e tovább az úton? Emlékeinkben élhetnek szép találkozások. Talán ezek Istenhez is kapcsolnak. De jó lenne tovább lépni, megnyílni a misztérium előtt!
Karácsony ünnepén találkozhatok Valakivel, aki maga az Élet. A megtestesülés titka áll előttem. Isten szeretetből teremtett, és szeretetből vállalta az embersorsot. A megtestesülés eredetileg is szerepelt a világról alkotott tervében. Jézus Krisztus nem csupán egy szerelő, aki Isten elrontott tervét jött helyreállítani. Maga az Isten jött el közénk, mert úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, hogy aki benne hisz, annak örök élete legyen!

2014

Íme az Úr szolgáló leánya
Hajlamosak vagyunk arra, hogy az ismert evangéliumi történeteket felületesen olvassuk. Ismerjük mondanivalóját, számos fejtegetést olvastunk, hallottunk róla. Az angyali üdvözlet evangéliuma könnyen ebbe a kísértésbe visz bennünket.
Egy egészen fura gondolat fogalmazódik meg bennem. Nézzük meg Isten szemszögéből az eseményt! Mi történik itt? Isten rábízza a legszebb tervét egy emberre. Rónai Györgynek van egy írása, melyben azt a képet tárja elénk, hogy az egész mennyei „társadalom” megáll, és lélegzet visszafojtva várja Mária válaszát.
Milyen nehéz nekem is rábízni valamit a másik emberre. Félek, hogy nem olyan lesz, mint amilyennek szeretném. Másképpen fogja megoldani. Vagy félek attól, azt fogja gondolni, én nem tudom elvégezni a feladatot. Ha magam teszem, gyorsabban, egyszerűbben végzek. Isten a legszebb tervét, üdvösségünket, rábízza az emberre, aki szabadon dönt, vállalja-e. Isten ma rám akar bízni valamit. Rajtam keresztül akar elmenni a mellettem élő emberhez.
Nézzük meg Mária szemszögéből a történést! Megvan a terve, vágya, hogyan fogja leélni életét. Ott van József, akivel eljegyezték egymást. Szeme előtt áll kortársainak élete. Ő is így tervezi életét. Az angyal szava teljesen felborít mindent. Egészen át kell alakítania elképzeléseit.
Hányszor van olyan életemben, hogy a másik terve borítja az enyémet! Hogyan tudom elfogadni, beleállni a másik elgondolásába, tervébe? Le tudok-e mondani saját álmaimról a másik kedvéért?
Karácsony ünnepe közeledik. Milyennek képzelem el az idei ünnepet? Kivel beszéltem már meg ezt? Nyitott vagyok-e a másik ötleteire?

2011

És az Ige testté lett, és közöttünk lakozott!
Karácsony titkának lényege: Jézus, az Isten Fia emberré lett. Hogyan lehetséges ez?
A vallások történetében az istenekről kétféle vágy fogalmazódik meg. Egyik, hogy az istenség mindenek felett álló, távoli hatalmas úr (transzcendens), a másik, hogy az istenség egészen közel van hozzánk. (immanens). A primitív vallásokban az ég istene, a távoli úr, egészen eltávolodott az embertől, helyébe léptek a közel levő istenségek.
A Biblia Istene egyszerre hatalmas úr és közel lévő Isten. Szeretetéből fakad, hogy közel van az emberhez. Népet választ magának, akiknek gondját viseli, tanítja, neveli őket. Majd éppen ennek a népnek körében eljön a világba, mindenben hasonlóvá lesz hozzánk a bűnt kivéve. Éppen ebben mutatkozik meg, hogy a Biblia világában az idő folyamatos, ellentétben a mítoszok világának ciklikus idejével.
Hogyan tapasztalom meg Isten közelségét? Leginkább imáimban, szentmiséimben. Ezekben válaszolok Isten szeretetére, átélem közelségét. Számos olyan egyéb helyzet is lehet, amelyekben – lehet, hogy csak visszatekintve – megtapasztalom jelenlétét.
Ha Isten ilyen közel akar jönni hozzám, egészen a lelkembe akar szállni, akkor méltóvá kell tennem magamat a fogadására. Advent alkalom lelkem széppé tételére, hogy fogadhassam a királyt, a Megváltót lelkemben, életemben!

2008

A nagy dolgok csendben kezdődnek.
Karácsony ünnepére készülünk. Advent IV. vasárnapján az angyali üdvözlet evangéliuma hangzik fel. A jelenet valahogy egészen adventi. Csendesen, a szív mélyén történik valami. Elhangzik néhány szó, amelynek az egész világot átformáló következménye lesz. Rónay György egyik írása rajzolja meg a pillanat feszült várakozását. Szinte az egész égi világ megáll, várva Mária válaszát.
A nagy dolgok lassan formálódnak. Ahogy a gyermek kilenc hónapon át fejlődik édesanyjának szíve alatt, majd hosszú évek telnek el a növekedéssel, míg ember lesz belőle, úgy a szívünk mélyén megfogalmazódó jó lassan valósul meg. Mai türelmetlen, rohanó világunkban nehéz kivárni az értékek kifejlődését. A ma embere most azonnal akar sikert, dicsőséget elérni.
Adventi várakozásunk türelemre, készülődésre nevel bennünket. Mennyire tudok várni, Egy találkozásra, a sorban a boltban, a közlekedési dugóban … A várakozás az örömet növeli szívünkben. Felkészülésünk öröme, az örömszerzés öröme megerősít újra és újra bennünket.
Máriával együtt akarunk várakozni, készülni karácsony ünnepére. Máriával együtt akarunk újra és újra igent mondani Isten akaratára.

Szerző: Ákos atya

1962-ben születtem, 1992-ben szenteltek pappá Esztergomban.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük