Kategóriák
A évben Heti hírlevél elmélkedései

Advent 4. vasárnapja A év

2022

József, az igaz ember
Máté szűkszavúan tudósít Jézus születéséről. Mégis e beszámolóban Jézus személyének egyik hangsúlyos része sejlik fel.
Kitűnik, hogy Mária gyermeket vár a Szentlélektől. Sejthetjük, hogy a Szűzanya megoszthatta az eseményt, talán édesanyjával vagy éppen Józseffel is. József dilemmája talán nem is a házasságon kívül fogant gyermek miatt van, hanem mivel Isten lefoglalta magának Máriát, ő hogyan merjen közeledni hozzá. A megjelenő angyal eloszlatja kétségeit. Immár teljes szeretetével fordulhat jegyeséhez.
Jézusnak nevezed el. József feladatot kap álmában. Nevet kell adnia a gyermeknek. A törvény előtt ő lesz az apa. Ez szükséges, hogy Jézus teljesíteni tudja küldetését.
Ő váltja meg népét bűneitől. Isten bocsáthatja meg a bűnöket. Így a gyermek a legszorosabb összefüggésbe kerül Istennel. Az ember kapcsolatokban élő lény. Ha az első, alapvető, az Istennel való kapcsolat sérül, akkor ez rossz irányba befolyásolja a másik emberrel való viszonyt is. Isten az embert bajainak gyökeréhez akarja elvezetni. Ebben kell gyógyulást nyerni a valódi gyógyuláshoz.
Karácsony ünnepe, a megtestesülés, Isten megváltó művéhez vezet el bennünket. Bűnbánatunk segít, hogy megnyíljunk a misztérium felé. Így az ünnep megerősítővé válik, feltölt bennünket, hogy bátran tegyünk majd tanúságot örömünkről, a megváltás jó híréről.

2019

Jézus Krisztus születése így történt
Advent utolsó hetében, a hétköznapi evangéliumokban, sorra olvassuk Mátétól és Lukácstól Jézus születését megelőző történéseket. Advent 4. vasárnapján idén Józsefre figyelünk, a másik két évben Máriára, az angyali üdvözlet, és az Erzsébethez történő látogatás eseményében.
Jézus születésének történetét másként mondja el Máté és Lukács. Ami közös bennünk a Szentlélektől való foganás és a betlehemi születés.
Máté fontosnak tartja, hogy a zsidóságból megtértek számára igazolja, Jézusban beteljesednek a jövendölések. Lukács, aki mindennek gondosan utánajárt, minden bizonnyal Máriától sok részletet megtudott. Természetesen mindezek mögött ott van a sugalmazó Szentlélek.
József, az igaz ember, joggal érzi úgy, hogy álmai összetörtek, amikor megtudja, mi történt jegyesével. Míg azon töpreng, mit tegyen, Isten választ ad kérdéseire. Új álmot ad neki, amelyet elképzelni sem mert, hogy a Messiás gondozója legyen.
Mindannyiunknak vannak álmai. Fontos, hogy ezeket Isten elé vigyük. Keressük ezzel kapcsolatban akaratát. Ő a legjobbat akarja számunkra készíteni. Legyünk rá nyitottak, akkor is, ha saját álmunk romjain keresztül valósul meg! Akkor is, ha nem azonnal látható, mit készít számunkra Atyánk.
A következő napokban, amikor ünnepeljük a megtestesülést, mondjuk el bátran, kit ünneplünk! El ne feledkezzünk az ünnepeltről! Kérjük Őt, térjen be hozzánk, erősítsen meg, mutassa meg azt az örömet, amely új lendületet adhat számunkra az Országába vezető úton!

2016

Míg ezen töprengett…
Adventi utolsó hetében, a közvetlen felkészülés idején, az evangéliumokból sorra vesszük azokat az eseményeket, amelyek Jézus születését megelőzték. Máté szűkszavúan tudósít, arra figyel, hogy beteljesedett a prófétai jövendölés. Lukács gondosan utánajárt mindennek, kiegészíti Máté beszámolóját. Mindkét leírásnak vannak saját részei. Lukács Máriát helyezi középpontba. Mária igenje áll előttünk, Isten iránti bizalma erősít meg bennünket. Máté Józsefre fókuszál. Igaz emberként mutatja be, aki töpreng, Isten elé viszi a problémáját, majd ráhagyatkozik az angyal szavára.
Mennyi kétség, kérdés lehetett Máriában, végiggondolva az angyal szavának következményeit. Hogyan fogadja majd a környezet, főként József mindezt? Milyen lesz a Gyermek, hogyan alakul a sorsa? Mária egészen Isten kezébe teszi életét.
Józsefben is kérdések sora fogalmazódik meg. Nem csak az, hogy kitől van a Gyermek, hanem a további feladatok, teendők egész sora. Ő is ráhagyatkozik Istenre.
Nem könnyű felfogni, elfogadni, ha Isten átalakítja életemet. De ugyanígy nehéz beszélni arról is, hogyan találkoztam Istennel. Sokszor, szentek életében, magát az eseményt olvashatjuk. De a magunk Isten élményét alig tudjuk, merjük elmondani. Mert a Szenttel való találkozás valóban alig elmondható. Inkább látható, megsejthető.
Karácsony közelgő ünnepe felkínálja a lehetőséget, hogy találkozzam Istennel. Ha tudok nyitott lélekkel ünnepelni, hallgatni Szavára, meg fog szólalni bennem. Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt a hátralevő héten a találkozásért!

2013

Az Úr maga ad nektek jelet!
Advent idejében kapcsolatainkat igyekeztünk megerősíteni. Mind Istennel, mind a másik emberrel. A keresztelő alakjában felfedezhettük, hogy a kemény, aszkéta életet élő ember is elbizonytalanodhat, ereje, biztonság érzete csökkenhet. Saját életünkben is megtapasztaljuk az elbizonytalanodást, a sikertelenséget, azt, hogy másképp alakulnak a dolgok, mint ahogy vártuk, reméltük. Ilyenkor újabb jelekre van szükségünk. De vajon nyitva van-e a szemünk, a szívünk, a fülünk ezekre a jelekre? Mert sokszor halkan, alig láthatóan kapjuk a megerősítő jelzést. A világ zaja sokszor elnyomja, a sokféle történés eltakarja azt, amit a másik, vagy Isten mondani, jelezni akar.
József, az igaz ember, mielőtt döntene, Istenre figyel. Mi történt, miért történt, mi az Ő akarata ebben a helyzetben? Egy fiatalkorombeli karácsonyi darab egyik dala Józsefről szólt, rákérdezve a mai evangélium által megmutatott helyzetre. „Mért hitted el, hogy az emberek közt ő az egyetlen? Azért, mert hittem benne és nagyon szerettem.”
Szeretetünk az az erő, amely segít, hogy meghalljuk, észrevegyük a másik által küldött apró jeleket is. Szeretetünk megnyit a másik ember felé, és rajta keresztül megnyit az Isten felé. A közelgő karácsony ünnepe akkor lesz igazi, szép és felemelő, ha meg tudjuk nyitni szívünket Isten felé. Ha nyitott szívvel közelítünk az ünnephez, akkor megtapasztaljuk, hogy az Úr maga ad nekünk jelet, hogy kegyelmével eláraszt születése által!

2010

Az Úr maga ad nektek jelet!
Karácsony ünnepére készülünk, az utolsó hetet kezdjük el. Amikor ezekben a napokban is igyekszünk megállni és elcsendesedni, nézzük meg karácsony jeleit! Vannak jelek, amelyek egészen csendben történnek. Angyal jelenik meg és hoz hírt Máriának és Józsefnek. Volt-e már részem hasonlóban, hiszen Isten mindannyiunknak akar jelet adni. Van, hogy ez egészen apróság, alig észrevehető jel.
Vannak jelek, amelyek bár több embert érintenek, de nem a nagy nyilvánosságnak szólnak. Erzsébet fogadja a hozzá érkező Máriát. A pásztorok meghallják az angyalok szózatát. Egy-egy családi esemény lehet ilyen jel.
És vannak jelek, amelyek nagy nyilvánosság előtt történtek. Ilyen lehetett Jézus bemutatása a templomban.
A jeleket az Úr adja, nekem felismernem és követnem kell azokat.
Keresztény életünk hétköznapok és ünnepek ritmusos váltakozása. Heti ritmusunkat a vasárnap adja. De szükség van a nagyobb ünnepekre is. Manapság azt tapasztaljuk, hogy sokan nem tudnak mit kezdeni az ünneppel. Sokszor a nagy ünnepekkel azért nem, mert a kisebb ünnepeket elfelejtik. Ha a vasárnappal nem tudok mit kezdeni, nem válik valamiképpen ünneppé, akkor hiába mutatja a naptár karácsony napját, az ünnep nem tud átjárni, megérinteni, feltölteni. Éppen ezért ünneplésünkkel jellé kell válnunk környezetünkben.
A Szentírásban ma azt olvassuk: ’megjelent Józsefnek álmában az Úr angyala.’ Mennyire vagyok fogékony Isten üzenetére? Mennyire vagyok megfontolt főképp a nagy döntésekben? Szeretetem képes-e legyőzni az ész érveket?
Készülve az ünnepre keressük az Isten adta jeleket életünkben!

2007

„Ha ez a szép rege igaz hitté válna,…” (Ady Endre)
Karácsony ünnepéről sóhajt így a költő. Vajon számomra a karácsony csupán egy rege, vagy a megtestesülés ünnepe? Mit is jelent számomra ez az ünnep?
Advent 4. vasárnapján Jézus születésének summázatát halljuk. Az evangéliumban József alakja áll előttünk, aki igaz ember, aki megfontolja a dolgokat, akinek szeretete oly nagy, hogy a legnehezebb helyzetben is a szeretett lényt védi. Istennel beszéli meg nehézségét, és Istentől meg is kapja a választ kérdéseire. Ha a mai vasárnap sikerülne minden gondunkat Isten elé tenni, hiszem, az ünnep napjait igazán széppé, bensőségessé tehetjük.
Jézus születését, a megtestesülést ünnepeljük karácsony ünnepében. Számunkra karácsony eseményei valóságosak, Jézus ma is megszületik lelkünkben, ma is velünk akar élni, kíséri, segíti utunkat. Minden születés a reményt, a jövőt mutatja meg számunkra. Ezt a reményt a Szentírásban találjuk meg, amelyet Egyházunk ad kezünkbe.
Jézus családba születik. A mai világban különösen meg kell erősíteni a családot, látnunk és mutatnunk kell fontosságát. A családban kapja meg a felnövekvő gyermek mindazt, amire az élethez, a helytálláshoz szüksége van. De a felnőtt, az élet terheit hordozó ember is a család védelmében tud megpihenni, új erőt gyűjteni. A család bizalma, szerető légköre segíti az embert, hogy Isten szeretetéről tegyen tanúságot a világban. A család békéje, a nyugalmat adó otthon, a világ felé is ezt a békét tudja sugározni. Így válik a család a béketeremtés eszközévé.
Karácsony eseményei, Mária és József alakja, az ünnep örömei és békéje erősítsenek meg mindannyiunkat Isten szeretetében és a tanúságtételben!


Szerző: Ákos atya

1962-ben születtem, 1992-ben szenteltek pappá Esztergomban.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük